„Lietuvos energija“ įsteigė paramos fondą ir kviečia teikti paraiškas

Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ įsteigė paramos fondą, kuris sujungs ir koordinuos visų grupės įmonių teikiamą paramą visuomenei reikšmingiems projektams, programoms bei veikloms. Paramos fondas leis užtikrinti paramos skyrimo skaidrumą ir sukurs tvirtą pamatą grupės socialinei atsakomybei.

Paramą skirs koordinuotai

„Lietuvos energija“ skiria daug dėmesio socialinei atsakomybei ir parama yra vienas iš būdų prisidėti prie darnios visuomenės vystymosi. Iki šiol grupės įmonės paramos neskyrė, todėl norime užtikrinti, kad tai būtų daroma koordinuotai – visa grupės įmonių parama bus skiriama tik per įsteigtą fondą. Tai padės užtikrinti skaidrumą, atitikimą grupės strategijai bei puoselėjamoms vertybėms ir sudarys galimybę prisidėti prie aktualiausių, vertę visuomenei ir valstybei kuriančių projektų, iniciatyvų bei darbų įgyvendinimo“, – teigia grupę kontroliuojančiosios bendrovės „Lietuvos energija“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.
Paramos fondo biudžetą sudarys visų grupės įmonių įnašai, siekiantys iki 1 procento konsoliduotojo grynojo pelno.

Politikos nefinansuos

Paraiškos fondui turės būti teikiamos vieną kartą per metus nustatyta tvarka ir terminais. Paramos paraiškos forma ir kriterijai yra pateikiami „Lietuvos energijos“ interneto svetainėje www.le.lt, skiltyje Socialinė atsakomybė. Paraiškos šįmet priimamos iki lapkričio 2 dienos.
Numatoma, kad iki 80 proc. paramos fondo lėšų bus skiriama nacionaliniams sporto, meno, kultūros, mokslo projektams ar kitoms veikloms, susijusioms su grupės strategija ir kuriančioms didelę vertę visuomenei ir valstybei.
Iki 15 proc. paramos fondo lėšų galės būti skiriama bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje grupės įmonės vykdo veiklą, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto projektams ar veikloms.
Išskirtiniais atvejais parama galės būti skiriama ir kitais tikslais pagal nustatytus kriterijus.
Parama neskiriama ir negali būti naudojama politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti, ekstremaliam sportui, parama gali būti teikiama tik Paramos gavėjo statusą turintiems asmenims.

Paraiškų vertinimo kriterijai

Paraiškos bus vertinamos dviem etapais. Tinkamai užpildytos ir kriterijus atitinkančios paraiškos bus perduotos Vertinimo komitetui, kuris ne vėliau kaip per 7 dienas atliks administracinį bei kokybinį vertinimą. Šio vertinimo ataskaita bus teikiama Paramos fondo vadovui, kuris ją pristatys fondo Valdybai. Valdyba galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo priims tik gavusi fondo Tarybos pritarimą.
Vertinant paraiškas bus atsižvelgiama į veiklos ar projekto kokybę ir atitikimą „Lietuvos energijos“ grupės strategijai, veiklos tikslų realumą ir uždavinių aiškumą, kūrybingumą, kuriamą vertę, atitiktį fondo veiklos tikslams. Paramos gavėjo vykdomos veiklos principai ir vertybės turės atitikti „Lietuvos energijos“ įmonių grupės vertybes – atsakomybė, bendradarbiavimas ir rezultatas.

Fondo valdymas

Šiuo metu Fondo Vertinimo komitetą sudaro kontroliuojančiosios bendrovės „Lietuvos energija“ ir grupės valdomų įmonių „Lietuvos dujos“, LESTO ir „Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) atstovai. Fondo vadove paskirta Ernesta Dapkienė, „Lietuvos energijos“ Korporatyvinės komunikacijos tarnybos direktorė.
Fondo valdybą sudaro dr. Dalius Misiūnas („Lietuvos energija“, fondo valdybos pirmininkas), Aidas Ignatavičius (LESTO), Juozas Bartlingas (LEG), Eglė Šimė („Verslo aptarnavimo centras“), Mantas Mikalajūnas („Lietuvos dujos“). Fondo tarybą šiuo metu sudaro „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos nariai: Antanas Danys (pirmininkas, nepriklausomas narys), Tomas Garasimavičius (Ministro Pirmininko patarėjas), Aloyzas Vitkauskas (finansų viceministras).
Ateityje į fondo tarybą planuojama pakviesti įvairių sričių nepriklausomų ekspertų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto