Lietuvos ketvirtokai ir aštuntokai gerokai lenkia tarptautinį šalių vidurkį

Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti 2015 metų tarptautinio IEA TIMSS tyrimų rezultatai.

Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti 2015 metų tarptautinio IEA TIMSS tyrimų rezultatai, kurie rodo 4 ir 8 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimus bei jų kaitą. Palyginti su 2011 m., Lietuva reikšmingai pagerino rezultatus ir lenkia daugelį šalių.

Tikimasi dar geresnių rezultatų

„Turime kuo džiaugtis: abiejų TIMSS tyrimų – ir 4, ir 8 klasės –  ir abiejų tirtų sričių (matematikos ir gamtos mokslų) Lietuvos mokinių pasiekimų rezultatai aukštesni nei tarptautinės skalės vidurkiai. Dar daugiau, Lietuvos ketvirtokų gamtos mokslų, o aštuntokų  – ir gamtos mokslų, ir matematikos pasiekimų rezultatai reikšmingai pagerėjo, palyginti su 2011 metų tyrimų rezultatais“, – sakė Audronė Pitrėnienė, laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas.
Ji pabrėžė, kad gamtos mokslų srityje Lietuvos ketvirtokų rezultatai pagal tarptautinių pasiekimų lygmenis pagerėjo visuose keturiuose lygmenyse (aukščiausią, aukštą, vidutinį ir minimalų), matematikos srityje padaugėjo 8 kl. mokinių, pasiekusių vidutinį ir aukštą tarptautinių pasiekimų lygmenis, gamtos mokslų srityje – 8 kl. mokinių, pasiekusių aukštą tarptautinį pasiekimų lygmenį.
Pasak A. Pitrėnienės, būtina susitelkti ir toliau kryptingai tobulinti švietimą, ypač atkreipiant dėmesį į bendrųjų kompetencijų ugdymą, integralų ugdymo turinį, orientuojantis į naujus iššūkius kreipti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir pedagogų rengimą.
Tikimasi, kad turtinama mokymosi aplinka leis dar labiau pagerinti Lietuvos mokinių pasiekimų rezultatus.

Ketvirtokai: matematika

Lietuvos ketvirtokų rezultatai panašūs kaip Suomijoje ir Danijoje.  Lietuvos 4 klasės mokinių matematikos rezultatas – 535 skalės taškai. Sėkmingiausi Singapūro (618 taškai), Honkongo (615 taškų) ir Pietų Korėjos (608 taškai) mokiniai, prasčiausiai sekasi Kuveito (353 taškai), PAR (376 taškai) ir Maroko (377 taškai) mokiniams.
Lietuva užima 16–18 poziciją iš 49 šalių dalyvių, tačiau statistiškai reikšmingai Lietuvą lenkia tik 10 šalių.
Lietuvos 4 kl. mokinių matematikos 2015 m. rezultatas, palyginti su 2011 m., pakilo 2 taškais. Į Lietuvos ketvirtokų matematikos pasiekimus panašūs Suomijos, Danijos, Nyderlandų, Portugalijos, JAV, Lenkijos, Vengrijos, Bulgarijos, Kazachstano mokinių rezultatai.

Ketvirtokai: gamtos mokslai

Lietuvos 4 klasės  mokinių gamtos mokslų rezultatas – 528 skalės taškai. Sėkmingiausi Singapūro (590 taškų), Pietų Korėjos (589 taškai) ir Japonijos (569 taškai) mokiniai, prasčiausiai sekasi Kuveito (337 taškai) ir Maroko (352 taškai) mokiniams.
Lietuva užima 20–21 poziciją iš 47 šalių dalyvių, statistiškai reikšmingai mūsų šalį lenkia 15 šalių. Lietuvos 4 kl. mokinių gamtos mokslų 2015 m. rezultatas, palyginti su 2011 m., pakilo 15 taškų.
Į Lietuvos ketvirtokų gamtos mokslų pasiekimus panašūs Danijos, Kanados, Bulgarijos, Čekijos, Kroatijos, Airijos, Vokietijos, Serbijos, Australijos mokinių rezultatai.

Aštuntokai: matematika

Lietuvos aštuntokų rezultatai: statistiškai reikšmingai Lietuvą lenkia tik 9–12 šalių.
Lietuvos 8 klasės mokinių matematikos rezultatas – 511 skalės taškų. Sėkmingiausi Singapūro (621 taškas), Pietų Korėjos (606 taškai) ir Taivano (Kinija) (599 taškai) mokiniai, prasčiausiai sekasi Saudo Arabijos (368 taškai) ir PAR (372 taškai) mokiniams.
Lietuva užima 15–16 poziciją iš 39 šalių dalyvių, tačiau statistiškai reikšmingai mus lenkia tik 9 šalys. Lietuvos 8 klasės  mokinių matematikos 2015 m. rezultatas, palyginti su 2011 m., pakilo 10 taškų. Į Lietuvos aštuntokų matematikos rezultatus panašūs JAV, Anglijos, Slovėnijos, Vengrijos, Norvegijos, Izraelio, Australijos mokinių rezultatai.

Aštuntokai: gamtos mokslai

Lietuvos 8 klasės  mokinių gamtos mokslų rezultatas – 519 skalės taškų. Sėkmingiausi Singapūro (597 taškai), Pietų Korėjos (571 taškas) ir Taivano (Kinija) (569 taškai) mokiniai, prasčiausiai sekasi PAR (358 taškai) ir Egipto (371 taškas) mokiniams. Lietuva užima 15 poziciją iš 39 šalių dalyvių, statistiškai reikšmingai mus lenkia 12 šalių.
Lietuvos 8 klasės mokinių gamtos mokslų 2015 m. rezultatas, palyginti su 2011 m., pakilo 8 taškais. Į Lietuvos aštuntokų gamtos mokslų rezultatus panašūs Vengrijos, Švedijos, Naujosios Zelandijos, Australijos mokinių rezultatai.

Apie tyrimą

TIMSS tyrimuose mokinių pasiekimai tiriami pagal įvairius kriterijus: dalykų ugdymo turinio ir kognityvinių gebėjimų sritis, pasiekimų lygmenis. Be mokymosi pasiekimų, TIMSS tyrimuose daug dėmesio skiriama informacijai apie ugdymo kontekstą: mokyklos išteklius, ugdymo programų ir paties ugdymo kokybę. Renkama informacija apie mokinio namų aplinką, šeimos socialinį, ekonominį ir kultūrinį kontekstą.
TIMSS tyrimuose Lietuvoje 2015 metais dalyvavo 4529 ketvirtokai iš 225 lietuvių, lenkų ir rusų dėstomąja kalba dirbančių mokyklų ir 4347 aštuntokai iš 208 lietuvių, lenkų ir rusų dėstomąja kalba dirbančių mokyklų.
Tyrimas TIMSS (angl. Trends in International Mathematics and Science Study) – tai tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas, kas ketverius metus vykdomas daugelyje šalių, esančių beveik visuose pasaulio žemynuose. Tyrimu TIMSS tiriami 4 ir 8 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimai, taip pat surenkama daug aktualios kontekstinės informacijos. Tyrimas padeda šalims dalyvėms stebėti nacionalinio švietimo būklę, ją lyginti su kitų pasaulio šalių švietimu ir remiantis patikima, kiekviename cikle atnaujinama informacija, tobulinti švietimo politiką ir praktiką.

Apie IEA asociaciją

Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija, IEA asociacija (angl. International Association for the Evaluation of Education Achievement) – jau beveik šešis dešimtmečius skaičiuojanti įvairių šalių garsiausių mokslininkų suburta organizacija, atliekanti lyginamuosius mokinių pasiekimų tyrimus skaitymo, matematikos, gamtos mokslų, pilietinio ugdymo, informacinių komunikacinių technologijų, priešmokyklinio ugdymo, užsienio kalbų srityse ir teikianti šalims išvadų ir rekomendacijų ugdymo turinio, ugdymo proceso, pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo, mokymo priemonių rengimo, socialinio, ekonominio, kultūrino konteksto gerinimo klausimais. Asociacijai IEA priklauso apie septyniasdešimt šalių iš viso pasaulio.
Lietuva IEA veikloje dalyvauja nuo Nepriklausomybės pradžios.

Parengta pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto