Mažeikių policijos bendruomenės pareigūnės pataria: matai ar kenti patyčias – netylėk

Patyčios – itin paplitusi smurto forma mūsų visuomenėje. Nepaisant didėjančio dėmesio šiai problemai ir bandymo ją spręsti, šiandien vis dar itin daug vaikų tai patiria. Patyčios – įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina vieni kitus. Tai gali būti pravardžiavimas, erzinimas, stumdymas, mušimas, įvairių daiktų atiminėjimas, apkalbinėjimas, ignoravimas, gąsdinimas, piktų, erzinančių SMS žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas, tyčiojimasis įvairiuose socialiniuose tinkluose.

Patyčių suvokimas

Kartais patyčios gali atrodyti panašios į draugų pajuokavimus, tačiau patyčios nėra humoro forma! Kai juokaujama, linksma būna abiem žmonėms, o tyčiojantis linksma tik vienam vaikui – kitas tuo metu jaučiasi labai įskaudintas. Patyčios nėra „juokavimas“ ar „erzinimas“ – tai agresyvus elgesys, viena iš smurto formų. Agresyvus veiksmas, kuris įvyko vieną kartą, dar nėra patyčios. Patyčiomis vadiname tą elgesį, kuris vyksta sistemingai tam tikrą laiką. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme patyčios apibrėžiamos kaip psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės kitam asmeniui daromi tyčiniai pasikartojantys veiksmai, kuriais siekiama pažeminti jo reputaciją ar orumą, jį įžeisti, įskaudinti ar kitaip sukelti jam psichologinę ar fizinę žalą.

Vengia viešumo

Patyčios gali vykti kieme, kitose vietose, kur renkasi vaikai, bei internete. Patyčioms labai svarbūs stebėtojai, todėl su patyčiomis dažnai susiduriama mokykloje, kur yra daugiau vaikų. Jos vyksta tokiu metu ir tokioje vietoje, kai suaugusieji to nemato. Taip yra todėl, kad vaikai, kurie tyčiojasi, neretai puikiai supranta, kad savo veiksmais skaudina kitą, ir daro tai sąmoningai, suvokia, kad toks elgesys yra netinkamas ir nepageidaujamas, todėl vengia viešumo. Ypač vengia suaugusiųjų įsikišimo, nes suaugusieji gali ne tik sustabdyti netinkamą elgesį, bet ir imtis atitinkamų drausminimo priemonių.

Svarbus suaugusiųjų vaidmuo

Patyčios tarp vaikų – problema, kurią sprendžiant labai svarbus suaugusiųjų vaidmuo. Turime suvokti, kad patyčios privalo būti stabdomos kuo anksčiau, nes to nepadarius gali tekti susidurti su rimtomis problemomis. Karantino metu ugdymo procesui šalyje vykstant virtualioje erdvėje padidėja rizika vaikams patirti patyčias elektroninėje erdvėje. Vykstant nuotoliniam mokymui namuose, artimiausi suaugę vaiko aplinkoje yra jo tėvai ar globėjai. Tad labai svarbu, kad vaikai nebijotų į juos kreiptis.

Visgi, ne visiems vaikams tai yra lengva. Svarbu, jog jie suprastų, kad tėvai ar globėjai ne visuomet iš karto gali žinoti, ką daryti, tačiau jie nori padėti ir, jei patys negalės išspręsti patyčių situacijos, kartu ieškoti išeičių bus lengviau. Galiausiai, jei vaikas yra tik stebėtojas patyčių situacijoje, naudinga jį skatinti kalbėti apie žinomus atvejus, kadangi tai gali vykti uždarose socialinėse platformose, prie kurių nė vienas suaugęs neturi priėjimo. Neretai apie jas įmanoma sužinoti tik iš vaikų, kurie jaučiasi galintys kreiptis pagalbos į suaugusius.

Tinkamos priemonės

Mažeikių policijos bendruomenės pareigūnės nori atkreipti visų tėvų dėmesį į tai, kad vienas svarbiausių dalykų yra abipusis tėvų ir vaikų pasitikėjimas vienas kitu, šilti tarpusavio santykiai, dėmesys vaikams, atviri pokalbiai apie socialinių tinklų galimą neigiamą poveikį ir ten slypinčius pavojus. Nerekomenduojama diegti minties, kad internetas yra blogis, o socialiniai tinklai – tik to blogio skleidėjai. Būtina kalbėti su vaikais apie pačių vaikų tinkamą elgesį internete ir kaip išvengti tykančių pavojų.
Patyčioms vykstant socialinėse platformose rekomenduojama užblokuoti žmogaus ar žmonių, kurie tyčiojasi, paskyras, o apie patiriamas patyčias pranešti žmonėms, kurie atsakingi už socialinę platformą, kurioje jos vyksta. Dažniausiai tokie pranešimai būna konfidencialūs, tad pranešantis žmogus gali nebijoti būti identifikuotas tų, kurie tyčiojasi. Socialinių platformų administratoriai yra įpareigoti užtikrinti savo vartotojų saugumą. Taip pat, susidūrus su patyčiomis elektroninėje erdvėje, yra naudinga rinkti patyčių atvejo įrodymus – nuotraukas, ekrano kopijas tam, jog sprendžiant patyčių atvejį būtų paprasčiau parodyti, kas vyko.

Dar keli pastebėjimai

Mažeikių policijos bendruomenės pareigūnės prašo tėvų rūpintis savo vaikų saugumu:
– kalbėkite su vaikais apie tinkamą elgesį;
– būkite dėmesingi ir pasidomėkite, ką vaikas veikia elektroninėje erdvėje;
– mokykite vaiką atpažinti patyčias;
– informuokite, kada ir kur reikia kreiptis pagalbos susidūrus su patyčiomis.
Pastebėję netinkamą elgesį, daromus pažeidimus ar nusikalstamas veikas, praneškite policijai skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Parengė Martina Ruginytė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*