Nepriklausomybės kovų savanoriams atminti – paminklinės lentos Mažeikiuose ir Židikuose

Nepriklausomybės kovų Mažeikių valsčiaus savanorių karių pavardės įamžintos atminimo lentose. Autoriaus nuotrauka

Minint Lietuvos kariuomenės šimtmetį, Nepriklausomybės aikštėje paminklinėmis lentomis buvo pagerbti prieš šimtą metų už Lietuvos laisvę kovoję Mažeikių valsčiaus kariai savanoriai.
Tai jau antra tokia atminimo lenta mūsų rajone, skirta tų laikų kariams atminti.

Ragino saugoti laisvę

Atidengiant atminimo lentas, Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios klebonas Donatas Stulpinas pažymėjo, jog pagerbiame atmintį žmonių, kurie ėjo ginti ir atidavė savo gyvybes už tai, kad mes galėtume būti, išsimokslinti, užauginti vaikus, švęsti ir gyventi.
Dviejose atminimo lentose pažymėta 14 Mažeikių valsčiaus savanorių pavardžių: Vyčio kryžiaus kavalieriai Domas Kazlauskas, Petras Janulevičius, Jonas Juodšeris, Aleksas Krūtinis ir Antanas Sidabras bei savanoriai Juozas Bunkus, Vincas Cirtautas, Juozas Gerikas, Jurgis Mažeika, Juozas Poškus, Simas Sidabras, Antanas Sutkus, Simas Sutkus ir Justinas Valuckas.
„Gal jau reikėtų nebeatkūrinėti, o saugoti tai, ką turime. Juk ir tuomet daug kas manė, kad tos kovos beviltiškos, tačiau praėjo kiek laiko – atgavome Klaipėdą, dar po keliolikos metų – Vilnių.
Savanoriai savo pavyzdžiu parodė, kad reikia pradėti tikėti savo jėgomis. Ir manau, kad Lietuva bus laisva tol, kol bus bent vienas lietuvis“, – kalbėjo Mažeikių šaulių kuopos vadas Pranas Trakinis.

Pirmieji pagerbė židikiškiai

Tai jau antra Lietuvos karių savanorių atminimo lenta, atidengta Mažeikių rajone, – prieš dvejus metus, liepą, atminimo lentos, kuriose įamžintos 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų dalyvių – 41savanorio ir penkių Vyčio kryžiaus kavalierių pavardės – buvo atidengtos Židikuose.
Idėja įamžinti kovotojų atminimą gimė prezidentui Valdui Adamkui, kurio dėdė – generolas Edvardas Adamkevičius taip pat pagerbtas Židikų miestelyje atidengtoje lentoje.
Mažeikių krašto enciklopedijos duomenimis, Nepriklausomybės kovose dėl šalies laisvės kovojo apie 170 karių savanorių, kilusių iš Mažeikių krašto.
Mieste atidengtose atminimo lentose pagerbti savanoriai Lietuvos kariuomenėje tarnavo nuo 1919 metų pradžios iki 1921 metų pabaigos. Tarp jų išsiskiria Vyčio Kryžiaus penktojo laipsnio ordino kavalierius A. Sidabras, kuris buvo generalinio štabo pulkininkas. 1941 metais jis buvo suimtas ir po metų Norilske sušaudytas. Jo atminimui pagerbti A. Sidabro gimtuosiuose Naikiuose pavadinta gatvė.
Minėjime dalyvavusi J. Juodšerio dukterėčia Liudvika Kudakauskienė padėkojo susirinkusiesiems už giminaičiui parodytą pagarbą ir susigraudino: dėdė ilsisi Leckavos kapinėse, o jos tėvelio kapas – kažkur toli, Sibire.

Kovojo su bolševikais ir bermontininkais

Nepriklausomybės kovų 1918 metų gruodį–1920 metų lapkritį metu lietuviai kariai savanoriai kovojo su trimis priešais: su bolševikais, bermontininkais ir lenkais.
Mažeikių rajone karo komendantūra iš pradžių turėjo tris karius, 1919 metų sausį – jau dvidešimt, o vasarą karių skaičius siekė šešias dešimtis.
Kaip informavo muziejininkas Mindaugas Buknys, 1918 metais Povilas Plechavičius, padedant vokiečiams, sukūrė partizanų būrius Žemaitijoje, taip pat – ir Mažeikiuose, jie vaikė kairiųjų vadinamuosius revkomus, o 1919 metų sausio pabaigoje į Žemaitiją įžengė raudonosios latvių divizijos. Su šių divizijų kariais lietuvių savanoriai kovėsi tų metų žiemą iki kovo. Nuolat vyko susidūrimai ir mūšiai.
Viskas aprimo kovo pradžioje, tačiau ramybė truko iki spalio – tuomet į Mažeikius atvyko bermontininkai, kurie tik po pralaimėjimo Radviliškio mūšyje gruodžio 10-ąją paliko mūsų miestą. Tuo ir baigėsi Nepriklausomybės kovos mūsų rajone.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*