Nuo kitų metų visose savivaldybėse nustatytas vienodas socialinės paramos teikimo modelis

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatytas vienodas piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos ir kompensacijų) teikimo modelis visose savivaldybėse.
Antradienį Seimas beveik vienbalsiai priėmė tai numatančias Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams ir Vietos savivaldos įstatymų pataisas.

Modelis pateisino lūkesčius

Šiuo metu šalyje galioja mišrus piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo bei skirtingas šios paramos finansavimo modelis.
2012 m. buvo sudarytas teisinis pagrindas Akmenės, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių ir Šilalės rajonų savivaldybėse piniginę socialinę paramą, t. y. socialinę pašalpą ir kompensacijas, nepasiturintiems gyventojams teikti vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją, finansuojamą iš savivaldybių biudžetų lėšų.
Kitos 55 savivaldybės teikia socialinę pašalpą vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkciją, kuri finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų, o kompensacijas – valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją, kuri finansuojama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

Skirstys savarankiškai

Atsižvelgiant į tai, kad penkiose savivaldybėse piniginė socialinė parama buvo teikiama veiksmingiau, nuspręsta nuo 2015 m. nustatyti teisinį pagrindą visoms savivaldybėms teikti kompensacijas vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją, finansuojamą iš savivaldybių biudžetų lėšų. Kaip tvirtinama dokumento aiškinamajame rašte, tokiu būdu parama bus skiriama tiems, kam iš tiesų jos labiausiai reikia, taikomos efektyvios priemonės užkertant kelią galimiems piktnaudžiavimams, sudarant sąlygas didinti nepasiturinčių gyventojų integraciją į darbo rinką, racionaliau naudojamos tam skiriamos lėšos.
Jeigu savivaldybėms nepakaktų skirtų lėšų, įstatyme numatytais atvejais papildoma pinigų suma galės būti skiriama iš valstybės biudžeto. Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad teikdamos piniginę socialinę paramą savivaldybių tarybos turės patvirtinti Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašą, kuriame nustatys minėtos paramos teikimo procedūras.
Seimas taip pat nusprendė, kad nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, atsižvelgiant į poreikį, pirmiausia galės būti naudojamos kitai socialinei paramai finansuoti savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto