Pagardės kaimo mokyklos

Buvęs J. Kaktavičiaus mokyklos pastatas šiuo metu priklauso Gintautui Griškėnui. Autorės nuotr.

Pagardės kaime nuo seno buvo mokykla. Vienai užsidarius, atsidarydavo kita.
Šis pasakojimas paremtas ne archyviniais dokumentais, o buvusių tų mokyklų mokinių liudijimais.

MOKYKLA PAS JURGĮ KAKTAVIČIŲ

Mokyklos pastatas šiuo metu priklauso Gintautui Griškėnui.
Pasakoja buvę mokiniai – sutuoktiniai Juozapas Jucys (79 metų) ir Bronislava Šarpnickaitė (82 metų).
– Kaktavičius mokyklą statė specialiai kaip atskirą pastatą, nes jo gyvenamas namas ir tvartai buvo atskirai. Iš dvaro jis buvo gavęs 12 ha žemės ir nežinia kokių paskatų vedamas pastatė kaimo vaikams mokyklą.
Pats turėjo du sūnus: Liudviką ir Kostą, kurie irgi lankė tėvo statytą mokyklą. Nors pastatas nebuvo didelis (apie 90 kvadratų), jame mokydavosi net 60 vaikų, buvo kambarėlis ir virtuvė mokytojui gyventi.
Klasė buvo vadinama sale ir dar buvo koridorėlis klumpėm pasidėti. Paprastai vienu metu dirbo tik vienas mokytojas – dvi klasės ateidavo iš ryto, kitos dvi – po pietų.
Kadangi vaikų buvo daug, o mokytojas tik vienas, tai tvarka buvo labai griežta. Salės kampe visada buvo paberta žirnių. Jeigu didesnis prasižengimas, klūpėsi dvi pertraukas, jei nedideli – užtekdavo ir vienos. Per pamokas į kampą niekada neklupdė. Mokytojas vaikščiojo po klasę ir neklausantis gaudavo liniuote per pakaušį. Skaudžiai niekada nemušė.
Jokios sporto aikštelės nebuvo. Palakstymui buvo kiemas. Jeigu vaikai norėjo pasigainioti, nusimesdavo klumpes ir lakstydavo po kojinių. Grįždavo į pamokas šlapiom kojom, bet nepatogumų dėl to nebuvo. Apsirengę dažniausiai būdavo vatinkom, žiemai kiti turėjo ir avikailių kailinukus.
Atsigėrimui – ant taburetės užkeltas bidonas su kraneliu ir aliuminis puodelis. Priešpiečius atsinešdavo patys. Elektros nebuvo, tai žiemos rytais, nors pamokos prasidėdavo devintą valandą, jei trūko šviesos, buvo uždegamos žibalinės lempos. Sienos buvo išklijuotos tapetais, grindys medinės, bet nedažytų lentų.
Šokių ar kokių kitokių renginių nebuvo. Naujiems metams mokytoja pamokydavo eilėraščių, dainų. Sueidavo tėvai. Mokyklą lankė ne tik Pagardės, bet ir Degučių, Užbradumės kaimų vaikai. Buvo vargo laikas.
Pas Kaktavičius dirbo mokytojai: Raudonis, Petras Degenis, Eugenija Lesytė.
Adelija Butkutė (Padervinskienė) mena čia mokytojavus Danutę Tubelytę ir Šliogerį (aut. past.).
Atsidarius mokykloms Degučiuose ir Pabradumėje, o Pagardėje – pas Videikas, Kaktavičiaus mokykla nunyko.

MOKYKLA PAS VIDEIKAS

Mokyklos pastatas yra išlikęs. Jame gyvena ūkininkų Uznių šeima.
Pasakoja Julijona Jucytė (Videikienė), ir buvusios mokinės: Virginija Videikaitė (Dokšienė), Aldona Kleinauskaitė (Urnikienė), Birutė Degenytė (Traubergienė).
Pasakotojų liudijimu, mokykla pas Videikas veikė panašiai apie 1955–1969 metus. Vaikų buvo daug, bet vienu metu dirbo tik vienas mokytojas.
Kai mokykla veikė ir pas Žukauskus, vedėju abiem mokyklom buvo Tūzas. Mokyklos pastate kartu gyveno ir Videikos, mat pastatas, kad ir nedidelis, buvo dviejų galų. Mokyklai buvo skirta viena klasė ir koridorius, kur buvo galima pasidėti batus, stovėjo geriamas vanduo.
Mokytojomis dirbo: Janina Daukantaitė, Jadvyga Kunsmonienė, Stefanija Žilevičienė.  Kiekviena jų buvo savotiškai gabi ir įdomi. Mokytoja Daukantaitė organizavo šokių būrelį, mokė patiems pasidaryti žaislų ir jais žaisti, organizavo ekskursiją į Renavo dvarą. Mokytojos Kunsmonienės paruošti vaidinimai ir sporto šventės – daug metų praėjo, o tai mokinių atmintyje liko. Kaip ir didelis sodas, sporto aikštelė, prūdas…

MOKYKLA PAS ŽUKAUSKUS

Pastatas melioracijos metu nugriautas, sodybvietė visiškai suniokota.
Pasakoja Žukauskų dukra Vida Šverebienė, 1967–1968 metais mokytoja dirbusi Emilija Virkšaitė (Januškevičienė).
Raudonų plytų dviejų galų gražus, tvarkingas namas. Statytas sau, ne mokyklos reikmėm. Nebėra ko šiandien paklausti, kodėl pusė namo buvo atiduota mokyklai. Šalia buvo įrengtas bandymų sklypas, sporto aikštelė.
Vaikų nebuvo daug – apie dvidešimt. Jie ateidavo iš Beržėnų, Kalnijų ir aplinkiniai Pagardės vaikai (toliau gyvenantys ėjo į mokyklą pas Videikas). Pati Žukauskienė vaikams atnešdavo karštos arbatos, pati valė mokyklos patalpas. Mokiniams buvo skirta viena klasė ir mokytojo kambarys, kur buvo laikomos mokymo priemonės. Dar buvo koridorėlis. Žukauskų vaikai į klasę ateidavo tiesiai iš savo salionėlio arba iš koridoriaus.
Dirbę mokytojai: Šliogeris, Tūzas, Petras Degenis, Emilija Virkšaitė. Vaikams ir tėvams buvo organizuojami dideli Naujųjų metų karnavalai, po kurių šokdavo ir tėvai. Mokytoja Emilija prisimena linksmybes iki paryčių, daug sporto varžybų, ypač mėgta žaisti kvadratą. Jauna mokytoja ir šoko, ir sportavo kartu su visais.

Jūratė MEDEIKYTĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto