Pagerbė Laisvės kovotojų atminimą

Būrelis entuziastų, tarp jų – ir jaunieji šauliai, aptvarkė partizanų
atminimo ženklų aplinką.

Būrelis entuziastų prieš Visus šventus ir Vėlines aplankė ir sutvarkė mūsų rajone esančias Lietuvos partizanų atminimo vietas. Paminklinius akmenis jie papuošė trispalvėmis juostomis, uždegė žvakutes.

Pasiekė Skuodą

Keturi entuziastai pirmą kartą partizanų atminties vietas aplankė tą dieną, kai vyko žygis nuo Tirkšlių iki pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio paminklinio akmens Ketūnuose. Tądien nuo Tirkšlių ekipažas pasuko Barstyčių link ir aplankė septynias vietas, susijusias su mūsų krašto partizanais.
Akcijos dalyviai sutvarkė aplinką ir prie atminimo ženklo Skuodo rajono Barstyčių seniūnijoje, prie Plikšilės miško.
„Šis atminimo ženklas, nors ir nėra mūsų rajono teritorijoje, įrengtas amžinatilsį politinio kalinio, Mažeikių garbės piliečio Alberto Ruginio iniciatyva. Pagerbdami jo indėlį į partizanų atminimo išsaugojimą, šį ženklą prižiūrime. Kita vertus, juo įamžintas vieno pirmųjų Mažeikių krašto partizanų, Lietuvos kariuomenės puskarininkio Alberto Jašmonto-Žiogo vadovaujamo būrio atminimas“, – „Santarvei“ pasakojo rezistencijos kovų atminimo puoselėtojas Kęstutis Sidabras.
Atminimo ženkle įrašytos šešios pavardės, tačiau tik keturios jų yra partizanų, kurie žuvo, kai sovietų kariai apsupo jų stovyklą šiame miške. Šiuo atminimo ženklu pagerbta ir partizanų rėmėja, kuri buvo sovietinių karių sužeista, o po to nušauta, bei ūkininkas, prie kurio sodybos buvo įrengta stovykla, – jis suimtas ir nukankintas Sedoje.

Vyko dvi grupės

Spalio 29-osios rytą į partizanų atminimo vietas išvyko dvi grupės. Jaunieji šauliai bei Mažeikių rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė tvarkė Miliuose esančio atminimo ženklo teritoriją, kita pasuko į Sovaičius.
„Sovaičiuose yra dar oficialiai neatidengtas, balandžio pabaigoje įrengtas atminimo ženklas, skirtas penkiems Viekšnių kuopos partizanams, kuriems vadovavo Kostas Stelingis-Daugis, ir nelegaliai pogrindyje veikusiam Jonui Šemiui, žuvusiam netoli Auksūdžio. Aptvarkėme aplinką ir pasukome į Maigų mišką, kur pagerbėme čia sovietų nužudyto Viekšnių kanauninko Jono Navicko atminimą“, – pasakojo K. Sidabras.
Susijungusios Miliuose abi grupės nuvyko į Viekšnių kapines – ant „Vyčio“ būrio partizanų kapo-kenotafo užrišo tautinę juostelę, uždegė atminimo žvakutes.

Aplankytose vietose teko apipjauti žolę, grėbti.

Sustojo prie koplytėlės

Iš Viekšnių abi grupės pasuko į Jonaičių mišką, čia prie koplytėlės įrengtas atminimo ženklas pagerbiant penkių skirtingais metais žuvusių partizanų atminimą: dviejų brolių Barauskų, žuvusių Tirkšlių pušyne 1946 m. balandį, Antano Lileikio, žuvusio 1947 m. sausį, ir Kosto Girdvainio bei Augusto Gerulskio, žuvusių 1951 m. kovą.
Vėliau apsilankyta Gauryliuose, čia prie buvusios Girdvainių sodybos žuvo trys partizanai, Balėnų miške, kur įamžintas trijų Nevarėnų ir Sedos būrio partizanų, žuvusių 1951 m. gegužės 9 d., atminimas. Taip pat aplankyta Seda – pagerbti Sedos kautynių dalyviai bei „Alko“ rinktinės partizanai. Akcijos dalyviai nuvyko į Vadagius, jų apylinkėse įamžintas septynių Ylakių ir Sedos kuopų partizanų atminimas.

Neužmiršti ir sukilimo dalyviai

Vienos iš paskutinių „stotelių“ – Lūšė ir Senmiestės kaimo apylinkės prie Židikų.
Žvakutės buvo uždegtos prie buvusios Lūšės geležinkelio stoties esančio paminklinio akmens, kur 1941 m. birželį vietos gyventojai nuvertė sovietinį traukinį ir išvadavo tremtinius.
„Senmiestės apylinkėse įamžintas penkių partizanų atminimas, nors kol kas žinoma, kad šiame durpyne buvo atvežti ir užkasti 1947 metų kovą žuvę partizanai Juozas Runkauskas ir Kleopas Mileris. A. Ruginis atminimo ženklu įamžino šią vietą, nes neabejojama, kad čia buvo užkasta ir daugiau laisvės kovų dalyvių, nukankintų ar žuvusių nuo sovietų“, – pasakojo K. Sidabras.
Tądien buvo pagerbti ir kiti žinomi kraštiečiai: Bukončiuose aplankytas generolo Povilo Plechavičiaus paminklinis akmuo bei Ukrinų kapinėse esantis 1941 metų Birželio sukilimo dalyvių brolių Kenstavičių kapas-kenotafas.
Nors didelės priežiūros visi atminimo ženklai nereikalauja, jų aplinka buvo sutvarkyta, kur reikėjo, nupjauta žolė.
Nuotr. iš Mažeikių krašto paveldo archyvo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto