Palnosų bibliotekoje teminis vakaras „Gyvenimas vaizduos pasikartos …“

Virginija Trakšelienė, Roma Mačiuvienė, Birutė Marčiauskienė, Danutė Baranauskienė palnosiškiams skaito VytautoMačernio eiles. Nuotr. iš filialo archyvo

Po gan ilgo laiko palnosiškiai vėl turėjo progų susiburti kartu. Nemažas būrys liepos 6 d. sutartinai giedojo Lietuvos himną. O štai liepos 8 d. aktyviausieji rinkosi į biblioteką, kur vyko teminis vakaras „Gyvenimas vaizduos pasikartos…“, skirtas Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Apie poeto gyvenimą, ryšius su artimaisiais, mokslo pasiekimus, kūrybą, gyvenimo prasmės apmąstymus ir ieškojimus, tragiškąją jo paties ir šeimos lemtį skaitė šių eilučių autorė. Vietinės skaitovės Roma Mačiuvienė, Virginija Trakšelienė, Danutė Baranauskienė, Birutė Marčiauskienė paskaitė po keletą poeto eilėraščių, vizijų, sonetų. Intarpuose klausytojus labai maloniai nuteikė dainuojamosios poezijos autorės ir atlikėjos iš Mažeikių Vilhelminos Imbrienės tai progai parinktos atliekamos jausmingos dainos, jai pačiai pritariant gitara.
Palnosiškė Regina Šiurkuvienė sakėsi nuo jaunystės mėgstanti poeto Vytauto Mačernio eiles. Ji papasakojo, kad jos dėdė Petras Patlaba, kuris 1934 metais buvo įšventintas į kunigus, o 1937-aisiais paskirtas Telšių vyskupo Valančiaus gimnazijos ir dviejų Amatų mokyklų kapelionu, vienu metu buvo ir būsimojo poeto globėjas. Vytautas, besimokydamas Telšių gimnazijoje, buvo labai užsiėmęs: rimtai mokėsi, vadovavo gimnazijos literatams ir ateitininkams. Jo veiklai įtakos turėjo dvasiniai vadovai. Vienas jų – kapelionas P. Patlaba, su kuriuo kalbėdavosi apie kūrybą, gyvenimo prasmę. Artimai bendraudamas, Vytautas pasiskųsdavo, kad gyventi sunku, o kapelionas rasdavo būdų, kaip palengvinti jo buitį. R. Šiurkuvienė mena, kad dėdė jos šeimai yra pasakojęs apie Vytautą Mačernį. Gal tai ir turėjo įtakos, kad ji pati pamėgo Mačernio poeziją, turi nusirašiusi ne vieną poeto eilėraštį. Be to, ir pati kuria eiles.
Renginys neprailgo, nes žiūrovai turėjo progos paklausyti gražių ir jausmingų eilių, nuotaikingų dainų.
Virginija Momgaudienė
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palnosų filialo bibliotekininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*