Patvirtintas strateginis plėtros planas

Nuotr. iš redakcijos archyvo

Savivaldybės taryba patvirtino vieną svarbiausių dokumentų – Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginį plėtros planą. Jis buvo pristatytas dar praėjusiame Tarybos posėdyje, o vėliau aptartas, analizuotas komitetuose.

Numatyti prioritetai

Akcentuota, kad, patvirtinus šį planą, bus apibrėžta Savivaldybės vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonių planas, vertinimo rodikliai. Toks planas turėtų sudaryti sąlygas kryptingai rajono plėtrai ir patrauklumui didinti, efektyviau panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius numatytiems tikslams pasiekti, kt.
Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginiame plėtros plane yra numatyti 3 prioritetai, 13 tikslų, 33 uždaviniai ir 207 priemonės. Didžiausia išlaidų dalis (40 proc.) numatyta įgyvendinant 1-ą prioritetą „Pažangi ekonomika ir aktyvi savivalda“. 2-o prioriteto „Aktyvi, kūrybiška, sveika ir socialiai atsakinga bendruomenė“ ir 3-io prioriteto „Žalia darnios infrastruktūros savivaldybė“ priemonėms įgyvendinti numatomų lėšų suma siekia po 30 proc. visų planuojamų lėšų poreikio.
Orientacinis bendras lėšų poreikis – apie 653 mln. eurų, reikalingas 2021–2030 m. numatytiems plano prioritetams įgyvendinti.

Laukia daugiau sprendimų

Rengiant 2021–2030 m. strateginį plėtros planą dirbo penkios darbo grupės, kurias sudarė Savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, Savivaldybei pavaldžių įstaigų bei įmonių atstovai, taip pat verslo ir visuomeninių organizacijų, asociacijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.
Taip pat buvo suburta Koordinacinė darbo grupė.
Gyventojų nuomonę bandyta išsiaiškinti internetu atliekant anoniminę apklausą.
Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius, reaguodamas į kai kurių politikų replikas, išsakytas per Tarybos posėdį, priminė, kad jie ne kartą buvo kviečiami teikti savo pastabas, siūlymus.
Meras akcentavo, kad strateginis plėtros plano patvirtinimas – tik pirmas žingsnis. Ateityje reikės priimti dokumentus dėl plano įgyvendinimo, priemonių finansavimo ir kt.

One Reply to “Patvirtintas strateginis plėtros planas”

  1. Jo jo parašė:

    Aha, tik atliks Bartkevičius “namų darbus” ir Mažeikių rajoną uztvindys naujos investicijos. Bus daug, daug klasteriu…. Oi, pabudau iš miego, sapnavau apie personažą iš ruskinio multiko, kuris daug žadėjo…..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*