1. Prenumeratos užsakymas

1.1. Užsiprenumeruoti „Santarvės“ turinį (popierinį laikraštį, laikraštį PDF formatu, www.santarve.lt turinį, toliau – „Santarvės“ turinys) galima redakcijoje adresu: V. Burbos g. 6, Mažeikiai, telefonu (8 443) 98 262, el. paštu prenumerata@santarve.lt, tinklalapyje www.santarve.lt

1.2. Prenumeratorius pateikia duomenis, reikalingus „Santarvės“ turinio prenumeratai suteikti ir sąskaitai – faktūrai išrašyti: vardas, pavardė (jei juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas), laikraščio pristatymo adresas (jei užsakomas laikraštis), kontaktinis telefonas, el. pašto adresas.

1.3. „Santarvės“ turinio prenumerata užsakoma ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

1.4. Visos PVM sąskaitos – faktūros siunčiamos prenumeratoriaus nurodytu el. paštu. Prenumeratoriai, pageidaujantys sąskaitas – faktūras gauti paštu, turi informuoti apie tai UAB „Santarvės laikraštis“ prenumeratos skyrių telefonu (8 443) 98 262 ar el. paštu. prenumerata@santarve.lt. Sąskaitos paštu siunčiamos už papildomą mokestį.

2. „Santarvės“ turinio prenumeratos objektas

2.1. Priklausomai nuo pasirinktos prenumeratos „Santarvės“ turinys gali apimti:

– Laikraštį „Santarvė“. Popieriniu formatu laikraštis pristatomas antradieniais ir penktadieniais, išskyrus valstybines šventes Mažeikių rajone.

– Laikraštį „Santarvė“ PDF formatu. PDF formatu laikraštis siunčiamas nurodytu el. paštu pirmadieniais ir ketvirtadieniais.

– Visi straipsniai, spausdinami laikraštyje „Santarvė“, pateikiami adresu www.santarve.lt.  Informacija interneto tinklalapyje pasiekiama naudojantis unikaliu vartotojo vardu ir slaptažodžiu, kuris pateikiamas prenumeratoriui el. paštu ir galioja visą užsakytos ir apmokėtos prenumeratos laikotarpį. Vartotojo vardas skirtas vienam skaitytojui.

3. Prenumeratos kaina

Užsakymo metu prenumeratos kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančius „Santarvės“ turinio prenumeratos įkainius ir negali būti keičiama, kol pasibaigs apmokėta užsakyta prenumerata. Prenumeratos kainos skelbiamos tinklalapyje https://www.santarve.lt/prenumerata/.

4. Apmokėjimas už prenumeratą

4.1.  Už prenumeratą galima mokėti per e. banką – užsakant prenumeratą      https://www.santarve.lt/santarve-laikrascio-prenumerata-internetu/ arba pavedimu pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą joje nurodytais terminais, mokėjimo paskirtyje nurodant sąskaitos – faktūros numerį.

5. „Santarvės“ laikraščio pristatymas bei tinklalapio www.santarve.lt turinio prenumerata

Jeigu prenumeratorius negauna laikraščio „Santarvė“ ar prenumeratoriaus paskyros sukūrimo patvirtinimo, kad galėtų skaityti www.santarve.lt skelbiamą mokamą turinį, jis turi nedelsdamas kreiptis į „Santarvės“ Prenumeratos skyrių tel. (8 443) 98 262 arba el. paštu prenumerata@santarve.lt ir informuoti apie laikraščio nepristatymą ar kodų negavimą. Negauti laikraščio numeriai bus pristatyti vėliausiai per 2 darbo dienas.

6. Prenumeratoriaus teisės

6.1. Prenumeratorius turi teisę bet kada atsisakyti prenumeratos apie tai prieš 10 dienų telefonu ar el. paštu informavęs „Santarvės“ Prenumeratos skyrių ir raštu nurodydamas banko sąskaitą. Už prenumeratą sumokėta įmoka bus grąžinta, išskaičiavus sumą už jau pristatytus leidinius.

6.2. „Santarvės“ laikraščio prenumeratos galiojimo laikotarpiu prenumeratorius gali pakeisti prenumeratos pristatymo adresą (Mažeikių rajone). Prenumeratos skyriui turi būti pranešta apie laikiną prenumeratos sustabdymą ir/arba pristatymo adreso pakeitimą prieš 5 darbo dienas telefonu arba el. paštu. Jeigu prenumerata yra užsakoma akcijų metu ir skirta darbuotojui į namus, namų adreso negalima pakeisti įmonės adresu.

7. Prenumeratos nutraukimas

7.1. Prenumeratos nutraukimas 6.1 p. numatytomis sąlygomis įforminamas kreditine PVM sąskaita – faktūra. Sumokėtų ir nepanaudotų pinigų likutis grąžinamas į prenumeratoriaus nurodytą sąskaitą banke.

7.2. UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę nutraukti prenumeratą, jeigu už ją nėra apmokama per PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytą laikotarpį, išrašant kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą, ar dėl kitų priežasčių.

8. Tiesioginė rinkodara ir asmens duomenų tvarkymas

8.1. Jūsų suteiktas el. pašto adresas ar telefono nr. gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais pristatant tik „Santarvės“ paslaugas. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą spustelėję mūsų atsiųsto el. laiško apačioje esančią nuorodą „Atsisakyti visų pasiūlymų“, el. paštu info@santarve.lt arba telefonu (8 443) 98 262.

8.2. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

8.3. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

9. Turinio nuosavybė

Visas „Santarvės“ turinys priklauso UAB „Santarvės laikraštis“ ir jokios „Santarvės“ turinio intelektinės nuosavybės teisės nėra perduodamos prenumeratoriui, todėl prenumeratorius negali kopijuoti ir platinti „Santarvės“ turinio kitaip, nei tai nurodyta „Santarvės“ citavimo taisyklėse.

10. Informacija

Prenumeratos skyrius suteiks visą reikalingą informaciją darbo dienomis 8.00–16.30 val. tel. (8 443) 98 262, el. paštu prenumerata@santarve.lt arba adresu: V. Burbos g. 6, Mažeikiai.