Seimas iš naujo reglamentavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo veiklą

ELTOS nuotrauka

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – konkurso tvarka teikti paramą viešosios informacijos rengėjų kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams.
Tai įteisino Seimas, priėmęs Visuomenės informavimo įstatymo pataisas.
Už tokį sprendimą balsavo 105, nė vienas nebuvo prieš, susilaikė du Seimo nariai.

Reikalavimai direktoriui ir ekspertams

Įstatyme įtvirtinta, kad fondui ir jo administracijai vadovaus direktorius, kurį į pareigas skirs ir atleis iš pareigų fondo visuotinis dalininkų susirinkimas viešo konkurso būdu 5 metų laikotarpiui. Tas pats asmuo fondo direktoriumi galės būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
Nustatyta, kad fondui pateiktus kultūrinius ir šviečiamuosius projektus vertins nepriekaištingos reputacijos ekspertai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 5 metų patirtį visuomenės informavimo, kultūros ar švietimo srityse.
Ekspertai bus skiriami 2 metų laikotarpiui, tas pats asmuo negalės būti ekspertų grupės nariu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
Ekspertais taip pat negalės būti kultūros ir meno organizacijų vadovai, jų pavaduotojai, jų įsteigtų įstaigų vadovai, fondo administracijos darbuotojai, asmenys, kurių artimi asmenys, kaip jie apibrėžti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatyme, yra susiję su fondo dalininkais darbo, autorinių sutarčių ar kitais sutartiniais santykiais.

Taryba – iš deleguotų narių

Priimtomis pataisomis reglamentuota, kad fondo tarybą sudarys 7 nariai. Po vieną narį į tarybos sudėtį deleguos Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Lietuvos žurnalistų draugija bendru sutarimu, Interneto žiniasklaidos asociacija, Kultūros ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija.
Fondo tarybos nariai privalės būti nepriekaištingos reputacijos, turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, išmanyti kultūros ir žiniasklaidos raidos procesus. Tarybos nariais negalės būti fondo administracijos darbuotojai ir fondo ekspertai.
Nustatyta, kad tarybos nario kadencija truks trejus metus. Tas pats asmuo negalės būti fondo tarybos nariu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Fondo tarybai vadovaus fondo tarybos pirmininkas. Jį fondo taryba rinks iš savo narių fondo tarybos kadencijos laikotarpiui.
Visi ekspertai ir fondo tarybos nariai prieš pradėdami eiti atitinkamas pareigas turės pateikti nešališkumo deklaraciją ir pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą.

Įsigalioja nuo kitų metų

Įstatyme įtvirtinta, kad fondas konkurso tvarka rems viešosios informacijos rengėjų kultūrinius ir šviečiamuosius projektus pagal 6 programas: periodiniai kultūros ir meno leidiniai; nacionalinės periodinės spaudos; regioninės periodinės spaudos; nacionalinės radijo ir televizijos; regioninės radijo ir televizijos; internetinės žiniasklaidos (informacinės visuomenės informavimo priemonių).
Pataisos įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.
Iki to laiko Vyriausybė ir Kultūros ministerija turės parengti ir patvirtinti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto