Seimas patobulino prieglobsčio suteikimo tvarką

Seimas, priėmęs įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisas, patobulino prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo mechanizmą, nustatė griežtesnių priemonių taikymą piktnaudžiavimo prieglobsčio procedūra atvejais.

Priimti įstatymo pakeitimai

Parlamentarai reglamentavo užsieniečių perkėlimo mechanizmą iš kitų ES valstybių narių ar trečiųjų šalių teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją, nustatė užsieniečiams, gavusiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, teikiamos paramos integracijai dydžius.
Taip pat praplėstas įstatymo nuostatų, susijusių su užsieniečiais, kurie negali išvykti dėl humanitarinių priežasčių, reglamentavimas, suteikta prieiga prie darbo rinkos asmenims, gavusiems leidimą laikinai gyventi; pakeistos ir aiškiau reglamentuotos nuostatos dėl nelydimų nepilnamečių ne prieglobsčio prašytojų teisinės padėties nustatymo, susijusios su prieglobsčio sistemos pakeitimais.
Įstatymu įtvirtinta, kad prieglobsčio prašytojai gali būti apgyvendinami ne tik Užsieniečių registracijos centre, bet ir kitose apgyvendinimo vietose Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Įsijungs ne viena institucija

Migracijos departamento sprendimu pažeidžiami asmenys ir jų šeimos nariai gali būti apgyvendinti kitose jų specialiuosius poreikius atitinkančiose apgyvendinimo vietose, kurias administruoja su prieglobsčio prašytojais dirbančios nevyriausybinės organizacijos. Pažeidžiamiems asmenims Migracijos departamento sprendimu, kai tai įmanoma, leidžiama apsigyventi su teisėtai Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiu pilnamečiu artimuoju, giminaičiu arba atstovu.
Sprendimą dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos teritoriją priima Vyriausybė. Užsieniečių perkėlimas vykdomas bendradarbiaujant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, trečiosiomis valstybėmis, Europos Sąjungos institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis.
Užsieniečių perkėlimo į Lietuvos teritoriją ir kelionės dokumentų išdavimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras. Užsieniečių laikino apgyvendinimo Užsieniečių registracijos centre sąlygas ir tvarką nustato taip pat vidaus reikalų ministras.

Turi teisę į pašalpą

Migracijos departamentas, vadovaudamasis šiuo įstatymu, priima sprendimą dėl kiekvieno atrinkto užsieniečio perkėlimo į Lietuvos teritoriją. Departamentas, vadovaudamasis šiuo įstatymu, gali pripažinti pabėgėlio statusą, kurį perkeliamam užsieniečiui suteikė Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba.
Prieglobsčio prašytojas Lietuvos Respublikoje turi teisę socialinės apsaugos ir darbo ministro ir vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka kas mėnesį gauti 10 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio piniginę pašalpą.
Įstatymo pataisos priimtos 66 parlamentarams balsavus už, prieš buvo 8, o 22 susilaikė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*

Naujienos iš interneto