Su Prezidentu A. Brazausku atsisveikino ir mažeikiškiai

Šimtai žmonių plūdo į Prezidentūrą, norėdami atsisveikinti su šeštadienį mirusiu pirmuoju Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Prezidentu Algirdu Mykolu Brazausku. Pareikšti pagarbą velioniui ir užuojautą artimiesiems vyko ir mažeikiškiai – bendrapartiečiai, valdžios bei visuomenės atstovai.


PERDAVĖ UŽUOJAUTĄ
Antradienį Prezidentūroje iškilų politiką ir nuoširdų partijos bičiulį pagerbė Mažeikių rajono socialdemokratai Jonas Jurkus, Antanas Tenys, Zenonas Ramonas, Algimantas Čepys, Darius Jarmantavičius bei Seimo narys Stanislovas Giedraitis.
J. Jurkus tą dieną telefonu „Santarvei“ pasakojo, kad atsisveikinimo su Prezidentu laukia neapsakomai daug žmonių.
„Žmonės eina su didele rimtimi ir gedulu. Savaime suprantama, ramiai pasišnekėjome, prisiminėme. Nuo mažeikiškių išreiškėme užuojautą velionio šeimai. Ant dūšios lengviau paliko, kad atsisveikinome,“ – po apsilankymo Prezidentūroje kalbėjo pašnekovas.

NEŠĖ GĖLES
Nepriklausomoje Lietuvoje tai pirmosios valstybinės laidotuvės. Pageidaujančiųjų atsisveikinti organizatoriai prašė nenešti didelių vainikų, tik po vieną gėlę. Po raudoną rožę į Prezidentūros salę atsinešė ir mažeikiškiai.
J. Jurkus patikslino, kad gėlių atsivežę daugiau, bet jas išdalijo žmonėms – kad turėtų ką palikti.
Atsisveikinti su pirmuoju nepriklausomybę atgavusios Lietuvos Prezidentu buvo galima iki trečiadienio vakaro.

MERAS PARODĖ INICIATYVĄ
Vakar tuoj po Savivaldybės Tarybos posėdžio į sostinę atsisveikinti su Prezidentu A. Brazausku išskubėjo ir Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis. Drauge pakvietė vykti Choreografijos mokyklos vadovę Jolantą Tendienę, Mažeikių dekaną Zenoną Degutį ir ligoninės direktorių Albiną Lidžių.
„Algirdo Brazausko nuopelnai dideli ne tik naftos perdirbimo gamyklai, bet ir kultūros, medicinos srityje. Jam einant vadovaujamas pareigas buvo pastatyti Kultūros rūmai, poliklinika“, – į klausimą, kodėl pasirinko šiuos mažeikiškius, atsakė meras.

PREZIDENTĄ PAŽINOJO ASMENIŠKAI
Dekanas Z. Degutis prisipažino, kad buvo mąstęs, kaip asmeniškai reikėtų išreikšti pagarbą Jo Ekscelencijai. Todėl labai apsidžiaugė sulaukęs mero kvietimo. Ko gero, vis tiek būtų važiavęs. Dekanui pirmiausia kaip piliečiui norėjosi pagerbti Lietuvos Prezidentą. Be to, su velioniu jis oficialiai buvo pažįstamas bene dvylika metų.
„Man nesvarbu žmogaus partiškumas ar pasaulėžiūros, filosofinės pakraipos. Man visada įdomu pats žmogus. Kai žmogus didelis savo vidiniu pasauliu, asmenybės žavesiu, mane kaip magnetas tokie dalykai pritraukia. Bendravimas su tokiomis asmenybėmis man yra malonus ir daug duodantis. Velionis toks ir buvo. Tai asmenybė“, – prisiminimais dalijosi dvasininkas.

BAŽNYČIOS SPRENDIMAS SULAUKĖ KRITIKOS
Oficialiai bažnyčios hierarchų nekomentuojamas sprendimas aukoti šv. Mišias be velionio Prezidento karsto sukėlė dalies visuomenės nepasitenkinimą. Nuomonę apie bažnyčios nepagarbą Lietuvos Prezidentui išsakė ir Lietuvos Prezidentai Valdas Adamkus, Dalia Grybauskaitė bei A. Brazausko bendražygiai.
„Man sunku kritikuoti bažnyčios hierarchus. Ne viską žinom. Bet, mano nuomone, reikėjo leisti. Tai būtų pakilimas aukščiau visko ir tautos sutaikinimas. Dabar yra visokių interpretacijų“, – savo poziciją išsakė meras V. Džiugelis.
Dekanas Z. Degutis nuo komentarų susilaikė.
„Bažnyčia yra hierarchinė struktūra. Todėl hierarchų sprendimo aš negalėčiau nei komentuoti, nei kaip nors kvestionuoti. Toje hierarchinėje struktūroje būdamas pats mažiausias, aš turiu priimti tai, kas nusprendžiama, ir net nesvarstau“, – teigė pašnekovas.

LAIKYTIS RIMTIES
Reaguodami į Bažnyčios sprendimą aukoti Katedroje šv. Mišias be Prezidento karsto vakar viešą Romos Katalikų Bažnyčios tikėjimo atsisakymo akciją surengė vilniečiai ir šiame mieste studijuojantys jaunuoliai.
„Dabar ne laikas protestams. Yra gedulo, susikaupimo dienos. Netgi dvasinio apmąstymo, vertybių pervertinimo dienos. Jos galėtų būti rimties dienos. Ta rimtis visada spinduliavo iš velionio. Mūsų pačių rimties pozicija būtų bene pati didžiausia pagarba Prezidentui“, – samprotavo dekanas.
Z. Degutis ragino visus laikytis oriai ir pagarbiai. Tiek velionio atminimo, tiek ir kiekvieno žmogaus atžvilgiu.

TURĖJO ŽEMAITIŠKO KRAUJO
Prezidentą A. Brazauską su Mažeikiais siejo ne tik darbas, pomėgis medžioti, bet ir kilmės šaknys. Jo proseneliai Ona Vilkaitė ir Juozas Gedraitis yra palaidoti Mažeikių kapinėse. Šį kapą Prezidento prašymu padėjo surasti jo bendražygis J. Jurkus.
„Kai buvo minimas Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos 25-metis, lankėmės prie kapo. Brazauskas paprašė jį sutvarkyti. Dar pridūrė, kad nori suspėti, nes nėra amžinas“, – prisiminė pašnekovas.
J. Jurkus spėjo įvykdyti šį prašymą. Surado skulptorių, kuris iš „mažeikietiško“ akmens sukūrė paminklą, kunigas jį pašventino. Jo Ekscelencija kapą po to aplankė bene tris kartus.
Eltos nuotrauka.: Nuo antradienio gėlėmis nešini Lietuvos žmonės eina į Prezidentūrą atsisveikinti su Jo Ekscelencija Algirdu Brazausku.
Šiandien iškilaus šalies politiko kūnas Amžinojo poilsio atguls Antakalnio kapinėse.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto