Valstybės tarnautojų piniginės neplonėja

Šiemet valstybės tarnautojams iš Savivaldybės biudžeto bus išmokėta per pusę milijono litų priedų už kvalifikacines klases. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Savivaldybės valstybės tarnautojai rajono gyventojams tarnauja tik gerai ir labai gerai. Tokie yra  valstybės tarnautojų veiklos vertinimo rezultatai.
Nors rajono biudžete didžiulės skylės ir jis suplanuotas be dviejų mėnesių atlyginimų, tačiau dar labiau didėja priedus už kvalifikacines klases gaunančiųjų būrys bei išmokoms skirtų lėšų poreikis.

Vadovams – solidūs  priedai

Iš biudžeto mokamų atlyginimų tema visada sulaukia mokesčių mokėtojų dėmesio. Eiliniam rinkėjui, ko gero, sunku suvokti, kad valdžios vyrams vis aimanuojant apie skurdų biudžetą, jo skyles, duobes, tuo pat metu jie lengva ranka į savo pinigines (ar sąskaitas) deda ne tik atlyginimą, bet ir solidžius priedus.
Šių metų sausio mėnesį, jau žinant, kad planuojamajame biudžete trūks pinigų dviejų mėnesių biudžetininkų algoms, politikai nepašykštėjo pinigėlių Savivaldybės administracijos vadovams. Administracijos direktoriui Broniui Kryžiui „už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą“ atseikėti 50 proc., jo pavaduotojams: Sauliui Šiuriui ir Romaldui Paradnikui – 40 proc. priedai (leidžiamas maksimumas – 60 proc.). Ir tokios priemokos nustatytos… visai kadencijai.
„Ar nemanote, kad dabar netinkamas kontekstas? Kalbėjome apie Savivaldybės įmonių vadovų atlyginimų galimą mažinimą, buvo biudžeto pristatymas, iš kurio matyti, kad lėšų trūkumas didelis, tad ar nebus visuomenėje nepasitenkinimo, kad visiems mažiname, o čia staiga už ateities darbus didiname?“ – tvirtinant priedus tokiu sprendimu suabejojo frakcijos „Kitaip“ narys Deivydas Vyniautas.
Tačiau šis retorinis klausimas nuskambėjo lyg balsas tyruose. Daugelis Tarybos narių balsavo už priedus valdžios atstovams, nors juos rinkę mažeikiškiai, internete komentuodami šią žinią, politikus pliekė.

Kitur  priedų atsisakoma

Praėjusios kadencijos Taryba taip pat priedais paramstydavo valdžios vyrų atlyginimus, tačiau juos persvarstydavo kasmet, o ne nustatydavo visai kadencijai.
Paskutinį kartą Savivaldybės administracijos direktorius 30 proc. priedą buvo gavęs 2010 metais, pavaduotojams jis nebuvo skirtas. Tik 2009 metais direktoriui ir pavaduotojams buvo nustatytas 50 proc. priedas.
„Savivaldybės administracijos vadovai neturėtų gauti mažesnio atlyginimo už kai kurių skyrių vedėjus. Jų krūvis ir atsakomybė visai kitokie, daug didesni“, – „Santarvei“ yra sakęs Savivaldybės meras Antanas Tenys, kurio atlyginimas „popieriuje“ – apie 4 200 litų.
Atlyginimų priedais skirtumą tarp Savivaldybės administracijos vadovų ir jų pavaldinių didina ir kitos savivaldybės, tačiau daugelyje rajonų jie kur kas mažesni. Pavyzdžiui, Plungės  rajono savivaldybės administracijos direktorė gaudavo 30 proc., jos pavaduotojas 20 proc. atlyginimo priedus, tačiau per neseniai vykusį Tarybos posėdį praėjusiųjų metų gruodį skirtus  priedus jie paprašė panaikinti.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus priedas siekia 40 procentų, pavaduotojų – 25 proc. darbo užmokesčio. Tačiau jau rengiamas projektas, pagal kurį šios priemokos turėtų sumažėti per pusę.

Taupo  nedirbdami

Savivaldybės administracijos direktoriaus atlyginimas be priedų – 3 910 Lt,  administracijos direktoriaus pavaduotojų – 3 645 Lt, su priedais atitinkamai šiek tiek per 5 800 ir 5 100 litų.
Praėjusią kadenciją opozicijoje buvę „tvarkiečiai“ atsisakė Tarybos nariams skiriamų išmokų. Tarp jų buvo ir S. Šiurys.
„Kodėl gi ne? Dar tik nuo vasario mėnesio priedą gaunu. Svarstyti galima, bet atsakymo pateikti dabar negaliu. Ne vienas sprendžiu. Reikės pasitarti su koalicijos partneriais“, – „Santarvei“ pasiūlius pasekti kolegų iš kitų savivaldybių pavyzdžiu, pritarti neskubėjo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas S. Šiurys. Kaip ne kaip, bet kalba sukosi apie beveik pusantro tūkstančio litų priedą.
Administracijos direktoriui B. Kryžiui priedas prie pagrindinio atlyginimo dar didesnis – 1 890 litų.
Direktorius priedo atsisakymo ar sumažinimo tema taip pat kalbėjo nenoriai. Esą kai tai buvo svarstoma, jis pats salėje nebuvęs, o priedą pasiūlęs meras.
„Aš, kaip ir kiti Savivaldybės vadovai, biudžeto lėšas taupau pasiimdamas nemokamų poilsio dienų. Per mėnesį jų būna viena ar daugiau“, – apie savo indėlį taupant biudžeto lėšas kalbėjo B. Kryžius.

Atlyginimai – maksimalūs

Atlyginimais nėra nuskriausti tik rajono Savivaldybės valstybės tarnautojai. Visi skyrių vedėjų, pavaduotojų, specialistų atlyginimai skaičiuojami pagal aukščiausiai kategorijai taikomus koeficientus, t. y. pasirinktas „žirklių“ maksimumas.
Buhalterinės apskaitos skyriaus duomenimis, „plikas“ vidutinis skyrių vedėjų atlyginimų vidurkis 3 058, vyriausiųjų specialistų – 2 304 litai. Tačiau Savivaldybės tinklalapyje paskelbti duomenys atskleidžia ir kitas pajamas. Pavyzdžiui, skyrių vedėjų vidutinės mėnesinės pajamos praėjusiųjų metų paskutinį ketvirtį buvo apie 4 200, pavaduotojų – 3 500, vyriausiųjų specialistų – 2 800 litų.
Didžiausius atlyginimus Savivaldybėje – nuo 5 300 iki 5 900 litų (be atskaitymų) gauna Savivaldybės kontrolieriai.
Įdomumo dėlei – mažeikiškiai algomis lenkia net kai kurias šalies institucijas – štai valstybės kontrolieriaus pavaduotojo atlyginimas yra šiek tiek mažesnis nei mūsų savivaldybėje, nekalbant apie patarėjo ar skyriaus vedėjo atlyginimus. Tiesa, ateityje Savivaldybės darbuotojų atlyginimai bus skelbiami be kontrolierių atlyginimų.
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas Arvydas Pocius „Santarvę“ informavo, kad Savivaldybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigybės yra vienintelės, ir informacija apie šias pareigas einantiems darbuotojams paskirtą darbo užmokestį gali būti skelbiama tik gavus šių darbuotojų sutikimus. Savivaldybės kontrolierė ir jos pavaduotoja yra pateikusios prašymus neteikti informacijos apie joms paskirtą darbo užmokestį.

Atlyginimai „paramstomi“  priedais

Kas kiek ir už ką gauna, eiliniam mažeikiškiui sunku orientuotis ir matant informaciją apie darbo užmokestį. Valstybės tarnautojų atlyginimas priklauso ne tik nuo užimamų pareigų, darbo stažo, bet ir nuo suteiktos kvalifikacinės klasės. Už stažą valstybės tarnyboje kas trejus metus skiriama po 3 procentus priedo.
Už pirmą klasę mokama po 30 procentų, antrą – 20, trečią – 10 procentų.
Savivaldybės administracijos (kartu su seniūnijomis) struktūroje sausio 1 dieną buvo 289,25 pareigybės. Tarp jų – 135 valstybės tarnautojų ir trys – politinio asmeninio pasitikėjimo.
Buhalterinės apskaitos skyriaus duomenimis, per  2011 m. Savivaldybės administracijoje priskaičiuota beveik 5 mln. 240 tūkstančių litų darbo užmokesčio. Iš jų valstybės tarnautojams – 4 mln. 227 tūkstančiai litų.
Iš to skaičiaus 494 tūkstančiai litų sudarė priedas už kvalifikacines klases.
Savivaldybės administracijos 26 valstybės tarnautojai turi aukščiausią – pirmą kvalifikacinę klasę, 44 – antrą, 59 – trečią.

Penktadalis – labai gerai

Kasmet organizuojamas valstybės tarnautojų įvertinimas – puiki galimybė pasipildyti piniginę ar šoktelti karjeros laiptais. Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Aleksandra Lukošaitienė paaiškino, kad vertinimas „labai gerai“ suteikia teisę gauti aukštesnę kvalifikacinę klasę arba pareigas.
Pagrindiniai veiklos vertinimo kriterijai – tarnautojui nustatytų užduočių įvykdymo rezultatas bei tarnautojo kvalifikacija, kuri vertinama atsižvelgiant į lyderystę, žmogiškųjų išteklių, finansų, programų ir projektų valdymą, komunikaciją, strateginį mąstymą, analizę ir pagrindimą, gebėjimą atlikti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.
Už praėjusiųjų metų tarnybinę veiklą buvo įvertinti 122 tarnautojai (vertinama tik to tarnautojo veikla, kuris tas pareigas eina ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus). Labai gerai buvo įvertinti 23, arba kas penktas valstybės tarnautojas.
Panaši buvo ir vadinamoji atestacija už 2010 metus. Tada labai gerai buvo įvertinti 26 valstybės tarnautojai. Tiesa, ne visi jie sulaukė aukščiausio savo tiesioginio vadovo ar komisijos vertinimo už 2011 metus, tačiau anksčiau įgyto priedo ar statuso – jau niekas nebeatims.
Pažeminti darbuotojui kvalifikacinę klasę arba pareiginę kategoriją galima tik tuo atveju, jei tarnautojas gauna nepatenkinamą vertinimą.
Praėjusiais metais visi tarnautojai pagal vertinimo rezultatus dirbo tik gerai arba labai gerai.
Po paskutinio vertinimo šiemet priedams už klases jau reikės 536,8 tūkst. litų, arba 43 tūkstančiais daugiau negu pernai. Skurdžiam biudžetui ir tokia suma turėtų būti pinigai.
„Buvo ir daugiau norinčiųjų gauti aukštesnes klases, tačiau suskaičiuota, kiek yra lėšų. Labiausiai buvo atsižvelgta į Turto valdymo, Viešųjų pirkimų, Statybos ir remonto skyrių darbuotojus, kuriems krūviai milžiniški“, – vertinimo rezultatus komentavo B. Kryžius.

Storės  23  tarnautojų  piniginės

Po itin palankaus vertinimo karjeros laipteliais šoktelėjo Michailas Norbutas. Buvęs vyriausiasis specialistas tapo Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėju.
Paaukštinta pareigomis Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Baltinienė – ji dabar  šio skyriaus vedėjo pavaduotoja. Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Viktorija Šimkienė pervesta į vyriausiosios specialistės pareigas.
Aukštesnės pareigos, padidinant pareigybės lygį ir kategoriją, suteiktos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotojai apskaitai Laisvidai Rekašienei, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniajai specialistei Rasai Vasiliauskienei, Vietinio ūkio skyriaus vyriausiajai specialistei Ritai Kontrimienei, Statybos ir remonto skyriaus vyresniajai specialistei Editai Pilibaitienei, skyriaus vedėjo pavaduotojui Rymantui Štakonui.
Jų piniginės po vertinimo pastorės dviem šimtais ir daugiau litų.
Kitiems labai gerai įvertintiems valstybės tarnautojams dėl pasikeitusios kvalifikacijos klasės priedai taip pat didės. Gaunančiųjų aukščiausius priedus už pirmą klasę būrį papildė keturi valstybės tarnautojai: Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Romualdas Sakalauskas, Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Ligita Kinčinienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Odeta Ramanauskaitė ir Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Roma Kenstavičienė.
Dar 9 valstybės tarnautojams suteikta antra, vienam – trečia klasė.

Priedai  už didelį  krūvį

Per šimtą Savivaldybės darbuotojų dirba pagal darbo sutartis, t. y. jie neturi valstybės tarnautojo statuso ir gauna „pliką“ atlyginimą, be jokio skatinimo už labai gerą darbą. Priedus jie gali gauti nebent už papildomus darbus, nesusijusius su pareiginiais nuostatais, t. y. už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą.
„Tokia priemonė taikoma, kad nereikėtų priimti naujų žmonių. Ypatingas dėmesys, prioritetas skiriamas projektų vykdymui. Kai kurie darbuotojai dirba ir po darbo, savaitgaliais, darbo nešasi namo. Jiems ir mokami papildomi priedai. Tačiau tai mažai praktikuojama, tokius priedus gauna nedaug darbuotojų“, – „Santarvę“ patikino Savivaldybės administracijos direktorius B. Kryžius.
Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Lukošaitienė pridūrė, kad visus metus priedus prie atlyginimų gaus bene šeši Socialinės paramos skyriaus išmokų ir dar keletas specialistų, tačiau tam panaudotos tikslinės valstybės lėšos.
Kiti Savivaldybės specialistai tokiais priedais nudžiuginami tik už konkrečius darbus ir tik mėnesį du, ilgesnį laiką – labai retai.
Pavyzdžiui, iki birželio mėnesio 25 proc. priedas mokamas Turto valdymo skyriaus vyresniajai specialistei Astai Jonauskienei – už Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių pastatų administravimą ir nuolatinės priežiūros vykdymą.
Net keturiems Savivaldybės administracijos darbuotojams: Arūnui Knystautui, Vladui Gerikui, Stasiui Dainiui ir Stasiui Gargasui, buvo mokamas 20–30 proc. priedas už daugiabučių namų renovaciją. Vyriausioji specialistė Audronė Bertienė vasario mėnesį 35 proc. priedą užsitarnavo už darbą su projektu.
Vyriausiasis specialistas Rustamas Safar-Zadė 30 proc. priedą nuo kovo iki birželio gaus „už svarbių ir sudėtingų projektų koordinavimą, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą“.

23 Atsakymai į “Valstybės tarnautojų piniginės neplonėja”

 1. neabejoju parašė:

  kad priedus lemia ir lojalumas ar padlaižiavimas savo viršininkui. Juk jis vertina savo pavaldinį. Čia viena vedėja buvusi už pernai gavo labai gerai, o šiemet jau ji tik pavaduotoja, į vedėjas labai gerai dirbanti nebetiko:)

 2. >as parašė:

  Na tai ryškiai Kryžius iš algos gyvena: gavo mažesnius pinigus, statė mažesnį pastatą, gauna didesnius – griauna mažesnį pastatą ir stato didesnį.

 3. as parašė:

  Be tu preidu,turekit galvoje siu darbuotoju itaka.Kas darosi kiekvienais metais prie Kryziaus namo!Kokia tecnika atvaziuoja,cia vyksta amziaus statybos:vis stato ir vis griauna,kiekvienais metais po nauja priestata ar pastata.Uzknyso jis mus juodai.Nespejam langu valyti nuo jo sunkiasvoriu masinu vazinejimo ir dulkiu kelimo.Kas statemes namus,pasistatem per metus ar antrus,o cia vis jam negana.Tai kaip atsisakyti priedu?Jei nesusikombinuotu daug ko uz dyka,tai ir 120%pasiimtu!

 4. GĖDA parašė:

  Gražu….du mėnesius nuėmė algos tam ,kad galėtų mokėtis šitokius priedus…..už ką,kokius nuopelnus?Suprantama,kad tie kurie gerai gauna,pinigų vis mažai ir mažai,dagai riesti į save,o nuo darbo šitiek pervarge,net iš veido išeję…

 5. AS parašė:

  negaliu skaityti, pikta daros kaip perskaitai kokios algos ir priedai… seniunijos algos i rankas 1000 lt. kiek dirbu metu nei 1 lt nepakeltos. kur lygybe??? o tokie patys specialistai kaip ir savivaldybeje, tiek pat dirba…. kur logika???

 6. Komentatorius parašė:

  Mielieji, būkit atsargūs su tais vertinimais. Radviliškis irgi buvo labai gerai vertinamas ir gana ilgai, o ėmė ir pasirodė visa tiesa.

  2012-03-26 00:43:25 – gerai, aš tau parašysiu atskirai, kad suprastum, nes pastebiu, kad nelabai pavyksta susigaudyti situacijoje. Viešasis sektorius, ypač savivaldos, vyriausybiniai koridoriai ir pan. niekada nepasižymėjo sprendimų greitumu ir panašiai. Tai ne verslas ir ne privatus sektorius. Reikia nemaišyti šių dviejų dalykų ir vertinant nesudėti į vieną vietą ir sakyti: o, vakare pagalvojau, ryte atsikėliau ir išsiasfaltavau kiemą. Kodėl taip negali padaryti savivaldybė? Kai iš tavęs reikalaujama dirbti pagal įstatymo raidę, o ne pagal verslo logiką, tai taip ir gaunasi, kad tam tikrais atvejais geriau patylėti ir nerodyti iniciatyvos, nei būti aktyvia. Tai nieko neduoda. Aš neginu tų, kurie sėdi kabinetuose ir nieko neveikia (kaip dauguma galvoja). Galima lengvai pasakyti kiek aš pats galėčiau viską pakeisti, jei tik kas man duotų valdžią. Duotų ir ką? Ir nieko nepakeisčiau. Nes tai yra sistema. Ji pasikeičia labai negreitai ir nenoriai, o žymesni pasikeitimai traukiami į enciklopedijas. Todėl dabar Kanados modelis plačiai žinomas ir pasakojamas, kokia ten buvo padaryta savivaldų revoliucija.

  Galima postringauti iki numirimo ir pražilimo. Niekas nepasikeis. Nes čia sistema. Tu nuvažiuok į Iraną, Iraką ir pradėk pasakoti, kad jie kvailiai, nes tiki į kažkokią knygą, kuri Koranu vadinasi. Tai tave greičiau sušaudys, nei tu pakeisi jų mastymą. Gerai parašė Vardas (privalomas), kad jei kažką žinai, kodėl nesikreipi į atitinkamas instancijas ir nepapasakoji? Visi viską žino, bet nieko nedaro. Vadinasi nieko nežinai ir gali toliau daržo lysvėje ravėti morkas ir pasakoti kaip viskas visur blogai.

  Grįžtam prie ankstesnio, 2012-03-26 00:43:25. Aš puikiai žinau kiek Lietuvoje „su aukštuoju“ išsilavinimu. Na ir kas iš to aukštojo, jei buvo stojama vien tam, kad turėti tą popiergalį? Čia tas pats, kaip stoti mokytis į proftechninę, kuriojo mokys karves melžti. Baigus mokslus viešai piktintis kodėl nerandi darbo. O žmogus jo neranda ne dėl to, kad karvių nėra. Pasirodo, kad karvės jau senai nebemelžiamos rankomis, o yra technika (pats suprask šią metaforą, nes sukramtyto maisto iš burnos nespjaunu, pats nuryju). Jei mokaisi ir nesugebi pritaikyti gautų žinių (žinoma, jei kažką apskritai gavai, išskyrus popieriuką), tai čia ne valstybės, o tavo paties problema. Jei manai, kad neduoda tinkamų studijų, eik ten, kur jų duoda. Dar neteko susidurti su judėjimo problema, su knygų skaitymo draudimu ir švietimo draudimu. Tikrai niekas neateis ir neparodys, kad eik studijuoti čia ir tą, nes mums tavęs reikės.

  Grįžtam prie algų ir kvalifikacijos savivaldybėse. Aš visada buvau didis priešininkas pilvotų arbūzų, kurie ten sėdi ir daro kasvalandines kavos pertraukėles, o kiekvieną „užsidėtą pliusą“ pamini ramesniu darbo rėžimu, su prierašu „darbas su dokumentais“. Dabar labai daug institucijų, kurios kontroliuoja valdininkus. O kam patinka gauti žinią „iš aukščiau“, kad yra nusiskundimas tavo darbu? Nelabai kam.
  Paprasta situacija, neišnaudosi visų paskirtų pinigų, kitais metais gausi mažiau. Kad nepaskirsto tiems, kam labiau reikia ir dėl to darbuotojai turi eiti nemokamų atostogų, kitas klausimas. Nežinau kaip vyksta biudžeto planavimas ir kur kokia eilutė kam priklauso.

  Dabar galime tik džiaugtis gražėjančiu miestu (ne tavo kiemu su suskaldytomis šaligatvio plytelėmis), atvažiuojančiais darbininkais į naftos perdirbimo gamyklą, didėjančiomis mergaičių pagal iškvietimą pajamomis ir artėjančiu pavasariu, kuris dulkėmis pavers visą smėlį, kuris žiemą buvo išbarstytas ant kelių.

 7. Vardas (privalomas) parašė:

  Dėl nukritimo iš 56 vietos į 60-tą. Čia pagal nusikaltimų skaičių ? bedarbius? nepraustaburnius komentatorius? Jei jau kalbam skaičiais, tai kalbėkim iki galo, o nemeluokim eilinį kartą :) O dėl savivaldybių reitingų, Mažeikiai laikosi gana aukštai, jei tikėti žurnalo „Veidas“ atliktu tyrimu. Bet galima ir tikėti kitu informacijos šaltiniu nurodančiu apie Mažeikių „nusiritimą“ į 60-ta vietą :) Tik šaltinį šios informacijos nurodyk :), norėsiu patikrinti :) o kol jį nurodysi, laikysiu tai eiline antimi žmogaus, norėjusiu bet netapusiu žmogum.
  Savivaldybėje, kaip ir tarp gydytojų, pedagogų, žurnalistų ar kunigų galima rasti ir darbščių, gabių žmonių ir nuo sovietmečio užsikonservavusių „biudžetininkų“. Žinai tokių konkrečiai – konkrečiai ir įvardink, kad tas ir tas ėmė kyšį, vilkino kažkokį sprendimą ar dar kažko jam privaloma nepadarė. Pameluosi-atsakysi teisme. O iš už kampo spjaudyti pasilipėjus ant gandų krūvos, tai jau ligos požymis :)

 8. Mielas Komentatoriau parašė:

  Susikišk tu tą filosofiją „…..Reikia pagaliau suprasti, kad jei nieko nesugebi, nieko ir negauni. Tie, kas nebijo galvoti, kas nebijo kurti ir bandyti, tie nesiskundžia, nes neturi laiko. Jie ieško, jie dirba ir užsidirba…..“, kvepiančią didžiuli cinizmu, pasipūtimu ir arogancija, šiknon. Ar tu bent įsivaizduoji, kiek Lietuvoje kvalifikuotų, išsilavinusių ir sugebančių žmonių „nieko negauna“? LIETUVOJE, o ne UK ar dar kažkur. Nori pasakyti, kad Savivaldybėje „nebijo galvoti, bandyti, ieško, dirba ir uždirba“? Labiau negu juokini. Bet tai nereiškia, kad jiems negalima mokėti pinigų.

 9. Komentatoriau parašė:

  pagal tave savivaldybės dirbantiesiems priklauso priedai už papildomus darbus, tegu , bet tai kaip jie taip gerai dirbdami nuvažiavo rajona, kad esame paskutinėj vietoj respublikoje, pernai lygtai buvom 56 ,o jau dabar 60 vieta – paskutinė

 10. Vardas (privalomas) parašė:

  Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje dirbančių asmenų 1,6 milijono.
  Valstybės tarnybos departamento duomenimis valstybės tarnautojų ( be statutinių) apie 30 tūkstančių.
  Taigi kalbos apie 40 proc. išlaikančius 60 proc. gryniausias melas.
  Čia ankstesnio komentaro autoriui :) galiu paskaičiuoti, kad valstybės tarnautojai nuo visų dirbančių sudaro tik nepilnus 2 procentus.
  Ir nemanau, kad autorius netyčia suklydo – negatyvių emocijų kurstymas ir kiršinimas internete vadinamas „trolinimu“. Plačiau wikipedijoj.
  Greičiausiai bus dar ne vienas tariamai objektyvus straipsnis, nuteikiantis visuomenę prieš savivaldą. Kažkodėl nesipiktinama pedagogais, ginančiais vardus, statutiniais darbuotojais gaunančiais aukštesnį laipsnį, kitais kvalifikaciją keliančiais darbuotojais. matyt todėl, kad pinigu Sporto centru iš jų tikrai neišmuši. O pinigų prievartavimas iš savivaldybės, naudojant žiniasklaidą, tampa mūsų rajone norma.

 11. Sveiki parašė:

  Kazkaip susidaro ispudis, kad dauguma komentatoriu valstybes tarnautojai. Suprantama, kad niekas nedraudzia ieskoti darbo kur didesnis atlyginimas, taciau, kad tokie darbai tik valstybes tarnyboje. Nekiltu pyktis jeigu pries savaite nebutu buve paskelbta, kad patvirtintas biudzetas, kuriame yra nenumatyta ismoketi 2 menesiu atlyginimu, nes truksta lesu. O tai ko neisminusavus priedu? Juk tada visiems metams uzteks atlyginimams ismoketi. Didziajai daugumai komentatoriu reikia priminti, kad valstybes tarnautoju LT yra 60 proc. (jei ne daugiau), kuriuos islaikyti turi 40 proc. dirbanciu privaciame versle. Tai kur cia pyktis nekils. O ir del darbu kruviu ir darbo kokybes labai jau diskutuotinas klausimas.

 12. Komentatorius parašė:

  Aš dirbu sau, nes turiu galvą ant pečių.

  Nemanau, kad būtum kitoks (-ia), jei tau būtų galimybė užsidirbti didesnę algą, o tu nepasinaudotum.

 13. komentatoriui parašė:

  tokiu mastymu taip zmones ir tegyvena-greitai puse tautos gyvens kitose salyse, uzsidirbdami pragyvenimui.As manau reiketu galvoti kitaip.

 14. komentatoriui parašė:

  A tamsta norite pasakyt, kad valstybės tarnautojai labai aukštos kvalifikacijos :)))) Matyt nėra tekę su jai susidurt :))) Arba pats esat jų gretose :)))) Liaudies nepasitenkinimas kyla ne dėl algos dydžio, o dėl paprasčiausio valdininkų nenoro dirbti savo darbą. Geros dienos :)

 15. Komentatorius parašė:

  Labai įdomu skaityti pasipiktinusių komentarus. Kas jums draudžia gauti didesnius atlyginimus? Įvardinkit bent vieną priežastį, dėl kurios jūs negalite gauti didesnės algos. Ar valdžia kalta, kad jūsų kvalifikacija netinkama ir negalite darbdaviui pasiūlyti savo paslaugų už didesnį atlyginimą?

  Labai įdomu skaityti tokius pasipiktinimus. Jau nebe tie laikai, kada turi laukti ir kentėti nepritekliaus, kol gausi didesnę algą. Tai jau praeity. Kaip ir pieno buteliai su folijos kamšteliais, buvę prieš 16 metų pardavinėjami parduotuvėse, kaip baigėsi pasistumdymai prie bananų prieš 20 metų. Reikia pagaliau suprasti, kad jei nieko nesugebi, nieko ir negauni. Tie, kas nebijo galvoti, kas nebijo kurti ir bandyti, tie nesiskundžia, nes neturi laiko. Jie ieško, jie dirba ir užsidirba.

  Algų didinimas labai geras dalykas. Kadangi reikia nurodyti priežastį, dėl ko jie didinami, o pasirinkimas priežasčių nelabai didelis, tai ir atsiranda tokie įprastų krūvių viršijimai ir panašiai.

  Vietoj televizorių žiūrėjimo su faking shit garliavos nesąmanėm, tobulėk ir išmokit užsienio kalbos kelis žodžius, nueikit į nemokamus seminarus, kur gauta informacija bus daug kartų naudingesnė ir reikalingesnė.

 16. > pamastykit ir atsakykit parašė:

  Pamąsčiau ir atsakau: todėl, kad tu – baltasis vergas!

 17. Tam, nuje nuje parašė:

  Ne pavydas čia. Man valstybės įstatymai irgi nedraudžia dirbant gauti atlyginimą, bet per tokius savivaldybės grobuonis turėsiu eisiu nemokamų visą mėnesį. O dar rankų kilnotojai vandens, šiukšlių išvežimo, šilumos ir kitas įmanomas kainas pakels.. Vat kame problema – noriu dirbti ir gauti atlyginimą, noriu valgyti, ir mokesčius susimokėti, noriu nors retkarčiais prabangos prekę – knygą nusipirkti, o ne žiūrėti, kaip tie ponai lengvai leisdami iš biudžetininkų nusavintus pinigus ,,tipo“ pildo aruodą…

 18. nuje nuje parašė:

  ex tas Lietuviškas pavydas…..kame problema?Jeigu valstybės įstatymai leidžia mokėti priedą prie atlyginimo tai kame problema?
  Juk tie patys tarnautojai gaudami normalesnius atlyginimus juos ir lengviau išleidžia tuo pačiu papildydami valstybės aruodą iš kurio formuojamas biudžetas socialiai remtiniems žmonėms

 19. pamastykit ir atsakykit parašė:

  Kazi kodel mums uzdirbantiems 800 lt.nera skiriami priedai uz darbo kruvi.Kur lygybe.

 20. kaip visada parašė:

  Prieš metus turėdamas 100 Lt galėjau nupirkti 28 ltr dyzelino,o šiandien jau tik 21 ltr.Per metus iš mano turėtų 100 Lt vertė sumažėjo net 25 proc
  INFLIACIJA graužia mūsų pinigėlius negailestingai,nes nuolatos vis keliamos kainos maistui,energetikai,aptarnavimui ir t.t.Nedidėja tik žmonių pajamos.
  Būtų mano valia,kelčiau žmonėms atlyginimą,kas ketvirtį,kai tuo tarpu Santarvė kviečia mažinti…..jokios logikos.Nebent jų noras,kad būtų lygiava.Visiems po 800 Lt ir nė cento daugiau,nežiūrint į išsilavinimą,gebėjimus.

 21. klausimas parašė:

  Nesuprantu,kokį tikslą kelia žurnalistė Rudokienė rašydama šį straipsnį,nors pati manau rašyti straipsnelius už minimumą mėnesiui(600 Lt)ryškiai nenorėtų.Iš potekstės suprantu,kad visi savivaldybėje dirbantys galėtų tenkintis kokiais 800 Lt,kaip Maximoje arba norėtų dirbti nemokamai,o likusius sutaupytus pinigus noriai priglaustų Balčiūnas,nes prieš savaitę kvietė diskusijai:’Iš kur gauti pinigu į bankrotą nuvarytam,jo paties vadovaujamam VŠĮ sporto centrui.
  Tendencingas ir aiškus Santarvės savininko Balčiūno užsakytas straipsnis negavus savivaldybėje pinigų VŠĮ sporto centrui,betrūksta antraštės:Visus sutaupytus pinigus – VŠĮ sporto centrui išlaikyti

 22. Bloga praktika parašė:

  Atsisakyti atlyginimo, priedų, eiti nemokamų atostogų yra bloga praktika. Tai tuoj pat pasigauna visos likusios struktūros ir kenčia net mažiausias pajamas gaunantys žmonės.

 23. Tai va parašė:

  kai atlyginimas 5000lt gali vieną dieną ir paatostogauti , bet kai gauni 800lt ir varo nemokamų ,tai nori nenori pradedi sau kelti klausimą kodėl tokia nelygybė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto