Vicemeras Kęstutis Bartkevičius pažeidė įstatymą ***PAPILDYTA***

Vicemeras Kęstutis Bartkevičius. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nustatė, kad rajono Savivaldybės tarybos nario, vicemero  K. Bartkevičiaus elgesys prieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymui.

Nenusišalino nuo sprendimo

K.  Bartkevičiui kartu su sutuoktine, einančia UAB „Mažeikių Varduva“ vadovės pareigas, priklauso daugiau nei trečdalis bendrovės akcijų. Vicemeras Telšių regiono plėtros taryboje sprendė klausimą dėl gyvenamojo daugiabučio namo modernizavimo projekto finansavimo padidinimo milijonu litų. Viešąjį konkursą šio objekto statybos rangos darbams atlikti jau buvo laimėjusi UAB „Mažeikių Varduva“.
Konstatuota, kad toks K. Bartkevičiaus elgesys prieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimui vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto bei prievolei nusišalint minėtam konfliktui iškilus.
Prašymą įvertinti šio asmens elgesį Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) yra pateikusi rajono savivaldybės tarybos narė Daiva Šideikienė.

Savo kaltės neįžvelgė

Kai gegužės mėnesį VTEK priėmė sprendimą pradėti tyrimą dėl K. Bartkevičiaus veiksmų, vicemeras, kalbėdamasis su „Santarve“, savo kaltės neįžvelgė. Anot jo, Telšių regiono plėtros taryba juridinio statuso neturi, pinigų nedalija – jos sprendimai esą rekomendacinio pobūdžio.
Vicemeras neneigė, kad svarstomi klausimai susiję ir su finansais – sprendžiama, kaip perskirstyti likusias sumas ir panašiai, tačiau lemiamą sprendimą priima agentūra.
„Nelabai kišuosi, apatiškas tam projektui“, – pasiteiravus, ar buvo skirti kokie papildomi pinigai to namo renovavimo darbams, atsakė politikas.

Sprendimas naudingas gyventojams

Panašiai vicemeras K. Bartkevičius kalbėjo ir komentuodamas VTEK sprendimą.
„Susidaro toks įspūdis, kad „Mažeikių Varduva“ gavo milijoną litų. Savivaldybė su konkursą laimėjusiu rangovu yra sudariusi sutartį, kurioje numatyta suma už darbus, jokių papildomų pinigų įmonė negaus“, – tikino politikas ir bendrovės akcininkas ir pridūrė, kad pinigų perskirstymas naudingas gyventojams ir Savivaldybei, nes jiems mažiau teks prisidėti prie renovacijos.
Vicemeras paaiškino, kad Telšių regiono plėtros tarybos posėdyje buvo balsuota už daugiabučių namų modernizavimo priemonę – vieniems namams pinigų pritrūkę, kitiems – likę. Centrinė projektų valdymo agentūra, prieš koreguodama sumas, paprašo plėtros tarybos sprendimo.
„Tai tik procedūriniai dalykai, nes pati ši taryba pinigų neskirsto“, – dar kartą akcentavo vicemeras.
Tačiau K. Bartkevičius nežada skųsti VTEK sprendimo, esą gaila laiko ir pinigų, be to, tai būtų tik kova su vėjo malūnais.
Seimo nario mandato siekiantis vicemeras prasitarė VTEK prašęs atidėti jo klausimo nagrinėjimą po rinkimų, tačiau buvę atsakyta, kad ši komisija – apolitiška.

Sustabdytas tyrimas dėl Sauliaus Šiurio

Komisija buvo priėmusi sprendimą svarstyti, ar rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys nepažeidė to paties įstatymo nuostatų, Seimo kontrolieriui pateikdamas savo paties elgesio įvertinimą bei pasirašydamas kreipimąsi dėl daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimo projekto finansavimo padidinimo, kai buvo žinoma, kad projekto rangos darbų viešąjį konkursą laimėjo UAB „Mažeikių Varduva“, kurios akcininkas jis pats yra.
VTEK, atsižvelgdama į gautą pranešimą apie administracijos direktoriaus pavaduotojo sveikatos būklę, sustabdė tyrimą (tyrimas bus baigtas pavaduotojui pasveikus) dėl jo elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimams.
Prašymus įvertinti S. Šiurio elgesį komisijai yra pateikusi LR Seimo kontrolierių įstaiga ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė Daiva Šideikienė.
Nurodoma, kad S. Šiurys tyrimą dėl galimai netinkamo jo elgesio atliekančiam Seimo kontrolieriui pateikė atsakymą į Savivaldybės administracijai adresuotą paklausimą. Be to, būdamas UAB „Mažeikių Varduva“, laimėjusios gyvenamojo daugiabučio namo modernizavimo darbus, akcininkas, eidamas tarnybines pareigas Savivaldybėje, teikė prašymą padidinti finansavimą statybos rangos darbams.

Nutrauktas tyrimas dėl abiejų politikų

Kitas tyrimas dėl rajono Savivaldybės tarybos narės Laimos Nagienės ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, tuo metu ėjusio Tarybos nario pareigas, S. Šiurio nutrauktas.
D. Šideikienė prašė VTEK įvertinti L. Nagienės ir S. Šiurio veiksmų, atliktų daugiau nei prieš trejus metus, atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimams. Abu politikai dalyvavo Tarybos posėdyje, kai buvo priimami sprendimai dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo koeficientų bei papildomo darbo pagal antrąją darbo sutartį. L. Nagienės sesuo yra Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos direktorė, o S. Šiurio sutuoktinė dirba Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos mokytoja.
Komisija paaiškino, kad vienas iš tyrimo nutraukimo pagrindų yra trejų metų senaties terminas.
„Administraciniai teismai laikosi praktikos, jog minėtojo įstatymo nuostata ne tik nustato senaties terminą pranešimams dėl galimai teisės aktus pažeidžiančių veikų pateikti, bet kartu ir apibrėžia tokio pranešimo tyrimo komisijoje ribas. Iš to išeina, kad trejų metų senaties terminas nustatytas ne tik pranešimo pateikimui, bet ir komisijos tyrimui bei galutinio sprendimo priėmimui“, – konstatavo VTEK.

71 Atsakymas į "Vicemeras Kęstutis Bartkevičius pažeidė įstatymą ***PAPILDYTA***"

 1. g parašė:

  Nakui visus

 2. A parašė:

  Visi kaip ponai, komentarų rašytojai, klaviatūrą tarškint, kai visuomenėj nieko gero nesat padarę. Apie žmogų blogai galvoti visi tik skubat skubat, o kaip sunku būti teigiamai nusiteikusiems, argi ne taip. Turbūt kai kurie atstovai pasikrauna drabstydamiesi purvais, tačiau visi juk taip nekenčia skundikų ir šmeižikų. Straipsnis nei kiek nesusietas su rinkimų tema ir nieko neagituoja, o čia komentaruose jau agitacijos. Gražu, oi kaip gražu.

 3. kas belieka parašė:

  Taip mes galime nebalsuoti, ignoruoti ir pan. Bet, įvertinus visas aplinkybes, traukinys jau praktiškai nuvažiavo…Sakoma iš dviejų blogybių reikia rinktis geresnę. Ką gi ,belieka suteikti šansą socialdemokratams tvarkytis mūsų visų mieste įvairiuose sprendimų priėmimo lygmenyse (vykdomoje ,atstovaujamoje valdžiose). Viską parodys laikas ir pasiekti rezultatai. Mes juos vertinsime. Tiesa ,būtina labai griežta jų veiklos ir priimamų sprendimų kontrolė. Korupcinių interesų grupuotės šalin rankas :-)

 4. Paskaitykit parašė:

  Jei kiekvienas komentarų rašytojas pasižiūrėtų į save, turbūt nuodėmes kibirais reikėtų semti. Gėda už tuos, kurių nuomonę keičia straipsniai laikraščiuose. Sėdit namie, nesikultūrinat, paskaitot, ką parašo ir tikit. Tada iškart prasideda „balsuosiu nebalsuosiu“. Žmogaus balsas yra asmeninis ir būkit malonūs nebemaišykit komentarų skilties su balsavimo biuleteniu. Ne čia atsižymit, kraštiečiai.

 5. geda parašė:

  Mane tik sokiruoja, kad sitas zmogus nesijaucia niekuo nusikaltes, netgi kaltina visus aplinkinius

 6. kuo parašė:

  čia dėti raudonieji :) Na sudalyvavo uab Mažeikių varduva konkurse, laimėjo jį, nes pasiūlė mažiausią kainą, Mažeikių savivaldybė parašė raštą, pasiūlė Telšių RPT padidint finansavimą. Bartkevičius nenusišalino, balsavo, net pasiūlė paviešint piktybines statybines organizacijas, o kadangi, esą yra sunku susitart su namų gyventojais, tai ateity, žadėjo, kad bus renovuojama tik namų išorė. Taip, kad nereikia čia varyt, ta Nagienė visai nie prie ko. Pats prisišnekėjo. Visa tai yra užprotokoluota. Kam įdomu protokolo Nr.51/10P-3, protokolo data 2011-10-05. Psidomėkit, kokius darbus atlieka dukterinė įmonė Varduvos statyba , tada čia rašykit apie visokias juodąsias technologijas, raudonuosius…

 7. Studentas parašė:

  Rinkimines pasakos paskutine diena. Man geda uz miesta kuriame raudonieji taip bando valdzia imt o zmones balsuoja uz juos

 8. Mažeikiškis parašė:

  Prieš pat rinkimus pasirodantis pagiriantis arba menkinantis vieną iš kandidatų yra paprasčiausios rinkiminės pasakėlės. Jei rimtai tai galim šiuo atveju paminėti ne tik Bartkevičių, bet ir apie Nagienės chamiškumą, jos darbo metu gastroles rinkimų reikalais, apie jos globojamą seserį-Kalnėnų mok. direktorę, kuri savo sugyventiniui,,suveikė“ mokyklos renovaciją, išsisuko,šeimynėlė pasidalijo renovacijos pinigus. Direktorė tebedirba toliau, nors jos kaltę pripažino ne tik etik mat, bet ir teismas. Aš su kaimynais balsuosiu už Bartkevičių. Jis laimės.

 9. Vidas parašė:

  Ačiū .Jei buvo konkursas, tai turėjo būti buvo žinoma ,kad papildomai bus duotas milijonas.Jei nebuvo žinoma , tai koks konkursas?Jei konkurse buvo numatytas tas milijonas , tada vicemero K. Bartkevičius elgesys neprieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimui .

 10. Vidui parašė:

  Kuo didesnė suma mokama už rangos darbus (aišku, perkama konkurso būdu), tuo daugiau uždirba darbus atliekanti firma. Taip, kad gerb. vicemeras, teigdamas, kad jam jokios naudos, ar bus suteiktas finansavimas, ar jo nebus, truputėlį perlenkė lazdą. Aišku, atliktų darbų, medžiagų kokybė-jau visai kitas klausimas :). Šitoj vietoj ponas, matyt irgi apatiškas. Dar reiktų paminėti, kad ne visos projekto veiklos yra kompensuojamos. Už kaikurias gyventojai moka 100 proc.

 11. Vidas parašė:

  Gal kas galite išversti valdininko komentarą į paprastų žmonių kalbą?
  „Panašiai vicemeras K. Bartkevičius kalbėjo ir komentuodamas VTEK sprendimą.
  „Susidaro toks įspūdis, kad „Mažeikių Varduva“ gavo milijoną litų. Savivaldybė su konkursą laimėjusiu rangovu yra sudariusi sutartį, kurioje numatyta suma už darbus, jokių papildomų pinigų įmonė negaus“, – tikino politikas ir bendrovės akcininkas ir pridūrė, kad pinigų perskirstymas naudingas gyventojams ir Savivaldybei, nes jiems mažiau teks prisidėti prie renovacijos.
  Vicemeras paaiškino, kad Telšių regiono plėtros tarybos posėdyje buvo balsuota už daugiabučių namų modernizavimo priemonę – vieniems namams pinigų pritrūkę, kitiems – likę. Centrinė projektų valdymo agentūra, prieš koreguodama sumas, paprašo plėtros tarybos sprendimo.
  „Tai tik procedūriniai dalykai, nes pati ši taryba pinigų neskirsto“, – dar kartą akcentavo vicemeras.“

 12. nėra žodžių parašė:

  Ir gėda, ir bėda. Bet baisiausia, kad įsistačius kiaulės akis toliau dirbami savo darbeliai.

 13. kas parašė:

  atsakys,ar tie kurie eina į POLITIKĄ yra „ŠVARŪS “ žmonės,nesusitepę ,nekorumpuoti

 14. Jonas parašė:

  Anglai sako, kad nedera rinktis tatp blogo ir blogesnio.Tad pasinaudokim jų patarimu, nedalyvaukim tuose rinkimuose.Tegu Mažeikiams atstovaujantį seimūną renka bambaliniai ir tie , kurie praeituose rinimuose balsavo už Giedraitį

 15. Apgailėtina parašė:

  Čia tiem klykaujantiem apie juodassias technologijas ir panašias nesąmones – neprisidirbkit, netvarkykit savo firmelių reikalų savivaldybėje, nekiškit rankyčių prie žmonių pinigų ir niekas prie jūsų negalės prikibti. Tą pačią Nagienę jei būtų turėję kompromatą tučtuojau būtų sužlugdę, taigi nespankit.

  O Kęstučiui norėčiau palinkėti kuo skubiau priimti vyrišką sprendimą, nes reputacija jau beveik negrįžtamai susiteršei.

 16. Taip parašė:

  nera jau toks blogas kestutis buvo ir blogesniu,o juodinimas tiesiog tapo madingas .Laikykis Kestuti

 17. kiesa parašė:

  VSIO ZAKONNO!

 18. Vardas (privalomas) parašė:

  Konstatuota, kad toks K. Bartkevičiaus elgesys prieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimui vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto bei prievolei nusišalint minėtam konfliktui iškilus.
  Nesupratau… tai konstatavo kad prieštarauja – tai čia žmogus grubiai pažeidė ar šiaip taip elgtis nederėtų… čia komentaruose baigia puse mažeikių persipjauti geras ar blogas .

  Tik pastaba iš mano pusės – “ Santarvė“ šitam reikalui skyrė LABAI daug dėmesio, nors mūsų prieš tai buvęs meras ne tokio š… buvo prisidirbes, bet raudonų antraščiu nebuvo gaves :)

 19. gėda parašė:

  skaiciau rimtesniu zmogum tave, o pasirodo esi paskutinis…

 20. to 2012-10-25 09:58:17 parašė:

  Kur matot dezinformaciją? Nedalyvavo jis tam posėdy? Nebalsavo? UAB „Mažeikių varduva“renovacijos procese nedalyvauja? Pasielgė etiškai? Kam reikia neigt tai, kas akivaizdu. Nebejaučia ponas ribų ir tiek.

 21. Vardas (privalomas) parašė:

  ir vel konkurentu dezinformacija , slykstu , jis puikus zmogus ir vadovas be abejones uz ji balsuosiu

 22. Lukiskiu vierhatura parašė:

  Na Kiesa atrodo savas bahuras, gaila, kad ne Mazeikiu apygardai priklausom, tikrai visi rebiatos isbalsuotume uz ji, nafik, net cervonso nereiketu, kaip savam uz aciu.

 23. to janinai parašė:

  kažkaip neatidžiai skaitote. Ką čia parašėte, tai aš supratau ir santarvės informacijoje iš bartkevičiaus paaiškinimo. Kad priima agentūra, kad tiems pastatams ir žmonėms geriau. Ieškome smegenų, kur jų nėra:) Iš kitos pusės juk VTEK ne kvaili sėdi. Ir jei jų sprendimas negeras, klaidingas – galima skųsti. |Ne Balčiūnas priėmė tokį sprendimą, o VTEK , santarvė tik parašė ir dar bartkevičiaus versiją išklausė.

 24. statybininkas parašė:

  statese SODRA statese namas

 25. optimistas parašė:

  balsuos ,zinoma balsuos ,Jus turite kitu pasiulimu ,as nematau kitu vertu kandidatu,jei ne uz ji ,tai uz ka ?

 26. JANINA parašė:

  Laimingiausias šioje istorijoje manau Santarvės savininkas Balčiūnas,nes galėjo parašyti klaidingą informaciją,padaręs tokią „sensaciją“,kad Bartkevičius sėdėjo Telšių regiono plėtros komisijoje,kuri svarstė tik vieno namo Mažeikiuose likimą.Nieko panašaus.Ten buvo viso regiono Telšių,Plungės,Mažeikių visų renovuojamų namų finansavimo klausimų derinimas dėl visų regione renovuojamų pastatų darbų tęstinumo, padidėjus statybinių medžiagų kainų rinkoje situacijai.
  Galutinį sprendimą dėl finansavimo priima centrinė projektų valdymo agentūra Vilniuje,o ne vienas Bartkevičius.Žmogus norėjo,kad mieste tvarkomiems pastatams būtų geriau,o į ką išvertė saliamonaI VILNIUJE ir MAŽEIKIUOSE spręskite patys,jeigu turite savo smegenis

 27. Juzis parašė:

  Tinkančios ir savalaikės juodosios technologijos,bet mano nuomonės apie Kęstutį nepakeis.Tai puikus žmogus ir siūlau balsuoti tik už jį.

 28. V. parašė:

  Nemalonus žmogus…Eilinis pilietis jam yra nulis. Nesuprantu tokių žmonių, kurie balsavo už jo kandidatūrą ir gal dar balsuos…

 29. to naivuoliui-naivuolei parašė:

  nežinai apie p. Šiurio ligą, tai ir nepliurpk! Čia ne tas atvejis, kurį mėgsta daugelis politikų! Nelinkėčiau nė vienam atsidurti jo vietoje ir tai patirti. Prieš rašydamas daugiau pasidomėk.

 30. Nerinkėja parašė:

  Vicemeras sako: ,,Pinigai (milijonas!!!) numatyti už darbus, ,,Maž. Varduva“ jokių pinigų papildomai negaus“… Fui, kaip negražu, vicemere, meluot. Aš tai visiškai apatiška šiam projektui, bet netikiu, kad tie darbai bus atliekami iš oro ir su oru t.y. be jokių statyb. medžiagų iš Varduvos. Beje, man visiškai nusispjaut, ar tam Tamstos verslui bus geriau ar nebus…

 31. taip pat ačiū parašė:

  Leidėjui už saldų kerštą

 32. ToTomas 2012-10-24 17:54 parašė:

  ,,Man seniai buvo aisku kas jis per zmogus, reikia tik dziaugtis, kad si istorija isaiskejo pries, o ne po rinkimu kai visu rautusi plaukus ir sauktu KA MES VEL ISSIRINKOM!!!“

  O kokia čia ta istorija, ar nebus panašiai, kaip su Stomos sekso istorija, kurioje sekso nebuvo. Pasakyk, tik gerai pagalvojęs, o koks šios istorijos moralas.
  Pažeidė ineresus, nes sėdėjo svarstant lėšų skyrimą namo renovacijai? Būtų nepažeidęs, jei nebūtų sėdėjęs, nors ir būtų skyrę? Tai už sėdėjimą ?

 33. Ačiū Daivai parašė:

  Ačiū Šideikienei, kad nors vieną kartą savo skundais ką nors naudingo Mažeikiams padarė.

 34. ... parašė:

  bet koks jis piktas ir nemalonus kaip zmogus…

 35. naivuoliui-naivuolei parašė:

  O ar nekeista, kad Kęstučio draugelį Šiurį išgelbėjo liga? Ar ne per daug piknaudžiaujama ligos pažymomis?

 36. jjj parašė:

  apie B.Kestuti ,kaip apie zmogu nieko blogo neturiu ka pasakyti,bet jeigu jis uzima vicemero pareigas ir tuo naudodamasis proteguoja savo versla ir akivaizdziai iesko sau asmenines naudos,tai kas belieka galvoti,kaip jis elgsis, jeigu bus isrinktas i seima.Manau cia visiems aisku ir nera apie ka diskutuoti.

 37. tikėkim parašė:

  kad išrinks, o tada apkalta. Jo bosui tapšnoriui paksui taip ir buvo. Nes dėl to milijono taip paprastai nesibaigs. kai bus seimūnas kažkas parašys į prokuratūrą patikrins kaip įmonė laikosi gal dar kažką suras jis ir jo imonėlė tikriausiai ne šventa

 38. Naivuoliams parašė:

  Ar jums nekeista, kad VTEK sprendimą priėmė tik prieš antrą rinkimų turą, be to ir Laimutę išgelbėjo tik senatis. Taip, kad džiūgausime po antrojo rinkimų turo, kur Kęstučio šansai yra žymiai didesni, negu buvusios paulauskininkės ir net nespėjusios apšilti pas socdemus Laimutės.

 39. vzuz parašė:

  Jeigu kaip jis pats sake „apatiskas siam projektui“,tai kodel prase,kad svarstyma del istatymo pazeidimo pr atidetu po rinkimu?Aisku,kad prisidirbes ir bijo,kad pirma laiko neiskiltu viskas viesumon.

 40. Tomas parašė:

  Man seniai buvo aisku kas jis per zmogus, reikia tik dziaugtis, kad si istorija isaiskejo pries, o ne po rinkimu kai visu rautusi plaukus ir sauktu KA MES VEL ISSIRINKOM!!!

 41. Juokinga parašė:

  Kokie jūs juokingi perskaitot straipsni toki ir jau viskas smerkiat žmogų, kas norėjo balsuot tas ir balsuos už jį, nes tik jis mažeikiams padarys daugiau gero, o kam užtenka tokio straipsnelio kad pakeistumet savo nuomone, ziurekit neverkit po poros metu, jeigu isirinksit ne jį ir poto gailėsities.

 42. Jonui parašė:

  Jonai, manau mazeikieciai supranta kas yra kas. Visiskai nenustebciau jei tu komentatoriu IP adresai nuvestu tarkim i kokios varduvos sekretaršos ar net generalinio kabinetus.

 43. Jonas parašė:

  Dar kartą galime įsitikinti ypatingu , reto durnumo mažeikiečių mentalitetu.Tai kas , kad vicemeras pažeidė įstatymą, balsuokim už jį. Policijos viršininkas darbe aptinkamas neblaivus, kaltas ne jis , o kažkokie kedžių ištroškėliai

 44. Labai negrazu parašė:

  Kestuti, jei tau rupi vyriskumas, reputacija, tai greiciau atsistatydink ir atsiprasyk zmoniu

 45. jo parašė:

  paskutiniai komentarai tikrai jauciasi kokios „sutves“ rasyti ir dar tokie nekorektiski ir netaktiski.Geda ir apmaudu tiek del tokiu rinkeju tiek del tokiu kandidatu.

 46. teisingai parašė:

  teisingai ,cia nagiene mete jau siuksliu kruva ,nemoka graziai pralaimet ,Bartkevicius matosi nors vyras kaip vyras ,o ta perkumpusi gembe :))

 47. mazeikiete parašė:

  Nu tikrai nepasiseks apmulkinti rinkeju tokiais triukais! Balsuosiu uz Bartkeviciu!!!!

 48. Pritariu parašė:

  Pigu ir šleikštu nuo Nagienės šutvės spjaudymosi komentaruose.

 49. VARDENIS parašė:

  HA, HA, HA- PERDAUG PIGUS ŠPOSAS PRIEŠ RINKIMUS STENGTIS SUKOMPROMITUOTI VIENĄ IŠ 2 KANDIDATŲ. NEIŠDEGS… BALSUOSIM UŽ BARTKEVIČIŲ.

 50. durnių laivas parašė:

  pasėdėjo komisijoje, kur buvo svarstomas klausimas ar skirti renovacijai papildomus pinigus ir rėkiate kad reikia atsistatydinti, tai ką pasakys to namo gyventojai, ar jų namo nereikia užbaigti renovuoti? o ką pasakys statybininkai, ar jiems algos nereikia mokėti? Ką čia paistote? vienintelė klaidą matau, kad neatsistojo ir neišėjo svarstant tą klausimą.

 51. labai parašė:

  labai patiko „gaila laiko ir pinigų“? Negi taip brangiai kainuoja vokas ir popierius, a r tušinukas?
  Būtų gerai, kad savo reklamom neterštų mano pašto dėžutės.

 52. va parašė:

  ISSIRINKSIME TOKIUS,O PASKUI DEJUOSIME ,KAD VIENI LOBSTA NEZINIA IS KUR,O KITI GALO SU GALU NESUDURIA.KA TOKIE GALI PADARYTI DEL ZMONIU?DEL SAVES 100 PRC.TAIP.MAN GEDA DEL TOKIU VALDININKU,O DAR KANDIDATUOJASI I SEIMA.

 53. baisu parašė:

  Jau viena karta sitas veikejas buvo ismeztas is uosto, ziuriu niekaip nepasimoko

 54. pirmiausia ziurim i nudirbtus darbus parašė:

  ar kas nors bent skaiciavo kiek savivaldybe pinigu yra istaskius sideikienes skundu nagrinejimui (itariu visa nama butu papildomai surenovave) ? kai jai darbo koki pasiulo komitetuose ar taryboje – tai kaskodel visu atsisako, bet uzpilti meslo ant ko nors nera problemu… beje balsuosiu uz Bartkeviciu nors nematau ir Nagieneje nieko blogo

 55. Vardas (privalomas) parašė:

  Atsistatyti iš Tarybos narių turėtų Romukas, kai po nepasisekusių rinkimų siautėjo taip, kad pateko į belangę. Kokius mes renkam žmones į valdžią!!!!!!!!!!!!!!! Smurtaujančius.
  Bartkevičiaus čia tik lengvos nuodėmės. Jų turi ir kita kandidatė. Lygu lygu.

 56. Vacys parašė:

  Jo, čia tikriausiai taip tik Lietuvoje įmanoma, kad vicemeras prisidirbęs nesiteiktų net atsistatydinti ir įsistatęs kiaulės akis į visus žiūrėtų. Net aferiūga Adomavičius trenkė pareiškimą ant stalo iš karto kai sugavo.

 57. to Sėkmės ir sveikatos D. Šideikienei parašė:

  Nori pasakyti, kad Šideikienė kovoja už socdemus??? Tik nejuokink, ji tą pačią Nagienė bandė skųsti komisijai, tik nesėkmingai, nes nebuvo dėl ko. Pirmiausia straipsnį persiskaityk, aplami.

 58. xxxxxxxxxxxxxx parašė:

  turetu tuoj pat atsistadydinti is vicemero pareigu.savanaudiskumo pozymiai akivaizdus.

 59. viskas aisku parašė:

  jeigu pries rinkimus jaus savo kisenes ziuri,tai kas bus jeigu bus isrinktas????Tikrai uz ji nebalsuosiu.Tokiu mums nereikia….

 60. Sėkmės ir sveikatos D. Šideikienei parašė:

  Gerai ,kad Mažeikiuose yra tokių žmonių ,kaip D. Šideikienė. Nors ir ji kartais būna neteisi, kaip ir mes visi. Sėkmės ir sveikatos jai kovojant su socialdemokratų vienvaldyste Mažeikiuose.

 61. ... parašė:

  Kaip suprantu apie tokį savaime suprantamą dalyką kaip atsistatydinimą iš vicemero pareigų nėra net kalbos? :) Tiesiog apgailėtina, o juk dar visai neseniai STT supakavo jo bendrapartietę, kuri maudėsi mokyklai skirtuose piniguose.

 62. Vardas (privalomas) parašė:

  Tai zmogus kuris visada ziures tik sau ir savo artimiesiems naudos bei draugams verslininkams

 63. Antanas parašė:

  Taigi tie pinigėliau atimti iš kitų renovuojamų namų biudžeto.

 64. vasia parašė:

  I pošlo gavno po trubam…Man prie širdies ir Kęstutis ir Laima.Abu truputį nevidonai,bet ir mes,paprasti žmogeliai,irgi ne šventieji…

 65. Vera parašė:

  Ką verslininkas gali padaryti dėl paprasto žmogaus? Sukurti darbo vietas ar prieiti arčiau ES fondų? Štai kur klausimas.

 66. dana parašė:

  tik ne Bartkevičių rinkti į seimą. jis ioks pasipūtęs ir arogantiškas. tai nėra žodžių. Paprastą eilinį darbininką vadina negru. o turtuolį savu. Tas nieko gero Žmonių labui nepadarys. tik žiūrės savo interesų.

 67. oba parašė:

  i kova metamos juodosios technologijos

 68. Kaimynas parašė:

  Prieš pat rinkimus išmesti įtarinėjimai, ,,kompromatas“ yra Lietuvoje ,,normalus“ dalykas. Būtų įdomiau skaityti jei jo būtų dar daugiau.
  Jei Bartkevičius TETURI TIK TIEK ,,NUODĖMIŲ“ mano apsisprendimą balsuoti už Bartkevičių dar labiau paskatina.

 69. vaidas parašė:

  nu ir bardakas nera žodžių o dar į seimą? šlikštų skaititi.Gėda Kęstuti.

 70. kestučiui ir šiuriui parašė:

  Nu draugeliai, ačiū ir viso gero jums, o juk vos nebuvau nusprendęs už šitą veikėją balsuoti…

 71. Gėda, Kęstuti parašė:

  Ohoho, ir atverk tokiems veikėjams kelią į Seimą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto