Vyriausybės patvirtino prioritetinių darbų sąrašą

Vyriausybė patvirtino struktūrinių reformų kryptis ir prioritetinių darbų sąrašą, kuriuos vykdant bus siekiama sisteminių pokyčių. Taip pat sutarta dėl naujos biudžeto sudarymo tvarkos, vadinamo „pokyčių krepšelio“, tai užtikrins tinkamą numatytų reformų finansavimą.

Nuo planų prie realių pokyčių

„Pagrindinis siekis – socialinės atskirties mažinimas ir žmonių gerovės augimas. Esu tikras, kad projektinis prioritetinių darbų valdymas ir nauja finansavimo tvarka leis pereiti nuo „popierinių planų“ prie realių pokyčių. Būtent į struktūrines reformas bus sutelktas visas Vyriausybės darbas ir resursai,“ – sako premjeras Saulius Skvernelis
Didelis dėmesys skiriamas socialinei apsaugai, bus siekiama užtikrinti nuoseklų socialinio draudimo pensijų didėjimą, atsižvelgiant į augančią ekonomiką, numatyta socialines išmokas susieti su minimaliu vartojimo krepšeliu, sukurti vienišo pensinio amžiaus asmens paramos sistemą, didinti  finansines paskatas ir plėsti  paslaugas jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms.

Regionų plėtrai – didelis dėmesys

Vyriausybė vykdys kryptingą regionų plėtrą, parengs Lietuvos teritorijos bendrąjį planą, sukurs  paskatas vietos ekonominiam, istoriniam-kultūriniam potencialui didinti ir infrastruktūrai vystytis.  Kompleksinių priemonių dėka bus siekiama pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas, sukurti talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemą.
Mokesčių sistemos struktūra bus tobulinama ekonomikos augimui palankia kryptimi ir vyks mokesčių bazės optimizavimas.
Taip pat Vyriausybė didins energijos vartojimo efektyvumą, didelį dėmesį skirs strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimui.
Ketinama iš esmės pertvarkyti švietimo ir mokslo finansavimą, didinti neformaliojo švietimo įvairovę, prieinamumą ir gerinti jo kokybę, sukurti darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų tinklą.
Ši Vyriausybė sieks įtvirtinti  Lietuvos kultūros vaidmenį valstybės politikoje ir sukurti tvarų finansinį modelį.

Numatoma įsteigti nacionalinį paslaugų centrą

Siekiant viešojo sektorius efektyvumo, numatoma įsteigti nacionalinį paslaugų centrą, įdiegti LEAN metodologiją valstybinio sektoriaus įstaigose ir optimizuoti vidaus procesus.
Ketinama sukurti ir įdiegti valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemą, konsoliduoti valstybės informacinius išteklius ir infrastruktūrą.
Bus vykdoma strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą.
Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas taip pat įrašytas į  svarbių darbų sąrašą. Bus modernizuotos viešosios ir administracinės paslaugos, supaprastinant ir trumpinant procesus, valstybės institucijų duomenys taps labiau atviri, bus įdiegta vienoda konsultavimosi su visuomene praktika.

„Pokyčių krepšelis“

Vykdant Vyriausybės prioritetinius darbus reikės sutelkti ne tik ministerijų pastangas, bet ir finansinius resursus, todėl Vyriausybė sudarys taip vadinamą „pokyčių krepšelį“, kurio lėšos bus skiriamos šiems darbams įgyvendinti.
Vyriausybė toliau atsakingai laikysis fiskalinės drausmės ir sieks subalansuoti šalies finansus, todėl pasirinko viešųjų išlaidų perskirstymo ir nuolatinio veiklos tobulinimo strategiją. Prioritetiniams darbams įgyvendinti Vyriausybė suburs profesionalių vadovų komandą ir reikalaus periodiškai atsiskaityti už vykdomas struktūrines reformas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto