2017 m. tęsiamas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimas

Nuotrauka iš LR kultūros ministerijos archyvo

Kultūros ministerijoje vykusiame Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programos priežiūros komisijos posėdyje kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, kviesdama komisijos narius konstruktyviam darbui, patikino, kad pradėti ir suplanuoti darbai bus sėkmingai tęsiami ir šiuo metu komisijos sudėtį papildžius naujiems nariams.
„Noriu atkreipti dėmesį, kad įgyvendiname paskutinį jubiliejaus minėjimo programos etapą. Programa iš tiesų ambicinga, pasižyminti nepaprastai gausiu darbų sąrašu. Per visą programos laikotarpį nuo 2009 metų mes kartu surengėme prasmingų renginių ir įsimintinų parodų, išleidome mokslinių ir informacinių leidinių, sutvarkėme daug šventovių“, – kalbėjo ministrė.
Posėdyje aptarti Programos priemonių vykdytojų 2016 metais atlikti ir 2017 metais planuojami darbai. Bendru sutarimu buvo pritarta numatytus 579 000 Eurų skirti Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso kunigų seminarijos pastato vidaus ir išorės tvarkybos darbams, Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios stogo tvarkybos darbams, Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tvarkybos darbams, Vyskupo Motiejaus Valančiaus namo išorės tvarkybos darbams.
2017 metai yra paskutiniai Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programos įgyvendinimo metai.
2013 metais sukako 600 metų nuo Žemaičių krikšto, o 2017 metais – 600 metų nuo Žemaičių vyskupystės įsteigimo. Žemaičių krikštas ir savarankiškos Žemaičių vyskupystės įsteigimas padarė didelę įtaką visai Lietuvos istorijai. Žemaičių vyskupystė suvaidino didelį vaidmenį puoselėjant Lietuvos valstybingumo idėją, išsaugant lietuviškąjį identitetą ir XX amžiaus pradžioje atkuriant Lietuvos valstybę.
Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ priminė, kad Žemaičių vyskupystė Senajame žemyne yra vienintelė, įsteigta ne popiežiaus, o visuotinio Bažnyčios susirinkimo. Žemaičių krikštas Vytauto ir Jogailos buvo pradėtas 1413 metais, o baigtas 1417 metais Varniuose įsteigiant Žemaičių vyskupystę. Tai buvo didžiulis politinis religinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiekimas. Įkūrus šią vyskupiją, faktiškai buvo baigtas Žemaitijos krikštas, suteikęs politinį pagrindą sujungti Žemaitiją su Lietuvos valstybe.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto