5 procentais bus mažinamas valstybės tarnautojų ir darbuotojų etatų skaičius

Vyriausybė, atsižvelgdama į Viešojo valdymo tobulinimo komisijos rekomendacijas, pasitarime pavedė Vidaus reikalų ministerijai iki 2017 m. sausio 1 d. parengti pareigybių poreikio įvertinimo metodiką ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių planavimo valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose tobulinimo.
Ministrų kabineto nuomone, ši metodika padėtų institucijų ir įstaigų vadovams racionaliai planuoti pareigybes ir galėtų pakeisti šiuo metu esantį didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo modelį.

Pasak Viešojo valdymo tobulinimo komisijos pirmininko Vyriausybės kanclerio Almino Mačiulio, šiuo metu Lietuvoje nėra tinkamo mechanizmo, kurį taikydamos valstybės ir savivaldybių institucijos galėtų įvertinti žmogiškųjų išteklių poreikį, o institucijų teikiami pasiūlymai dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus didinimo dažnai yra susiję su siekiu gauti didesnį finansavimą.
Vidaus reikalų ministerijai iki 2016 m. spalio 15 d. taip pat pavesta parengti ir Vyriausybei pateikti 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo projektą, siekiant Vyriausybės nustatytą didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių nuo 2017 m. sausio 1 d. sumažinti ne mažiau kaip 5 procentais.
„Mažinant didžiausią leistiną pareigybių skaičių visoms institucijoms vienodu procentu nėra atsižvelgiama į jų turimus rezervus, tačiau pareigybių skaičiaus susiejimas su atliekamomis funkcijomis nors ir būtinas, tačiau yra sudėtingas ir kompleksiškas, todėl šiame etape siūloma pareigybių skaičių sumažinti ne mažiau kaip 5 procentais ir taip paskatinti įstaigas įvertinti darbuotojų atliekamų funkcijų efektyvumą ir joms atlikti reikiamą darbuotojų skaičių“, – sako Vyriausybės kanceliarijos vadovas.
Remiantis Viešojo valdymo tobulinimo komisijos rekomendacijomis, Finansų ministerijai pavesta iki 2017 m. kovo 1 d. įvertinti ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos pakeitimo tikslingumo (atsižvelgiant į naujas Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas ar pasikeitusią pareigybių poreikio įvertinimo ir planavimo tvarką).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto