Adventistų bendruomenė paminėjo 100-metį

Į Adventistų bažnyčios veiklos Mažeikiuose jubiliejų atvyko ir šios Bažnyčios Lietuvoje
vyskupas-prezidentas Valius Eičinas.

Mažeikiuose, Žemaitės gatvėje, yra 28-uoju numeriu pažymėtas namas. Jis neišsiskiria kažkuo ypatingu, bet iškaboje parašyta, kad tai krikščionių Septintosios dienos adventistų bažnyčios Maldos namai.
Lapkritį Septintosios dienos adventistų bažnyčios Mažeikių bendruomenė susirinko į jubiliejinę šventę – sukako šimtas metų, kai Adventistų bažnyčia pradėjo savo veiklą Mažeikiuose.

Ta proga kartu meldėsi ne tik Mažeikių bendruomenės nariai, jų pasveikinti ir pasidžiaugti kartu atvyko svečių iš kitų miestų bendruomenių. Jubiliejinėje šventėje dalyvavo ir Septintosios dienos adventistų bažnyčios Lietuvoje vyskupas-prezidentas Valius Eičinas.
Apie Septintosios dienos adventistų bažnyčios bendruomenės veiklą tarpukariu ir dabar pasakoja pastorius Danielius OŽELIS.

– Šventėje prisiminėme svarbiausius Bažnyčios istorijos momentus, nelengvą kelią, kurį bendruomenė nuėjo per tą šimtą metų.
1921 metais prasidėjusi Bažnyčios veikla pamažu skynėsi kelią į Lietuvos visuomenę. Prieš prasidedant Antrajam pasauliniam karui, Mažeikiuose jau buvo suburta Bažnyčios narių grupė iš 23 narių. Karo sunkumai išblaškė visus. Pasibaigus karui, Septintosios dienos adventistų bažnyčia atnaujino savo darbą. Bet ateistinė naujoji santvarka sustabdė šios, kaip ir kitų Bažnyčių, veiklą.

1991 metų vasario 26 d. buvo įregistruota Septintosios dienos adventistų bažnyčios Mažeikių bendruomenė, įsijungė daug naujų narių. Netrukus bendruomenė išaugo į ganėtinai nemažą grupę. Žemaitės gatvėje buvo pastatyti Maldos namai, kur į pamaldas renkasi tikintieji.
Galbūt ne visi mažeikiškiai žino, kokia yra mūsų Bažnyčia ir kuo ji skiriasi nuo kitų krikščioniškų Bažnyčių.
Apie tai trumpai: Septintosios dienos adventistų bažnyčia vadovaujasi Šventuoju Raštu, kaip tai paminėta pačiame Šventajame Rašte, Apreiškimo knygos 14-ojo skyriaus 12-oje eilutėje: „Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!“ Ji laukia ateinant Jėzaus su didžia galybe ir šlove. Iš čia kyla ir Bažnyčios pavadinimas (lot. adventus reiškia „atėjimas“).

Taigi tikėjimas Jėzaus atliktu atpirkimu, gyvenimas vadovaujantis Dešimties Dievo įsakymų Įstatymu, kuriame raginama švęsti septintąją savaitės dieną kaip Viešpaties sabatą, Dievo gerumo, Jo malonės skleidimas sudaro adventistų tikėjimo pamatą.
Kiekvieną sabatą (šeštadienį) Bažnyčios nariai ir tikintieji susirenka į mūsų jaukius Maldos namus tyrinėti Šventojo Rašto, pasidalyti jo mokymu, pagarbinti visų mūsų Kūrėjo ir Atpirkėjo giesmėmis, padrąsinti vieni kitus šiais nelengvais laikais ir šiltai pabendrauti.
Mūsų Maldos namuose visada yra laukiami žmonės, kurie norėtų drauge šlovinti Dievą ir mokytis Jo tiesų, pasisemti vilties ir stiprybės.
Nuotr. iš bendruomenės archyvo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto