Asmeninė nesantaika ar visuomenės interesas?

TEISĖSAUGININKAI AIŠKINSIS, AR MAŽEIKIŠKIAI NETAPO MERO V. DŽIUGELIO IR JO BUVUSIO BIČIULIO V. SUNGAILOS KONFLIKTO ĮKAITAIS


Teisėsauga aiškinsis, ar mažeikiškiai buvo teisingai informuoti, kokius dokumentus pasirašo: prašymą išsiaiškinti šilumos kainas ar ištirti Savivaldybės mero Vilhelmo Džiugelio finansinę veiklą. Į pareigūnus kreipėsi Savivaldybės administracija ir Antikorupcinė komisija, sulaukusios gyventojų skundų dėl galimos parašų klastotės ar apgaulės.

PARAŠAI –
PO DVIEJŲ PRAŠYMŲ
Parašų rinkimo akciją vykdė vasario 27 dieną Mažeikiuose vykusio mitingo, nukreipto prieš šilumos kainas ir valdžią, organizatoriai. Gyventojams buvo siūloma pasirašyti atskirus prašymus, reikalaujančius ištirti ne tik UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, bet ir Savivaldybės mero Vilhelmo Džiugelio finansinę veiklą.
Prašymas ištirti mero veiklą pasiekė Seimo audito komitetą bei Antikorupcinę komisiją, Specialiųjų tyrimų tarnybą, Seimo narį Stanislovą Giedraitį, Mažeikių rajono savivaldybės Antikorupcinę komisiją.
Įvairioms institucijoms išsiuntinėtame dokumente stebimasi, kaip meras, gaudamas nedidelį atlyginimą, išlaikydamas niekur nedirbančią žmoną ir vaikus, sugeba nusipirkti prabangų kotedžą, prabangią mašiną, su šeima poilsiauti Egipte, Turkijoje ir kitose egzotiškose valstybėse. Gyventojams daug klausimų kilo ir dėl viešo mero turtų deklaravimo.
ŽMONĖS
ATSISAKĖ PARAŠŲ
Savivaldybės tarybos sekretorė Izoleta Savickaja „Santarvę“ informavo, kad praėjus kelioms dienoms po mitingo į Savivaldybę raštu ir telefonu kreipėsi žmonės, teigdami nesirašę prašymo ištirti mero veiklą. Kai kurie prisipažino buvę suklaidinti – esą tikėjo, kad rašosi dėl šilumos kainos sumažinimo.
„Jokio užrašo ant lapo nebuvo. Patikėjau parašus rinkusia moterimi, kad taip išsakysiu nepasitenkinimą dėl didelių šildymo kainų. Apie mero veiklą nebuvo nė kalbos. Jei ir būtų prašiusi, nebūčiau rašiusis. Man nerūpi, kiek uždirba meras, kur atostogauja, kaip jis gyvena“, – tikino tik vieną parašą dėjusi mažeikiškė (pavardė redakcijai žinoma – B. R.).
Ir kiti pašnekovai nebuvo linkę viešai prisistatyti – esą kad nesijuoktų pažįstami.
„Na, „išsidūriau“, ir tiek. Rašiausi dviejuose lapuose. Maniau, kad abu prašymai susiję su šilumos kainomis, kad dėl jų sumažinimo bus kreiptasi į merą. Pasirodo, čia skundas dėl jo veiklos“, – iš savęs šaipėsi prašymą pasirašiusi valstybės tarnautoja.
NAGRINĖJO
ANTIKORUPCINĖ
KOMISIJA
Savivaldybės Antikorupcinė komisija kol kas, ko gero, vienintelė jau išnagrinėjo mitingo ir parašų rinkimo akcijos organizatoriaus Virginijaus Sungailos ir 821 mažeikiškio (gauta kopija su tokiu pasirašiusiųjų skaičiumi) prašymą. Tačiau Tarybos narių kalba sukosi ne apie merą, o apie parašų rinkimo aplinkybes. Posėdžio eigą pakoregavo devynių mažeikiškių raštu gauta informacija, kad pasirašydami prašymus jie buvo suklaidinti ar apskritai nesirašę prašymo dėl mero veiklos ištyrimo.
Komisijos nariams to užteko, kad nekreiptų dėmesio į kaltinimus merui. Tik Pranas Noreika svarstė, ar nereikėtų atidėti prašymo nagrinėjimo, nes posėdyje nedalyvauja jį įteikęs Virginijus Sungaila.
Komisijos pirmininkė Laima Nagienė paaiškino asmeniškai informavusi parašų rinkimo akcijos organizatorių apie vyksiantį posėdį, kodėl jis nedalyvauja, nebuvo informuota.
„Turiu didelius ir pagrįstus įtarimus, kad yra ir daugiau suklaidintų žmonių. Savivaldybės administracija dėl tiesos paieškų jau kreipėsi į teisėsaugininkus“, – sakė posėdyje dalyvavęs meras V. Džiugelis.
Galbūt ši informacija ir Antikorupcinei komisijai „pasufleravo“ kelią į tiesos paieškas? Buvo nutarta medžiagą perduoti teisėsaugos institucijoms.
ĮŽVELGIA
ASMENINĮ KERŠTĄ
Savivaldybės mero V. Džiugelio nuomone, mitingo ir parašų rinkimo pagrindiniam organizatoriui V. Sungailai mažiausiai rūpėjo gyventojų bėdos. Esą jis juvelyriškai išnaudojęs šilumos kainų kortą tam, kad suvestų sąskaitas su meru.
Mažeikiškiai dažnai prisimena prieš kelerius metus įvairiais gandais apaugusią V. Džiugelio ir V. Sungailos draugystę.
„Bendravome per rinkimus. Mano toks charakteris, aš negaliu nieko grubiai atstumti. Jis ateidavo, siūlydavo savo pagalbą“, – prisiminė 2004-uosius meras.
Po V. Džiugeliui sėkmingų rinkimų jis ne tik pateko į Savivaldybės tarybą, bet buvo išrinktas ir jos vadovu.
Anot mero, V. Sungaila po to labai sureikšmino savo vaidmenį: nepamiršdavo priminti prisidėjęs prie šio laimėjimo, viešai skelbė, jog esą jo dėka buvęs ligoninės vadovas tapo meru.
Per 2007-aisiais vykusius rinkimus į Savivaldybės tarybą V. Sungaila taip pat siekė valdžios mandato. Naujai susikūrusios Tautinės partijos „Lietuvos kelias“ kandidatų sąraše net buvo įrašytas antruoju numeriu. Tačiau šios partijos atstovai liko už „borto“, nes nesurinko pakankamai rinkėjų balsų.
V. Džiugelis prisipažino tada pasišaipęs iš V. Sungailos – kaip toks svarbus žmogus, padėjęs jam tapti meru, nesulaukė mažeikiškių palaikymo.
„Nuo to laiko Sungailos kredo tapo mane suėsti“, – situaciją komentavo meras.
DVEJI METAI TERORO?
V. Džiugelis tikino dvejus metus kenčiantis V. Sungailos terorą: sulaukiantis grasinamų žinučių telefonu, įžeidžiamų komentarų interneto tinklalapiuose. Terorizuojami esą ir kai kurie Savivaldybės darbuotojai.
Meras ir dėl žinučių, ir dėl komentarų jau yra kreipęsis į policijos pareigūnus. V. Sungaila teisėsaugininkams neneigęs savo veiksmų. Todėl pareigūnai V. Džiugeliui pasiūlė kreiptis į teismą.
„Esu krikščionis ir kenčiu. Man labiausiai gaila jo šeimos. Jei ne tai, galbūt taip ir būčiau pasielgęs“, – teigė pašnekovas.
Tačiau V. Džiugelis neatmeta galimybės, kad jo sprendimas bus ne V. Sungailos naudai. Meras dėl komentaruose įžeistos garbės ir orumo pasišovęs prašyti maksimalaus žalos atlyginimo, o priteistą pinigų sumą paaukotų Globos namams.
V. Sungaila įsitikinęs, kad meras tokiais žingsniais jį bando sustabdyti nuo dar didesnio mitingo, kurį planuoja organizuoti balandžio mėnesį.
„Yra daug mane palaikančių mažeikiškių. Atidarytume sąskaitą ir surinktume merui tuos pinigėlius“, – replikavo 47 metų vyras, šiuo metu niekur nedirbantis ir, anot paties, gyvenantis iš Anglijoje uždirbtų santaupų.
MERUI NORI PADĖTI
Po Mažeikius jau seniai sklando kalbos, kad V. Sungaila ant V. Džiugelio supykęs dėl to, kad šiam tapus meru, negavo jokio posto.
„Esu baigęs tik vienuolika klasių. Į jokius postus aš negalėjau pretenduoti“, – griežtai neigia tokius įtarimus vyras.
V. Sungaila prisipažįsta rėmęs V. Džiugelį per rinkimus, nes, kaip ir kiti jo aplinkos žmonės, tikėjosi, kad jaunas, politikos nesugadintas žmogus pakels Mažeikius, rūpinsis miesto kultūriniu gyvenimu. Deja, to neatsitikę.
Parašų rinkimu po prašymu ištirti mero finansinę veiklą jis norėjęs ne pakenkti, o padėti savo senam bičiuliui.
„Per posėdžius Džiugelis verkšlena, kad jį neteisingai visi puola, muša žemiau juostos. O jis toks sąžiningas, gyvena iš nedidelės savo algos. Aš noriu padėti. Tegu atitinkamos tarnybos ištiria jo veiklą ir įrodo teisybę, kad nebūtų nereikalingų kalbų. Meras turi būti švarus, pasitempęs“, – samprotavo pašnekovas.
MAŽEIKIŠKIS
TRAUKTIS NEKETINA
V. Sungaila tikino, kad parašų rinkimo tvarkai nebuvo nusižengta – esą ant kiekvieno lapo buvo užrašyta, kokiam tikslui šie parašai renkami. Be to, žmonės laisva valia galėjo rinktis, rašytis po vienu ar po abiem prašymais. Apie tai byloja ir skirtingas parašų skaičius. Prašymą dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ finansinės ir ūkinės veiklos tyrimo pasirašė 933 gyventojai, dėl V. Džiugelio veiklos – 112 mažiau.
V. Sungaila neigė parašų klastojimus ar nesąžiningą jų rinkimą. Galėję būti, kad kai kurie žmonės kažko nesuprato, apsiriko arba išsigandę spaudimo atsisakė savo parašų.
„Esmė – ne kiek tų parašų yra. Kalbėjau su savo žmona, abiem vaikais. Jeigu dabar prasidės parašų ekspertizė, tyrimas, kad kitiems žmonėms nebūtų problemų, sutinkame, jog liktų tik mūsų šeimos parašai“, – teigė pašnekovas.
Pats V. Sungaila trauktis neketina. Jau planuoja naują mitingą, bado akciją, o iki kitų rinkimų į savivaldybių tarybas ketina išleisti knygą, kurios šokiruojantys faktai „patampytų nervus ir sveikatą“ vietos valdininkams bei politikams.
ATSAKO
PARAŠŲ
VALDYTOJAS
Savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjo pareigas laikinai einantis Antanas Naujokas „Santarvei“ paaiškino, kad parašų rinkimą ir disponavimą reglamentuoja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Jis reikalauja tiksliai, sąžiningai ir teisėtai rinkti bei tvarkyti duomenis. Už tai atsako žmogus, kuris rinko parašus, t. y. parašų valdytojas.
„Yra įtarimų, kad parašai buvo renkami vienu tikslu, o naudojami kitais tikslais: asmeniniais, politiniais. Įžvelgėme pažeidimų. Tačiau tai nustatys išsamų tyrimą atliekantys pareigūnai“, – teigė juristas.
A. Naujokas patarė įvairius prašymus, peticijas pasirašantiems žmonėms būti apdairesniems – ant tuščių lapų nesirašinėti. Kiekviename lape turėtų būti apibūdinimas, dėl ko parašai renkamai.
PRADĖJO
AIŠKINTIS SITUACIJĄ
Kovo pradžioje mažeikiškių surinkti parašai pasiekė sostinės institucijas. Parašų rinkimo akcijos organizatorius V. Sungaila nė iš vienos dar nesulaukė jokio atsakymo.
Vienos iš jų, Seimo Audito komiteto, pirmininkė Loreta Graužinienė „Santarvei“ paaiškino, kad mažeikiškių skundai jau „darbinėj stadijoje“ – į Mokesčių inspekciją, kitas institucijas išsiųsti paklausimai.
Pasiteiravus, ar komisijai svarbu, jog kai kurie parašai gali būti neteisėti, pašnekovė teigė, kad ne. Esą bent dalis žmonių vis tiek rašėsi būtent dėl tokio tyrimo. Vis dėlto komisijos pirmininkė padėkojo už informaciją, kad mažeikiškių parašų rinkimo aplinkybes aiškinsis teisėsaugininkai.
„Esu sulaukusi signalų, kad gali būti kažkaip ne taip. Turėsime omenyje, kai nagrinėsime gautus atsakymus. Komisija dirba labai atsakingai, viską analizuosime kruopščiai“, – patikino L. Graužinienė.
Sigito STRAZDAUSKO nuotr.: V. Sungaila buvo pagrindinis Mažeikiuose vykusio mitingo, nukreipto prieš šilumos kainas ir rajono valdžią, organizatorius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto