Atsistatydino Viekšnių bendruomenės pirmininkas

Naujoji Viekšnių bendruomenės taryba. Jos pirmininko pareigos patikėtos Leonidui Maneikiui (sėdi centre). Nuotraukos iš asmeninio L. MANEIKIO albumo

Aštuonerius metus bendruomenei vadovavęs Viekšnių gimnazijos direktorius Rimantas Gricius atsisakė pirmininko pareigų. Buvo išrinkta nauja taryba, kuri pirmininko pareigas patikėjo Leonidui Maneikiui.

Apie susirinkimą buvo informuota

Į redakciją paskambinusi ir Stase prisistačiusi viekšniškė uždavė klausimą: kas priklauso Viekšnių bendruomenei, jeigu, anot jos, į bendruomenės susirinkimą buvę pakviesta tik maža gyventojų dalis – apie 50 žmonių. Niekur nebuvę jokios informacijos ar skelbimo, kad vyksiąs toks susirinkimas. Tik iš kalbų tekę girdėti, kad išrinktas naujas bendruomenės vadovas, kuriuo tapęs L. Maneikis.
Pakalbinta viena nenorėjusi prisistatyti (redakcijai jos pavardė žinoma) viekšniškė neigė, kad miestelio gyventojai nebuvo informuoti apie tai, jog šaukiamas bendruomenės narių ataskaitinisrinkiminis susirinkimas. Moteris sakė, kad net ir Viekšnių parapijos klebonas tris sekmadienius iš eilės per šv. Mišias informavo apie bendruomenės susirinkimą. Viekšnių seniūnas Kornėlijus Kryžius pridūrė, kad skelbimai apie vyksiantį susirinkimą buvo iškabinti ir miestelio centre, ir seniūnijoje, ir gimnazijoje, ir Fermos kaime. Jo žodžius patvirtino ir buvęs bendruomenės vadovas R. Gricius.

Bendruomenė susiskaldžiusi

Viekšniškiai pastebi, kad bendruomenė susiskaldžiusi į keletą grupių ir tai labai kenkia bendrai veiklai: kyla nepasitenkinimas vienų kitais, reiškiamos pretenzijos. Kai kurie kritiškai vertina bendruomenės veiklą. Esą pastaruosius porą metų R. Gricius nešaukęs narių susirinkimų, nerinkęs nario mokesčio, nevykę jokie renginiai.
Anot buvusio bendruomenės pirmininko R. Griciaus, 2003 metais į bendruomenę buvo įstoję per 100 miestelio gyventojų, tačiau metams bėgant beveik pusė jų atsisijojo: nebemokėjo nario mokesčio, nedalyvavo bendruomenės veikloje.
Santūriai bendruomenės veiklą vertino ir pirmus metus Viekšniuose dirbantis seniūnas Kornėlijus Kryžius.

Atsisakė vadovauti bendruomenei

R. Gricius patvirtino pats atsisakęs toliau vadovauti bendruomenei. Jis pateikė savus motyvus: pasikeitusi situacija, jis turįs kitokių pareigų. Prieš aštuonerius metus jis siekęs tik vieno tikslo – įkurti bendruomenę. O kai tai buvo padaryta ir jis buvęs išrinktas pirmininku, nebuvo kaip atsisakyti šių pareigų, ir jis sutikęs vadovauti. Kuo toliau, tuo labiau visuomeninės pareigos pradėjo trukdyti jo tiesioginiam mokyklos vadovo darbui.
„Žmonės gali pagalvoti, kad painioju bendruomenės ir mokyklos interesus, kad esu neobjektyvus, ir man rūpi tik mokyklos reikalai. Kad nekiltų jokių interpretacijų, geriau man pasitraukti. Manau, kad bendruomenei turėtų vadovauti iniciatyvūs žmonės, ne valstybės tarnautojai, dar geriau – aktyvūs pensininkai, juk jie turi daugiau laisvo laiko, kurį gali išnaudoti visuomeninei veiklai“, – samprotavo R. Gricius.

Kiekviena bendruomenė – savita

Anot Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkės Genoveitos Gricienės, bendruomenės pirmininko pasikeitimas – natūralus procesas. Ataskaitiniairinkiminiai susirinkimai bendruomenėse vyksta kas 2–3 metai, ir pagal pačių prisiimtus įstatus, kas tiek pat laiko gali keistis bendruomenių vadovai. R. Gricius buvęs vienas iš rajono bendruomenių pirmininkų veteranų.
Pasak G. Gricienės, kiekviena bendruomenė yra labai savita. Vienos – rašo projektus, kitos –  organizuoja renginius, kurie finansuojami iš pačių surinktų dviejų procentų gyventojų pajamų mokesčio, arba kas nors susiorganizuojama talkų būdu.
Viekšnių bendruomenė nebuvo ta, kuri būtų turėjusi patirties ir teikusi paraiškas projektų finansavimui gauti. Porą pastarųjų metų bendruomenės atstovai nedalyvavo šalyje organizuojamuose sąskrydžiuose, renginiuose, seminaruose.
Tačiau bendruomenė nebuvo ir visai pasyvi, neveikli. Bendruomenės taryba organizuodavo nedidelius vidaus renginius, yra gavę ir finansavimą.
„ Apie tai, kad joje įvyko kai kurių pasikeitimų, sužinojau tik iš paties Griciaus, kai jis iš karto operatyviai elektroniniu paštu pranešė naujojo pirmininko kontaktus“, – sakė G. Gricienė

Naujasis vadovas turi planų ir idėjų

Naujasis Viekšnių bendruomenės pirmininkas L. Maneikis sakė, kad ataskaitiniamerinkiminiame susirinkime dalyvavo per 50 žmonių, o narių, mokėjusių nario mokestį, buvę registruota 80 ar 90. Iš pradžių buvęs ir stojamasis mokestis, kurio vėliau niekas neberinkęs. Anot vyriškio, bendruomenės veikla labiau apsiribojo mokyklos sienomis.
„Norime, kad Viekšniuose gyventi būtų jauku, gražu ir saugu, ir tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Stengsimės rašyti projektus ir gauti jų finansavimą. Bendrausime su seniūnija, bendram tikslui įgyvendinti planuojame sujungti visas Viekšniuose įsikūrusias įmones, kad jos dirbtų su žmonėmis ir žmonėms“, –  savo veiklos planais dalijosi bendruomenės pirmininkas.
Kiekvienas iš 12-os tarybos narių turi savo darbo sritį, už kurią atsako. Nuo sausio vidurio bendruomenė seniūnijoje turės savo kabinetą, nustatytu laiku bendruomenės pirmininkas arba tarybos nariai priiminės bendruomenės atstovus, išklausys jų norus ir pageidavimus, kuriuos pagal galimybes kartu su seniūnija pasistengs įgyvendinti.

13 Atsakymų į “Atsistatydino Viekšnių bendruomenės pirmininkas”

 1. Ojojoj parašė:

  Na ir susilaukė Viekšniai valdovo Maneikio,Juk jis su eiliniais nemoka kal bėti.Tuoj į seniunijos patalpas įsikraustė,tuoj ir sseniuno kėde užims,nespėsim mirktelėti.Va tada tai bus gražumėlis…

 2. gerbies parašė:

  Česluovs gers vyrs,anu reikieje išrinkte pirmininko,vo ne Maneiki.Tas yr paprasts kalvis,darba žmuogos,vo ne puons.Al juk nieks so paprastas Veikšniu možekas nesitare,ku nuorieje puona,tu er pasistate.Kokei unoravne vese tuo nuotraukuo,atruoda,ka miestė doresniu er vertėsniu nebier.

 3. vidis parašė:

  o ko tas dainius lenda,ar mazai da prisivoge,gal cia da pasiplnys?

 4. maris parašė:

  Baikit pletkus.Patys kalti išrinkę tokius vadovelius.maneikis ilgai nepabus,juk pinigu nebus iš kur pasisemti

 5. Genutė parašė:

  Ko čia stebitės Maneikio metodais? Juk jis prekybininkas,vadovavo pardavėjoms,tai ir imasi nurodynėjimų kaip anais laikais.Atsigavo,pailsėjo ir pirmyn.Panelė daktarė jau pastatė savo UABo medikus ant blakstienų,dabar eilė kitiems.Ar Seniūnas Kryžius susilauks tokio pat puolimo kaip a.a.Kuodys?Būtų per skaudu,bet istorija pradeda kartotis.Seniūnas turi pastatyti bendruomenės tarybą į vietą: tegu projektus rašo,uždirbs pinigų miestui,galės ką naudingo nuveikti.

 6. Stasė parašė:

  Kas apsėdo tą Viekšnių bendruomenę,kas bevadovautų,imasi tos pačios metodikos:diktuoti savo sąlygas,patiems jokio pavyzdžio nerodant.Reikėtų bendruomenių nuostatus ponui Maneikiu pasiskaityti atidžiai,o tada imtis veiklos.Tuo pačiu ir pensininkų tarybą nukreipti savarankiškai veiklai.O darbo Viekšnių labui yra pakankamai.Kiekvienas lai dirba savo darbą,o kontroliuoti privalo Seniūnas.

 7. Antanas parašė:

  P.Maneikis eina pirmtako Griciaus pramintu taku: diktatas,kontrolė,nurodymai visiems,tik ne sau,tolerancijos stoka,vidinės kultūros nebuvimas dar labiau sukiršins viekšniškius.O taip tikėjom…

 8. jonas parašė:

  sutinku su komentatoriais, kad Griciu reiketu pakeisti ir gimnazijos direktoriaus kedeje- egzaminu rodikliai vieni blogiausiu rajone, pamoku disciplinos nera, popamokine veikla irgi apsiriboja sportu ir t.t. ir t.t.

 9. Giedrė parašė:

  O kodėl gi „Santarvės“ žurnalistams nepanagrinėti, ką gi nuveikė buvęs bendruomenės direktorius Gricius savo pirmininkavimo metu, kas padaryta Viekšnių bendruomenės labui. Iš karto galiu pasakyti, kad ir rašyti nebūtų ko. Tad linkiu p. Maneikiui nesekti Griciaus pavyzdžiu, dirbti bendruomenės labui, kad žmonės prisimintų tik geru žodžiu. Tikiu, kad taip ir bus. Sėkmės Jums!

 10. Tauragiškiai parašė:

  Laikraštis Lietuvos Rytas 2012 m. Sausio 23 d. Aktualijos rašo internete: TAURAGĖS MERAS PRANAS PETROŠIUS SUPAINIOJO INTERESUS, TODĖL NEBEGALI EITI TARNYBOS, TAČIAU IR TOLIAU VALDO RAJONĄ.

  TAURAGĖS ŠAULIŲ NAMUS, SOVIETŲ OKUPANTAI, PAVADINO KULTŪROS NAMAIS O KAI TAURAGĖS MERAS PRANAS PETROŠIUS „ĖMĖSI REMONTUOTI“ DĖJO BIŠKI FANĖROS, STIKLO IR TAIP „IŠPUOŠĖ“ IR PAVADINO KULTŪROS CENTRU O RAJONO LAIKRAŠČIAI RAŠO „TRUPANTYS KULTŪROS CENTRO MILIJONAI“ IR BUVES TAURAGĖS MERAS PETRAS JOKUBAUSKAS VISIEMS SKELBĖ KAD PAVOJINGA KULTŪROS CENTRE, VIDINĖS PAGRINDINĖS SIENOS SKYLINĖJA, PAMATAI IŠSIKRAIPĖ IR TAI KAINAVO 5 MILIJONAI LITŲ, O KAI APSIŠAUKĖLIS – MELAGIUKAS MERAS PRANAS PETROŠIUS VISKĄ „TIKSLIAI APSKAIČIAVO“ BELIKO TIK 12 MILIJONŲ LITŲ UŽ TĄ KOSMETIKĄ. RADVILIŠKIO RAJONE, BURBIŠKIŲ DVARE PASTATĖ 14 NAUJŲ PASTATŲ ĮRENGĖ 30 HA PARKĄ, ROŽYNUS IR T. T. KAINAVO TIK 14 MILIJONŲ VALSTYBĖS PINIGŲ???

 11. Morta parašė:

  Suskaldė Gricius bendruomenę ir gimnaziją taip patogiau vadovauti ojei dar užnugarį turint.. Neatsistatydino jis pats,tegul neskiedžia.Buvo prispaustas kaip reikiant.Aišku,geriau šnekėt,o ne dirbt,tai jo hobis.Vyt jį iš direktorių,o tai visai nuvarys gimnaziją

 12. Jonas parašė:

  Žinoma, Gricius nieko neveikė. „Pirmininkaudamas“ žiūrėjo tik savo interesų, tempė viską savo pusėn. apie save subūręs buvo vien konservatoriius ir jiems prijaučiančius… Pats gi iki kaulų smegenų konservatorius… neteko girdėt, kad Griciaus „vadovavimo“ laikotarpiu būtų kas nuveikta Viekšnių bendruomenės dėka. Vyt jį po galais ir iš gimnazijos direktoriaus posto. O pakapsčius giliau, manau daug galų išlystų… Oi daug… Tiesa, Griciau?

 13. Rėnė parašė:

  Sveikinu su naujom visuomeninėm pareigom.Seniai bemačiau,bet nuotraukoje atrodai puikiai,vyras „iš stuomens ir iš liemens“,sėkmės.Žemietė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto