Bendrystės iššūkis – eiti kartu ir ta pačia kryptimi

Talkos „Įėjimas mokamas“ Ukrinuose dalyviai ateidami atsineša ir piniginės paramos,
skirtos želdiniams prižiūrėti bei aplinkai tvarkyti.

Rubrika „Seniūnai ir seniūnaičiai“ šiandien pristato sėkmingiausias Ukrinų, Židikų, Pikelių ir Račalių seniūnaitijų veiklas praėjusiais metais.
Kalbėdamiesi su seniūnijos ir seniūnaitijų vadovais domėjomės ir tuo, kas lėmė žmonių pasitikėjimą, kokios pagalbos iš jų tikisi seniūnaičiai.

Skirmutė FLEMINGIENĖ,
Židikų seniūnė:

– Židikų seniūnija yra viena didžiausių rajone savo plotu, tačiau negali pasigirti gyventojų skaičiumi. Deklaruotų gyventojų yra vos 2 tūkstančiai. O buvo laikai, kai čia gyveno apie pusketvirto tūkstančio žmonių.

Kiekvienos iš penkių seniūnaitijų: Ukrinų, Lūšės, Židikų, Pikelių ir Račalių – vadovas yra savo krašto žmogus, kuris pažįsta kaimynus, žino jų problemas, žino, kaip su kuo geriau bendrauti, kam ko reikia ir kaip galima padėti. Seniūnaičiai dirba kartu su bendruomenių pirmininkais. Bendruomenės rašo projektus, o seniūnaičiai padeda juos įgyvendinti.
Galiu pasakyti, kad visi mūsų seniūnaičiai – puikūs savo srities žinovai. Negalėčiau išskirti nė vieno – visi dirba noriai ir sąžiningai.
Ypač didelių projektų seniūnijoje pernai nevykdėme. Galiu paminėti svarbesnius: sutvarkyti priešgaisriniai privažiavimai prie vandens telkinių ir išasfaltuota viena judriausių Židikų miestelio gatvių – Perkūno.

Ligita URBONIENĖ,
Ukrinų seniūnaitijos vadovė:

– Seniūnaitė esu nuo 2019-ųjų. Mano kandidatūrą pasiūlė bendruomenė. Ukrinai man rūpi, tad nesvarbu, ar aš seniūnaitė, ar ne. Tas vardas tik kažkiek daugiau įpareigoja.

Kartais pagalvoju, kad seniūnaite mane rinko gal ir dėl to, kad turiu drąsos Ukrinų kaime elgtis taip, lyg tai būtų nuosavas kiemas, o ten gyvenantys žmonės – artimi giminaičiai. Jaučiu, kad žmonės tiki ir pasitiki manimi. To man ir pakanka. Suprantu, kad visada galima dirbti geriau, tobuliau ir daugiau. Išbaigtumo nebus niekada, nes tai – gyvenimas. O jis juda į priekį.
Projektų nerašau. Šį darbą kompetentingai atlieka Ukrinų bendruomenės pirmininkė Vilma Vžesniauskienė. Aš stengiuosi padėti, burdama žmones projektų įgyvendinimui.
Darbų atliekame daug: ir mažų, ir didesnių. Mums pavyko įgyvendinti mano pasiūlytą Levandų kaimo idėją, kurią vis dar tęsiame. Mintis kilo dėl to, kad Ukrinuose vyrauja priesmėlio dirvožemis. Reikėjo rasti lengvai augantį ir papildomos priežiūros nereikalaujantį augalą. Esu apželdintoja, nusprendžiau, jog tai gali būti levanda. Levandas dabar sodiname visur. Prie šios akcijos jungiasi ir gyventojai – augina jas savo sodybose ar kiemuose.

Ukrinuose turime edukacinę vietą – Pojūčių skverelį. Jame pasodinti dekoratyviniai, vaistiniai-prieskoniniai augalai, kurie žydi, kvepia ir pritraukia vabzdžius į vabzdžių „viešbutį“. Vaikai gali stebėti vabzdžių gyvenimą, paskanauti ten nokstančių uogų, uostyti žoleles, pasigrožėti žiedais. Prieskoninės žolės skirtos visų kaimo gyventojų reikmėms.
Nesibaigiantis rūpestis – ir želdinių grupių kūrimas Ukrinų kaimo teritorijoje. Kita sritis – aplinkos puošimo darbai įvairių švenčių proga.

„Liūdinti“ mokyklos sporto salė ir koridoriai praėjusį sekmadienį sulaukė nemažo būrelio ukriniškių, norinčių sportuoti. Džiaugiuosi, kad pirmas blynas neprisvilo – žiemą kaimo žmogui nesvetimas noras pajudėti.
Darbus planuojamės tokius, kuriuos galime „pakelti“ finansiškai, arba žinome, kad rasime rėmėjų.
Kaime reikia didelių pokyčių, kad gerėtų infrastruktūra. Trūksta naujų pėsčiųjų takų, centrinės nuotekų sistemos, perėjos per kelią prie autobusų sustojimo stotelės, gero ir sveiko vandens, bėgančio iš čiaupo.
Laikraščio apimties neužtektų, jeigu įvardyčiau kiekvieną ukriniškių nudirbtą darbą neatlygintinai, gaunant tik emocinę grąžą. Toks gyvenimas! Dirbame, kuriame, juokiamės ir verkiame.

Linkiu mums visiems bendrystės! Tik taip įmanomas draugiškas gyvenimas kaime, sėkmingas problemų sprendimas, jaukios aplinkos kūrimas. Esu nuoširdžiai dėkinga visiems mūsų kaimo žmonėms, kurie tai supranta ir prisideda prie darbų.

Inga SIDOROVIENĖ,
Židikų seniūnaitijos vadovė:

Seniūnaitė esu jau ketverius metus. Į šias pareigas mane pasiūlė bendruomenės pirmininkė. Tikriausiai todėl, kad esu aktyvi bendruomenės narė.
Aktyviai dalyvauju vietos gyvenime ir stengiuosi įtraukti žmones į bendras veiklas. Mano tikslas – tarpininkauti ir atstovauti kiekvieno gyventojo interesams. Todėl esu sujungianti grandis tarp valdžios ir vietinių gyvenimo.

Jau ketverius metus organizuoju naujakurių ir naujagimių sveikinimus, Mokytojų dienos proga su simbolinėmis dovanomis ir muzikiniais sveikinimais aplankome nebedirbančius Židikų miestelio mokytojus.
Projektų nerašau, bet dalyvauju susirinkimuose, mokymuose ir seminaruose. Kasmet organizuoju talkas – tvarkome miestelio viešąsias erdves, prieš šventes dekoruojame parkelį. Kalėdiniu laikotarpiu kartu su Židikų bendruomenės nariais ir pirmininke sukūrėme „Kaštonų eglaitę“ – suvėrėme daugiau nei 800 metrų kaštonų giją.

Džiugu, kad mūsų miestelis yra gyvybingas, kad jame gyvena kūrybingi, aktyvūs žmonės. Ateities planai – tęsti jau tradicija tapusius renginius, vienytis bendriems darbams ir prasmingiems susitikimams.

Marius PLEINYS,
Pikelių seniūnaitijos vadovas:

– Seniūnaitis esu nuo 2020 metų. Manau, manimi pasitikėjo, nes esu Pikeliuose gimęs ir augęs, žmonės mane gerai pažįsta. Čia gyvena ir mano tėvai. Dar nebūdamas seniūnaitis padėdavau atlikti įvairius visuomeninius darbus. O nuo išrinkimo teko atlikti daug įvairių darbų. Atstovavau seniūnaitijos interesams man paskirtais klausimais: bendravau su gyventojais, padėjau spręsti iškilusias problemas, patariau, kur kreiptis. Dalyvavau seniūnijos susirinkimuose, nes pikeliškiams tikslinga žinoti, kas vyksta, kas nutariama, informaciją pateikiu feisbuko paskyroje „Pikeliai“.

Kaip ir kiekvienais ankstesniais metais, pernai padėjau paruošti Kalėdų eglutę miestelio centre, per renginį, skirtą migruojančių paukščių dienai paminėti, kėlėme inkilus. Prie Vytauto Didžiojo paminklo giedame Tautišką giesmę, prisidedu darbais per Švč. Trejybės bažnyčioje organizuojamus atlaidus.
Dalyvaujame Savivaldybės konkursuose, skirtuose gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei kurti, skatinau, anketavau žmones, nutarėme įrengti vaikų žaidimų aikštelę.

Seniūnaitijos veiklos siejasi su seniūnijos numatomais darbais, kurie prasideda nuo bendrų gyventojų poreikių išsiaiškinimo ir visų nusiteikimo veikti. Sutelkę pajėgas galime nemažai padaryti. Labai noriu, kad kiekvienas pikeliškis skirtų savo laiko bendruomeniškiems darbams.

Dangeruta SALTONIENĖ,
Račalių seniūnaitijos vadovė:

– Esu susieta su kaimynystėje gyvenančiais Račalių, Šilių, Kražiškių ir Tvaskučių kaimų žmonėmis bendrais poreikiais ir interesais. Seniūnaitė – nuo 2016 metų. Antrai kadencijai mane perrinko 2019-aisiais.

Mano, kaip seniūnaitės, funkcijos: gyventojų skatinimas, bendravimas su jais teritorijos priežiūros ir plėtojimo, kultūrinio bei sportinio gyvenimo organizavimo klausimais; tarpininkavimas bendraujant su mūsų Savivaldybe ir seniūnija, žmonių konsultavimas, kur kreiptis.
Pareigos patinka, jas stengiuosi atlikti sąžiningai ir laiku. Esu ir bendruomenės tarybos narė.
Bendruomenės pirmininko ir seniūnaičio funkcijos kažkiek dubliuojasi, bet mes geranoriškai jas pasidalijame ir dirbame ranka rankon. Su bendruomenės pirmininke Vida Abrasoniene vadovaujamės šūkiu „Kol mes nedarysime visko bendrai, tol nieko ir nebus!“

Organizuojame talkas, komponuojame želdinius, tvarkome aplinką – norime, kad Račaliai gražėtų. Organizuojame šventes, operatyviai sprendžiame gyventojams iškilusias problemas, organizuojame susitikimus su kitų bendruomenių atstovais. Aktyviai prisidedu prie stiprios Račalių bendruomenės projektų rengimo. Taip įrengėme vaikų poilsio ir lauko treniruoklių aikšteles, sutvarkėme bendruomenės patalpas, pagerinome sporto įrangos, informatikos bei vidaus patalpų bazę. Patys įsiruošėme sporto klubo patalpas, sutvarkėme lauko kanalizaciją, kiemo apšvietimą ir pan. Daug projektinių darbų buvo atlikta savanorystės pagrindu.

Ukrinų bendruomenės pirmininkė Vilma Vžesniauskienė ir jos pagalbininkė
visuose darbuose Ingrida Daukontienė.

Sueigų metu aptariame bendrus seniūnaitijos reikalus. Nuoširdžiai, draugiškai, pagal galimybes sulaukiame seniūnės pagalbos. Su ja dažniausiai aptariame aplinkos tvarkymo, gatvių ir kelių priežiūros, bendruomeninės veiklos stiprinimo, projektų rengimo, renginių organizavimo klausimus.
Esame dėkingi Židikų seniūnei už pagalbą prižiūrint teritorijas, vaikų žaidimų bei treniruoklių aikšteles.
Turime skelbimų lentą, feisbuko paskyrą „Račališkių bendruomenė“, tad įvairiais būdais pateikiame svarbią informaciją, kvietimus į renginius. Bendraujame telefonu, susirašome elektroniniais laiškais.

Visose šventėse dalyvavau su savo šeima. Ji prisideda rengiant šventes. Turiu savo ūkį, tad esu rėmėja.
Nors dirbame daug, kartais vis tik liūdina bendruomeniškumo stoka. Ne viskas blogai, yra seniūnaitijoje daug aktyvių žmonių su savo nuomonėmis, idėjomis, darbais ar sprendimais. Jų dėka gimsta geresni ir greitesni rezultatai.
Manau, tikslai turi būti vieningi ir vesti mus ne į skirtingas puses. O jie paprasti – gyventi geriau, švariau, dalyvauti projektuose, burtis ir bendrauti.
Kalbėjosi Kristina JUSTAUDIENĖ
Nuotr. iš asmeninių archyvų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto