Bus steigiamas naujas rizikos kapitalo fondas

Ūkio ministerija steigs rizikos kapitalo fondą „Ko-investicinis fondas II“ (fondas), kuris užtikrins lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dalis fondo lėšų bus skirta skatinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų veiklas sumaniosios specializacijos srityje. Šia priemone taip pat planuojama prisidėti prie alternatyvios (augimo) rinkos (angl. First North) plėtros.

Padės sumažinti verslo riziką, spartins augimą

Fondas bus kuriamas įgyvendinant naują finansinę priemonę „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ (priemonė).
„Šia nauja bandomąja priemone bus skatinamos privačios investicijos, kurios leis labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms plėtoti perspektyvias idėjas. Tai padės joms sumažinti verslo riziką ir paspartins sėkmingą jų augimą. Priemone taip pat bus skatinama verslui perduoti mokslo ir studijų institucijose gimstančias idėjas, dalį fondo investicijų nukreipiant į įmones, veikiančias sumaniosios specializacijos srityje“, – teigia ūkio viceministras Marius Skarupskas.

Įgyvendins „Invega“

Priemonė įgyvendinama per 2016 m. balandžio 15 d. įsteigtą Verslo finansavimo fondą, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo. Verslo finansavimo fondo valdytoja paskirta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“).
Priemonei įgyvendinti iš viso skirta 11,6 mln. eurų 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšų. Steigiamo fondo „Ko-investicinis fondas II“ valdytoja bus „Invegos“ įkurta dukterinė įmonė.
Fondas kartu su privačiais investuotojais investuos į labai mažas, mažas ar vidutines įmones. Ne mažiau kaip 50 proc. investicijų bus nukreipta į įmones, veikiančias arba ketinančias pradėti naują ekonominę veiklą sumaniosios specializacijos srityse. Privatūs investuotojai, kuriais galės būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, bus investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Kviečia teikti pastabas ir pasiūlymus

„Invega“ įgyvendins tiek šią priemonę, tiek ir priemonę „Ko-investicinis fondas“, kuriai Ūkio ministerija yra skyrusi iki 11 mln. eurų iš į „Invegos“ fondą grįžusių ir grįšiančių lėšų ir kurios sąlygos buvo aptartos ir pristatytos viešai š. m. pavasarį.
Šiuo metu verslo atstovai kviečiami teikti pastabas ir pasiūlymus dėl priemonės įgyvendinimo.
Priemonės sąlygų aprašymas paskelbtas Ūkio ministerijos tinklalapyje adresu: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/svarbios-naujienos/finansines-priemones
Informaciją apie priemonę taip pat galima rasti „Invegos“ interneto svetainėje adresu: http://invega.lt/lt/kvieciame-pateikti-pastabas-del-priemones-ko-investicinis-fondas-II-igyvendinimo
Pastabas galima pateikti iki 2016 m. rugsėjo 30 d. el. paštu kofinansavimas@invega.lt

Parengta pagal LR ūkio ministerijos inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto