Dėl atestatų teikimo bažnyčioje – skundas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai

Sigito STRAZDAUSKO nuotrauka

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl to, kad Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje ne vienerius metus pažeidžiamos netikinčiųjų teisės – brandos atestatai abiturientams įteikiami bažnyčioje.

Ne katalikiška gimnazija

Skunde nurodoma, jog gimnazija, kuri nėra katalikiška, brandos atestatų teikimą organizuoja bažnyčioje, kur šventė prasideda maždaug valandą trunkančiomis mišiomis, ir tik po jų teikiami atestatai.
Skunde teigiama, jog tolerancijos pavyzdžiu galėtų būti kita Mažeikių gimnazija („Gabijos“), kur atestatai buvo teikiami savivaldybės kultūros rūmuose, o mišios vyko po iškilmingos ceremonijos ir jose dalyvavo tik norintieji.
Skunde taip pat tvirtinama, jog abiturientai buvo priversti dalyvauti mišiose, klausyti pamokslo, nors jų pasaulėžiūra dar nesusiformavusi.

Gal reikės tobulinti įstatymą

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas viešiesiems ryšiams Valdas Dambrava „Santarvei“ sakė, kad skundas bus tiriamas, tyrimas gali užtrukti mėnesį, du ar net daugiau.
Pasak pašnekovo, dėl religijos diskriminacijos sulaukiama nedaug skundų. 2013 metais LGKT buvo tirti 5 skundai dėl galimos diskriminacijos religijos pagrindu.
„Po tyrimo paaiškės, kuri pusė teisi, o gal abi teisios arba abi neteisios. Tačiau dabar yra proga viešai pasišekėti dėl Lygių galimybių įstatymo taikymo, o gal net reikės patikslinti kai kurias jo nuostatas“, – kalbėjo patarėjas.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, einanti lygių galimybių kontrolieriaus pareigas, Edita Žiobienė viešame tarnybos pranešime teigė: „Galbūt atestatų teikimui galėtų būti pasirenkama neutralesnė vieta, kuri nežeistų skirtingų interesų ir būtų priimtina įvairias religijas išpažįstantiems ar netikintiems abiturientams.“

Nepateikiamas įsitikinimų apibrėžimas

Lygių galimybių įstatymas draudžia diskriminaciją dėl religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų švietimo ir mokslo, darbo, prekių ir paslaugų srityse.
Lygių galimybių įstatyme nepateikiamas įsitikinimų apibrėžimas. Teisinėje literatūroje įsitikinimai apibrėžiami kaip tam tikros pažiūros ir nuostatos, susiformavusios stebėjimo, pažinimo procese.
Įsitikinimai gali būti politiniai, religiniai, ekonominiai, estetiniai, kultūriniai ir t. t. Jie atspindi tam tikros ideologijos, kultūros, dorovės, etikos ir moralės normų aplinkoje susiformavusias žmogaus pažiūras apie visuomeninio, valstybinio gyvenimo reiškinius ir pan.

Plačiau apie tai skaitykite ketvirtadienio „Santarvėje“.

40 Atsakymų į “Dėl atestatų teikimo bažnyčioje – skundas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai”

 1. tipo aš parašė:

  Dievas ir sutanuotųjų aferistų valdoma UAB „bažnyčia“ visiškai skirinigi dalykai.

 2. E laiškas gautas prieš keletą metų parašė:

  Gal kartais teko girdėti, apie Billi Grem‘o dukters dalyvavimą pokalbių laidoje, kurio pagrindinė tema buvo Rugsėjo 11-osios teroristinis aktas JAV. Pokalbių laidos vedėja Džein Kleison uždavė klausimą: Kaip Dievas leido tokiai baisybei įvykti?
  Anna Grem atsakė labai išsamiai ir blaiviai. Ji pasakė: Aš tikiu, kad Dievas, lygiai kaip ir mes, sielojasi dėl to, kas įvyko. Tačiau mes patys metai iš metų vijome Dievą lauk iš mūsų mokyklų, iš mūsų valdžios, iš mūsų gyvenimo. Ir aš manau, kad Dievas, pats būdamas džentelmenu, tiesiog atsitraukė. Ar galime mes tikėtis iš Dievo palaiminimo ir apsaugos, jei patys tuo tarpu reikalaujame, kad Jis mus paliktų?
  Prisiminkime… Man atrodo, kad viskas prasidėjo tada, kada Medlin Miureij O‘Chara (neseniai ji buvo nužudyta) pareiškė, kad mokykla ne vieta maldai. Ir mes tarėme: „Gerai“.
  Po to kažkas pasakė, kad mokykloje geriau neskaityti Biblijos (Knygos, kurioje mokoma: Nežudyk, Nevok, Mylėk artimą, kaip patį save!). Ir mes tarėme „Gerai“.
  Kiek laiko praėjus Dr. Bendžaminas Spokas pasakė, kad mums nedera savo vaikams taikyti fizinės bausmės, kada jie blogai elgiasi, nes tuo mes pakenksime jų mažoms asmenybėms – mes galime pakenkti jų savigarbai (Dr. Spoko sūnus nusižudė). Ir mes atsakėme: „Jis specialistas ir žino, apie ką kalba“. Taigi, ištarėme „Gerai“.
  Po to kažkas pasakė, kad mokytojai ir direktoriai neturi teisės bausti mūsų vaikų. O mokyklos administracija kuo griežčiausiai uždraudė savo mokytojams netgi prisiliesti prie nusikaltusių mokinių, nes jai nereikalinga neigiama reklama ir juo labiau ji nenori atsakyti už tai teisme (yra didelis skirtumas tarp bausmės ir tvirkinimo, išpėrimo, žeminimo ar mušimo). Ir mes atsakėme „Gerai.
  Po visko kažkas pasakė: „Leiskime mūsų dukterims daryti abortus, jeigu jos šito nori. Joms netgi nereikės to pasakoti savo tėvams“. Ir mes atsakėme „Gerai“.
  Tada kažkoks protingas mokyklos tarybos narys pasakė: „Berniukai visada yra berniukai ir visada tuo užsiiminės. Taip kad, duokime mūsų sūnums tiek prezervatyvų, kiek jie nori, kad jie galėtų linksmintis, kaip jiems patinka. O mums neteks pasakoti jų tėvams, kad prezervatyvus jie gavo mokykloje“. Ir mes atsakėme „Gerai“.
  Po to kažkas iš mūsų išrinktos aukščiausios valdžios pasakė, kad nesvarbu, kas vyksta mūsų asmeniniame gyvenime, jei mes gerai atliekame savo darbą. Ir, sutikdami su tuo, mes pasakėme, kad mums nesvarbu, kas (įskaitant ir prezidentą) kuo užsiima asmeniniame gyvenime, jei mes turime darbus ir ekonomika tvarkoje. Tada kažkas pasakė: „Spausdinkime žurnalus su nuogomis moterimis ir vadinkime tai sveiku praktiniu išaukštintu moters kūno grožio vertinimu.“ Ir mes pasakėme „Gerai“.
  Tada kai kurie su tokiu aukštu vertinimu žengė toliau ir ėmė publikuoti nuogų vaikų fotografijas, netgi talpindami jas Internete. Ir mes pasakėme: “Gerai, jie turi žodžio laisvę“.
  Po visko, pramogų industrija tarė: „Darykime filmus ir TV programas, propaguojančias prievartą, šventvagystę, piktžodžiavimą, uždraustą seksą. Įrašykime muziką, skatinančią vartoti narkotikus, skatinančią išprievartavimus, žmogžudystes, savižudybes ir satanizmą“. Ir mes atsakėme: „Tai viso labo pramoga, neigiamo efekto ši muzika neneša, niekas į ją rimtai nežiūri, taip kad, galite tęsti taip ir toliau“.
  O dabar mes klausiame savęs, kodėl mūsų vaikai neturi sąžinės, kodėl ji negali atskirti blogo nuo gero, kodėl jie nesusimąsto, žudo nepažįstamus, savo bendraklasius ir patys save. Galbūt, jei mes rimtai ir giliai susimąstysime, tai galėsime tai suprasti. Aš manau, kad čia veikia taisyklė: „Ką pasėsi, tą ir pjausi“.
  Vienas jaunas žmogus rašo: „Brangus Dieve, kodėl Tu neišgelbėjai mažos mergaitės, kuri buvo nužudyta savo mokyklos klasėje? Nuoširdžiai tavo, susirūpinęs studentas“. Štai atsakymas: „Brangus susirūpinęs studente, Manęs į mokyklą neįleidžia. Nuoširdžiai tavo, Dievas“.
  Juokinga, kaip lengva žmonėms atsikratyti Dievo, o po to stebimės, kodėl pasaulis virsta pragaru. Juokinga, kada mes tikim tuo, ką sako laikraščiai, ir abejojame tuo, ką sako Biblija.
  Juokinga, kad visi nori patekti į dangų, tuo tarpu netikėdami, negalvodami, nekalbėdami ir nedarydami nieko iš to, ko moko Biblija.
  Juokinga, kada kažkas sako „Aš tikiu Dievu“, bet pats seka paskui šėtoną, tarp kitko, taip pat tikintį Dievu…
  Juokinga, kad mums taip lengva teisti, ir taip sunku kai teisia mus kiti. Juokinga, kai elektroniniu paštu išsiuntinėti juokeliai išplinta šviesos greičiu, tačiau prieš išsiųsdami toliau pranešimą, kuriame kalbama apie Dievą, žmones dukart pagalvoja.
  Juokinga, kad viskas nepagarbaus, grubaus, gašlaus ir vulgaraus ramiai sau talpinama Internete, o mokyklose ar darbo vietoje neįmanoma atvira diskusija apie Dievą.
  Juokinga, kad galima būti „visomis rankomis už“ Kristų sekmadieniais, bet likti nepastebimu krikščionimi visą likusią savaitę. Jūs dar nesijuokiate??? Juokinga, kad, persiųsdami šį laišką, jūs jį išsiųsite vos keletui žmonių iš savo adresų knygelės, nes jūs nesate įsitikinę, kuo jie tiki, arba ką jie apie jus pagalvos…

 3. Rimas parašė:

  Kazymierai. Geriau kalbėkite apie tai, ką gerai suprantate. Matote, tie patys mokslininkai yra pasakę, kad nors žmogaus ir orangutango DNR skiriasi vos 5 procentais, tuose 5 procentuose turime ir Einšteiną, ir Mocartą, ir jus. Todėl teigti, kad visi žmonės gimsta vienodi yra truputį per drąsu. NĖRA identiškų žmonių. Net homozigotiniai dvyniai skiriasi savo elgesiu, tad apie ką kalba tie mokslininkai? O apie ką nutyli, nes neturi paaiškinimo? Neabejoju,kad vis dar „tikite“ mokslininkais neva Egipto piramides statė faraono vergai, tąsydami sau 60 tonų akmens vientisus luitelius ar 120 tonų obeliską. Arba dar geriau granitą pjaustinėdami žalvariniais žalvario amžiaus įrankiais. Tai toks pat tikėjimas, ar ne? O paaiškinimo nėra.

 4. Rimas parašė:

  Tadui. Su Dievu bendraujant ne visada reikalingas tarpininkas,kaip kad teigiate – neisite ir nesilankstysite, keliais neisite. Iš tiesų, kur liks bažnyčia, kai išeisit pas Abraomą? Nežinojau apie tai, kad surinktas aukas padalindavo. Jūs esate labai apsišvietęs. Sarkastiška, bet šiais laikais tas padalintas aukas jau turbūt reikėtų deklarauoti ir apmokestinti PSD, VMI ir Sodroje. Varge, varge. Tikėjimas bendrais bruožais visada akcentuoja brolybę, bet tik kaip reikia suprasti tą brolybę? Tik turint tikėjimą, kad kitas žmogus yra tokia pat siela einanti savo keliu kaip ir pats esi, gali vadovautis doros, tiesos vertybėmis, nemeluoti, nevogti ir garbinti tą, kas sielai suteikia didžiausią džiaugsmą. Tai elementarus principas,kurį praradę žmonės kenčia. Kaip katalikų vienuolis yra sakęs „Kiekviename žmoguje matau Jėzų ir kaip galiu netarnauti jam“. Beje, greičiausiai teko girdėti žodį iš Himalajų „Namastei“, kuris išvertus lietuviškai skambėtų taip „Dievas, esantis manyje, lenkiasi Dievui esančiam tavyje.“ Ir su žodžiu „na mas tei“ žmonės sveikinasi ir atsisveikina. Tai nėra lankstymąsis ar kraipymąsis ir ant kelių niekas nepuola. Tiesiog tai gyvenimo filosofija, kad sielos ateina ir išeina iš šios Žemės ir susitinka ne kartą. Beje, Steve Jiobsas, Apple kompanijos įkūrėjas :)) buvo budistas, jei kam įdomu. Ir jo idėja – telefonas liečiamu ekranu dabar-kasdienybė. Tad ne tikėjimas meluoja žmonėms. Kiek kartų Steve Jobsas buvo praradęs viską? Ir atsitiesė. Tikėjimas suteikia tvirtą pagrindą neprasmegti kai pašlyja moralės pamatai. Namastei.

 5. eugenija Janina parašė:

  Aš didžiuojuosi savo gimnazija, kad atestatus teikia bažnyčioje. Tai mūsų gimnazijos tradicijos. Prieš atestatų įteikimą buvo vykdoma apklausa, kur būtų geriausia įteikti atestatus. Niekas nebuvo nurodę, jog nenori atestato pasiimti bažnyčioje. Visam gyvenimui įsimintina šventė – atestatų įteikimas. Kai šventę vestavo kunigas – pedagogas Arnašius, už širdies griebdavo. Lenkiuosi jam. Tai pats geriausias Lietuvoje dainuojantis, grojantis kunigas. Jis kiekvieną vaiką apkabindavo, palinkėdavo jam sėkmės.Tai būdavo nuostabu. Siūlau išeitį. Mokiniai, (nepritariantys tėveliai), laisvamaniai, atestaus gali pasiimti mokykloje. Nenorintiems eiti į bažnyčią, šventė gali būti mokykloje. Tikintiems, katalikams šventė gali būti organizuojama bažnyčioje. Nenorėčiau, kad dėl vieno netikinčio ambicijų, sugriūtų mokyklos tradicija. Pagarbiai,

 6. mielas Kazymierai, parašė:

  Vyskupas M.Valancius ar nieko neprimena,Baranauskas,Strazdelis,Maironis,Borisevicius..Kad ir siandien su Ebolos virusu kovoja misionieriai medikai,ne tik del kitu ,bet ir del savo gyvybiu.

 7. Kazymieras parašė:

  Malonu skaityti, kad pagaliau ir mano mielo miesto žmonės pradeda suvokti, kad svarbių mūsų gyvenimo įvykių įamžininimas, susijęs su mokslo ir žinių įsisavinimu, neturėtų vykti įstaigose, kuri per amžius priešinosi ir priešinasi mokslui bei propaguoja netiesos sklaidą.

  Na o šnekant apie moralines vertybes ir jų įtvirtinimą. Na tai yra juokinga – didžiausi pasaulio filantropai yra ateistai, filantropinių organizacijų vadovai ir dalyviai irgi neretai atskleidžia esantys nereligingi. Mokslininkai (pirmyn, neikite, juk kažkokioje pezalų knygoje parašyta geriau) teigia, kad žmonės gimsta vienodai geri. O religija kuria socialinį vakuumą, kuriame už savo gerus darbus bei moralę tikiesi atlygio – po mirties pakliūtini į rojų.

  Įdomu, kieno moraliniai pagrindai čia labiau supuvę :)

 8. Tadas parašė:

  Rimui. Kartoju – aš jokiems žmonėms ar pasakų personažams nesimeldžiu ir ant kelių nepuolu. Ant kelių mane gali parklupdyti tik per prievartą. Aš esu laisvas žmogus, nepripažįstantis jokių dievybių ir „obrazėlių“. Man svetimas melas ir apgavystės, todėl į jokius maldos namus nevaikštau. Tačiau jei žmogus iš bažnyčios išeina šviesus ir geras, skuba daryti tik gerą aplinkiniams, o ne į „Maksimą“ įsigyti bambalį alaus, ne pas turgaus prekeivę kontrabandinių cigarečių, ne į „22“-ą alubarį, tam, kad po to kaip obuolį sudaužyti savo žmoną ir pažeminti vaikus, reiškia jis bažnyčioje buvo su reikalu. Kitokie į bažnyčią ateina „dėl akių“. Sako, kad po bažnyčią vaikšto kažkoks žmogus su ištiestu padėklu ir prašo pinigų. Kiek žinau, Šventąjame rašte buvo rašoma, kad pinigus išdalindavo vargšams ir našlaičiams. Ir jei taip su surinktais pinigais nesielgiama, reiškia jie yra pasisavinami. O tai yra nusikaltimas. Todėl aš nenoriu turėti jokių reikalų su nusikaltėliais. Norint turėti pinigų reikia eiti ir juos užsidirbti. Varykit tą su padėklu į statybas, gatvių valyti. Tegu dirba. Vaikai tegu mokosi. Kuo daugiau apsišvies ir išmoks, tuo juos apgauti bus sunkiau.

 9. ,,broliai jus pasaukti laisvei " parašė:

  rase laiske apastalas Paulius,kaip tik krikscionys kovoja uz zmogaus ir valstybes laisve.Na,o jeigu laisve zmogus supranta tik sau be isipareigojimu kitam…

 10. to Tadas parašė:

  kazkada ir as maniau,kad esu kaip Tu :negeriu,sazininga ir t.t. emiaus darbo kur kasdien issukis ,va tada ir pazinau save ,pamaciau savo trukumus.Dievo Apvaizda padeda kritinese situacijose rasti iseiti.

 11. Rimas parašė:

  Tadai, na, jei nepamelavote, tai jūs pats gyvenate kone pagal šventąjį raštą. Gerbiu jus, jūs toks pat tikintis, tik jūsų tikėjimas ne į konkretų Dievo asmenį, o Bodhisatvą, tai yra į neapibrėžtą Absoliutą. Tas nėra blogai. Labai šaunu. Pasaulyje yra daug budistų. Man pačiam didelis autoritetas yra Dalai Lama. Ir Lao Tzu. Tačiau pats poreikis būti laisvu yra sielos poreikis, kaip ir rašiau anksčiau apie 3 skirtingas poreikių grupes.

 12. Tadas parašė:

  Rimui. Kadangi noriu būti laisvu, tai jokių paskolų niekada nesu turėjęs ir neturėsiu. Nerūkau ir nevartoju alkoholio, todėl esu nepriklasomas nuo nuodų. Esu laisvas. Į bažnyčias nevaikštau, nes esu laisvas ir žemintis kažkam, žmogui ar pasakos personažui, nežadu. Todėl ir esu laisvas. Tikintį gerbiu, jei jis tiki nuoširdžiai. Jei jis gyvena taip, kaip išdėstyta Šventajame rašte. Man nereikia prašyti kažkieno atleidimo, nes aš nepaleistuvauju, negeriu, nevagiu, neskriaudžiu savo žmonos ir vaikų. Moksleivis privalo atsiduoti mokslui, o ne pasakoms apie prikeltą iš numirusių ar vandenį,paverstą vynu. Todėl mokslas ir religija yra du absoliučiai nesutapatinami dalykai. Geros ir šviesios dienos.

 13. Rimas parašė:

  Tadai. Laisve. Pagalvok, ar esi laisvas turėdamas dešimtmečiais mokamą paskolą? Ar laisvas keliauti užsienyje pusę metų? Ar, galų gale, esi laisvas nuo cigarečių ir alkoholio? Gal pasiteiraukime, kokią laisvę turime pirkti prekybos centre? Pasirinkimo gausa dar nėra laisvė. Tai tik galimybė rinktis iš 3 gamintojų, kur net pasirinkimas yra prognozuojamas – alus+čipsai, brendis+kokakola, aliejus+prieskoniai, arbata+saldainiai. Tai priklausomybės, kurias diktuoja „laisva“ aplinka. Kokia yra prasmė tokių suvaržymų? Vartok. Būsi laimingas.
  Tik kad laimingu nesijauti. Kuo daugiau vartoji, tuo mažiau laimingas jautiesi. Tuo tarpu, tikėjimas į Dievą turi tam tikrų suvaržymų, kurie remiasi doros ir sąžiningumo principais. Kad ir 10 Dievo įsakymų. Tarkim, kaip patinka Dievo įsakymas „Švęsti sekmadienį“, kai visi dabar švenčia penktadienį? Būti sąžiningu turi kitą tikslą, nei būti tik sąžiningu. Tai tikėjimas, kad esi daugiau nei kūnas. Kad esi amžina siela, tokia pat amžina kaip visa 16 mlrd. metų turinti Visata.
  Yra trejopi poreikia – kūno, proto ir sielos. Kūnui reikia švaros, maisto, judėjimo, gryno oro ir vandens. Protui reikia užsiėmimo, žaidimų, rebusų, kružiažodžių. O kokie sielos poreikiai? Ko siekia amžina siela?
  O jei netiki kad turi sielą, siela yra, tą galima nesunkiai įrodyti :)

 14. Tadas parašė:

  Bet kokia religija yra žmogaus laisvių suvaržymas. Žmogų, paverstą vergu, lengva valdyti. Laisvas žmogus į jokias bažnyčias nevaikšto. Laisvas žmogus paprastai yra išsilavinęs, apsišvietęs ir kultūringas, todėl gerbia kiekvieno žmogaus pasirinkimą ir patį žmogų. Tikintį ir besilankantį bažnyčioje – irgi.

 15. Isvada parašė:

  Pagal Mazeikiu parapijos tikinciuju komentarus, galima spresti, jog jie pikti ir tikrai nesilaiko 10 dievo isakymu. Pasiruose apsikti kiekviena nesutinkanti su ju nuomone. Jai galetu, turbut ant lauzo sudegintu.

 16. et parašė:

  nuprotejimas. ne pirmi metai. visi zino kur bus teikiami atestatai, bet atsibudo kai vaikai istojo i aukstasias ar kt mokyklas. nenorit- neikit, niekas varu nevaro. anksciau jokiu iskilmiu nebuvo ir nieko -nenumirem. dabar kuo mandriau – tuo labiau nepatenkinti .

 17. Iksius parašė:

  Bažnyčios su visais kunigais griežtai turi būti ištremtos iš švietimo. O mokyklų administracijoms, įsileidusioms tokius sutanuotuosius per slenkstį, turėtų būti griežtai baudžiami. Pagal įstatymą bažnyčia negali dalyvauti švietime ir valstybės valdyme. Bet kokia religija yra šeimos reikalas. Nori eiti į bažnyčią, eini tyliai laisvu laiku.

 18. teisingai parašė:

  ateistai lipa ant ko tik gali uzlipti.

 19. Ateiste parašė:

  Kaip jiems negeda, tie patys pedagogai sovietmeciu prie baznyciu stovejo, gaude kas eina is ju mokiniu i baznycia. Aptarinedavo, i komjaunima nepriimdavo. Dabar tie patys lipa ant kryziaus.

 20. Mama parašė:

  Labai įdomiai norodomas tolerancijos pavyzdys – Gabijos gimnazija. Juk galima rinktis, kokioje mokykloje įgyti vidurinį išsilavinimą. Niekas anoniminio skundo autoriui neliepė rinktis Merkelio Račkausko gimnazijos, kurioje gyvuoja tam tikros tradicijos. Mažeikiai tikrai nėra kažkoks didmiestis, kad nežinotum, jog būtent šioje gimnazijoje jau dešimtmetį atestatai abiturientams teikiami bažnyčioje. Reikėjo rinktis Gabijos gimnaziją, nebūtų reikėję eiti ir į bažnyčią, o paskui anonimiškai rėkauti.

 21. mielas parašė:

  komentatoriau ,laikas tau jau nebevarvinti seiliu pakalbink kokia ,geriau pasijusi.

 22. Komentatorius parašė:

  Gi kunigėliai turi galimybę pavarvinti seilę į merginas, kurios būna neblogai pasipuošusios. O gal dar kurią nors ir pasikviesti romantiškai vakarienei ir vakaro pamokslui niekam nematant ir ne su daug rubelių. Viskas čia gerai.

 23. pasaulietiskai mokyklai parašė:

  Taip, islaikomos mokyklos is musu sumoketu mokesciu, kaip ir baznycios gauna dali mano mokesciu, nors as ir netikintis.

 24. pasaulietiska mokykla parašė:

  islaikoma ir is tikinciu zmoniu mokesciu.

 25. davatkelems parašė:

  Mokykla pasaulietiska, kodel visur kisama baznycia? Dauguma nevaikstanciu i baznycia yra geresni zmones uz pacius kunigus, kuriu tikslas i uab’a surinkti kuo daugiau lesu.
  O anoniminis skundas reikalingas tam, kad apsisaugoti nuo tokiu neapykantos kupinu „gimnazisto tevu“ kurie lieja tulzi komentaruose ir save laiko uoliais tikinciaisiais.
  Va jums ir tikintieji, va jums ir baznycia.

 26. Gimnazisto tėvai parašė:

  Kažin ar dabar geriau tai poniai ar ponui, kuris parašė skundą net nepadiskutavęs su kitais šios mokyklos abiturientais. Pasiskaitėt „šaunių“ komentarų Delfyje ir kitur. Gaila Jūsų, gyvenime vien pykčiu, šmeižtu nieko nepasieksitt…….

 27. atsizvelgiama parašė:

  tik i bedieviu, geju ,nuteistuju teises, visi normalus turi prisitaikyti,taip supratom.

 28. skundas parašė:

  kaip supratau anoniminis,nuo kada tokie tiriami ? Atestatus gauna pilnameciai ,prie ko cia vaiku teises.Sekmes direktorei ir mokyklos bendruomenei,sustiprinkit dorini auklejima.

 29. Pradžios knyga parašė:

  Dievas tarė: „Tebūna skliautas viduryje vandenų ir teatskiria vandenis nuo vandenų!“ Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis,buvusius po skliautu, nuo vandenų, buvusių viršum skliauto. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą Dangumi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, antroji diena.

 30. nieko tokio parašė:

  Pats atestatų įteikimo faktas bažnyčioje visai nestebina šiais laikais jei ne kitas paradoksas iš praeities, kai šeimoje vienas draudė,gaudė ir baudė tuos kas lanko bažnyčią o kitas net atestatus Visai nebūtina tęsti tai kas daugumai nepriimtina

 31. Neva parašė:

  iš kur tie netikšos – netikintieji atsirado, jei net bolševikiniai ateistai tiki (tikintieji!), kad Dievo, neva, nesą….

 32. kodėl man keista parašė:

  Man sąmokslu kvepia!? Kam visą laiką trukdo ši gimnazija? Piktiem ar … Mieste yra ne viena įstaiga, kuri teikia vidurinį išsilavinimą. Visų teisė rinktis mokyklą. Beje, kaip ir dalyvauti atestatų įteikimo šventėje dalyvauti ar ne. Jei netinka mokymo kokybė, valdžia, tai einu į Gabiją,Sodus, Profesinę, Viekšnius,Sedą, Židikus. Nežinau kur čia bėda,bet tiek išpūsti!?Žinau, kad visi renginiai-puikūs, o ir dalyvauti gali visi norintys. P.S. bažnyčioje šventės vyksta ir garsiausiuose Lietuvos mokyklose, universitetuose ir valstybinės šventės pradedamos. Pagalvokim ar čia nusikaltimas?

 33. Angelė parašė:

  Tokię direkorę varyti lauk ir kuo greičiau.
  Tuojau parašysime į ministeriją dar vieną skundą.

 34. klauskite parašė:

  Ar vaikai pakrikštyti?

 35. Vardas (privalomas) parašė:

  Reikia atsiklausti paciu moksleiviu ar jie to nori,kad butu teikiami mokdlo baigimo atestatai Baznycioje? Tai ju svente.

 36. to ir ta parašė:

  Račkausko gimnazijoje atestatai bažnyčioje teikiami jau beveik dešimtmetį, dar prie ankstesnės direktorės. Tik dabar kažkodėl kažkam netiko. Mokyklos salė maža, telpa apie 200 žmonių, o sveikinti abiturientų, net tų ,kurie vos ne vos išstumti, visokiais ramsčiais paramstyti, suguža ne tik tėvai, bet ir tetos, dėdienės, kūmos ir babcės. Kartais net 10 žmonių. O dėl bažnyčios: pasižiūrėkite filmą „Netikra vienuolė“. Kas sutraukia žmones į bažnyčią? toli gražu ne davaktų choras. Jau pati bažnyčia pasikeitė: pamatytų ankstesnių kartų žmonės, kad mišios laikomos atsisukus į žmones, sakytų: svieto pabaiga.

 37. lina parašė:

  Taip gimsta tiesa. Šią temą galima vystyti iš kito kampo. Seniai reikėjo pastatyti į vietą gimnazijos vadovybę, kurie nori tik šou, neturi išsilavinimo ir nesugeba savo salės paruošti šventei. Dauguma gimnazistų neina į bažnyčią, neturi supratimo kaip ten elgtis, todėl per įteikimą keliamas triukšmas, šventa vieta paverčiama pramogų sale. Kai protestuojama dėl to, gimnazijos vadovybei, kai kam atrodo, kad tai gražu. Jei bažnučioje teikiama tik dėl grožio, tai važiuokite į pliažą, kitiems ten gražiau. Totalus nesupratimas ir tikinčiųjų žeminimas.

 38. Vardas (privalomas) parašė:

  tai kodėl Rugsėjo 1-ąją kasmet visiems mokiniams vyksta mišios bažnyčiioje??? Tai šiais metais nebebus turbūt???…

 39. Jonis parašė:

  P.Dambava rankini stabdi galetu atleist ,ka cia tirt menesi ar du?Kur cia problema ?Direktore tos istaigos davatka tai ir nori uz savo griekus klebonams prisigerint o siai kiek atmenu grybu karalyste gi pasaulietiska salis ,nors sekmadieni tiesa taip neatrodo kai varpai kelia visus i pamaldas ir tikincius ir ateistus ir …..zodziu lazda perlenkta kaip visada ir dabar klerkas pora metu kazkurioj tai vietoj ieskos raksciu

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto