Dujotiekis susidūrė su „privačiu interesu“

Nekreipdama dėmesio, kad nėra sutarčių su kai kuriais žemės valdų savininkais, dujotiekį į Mažeikius statanti UAB „Intergas“ išrausė jų žemę. Motyvuojama, kad šie elgiasi nevalstybiškai ir dėl savo privačių interesų kenkia bendriems interesams.
Pelno siekianti bendrovė norėjo nuslėpti, kad su daugiau nei šimtu žemės savininkų, per kurių valdas yra tiesiamas dujotiekis, sutartys yra pasibaigusios. Taip pat nutylima, kad įmonė neturi kai kurių darbams reikalingų leidimų, valstybės ir visuomenės poreikiams žemės paėmimo bei Mažeikių miesto dujofikavimo projektų, ir vis dar tikinama, jog gamtinės dujos mūsų miestą pasieks šiemet.
APSKUNDĖ „KENKĖJĄ“
Prieš porą savaičių UAB „Intergas“ generalinis direktorius Ričardas Šeibelis informavo merą Vilhelmą Džiugelį, kad sėkmingai vykstantiems dujotiekio darbams kenkia vienas mažeikiškis.
Gyventojas reikalauja už laikiną jo motinos žemės paėmimą 100 tūkst. litų. Tačiau įmonė nesutinka su tokiais reikalavimais ir yra pasiruošusi mokėti ne daugiau kaip 10 tūkst. litų.
„Intergas“ vadovas tikino, kad, jeigu įmonė paduotų šį pilietį į teismą, ji laimėtų bylą, tačiau būtų prarasta labai daug brangaus laiko.
„Nėra labai gerai, kad asmeniniai interesai yra iškeliami aukščiau valstybinių. Juk tai liečia visus mažeikiškius. Galbūt reikėtų pasitelkti spaudą ir pamoralizuoti, kad šitaip elgtis negalima“, – tada svarstė meras.
V. Džiugelio požiūris apie „nevalstybiškai mąstančius piliečius“ visiškai pasikeitė po to, kai jo įpareigotas vicemeras Jonas Siminkevičius bei Vietinio ūkio vyriausiasis specialistas Jonas Labutis išsiaiškino tikrąją situaciją.
„Paskutinė informacija mane ne tik stebina, bet ir piktina. Aš labai gerbiu privatų verslą, tačiau tokie dalykai yra mažų mažiausiai keistoki. Tik dabar sužinojau, kad su žmonėmis sudarytos sutartys dėl laikino žemės paėmimo yra pasibaigusios. Be to, pažeistos privačių asmenų teisės – be jų sutikimo dirbama jiems priklausančioje žemėje. Buvau sukrėstas, kai visa tai išgirdau“, – „Santarvei“ sakė meras.

PASIBAIGĖ TERMINAS
Dujotiekio trasos per Mažeikių rajoną ilgis – daugiau nei 28 km. Ji užima 8 ha žemės ūkio naudmenų, priklausančių daugiau nei 120 savininkų.
Savivaldybės darbo grupės, siekiančios paspartinti dujotiekio į Mažeikius tiesimą, narys J. Siminkevičius pasakojo, kad dar prieš dvejus metus buvo sudaryti gyventojų, per kurių žemes eis trasa, sąrašai, kalbėtasi su pačiais žemių savininkais, seniūnais, nurodyta, kokie plotai reikalingi. Remiantis šalyje veikiančiais įstatymais, buvo sudaryta normatyvinė kainų suvestinė, atsižvelgianti į kultūrų derlingumą, pagamintos ir parduotos produkcijos vertę. Tokiu būdu buvo siekiama padėti „Intergas“ greičiau sudaryti sutartis.
„Intergas“ turėjo sudaryti sutartis su visais žemių savininkais. Sakė, kad taip ir padaryta. Tačiau tos sutartys pasibaigė gegužės mėnesį. Be to, liko savininkų, nesutikusių su bendrovės siūloma kaina“, – pasakojo vicemeras.

TRŪKSTA DARBO KULTŪROS
Nekreipdama dėmesio į tai, kad sutarčių terminas pasibaigė gegužės 24 dieną, „Intergas“ tęsė dujotiekio statybos darbus. Neapeiti ir sklypai, dėl kurių sutartys apskritai nebuvo sudarytos.
Šių valdų savininkai Dainora Petrikienė ir Donatas Gurskis kreipės į Savivaldybės vadovus prašydami padėti apsiginti nuo „Intergas“.
„Nuvažiavome į trasą ir pamatėme, kad šių žmonių skundai yra teisėti. Su jais nesudaryta sutartis, dirvos paviršinis sluoksnis yra sumaišytas su grunto podirviu. Jeigu tie žmonės kreipsis į teismą, įstatymai bus jų pusėje“, – teigė J. Siminkevičius.
J. Labutis patvirtino, kad šiose žemėse vaizdas išties negražus.
„Generalinis rangovas UAB „Energija“ labai nekultūringai dirba: tokiam mažam vamzdžiui iškasa didžiausius griovius, sumaišo dirvožemį su gruntu, visiškai nekreipia dėmesio į savininkus. Jeigu žmogus atsigula skersai trasos, tada nebedaro. „Energijos“ vadovai yra seni dujininkai, tai ir dirba, kaip įprato sovietiniais laikais. Nenori išmokti dirbti europietiškai. Į privačias valdas varo galingiausią techniką, perkasa, išvarto žemes“, – „Intergas“ rangovų darbo kokybe stebėjosi J. Labutis.
Taip pat paaiškėjo, kad darbai nėra suderinti su Telšių apskrities Žemės tvarkymo departamentu, nenustatyti servitutai, reikalingi tam, kad, pastačius dujotiekį, „Intergas“ galėtų privažiuoti prie jo, nesudarytos sutartys dėl melioracijos atstatymo darbų.

PASIGUODĖ IR NURAMINO
Mero V. Džiugelio kvietimu praėjusią savaitę UAB „Intergas“ generalinis direktorius R. Šeibelis bei jo pavaduotojas Valdas Petrauskas lankėsi Mažeikių rajono savivaldybėje. Kai kuriuos trūkumus jie pripažino, dėl jų kaltino rangovus. Esą jie negali visą laiką kontroliuoti rangovų ir subrangovų darbo. Šie kalti ir dėl to, kad buvo pradėti darbai žemėse, su kurių savininkais sutartys nėra sudarytos.
„Intergas“ vadovai užsiminė, kad, žemės valdų savininkams nesutikus su siūlomomis sutartimis, žemė gali būti paimta viuomenės poreikiams. Tai esą leidžia įstatymai.
Taip pat buvo tikinama, kad nieko blogo, jog beveik su visais žemės valdų savininkais sutartys yra pasibaigusios – jos labai greitai bus pratęstos.
„Žinoma, dabar tie žmonės gali nebesutikti su buvusia kaina. Gali atsirasti visokių trukdymų. Juk dabar vasara, žmonės gali būti išvykę atostogauti. Visa tai gali sustabdyti dujotiekio statybos darbus. Galbūt tas problemas reikėjo anksčiau spręsti, tačiau rodėsi, kad viskas normaliai suderinta. Pasirodo, negalima vien pasitikėti, reikia ir kontroliuoti“, – apgailestavo J. Siminkevičius.

SPRENDĖ GLOBALIUS KLAUSIMUS
Meras V. Džiugelis „Santarvei“ sakė sprendęs globalius dujotiekio tiesimo klausimus.
„Ne mano reikalas, kaip kompanija sudaro sutartis su privačiais asmenimis. Man globalūs dalykai rūpi, tai yra pasiekti, kad palaikytų Ūkio ministerija, Seimas, neblokuotų „Lietuvos dujos“ ir suprastų, kad mažeikiškiams dujų iš tikrųjų reikia. Tik dabar tos detalės pradėjo aiškėti. Jeigu „Intergas“ pradės bylinėtis, viskas gali ilgam nusitęsti“, – sakė meras.
Beje, V. Džiugelis nepaminėjo dar vienos „detalės“ – iki šiol nėra parengtas Mažeikių miesto dujofikavimo planas. „Intergas“ nesikalba su UAB „Saurida“ dėl dujų vamzdynų eksploatacijos. Yra parengtas projektėlis dėl miesto sužiedinimo, tačiau jis nėra nei derintas, nei tvirtintas. Dėl šių priežasčių mažeikiškiams gamtinių dujų gali tekti laukti dar kelerius metus.

NĖRA BIUROKRATAI
Telšių apskrities Žemės tvarkymo departamento direktorius Algirdas Žymančius „Santarvei“ teigė, kad jo vadovaujama institucija nebuvo davusi jokių leidimų „Intergas“. Direktorius pareiškė nenorįs kalbėti apie tai, kodėl ši įmonė pradėjo darbus, nesuderinusi jų su Žemės tvarkymo departamentu.
„Tegul šis klausimas palieka be atsako. Blogai ten yra. Aš žinau, kad Mažeikiams reikia dujų. Daugiau nieko. Manau, kad geriau tegul jie pasako, kodėl atsitiko tai, kas yra šiandien“, – sakė A. Žymančius.
Pasak direktoriaus, dujotiekio darbai įstrigo todėl, kad „lietuvis stovi atsistojęs ir neleidžia toliau dirbti“.
„Pasakykite, ar Mažeikiams reikia dujų? Reikia. Vadinasi, ir tie savininkai turėtų apie tai pagalvoti. O „Intergui“ yra pasakyta, kad nedelsdamas turi sutvarkyti visus dokumentus. Nesame tie biurokratai, kurie stotųsi skersai vamzdžio. Mums buvo pasakyta, kad Mažeikiams labai reikia dujų. Jie turėjo parengti Valstybės ir visuomenės poreikiams žemės paėmimo projektą, tačiau iki šiol jo nėra“, – kalbėjo A. Žymančius.

TURI TEISĘ
Mažeikiškis D. Gurskis yra vienas tų blogųjų lietuvių, apie kuriuos kalbėjo Žemės tvarkymo departamento vadovas. Būtent jis pareikalavo 100 tūkst. litų už laikiną jo motinai priklausančios dirbamos žemės ir miško paėmimą.
„Santarvei“ D. Gurskis sakė nesuprantąs, kodėl motyvuojama mažeikiškių interesais ir pamirštama, kad „Intergas“ yra privati, pelno siekianti įmonė. Žemė taip pat privati, todėl savininkas turi teisę prašyti tiek, kiek nori.
„Aš turiu teisę daug norėti, tačiau reikia derėtis. Mano prašoma kaina yra tik žodžiai, skirti derybų pradžiai. Tačiau derybos nevyksta. Jie apskritai su mumis nesikalba. Neturėdami jokios sutarties, suniokojo apie 50 arų javų lauko. Be to, dujotiekis taip pat turi eiti per mūsų mišką. Vadinasi, bus iškirsta miško juosta, kurioje daugiau niekas nebeaugs. Už tai jie taip pat turėtų sumokėti“, – įsitikinęs D. Gurskis.
Dagiškė D. Petrikienė „Santarvei“ prisipažino nenorinti apie tai kalbėti – praėjusios savaitės pabaigoje prasidėjusios derybos, todėl bijanti, kad „Intergas“ vadovai nesupyktų ir nenutrauktų derybų.

KALTI VISI KITI, TIK NE PATYS
Kalbėdamas su „Santarve“, „Intergas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas V. Petrauskas piktinosi, kad kai kuriems mažeikiškiams trūksta žmoniškumo. Juos esą valdo noras pasipelnyti, ir visiškai negalvojama apie visuomenės poreikį. Akmenės rajone tokių žmonių netekę sutikti.
Paklausus, kodėl nebuvo derėtasi su D. Gurskiu, V. Petrauskas pareiškė, kad derybos buvusios, tačiau nutrūkusios dėl nepagrįstų D. Gurskio reikalavimų. D. Petrikienė taip pat galinti neturėti vilčių gauti 10 tūkst. litų.
„Jie nesupranta, kad visos mūsų išlaidos bus įskaičiuotos į dujų kainą, ir vartotojai turės jas padengti“, – piktinosi direktoriaus pavaduotojas.
Anot V. Petrausko, dėl pradėtų darbų šių žmonių žemėse kalta subrangovė „Akmenės melioracija“.
„Gal pasiskubino statybų vadovas. Jis nelabai žinojo, kad ten dar nėra sutarta“, – nuo atsakomybės gynėsi V. Petrauskas.
„Intergas“ atstovas kaltino AB „Lietuvos dujas“ dėl pasibaigusių sutarčių – ši įmonė vilkinusi sutarties pasirašymą, todėl „Intergas“ nespėjo pastatyti duotiekio iki gegužės mėnesio. Taip pat kalta ir užsitęsusi žiema.
Iš pradžių V. Petrauskas tikino, kad nebūsią jokių problemų pratęsti sutartis. Beje, už tai žemių savininkams nebeketinama mokėti. Vėliau prisipažino, kad šis darbas gali nusitęsti kuriam laikui – kalta vasara.
Kaltųjų buvo ir daugiau: dėl servitutų – įstatymai, dėl valstybės ir visuomenės poreikiams žemės paėmimo projekto – „Šiaulių hidroprojektas“. Tačiau nė kartą nebuvo prisiimta kaltės sau.
„Mes dirbame ir manome, kad kokiu nors būdu tas problemas išspręsime. Jeigu mums nepasiseks susitarti su tais savininkais, pakviesime Savivaldybę – tegul ji sprendžia“, – pareiškė V. Petrauskas.
Sigito STRAZDAUSKO nuotr.:
Be savininkų sutikimo javų lauke „Intergas“ iškasė didžiulį griovį, sumaišė dirvožemį su gruntu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto