Gamtinės dujos šiais metais Mažeikių nepasieks

Ketvirtadienį Savivaldybės tarybos Ekonomikos komiteto nariams, verslininkams UAB „Intergas“ generalinis direktorius Ričardas Šeibelis konstatavo, kad geriausiu atveju tik kitais metais bus pradėtas tiesti dujotiekis į Mažeikius. Vadovas teigė, kad jų įmonė ir taip padarė daugiau nei tikėjosi.
Gegužės mėnesį „Intergas“ generalinis direktorius Savivaldybės darbuotojams ir verslininkams žadėjo, kad dar šiais metais dujos pasieks mūsų rajoną.PAPRAŠYTA ATSISKAITYTI
Meras Vilhelmas Džiugelis susirinkusiems politikams ir verslininkams sakė, kad pastaruoju metu susidomėjimas gamtinėmis dujomis yra didžiulis. Pasak jo, atsiranda vis daugiau užsienio investuotojų, norinčių pradėti verslą Mažeikiuose, tačiau juos stabdo žinia, kad Mažeikiai neturi gamtinių dujų.
„Didžiulį nerimą sukėlė žinia, kad AB „Mažeikių nafta“ prekybos namai padidino suskystintų dujų, naudojamų buitinėms reikmėms, kainą. Kadangi į Mažeikius nėra nutiestas dujotiekis, mažeikiškiai tampa monopolistinio dujų tiekėjo savivalės aukomis. Probleminis rajonas gali tapti nepatrauklus investuotojams ir patiems rajono gyventojams. Todėl į Ekonomikos komiteto posėdį pakviečiau „Intergas“ vadovą, kad jis paaiškintų, kas jau yra padaryta“, – teigė V. Džiugelis.
UAB „Intergas“ generalinis direktorius R. Šeibelis pajuokavo, kad mero kvietimą priėmęs kaip prašymą atsiskaityti už padarytus darbus, juolab rajoninėje spaudoje vis dažniau perskaitąs įvairiausių abejonių dėl dujotiekio tiesimo į Mažeikius.
Direktorius informavo, kad „Intergas“ užsakymu AB „Pramprojektas“ yra parengęs projektą, kuris kainavęs 600 tūkst. litų. Dabar jis yra derinamas su įvairiomis institucijomis, po to bus pradėtas forminti leidimas statybai.
Kadangi Mažeikių dujotiekis turėtų būti jungiamas prie Akmenėje esančio AB „Lietuvos dujos“ dujotiekio, jo šeimininkai turi išduoti technines prisijungimo sąlygas.

IEŠKOMA KOMPROMISO
R. Šeibelis teigė, kad dar gegužės 10 dieną raštu buvo kreiptasi į „Lietuvos dujas“, prašant išduoti technines sąlygas prisijungti prie magistralinio dujotiekio Panevėžys – Klaipėda atšakos į Naująją Akmenę.
„Po mėnesio gavome pirmąjį atsakymą, kad tas prijungimas turi kainuoti antra tiek, kiek kainuos visas dujotiekis. Be jokių paaiškinimų. Kreipėmės antrą kartą, prašydami paaiškinti visus skaičiavimus, formules. Atsakyme buvo nurodyta perpus mažesnė suma. Tačiau ir dabar esame įsitikinę, kad tai yra neteisinga. Į pagalbą pasitelkėme mokslininkus, bus atliktas hidraulinis tyrimas, skaičiavimai, ir tada matysime, reikia kokių nors papildomų pinigų ar nereikia“, – mažeikiškiams derybų su „Lietuvos dujomis“ peripetijas aiškino „Intergas“ vadovas.
Generalinis direktorius sakė, kad bendraujant su „Lietuvos dujų“ bei Mažeikių Savivaldybės vadovais gimė idėja, jog būtina siekti kompromiso, todėl aptartas naujos įmonės steigimo modelis. Tos įmonės akcininkai turėtų būti „Intergas“, „Lietuvos dujos“ ir rajono Savivaldybė. R. Šeibelis nepanoro išdėstyti, kokie būtų šios įmonės verslo planai, tik verslininkams paaiškino, kad ji rūpintųsi dujotiekio atšakų tiesimu Mažeikių mieste.
„Labai apgailestauju, tačiau dujos šiais metais į Mažeikius neateis. Manau, kad visi esame patyrę ir reikalą suprantantys žmonės. Suvokiate, kad mes aukščiau vienos vietos iššokti jau nebegalime. Gal tai ir nėra džiuginanti naujiena, tačiau mes jau padarėme daugiau nei patys tikėjomės. Manau, kad kitais metais, kai tik galėsime pradėti kasti žemę, pajudės dujotiekio tiesimas“, – kalbėjo direktorius, nebeužsiminęs apie tai, kad gegužės mėnesį žadėjo, jog dujotiekis Mažeikius pasieks iki šių metų šildymo sezono pradžios.
Beje, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija UAB „Intergas“ yra išdavusi licenciją dujotiekio į Mažeikius statybai ir gamtinių dujų tiekimui, todėl jokia kita įmonė dujotiekio į mūsų miestą tiesti nebegali.

BIZNIS YRA BIZNIS
R. Šeibelis akcentavo, kad „Intergas“ visa tai daro ne dėl labdaringų tikslų jie galvoja apie verslą. Įmonei svarbu, kad būtų suvartojamas atitinkamas kiekis dujų. Dabar pagrindiniai gamtinių dujų vartotojai turėtų būti UAB „Mažeikių šilumos tinklai“. Pasak generalinio direktoriaus, Šilumos tinklai nereiškia noro kaip kurą naudoti tik gamtines dujas. Jie apsiriboja 8 – 10 mln. kub. m kiekiu per metus.
R. Šeibelis priminė Druskininkų patirtį. Pasak jo, šis už Mažeikius mažesnis miestas jau dabar per metus suvartoja 16 mln. kub. m.
„Noriu pasakyti, kad šiame biznyje esame partneriai, todėl tai iš tikrųjų turėtų būti biznis. Mes pažadėjome viską už savo pinigus padaryti, todėl ir iš Mažeikių pusės turėtų būti geranoriškas supratimas. Nė kiek neabejoju, kad viskas atsistos į savo vietas, nes yra posakis: „Yra vamzdis, bus ir dujos, bus ir biznis“. Pirmiausiai turime nutiesti dujotiekį. Mums tai kainuos nei daug, nei mažai – trisdešimt milijonų litų. Jau dabar investavome nemažą pinigų dalį“, – kalbėjo R. Šeibelis.

IŠSIŠOKTI NE VISADA NAUDINGA
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ direktorius Jonas Jurkonis „Santarvei“ sakė, kad jis nebenorįs komentuoti „Intergas“ vadovo kalbų.
„Nenoriu ginčytis dėl kiekių. Kiekvienas iš mūsų yra teisus: jie nori parduoti, mes norime pirkti. Vieną kartą išsišokau, tai dabar nuolat linksniuoja. Suprantu, kodėl dujotiekio tiesimo darbai iki šiol neprasidėjo. Jie yra priklausomi nuo „Lietuvos dujų“. Mes vis tiek turime paruošti katilinę kūrenimui gamtinėmis dujomis“, – kalbėjo direktorius.
J. Jurkonis sakė, kad „Mažeikių šilumos tinklai“ jau turi katilinės rekonstrukcijos projektą, kurio sąmatinė vertė – pustrečio milijono litų, atlikta ekspertizė. Tačiau projekto realizavimas gali būti pradėtas tik tada, kai bus pasirašytos sutartys bei žinoma gamtinių dujų kaina.
„Negaliu paruošti katilinės, o dujų laukti kelerius metus. Jeigu mes būtume patikėję pažadais ir puolę pertvarkyti šiam šildymo sezonui, būtume užšaldę pustrečio milijono litų. Dabar yra laukimo būsena. Projekto sąmata skaičiuota šiam laikotarpiui. Kitais metais katilinės rekonstrukcija gali kainuoti tris milijonus litų, nes viskas brangsta, tačiau mes nesame tokie turtingi, kad tokius pinigus galėtume įšaldyti“, – sakė J. Jurkonis.

MELAS SIEKIANT SUSTIPRINTI ĮSPŪDĮ
Nors susitikimo pradžioje R. Šeibelis ir išsakė nepasitenkinimą, kad vietinėje spaudoje perskaito įvairių abejonių, tačiau ir šįkart „Santarvei“ kilo abejonių dėl kai kurių „Intergas“ vadovo teiginių.
R. Šeibelis Mažeikių politikams ir verslininkams sakė, kad „Intergas“ veda derybas su „Jukos“ ir „Falkon“ grupe, ketinančia privatizuoti Mažeikių elektrinę.
Antradienio „Santarvėje“ buvo rašyta, kad AB „Mažeikių nafta“ komunikacijos skyriaus viršininkas Giedrius Karsokas sakė, jog „Mažeikių nafta“ nei dabar, nei ateityje nesiruošia pirkti gamtinių dujų, nes pakankamai turi suskystintų dujų.
Abejonių sukėlė ir tai, kad „Intergas“ kažkodėl derasi su „Jukos“. Kompanijos „Jukos“ ryšių su visuomene koordinatorius Rytų ir Centrinėje Europoje Artūras Jonkus „Santarvei“ sakė apie tokias derybas pirmą kartą girdįs ir nesuprantąs, kodėl „Intergas“ turėtų derėtis su „Jukos“, o ne su „Mažeikių nafta“, kuri pati sprendžia savo gamybos reikalus.
„Šiuo atveju keistai bandoma sumesti atsakomybę ne ant to objekto“, – sakė A. Jonkus.
Sunku suprasti ir tai, kad „Intergas“ neva vedanti derybas su „Falkon“ grupe. Čekų bendrovė „Falkon Capital“ vis dar bylinėjasi su Valstybės turto fondu, siekdama, kad būtų pripažinti negaliojančiais pernai gruodį pasibaigusio Mažeikių elektrinės privatizavimo konkurso rezultatai. Šį konkursą laimėjo „Mažeikių nafta“, o „Falkon Capital“ buvo pripažinta reikalavimų neatitinkančia pretendente.
„Santarvei“ paklausus, kodėl, nesibaigus teisminiams procesams, „Intergas“ teigia pradėjusi derybas, R. Šeibelis pareikalavo, kad apie tai nerašytume – derybų nebuvę, o mažeikiškiams sakęs tik todėl, kad norėjęs parodyti, jog kažką daro.
Generalinis direktorius taip pat pripažino, kad jokių derybų nebuvo ir su „Jukos“.
„Mes nusiuntėme raštą į „Mažeikių naftą“, tačiau iš ten gavome atsakymą, kad mes jiems nekvaršintume galvos, nes gamtinių dujų įmonei nereikia. Tačiau pamatysite, kad ateityje jiems visko reikės. Elektrinė degina sieringą mazutą, o ateityje niekas neleis jiems to daryti“, – tvirtino R. Šeibelis.

INVESTUOTOJAMS
RAJONAS NEPATRAUKLUS
Po susitikimo UAB „Saurida“ generalinis direktorius Saulius Rancas „Santarvei“ sakė, kad labai blogai, jog šitaip delsiama atvesti gamtines dujas į Mažeikius. Jo vadovaujama įmonė yra nusipirkusi „Oruvos“ gamyklą, kurioje yra 40 tūkst. kvadratinių metrų tuščių patalpų.
„Į mus kreipėsi potencialūs investuotojai iš Norvegijos, Prancūzijos, kurie norėjo nuomoti šias patalpas ir pradėti verslą, steigti darbo vietas, tačiau sužinoję, kad neturime gamtinių dujų, šios minties atsisakė“, – kalbėjo S. Rancas.
Pasak „Sauridos“ vadovo, įmonė privalės statyti katilinę, tačiau vėliau, nutiesus dujotiekį, reikėsią rekonstruoti katilus, o tai įmonei brangiai kainuos.
„Sauridos“ vadovas suabejojo R. Šeibelio tikinimu, kad dujotiekis iki įmonių bus nutiestas nemokamai. Anot jo, Šiauliuose turimų įmonių patirtis rodo, kad absoliučiai viskas kainuoja.
Virginija STEPONAVIČIENĖ
Sigito STRAZDAUSKO nuotrauka

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto