Garbingai palaidoti laisvės gynėjus – visų mūsų pareiga

Nuotrauka iš LGGRTC archyvo

Ieškome kovoje žuvusių ar okupantų nužudytų ir slapčia užkastų laisvės kovotojų: partizanų, ryšininkų ir jų rėmėjų – palaikų.
Visus, žinančius ar girdėjusius apie Lietuvos partizanų užkasimo vietas, taip pat žuvusių ir nerastų laisvės kovotojų giminaičius kviečiame susisiekti su mumis internetu paieskos@genocid.lt arba telefonu: +370 646 49 707, +370 646 41 626.

Kodėl reikia ieškoti laisvės kovotojų palaikų po 70 metų?

Todėl, kad:
– dauguma laisvės kovotojų norėjo būti palaidoti žmoniškai, pagal šimtmečius gyvuojančią Lietuvos tradiciją mirusiuosius laidoti specialiai tam skirtose ir pašventintose vietose;

– būtų įvykdytas teisingumas ir mūsų didvyriai nebūtų pamiršti. Sovietiniai okupantai stengėsi amžiams paslėpti jų palaikus, taip bandydami juos suniekinti, be menkiausios žymės ištrinti iš istorijos ir mūsų atminties. Panašiai šiandien elgiasi ir rusų okupantai, slėpdami nužudytus ukrainiečius;

– tai svarbu ne tik dėl žuvusių, bet ir dėl gyvųjų – kiekvienas būsimas laisvės gynėjas turi žinoti, kad valstybė nepamirš jo aukos;

– savo žuvusių tautiečių net svetimuose kraštuose (taip pat ir Lietuvoje) ieško ir jų atminimą pagerbia vokiečiai, prancūzai, lenkai, žydai, anglai ir kitos tautos, nors jų kariai žuvę gerokai anksčiau nei mūsų partizanai;

– paieškų metu sukauptos žinios priartina mus prie teisingesnio Lietuvos istorijos supratimo.

Kodėl prašome laisvės gynėjų giminaičių atsiliepti?

Suradus palaikus būtina nustatyti, kieno jie yra. Tai galima padaryti tik vienu būdu: laisvės kovotojo biologinį (DNR) mėginį sulyginus su jo artimųjų/giminaičių biologiniu (seilių) mėginiu.

Palaikams identifikuoti (atpažinti) geriausiai tinka žuvusio asmens vaikų ir seserų/brolių DNR mėginiai. Taip pat tinka tiek vaikų, tiek seserų/brolių palikuonių – anūkų, sūnėnų/dukterėčių ir jų palikuonių mėginiai. Būtent šiuos giminaičius ir kviečiame duoti savo seilių mėginius, kurie specialiose patalpose bus saugomi neribotą laiką.

Kur reikia kreiptis, norint duoti identifikuoti savo seilių mėginį?

DNR (seilių) mėginys duodamas nemokamai, tai paprasta procedūra, užtrunkanti kelias minutes. Jums reikia užeiti į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centrą, adresu Vilnius, Gedimino 40, dešiniajame sparne, antrame aukšte esantį 204 kabinetą nuo 9 iki 17 val., prieš tai paskambinant tel. +370 646 41 626 arba pranešant internetu paieskos@genocid.lt. Jei negalite atvykti, prašome apie savo norą duoti DNR mėginį pranešti minėtais būdais. Duodant mėginį surašomas protokolas, kas mėginį davė ir kokiam asmeniui atpažinti.

Kur laidojami rasti laisvės kovotojų palaikai, kas rūpinasi laidotuvėmis ir kas apmoka laidotuvių kaštus?

Kur bus laidojami laisvės kovotojų palaikai, sprendžia giminės ir šiuo klausimu sudaryta atitinkamos savivaldybės ar Vyriausybės komisija. Laisvės kovotojų palaikai laidojami už valstybės/savivaldybės lėšas.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto