Gyventojai – valdininkų raštų įkaitai

Žemaitijos g. 41ojo namo gyventojai, neapsikentę nuolatinio triukšmo ir girtų asmenų keliamos netvarkos, kreipėsi į rajono Savivaldybę, kad ji apribotų kaimyniniame pastate visą parą dirbančios gėrimų parduotuvės laiką. Nors tokią galią turi Savivaldybės taryba, valdininkai pasiūlė kreiptis… į namą administruojančią įmonę, kuri parduotuvei prekybos laiko nurodyti negali.


DAUGIADIENĖ
BETVARKĖ
Žemaitijos g. 41-ojo namo gyventojai „Santarvei“ sakė bijantys tamsiu paros metu grįžti namo, nes prie laiptinių būriuojasi neblaivus jaunimas. Laiptinės esą prišiukšlinamos, mėtosi tušti buteliai. Tokias netvarkingas laiptines atsisako valyti valytojos. Kieme stovintys automobiliai nuolat aplaistomi gėrimais. Laiptinių kodinės durys sugadintos. Vaikams baisu eiti į lauką. Naktimis neįmanoma ramiai miegoti, nes nuolat rėkauja, dainuoja arba mušasi neblaivūs žmonės. Po naktinių muštynių telkšo kraujo klanai. Iškviesta policija triukšmadarius išvaiko, bet greitai ir vėl susirenka kita kompanija.
Tokia betvarkė, kuri, gyventojų teigimu, yra dėl Žemaitijos g. 45-ajame pastate visą parą dirbančios parduotuvės, tęsiasi jau daug metų.
„Kodėl mes priversti kęsti triukšmą, jei pagal įstatymą kelti triukšmo negalima nuo 18 val., o pas mus triukšmaujama visą naktį. Negalėdami daugiau to pakęsti prašėme rajono Savivaldybės riboti parduotuvės darbo laiką nors nuo 23 iki 7 valandos ryto“, – savo poziciją dėstė kaimynai.
PAPIKTINO
ATSAKYMAS
Prašymą pasirašė didžioji dalis namo gyventojų, jis buvo perduotas į rajono Savivaldybę.
Po trijų savaičių gyventojai sulaukė atsakymo: gyvenamąjį namą Žemaitijos g. 41 administruoja UAB „Tavo pastogė“, todėl „dėl alkoholinių gėrimų parduotuvės laiko ribojimo turite kreiptis į minėtą bendrovę. Jūsų prašymą persiunčiame UAB „Tavo pastogė“, kuri tuo klausimu organizuos gyvenamojo namo patalpų savininkų susirinkimą“.
Atsakymas dar labiau papiktino gyventojus. Jie nesuprato, kodėl turi kreiptis į UAB „Tavo pastogė“ – juk Žemaitijos g. 45-ajame pastate įsikūrusios parduotuvės ji neadministruoja.
„Kam reikalingas dar vienas susirinkimas, jei jau mes savo valią išreiškėme parašais“, – nuostabos neslėpė kaimynai.
Gyventojai įtaria, kad rajono Savivaldybė pro pirštus pažiūrėjo į šį reikalą, nes patalpos, kuriose UAB „Šiluva“ įsirengė visą parą dirbančią gėrimų parduotuvę, priklauso rajono Savivaldybės Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėjo Romualdo Milevičiaus šeimai.
SKIRTINGI
RAŠTŲ AIŠKINIMAI
„Santarvė“ kreipėsi į rajono Savivaldybę, kad specialistai paaiškintų, kuo motyvuojant buvo nuspręsta žmonių skundą persiųsti jų namą administruojančiai įmonei.
Raštą parengė ir Savivaldybės administracijos direktoriui Broniui Kryžiui pasirašyti pateikė vyriausioji specialistė Rita Kontrimienė.
Pats administracijos direktorius negalėjo paaiškinti pasirašyto rašto. Esą jis negalįs įsigilinti ir išsamiai išsiaiškinti kiekvieno dokumento.
„Tam yra specialistai, kurie tą darbą atlieka. Kol kas neturėjau pagrindo jais abejoti“, – sakė administracijos direktorius.
Kai buvo rengiamas šis straipsnis, R. Kontrimienė sirgo, todėl Žemaitijos g. 41-ojo namo gyventojams atsiųstą raštą pakomentavo ją pavaduojanti vyriausioji specialistė Janina Kuznecovienė. Ji paaiškino, kad raštas nelabai išsamus ir jis turėjęs skambėti šiek tiek kitaip: „Pagal Alkoholio kontrolės įstatymą, Savivaldybės taryba, priimdama sprendimą riboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, turi atsižvelgti į visas aplinkybes, taip pat ir į gautą Žemaitijos g. 41-ojo namo gyventojų skundą. Žemaitijos g. 41 namo gyventojų skundo medžiaga dėl patvirtinimo buvo persiųsta UAB „Tavo pastogė“, kuri administruoja minėtą daugiabutį namą. Šiam klausimui išspręsti tinkamiausia forma – susirinkimas“.
J. Kuznecovienė informavo, kad UAB „Tavo pastogė“, sušaukusi gyventojų susirinkimą, turi pateikti Mažeikių rajono savivaldybės administracijai informaciją, patvirtinančią skundo pagrįstumą. Ji pažadėjo, kad bus nusiųstas dar vienas, aiškesnis, raštas į UAB „Tavo pastogė“. O kai bus surinkti visi reikalingi dokumentai, jie bus pateikti Ekonomikos komitetui, po to keliaus į Savivaldybės tarybą, kuri ir nulems parduotuvės likimą.
KALTI BE KALTĖS
Vienas kitam prieštaraujantys raštai dar labiau paaitrino esamą padėtį. Gyventojams kilo vis daugiau klausimų, prasidėjo įtarinėjimai.
Rajono Savivaldybės Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėjas R. Milevičius tvirtina nesuprantąs, kodėl gyventojai savo skunde mini jo pavardę, esą nuomojamos patalpos priklauso jo žmonai.
„Žmona nekaip jaučiasi, todėl nenori bendrauti su žiniasklaida“, – „Santarvei“ sakė jis.
R. Milevičius sutiko pakomentuoti susidariusią padėtį. Vedėjo teigimu, tiek jam, tiek žmonai jokio skirtumo nėra, kas nuomosis patalpas, todėl nenorintys veltis į ginčus ir stoti ginti vienos ar kitos pusės. Tačiau tvirtino įžvelgiąs kai kurių niuansų.
„Parduotuvė dirba jau 15 metų, ir iki šiol jokių problemų nebuvo. Jos atsirado tuomet, kai šalia gėrimų parduotuvės buvo išnuomotos patalpos gėlių parduotuvei. Įtariu, kad per viešąjį interesą gėlių parduotuvės savininkė nori išspręsti savo problemas, nes tame name, kuriame yra surinkti parašai, gyvena jos dukra“, – kalbėjo R. Milevičius.
Gėlių parduotuvės savininkė „Santarvei“ tvirtino, kad R. Milevičiaus išsakytos mintys yra tikras šmeižtas.
„Man gėrimų parduotuvė visiškai netrukdo. Netgi atvirkščiai – drąsiau, kai tenka iki vėlumos pasilikti parduotuvėje ir daryti puokštes. Naktinio triukšmo negirdžiu, todėl pretenzijų dėl to kelti negaliu. Juk aš čia negyvenu. Su dukros kaimynų surinktais parašais nieko bendra neturiu, be to, ir su gėrimų parduotuvės savininku Artūru Rimkumi nesipykstame ir jokių konfliktų nesame turėję“, – sakė ji.
Moters žodžius patvirtino ir A. Rimkus. „Jokių barnių tarp manęs ir gėlių parduotuvės savininkės nėra buvę. Be to, nemanau, kad ji susijusi su gyventojų surinktais parašais“, – sakė jis.
IŠKILO
GRĖSMĖ VERSLUI
A.Rimkus tikino turįs visus reikalingus dokumentus, kurie leidžia dirbti, jokių pažeidimų jis nepadaręs.
„Turiu visas licencijas. Jokių baudų nesu mokėjęs. Kokius tris kartus yra tikrinusi Alkoholio ir tabako kontrolės inspekcija, niekada nėra radusi jokių pažeidimų. Nėra fiksuota ir nusiskundimų“, – kalbėjo jis.
Anot A. Rimkaus, kaimyninio namo gyventojai į jį asmeniškai nesikreipė. Apie parašus esą jis sužinojo tik tada, kai paskambino iš rajono Savivaldybės ir pakvietė pokalbio. Parduotuvės savininkas tikino suprantąs žmonių pasipiktinimą, bet sakėsi nelabai galintis jiems padėti, nes visų pirma esantis verslininkas.
„Burnų žmonėms neužkimšiu, jei jie nori dainuoti. Dainuoja juk ir kitose miesto gatvėse, nebūtinai prie mano parduotuvės. O dėl netvarkos, tai yra valytoja, kuri ateina kiekvieną rytą ir viską išvalo“, – aiškino A. Rimkus.
Verslininkas sakė, kad jei parduotuvės darbo laikas būtų apribotas iki 23 val., jis būtų priverstas ją uždaryti.
„Niekam ne paslaptis, kad prekyba parduotuvėje suaktyvėja užsidarius didiesiems prekybos centrams ir tęsiasi visą naktį“, – atviravo jis.
GRESIA BAUDOS
Pagal Triukšmo valdymo įstatymą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, jau po 18 valandos negalima švilpti, šaukti, garsiai dainuoti arba groti muzikos instrumentais bei kitais garso aparatais, kelti triukšmą aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį. Viešosios rimties trikdytojams gresia nemažos baudos. Pirmą kartą gali būti skirtas įspėjimas arba bauda iki 300 litų. Triukšmaujant pakartotinai gresia baudos nuo 300 Lt iki 1000 Lt.
Policijos komisariatai neturi triukšmo matuoklių, todėl triukšmui nustatyti yra atliekamas tyrimas. „Gavus skundą policija apklausia kaimynus. Išsamiai išsiaiškinus situaciją kaltininkai yra baudžiami. Konkrečiu atveju, dėl Žemaitijos g. 45-ajame pastate įsikūrusios visą parą dirbančios gėrimų parduotuvės, raštiško gyventojų skundo nėra gauta“, – „Santarvei“ sakė Mažeikių rajono policijos komisariato prevencinio poskyrio viršininkas Arūnas Bubliauskas.
Sigito STRAZDAUSKO nuotr.: Gyventojai piktinasi visą parą dirbančios gėrimų parduotuvės kaimynyste.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto