Įmonių vadovų atlyginimus tebegaubia paslaptis

Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje mažeikiškiai jau gali sužinoti, kokius atlyginimus gauna valdininkai. Tačiau vis dar tebėra paslaptis, kokius atlyginimus gauna Savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų vadovai. Daugelis teisinasi apie tokį reikalavimą negirdėję arba algų neviešinantys dėl esą atnaujinamų internetinių svetainių.


SKELBIAMI
ATLYGINIMŲ VIDURKIAI
Savivaldybės svetainėje yra skelbiami mero ir jo pavaduotojo, politinio pasitikėjimo bei karjeros tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mėnesiniai praėjusių metų ir šių metų atlyginimų vidurkiai. Viešinami tik priskaičiuoti atlyginimai, įskaitant ir priedus už kvalifikacines klases, darbo stažą. Informacija turi būti atnaujinama kas ketvirtį.
Tačiau smalsuoliams, norintiems tiksliai sužinoti vieno ar kito valdininko atlyginimą, teks nusivilti. Skelbiami tik darbuotojų pareigybių pavadinimai ir tos pareigybės atlyginimo vidurkis. Pavyzdžiui, Savivaldybėje yra 25 skyriai, ir jų vedėjai, priklausomai nuo klasės, darbo stažo ir kategorijos, gauna skirtingus atlyginimus, tačiau tinklalapyje nurodytas vedėjo atlyginimas yra 3734 litai.
Tikslus atlyginimas yra tik tada, kai tokia pareigybė – viena. Pavyzdžiui, Savivaldybės mero priskaičiuotasis atlyginimas iš tikrųjų yra 4412 litų, jo pavaduotojo – 3672 litai, administracijos direktoriaus – 6028 litai.

NETURI SVETAINĖS
Praėjusių metų liepos mėnesį įsigaliojęs Vyriausybės nutarimas numato, kad atlyginimus turi skelbti ir Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, akcinės bendrovės. Tačiau jos neskuba šito daryti. Teisinamasi tuo, kad neturima interneto svetainių.
Tačiau tokio reikalavimo nepaiso ir už biudžetines įstaigas turtingesnės akcinės bendrovės, kurių pagrindinė dalininkė yra Savivaldybė.
Savivaldybei priklauso šimtas procentų „Mažeikių vandenų“, 99,94 proc. – „Mažeikių šilumos tinklų“, 97,73 proc. – „Mažeikių autobusų parko“, 91,25 proc. – „Mažeikių komunalinio ūkio“, 78,05 proc. – „Tavo pastogės“, per 30 proc. – „Mažeikių butų ūkio“ ir „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ akcijų.

ATLYGINIMAI
NENURODYTI
Beje, teisės aktai numato skirtingus reikalavimus savivaldybės įmonėms ir akcinėms bendrovėms, teikiančioms asmenims viešąsias paslaugas. Skelbti informaciją apie darbo užmokestį reikalaujama tada, kai savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.
Mažeikių savivaldybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms, atrodytų, nėra jokių kliūčių paviešinti jų vadovų atlyginimus. Internetinės svetainės neturi tik „Tavo pastogė“.
Tačiau veltui bandytume ieškoti, kokie atlyginimai mokami „Mažeikių šilumos tinkluose“, „Mažeikių komunaliniame ūkyje“ ar „Mažeikių autobusų parke“. Šių bendrovių tinklalapiai vieši tik „iki piniginės“.

PAŽADĖJO PASKELBTI
„Mažeikių šilumos tinklų“ direktorius Jonas Jurkus patikino apie reikalavimą skelbti atlyginimą tinklalapyje iki šiol negirdėjęs. Esą dabar jis turįs daug darbų: likviduojami avarijų padariniai, rengiami investiciniai planai, nustatinėjama šilumos bazinė kaina ir pan.
„Aš niekada atlyginimo neslėpiau. Jūsų laikraštis jau kokius keturis kartus skelbė, kiek aš uždirbu“, – replikavo pašnekovas.
Bendrovės direktorius informavo, kad jo pagrindinis atlyginimas „popieriuje“ yra 4500 litų. O priedus gaunąs ne visada. Praėjusiais metais priedas siekęs 30 proc., kaip bus šiemet, nežino, tai nuspręs valdyba.
J. Jurkus, vakar iš „Santarvės“ išgirdęs apie reikalavimą skelbti atlyginimus, sakė tai padarysiąs, kai tik gausiąs tokį nurodymą iš Vyriausybės atstovo. Jis dėl to jokių problemų nematąs. Kiek pagalvojęs pažadėjo, kad tą pačią dieną į svetainę įdės informaciją apie savo ir pavaduotojų atlyginimą.

INICIATYVOS NERODYS
Apie būtinumą viešinti atlyginimus tikino nieko negirdėjęs ir „Mažeikių autobusų parko“ direktorius Leonas Kvietkauskas. Jis, kaip ir šilumą tiekiančios įmonės direktorius, teigė šiuo metu turįs svarbesnių reikalų.
„Iniciatyvos nerodysiu. Jeigu kiti vadovai skelbs tokią informaciją, tada mes irgi“, – lakoniškai teigė pašnekovas.
Pasiteiravus apie atlyginimą L. Kvietkauskui prireikė buhalterės pagalbos. Esą jo alga priklauso nuo kitų darbuotojų atlyginimo vidurkio, kuris nuolat keičiasi. Autobusų parko direktorius gauna atlyginimą, kuris lygus 3,5 vidutinio įmonės darbuotojų atlyginimo dydžio. Praėjusį ketvirtį jo alga „popieriuje“ buvo be kelių dešimčių litų 6 tūkstančiai.

PERTVARKO SVETAINĘ
„Mažeikių komunalinio ūkio“ direktorius Andrius Noreika apie tai, kad tinklalapyje turėtų būti skelbiami atlyginimai, sužinojo taip pat neseniai – iš Savivaldybės gavęs raštą. Jame nurodyti interneto svetainėms keliami reikalavimai.
„Jeigu ne šis raštas, galbūt nelabai patys būtume skubėję skelbti savo atlyginimus“, – prisipažino pašnekovas.
Tačiau A. Noreika jokios problemos neįžvelgė dėl tokios informacijos paviešinimo. Atvirai apie savo pajamas jis kalbėjo ir su „Santarve“. Direktoriaus atlyginimas siekia 4,2 įmonės darbuotojų vidutinio atlyginimo dydžio, į „rankas“ jis gauna apie 4 tūkst. litų.
„Mažeikių komunalinis ūkis“ šiuo metu rengia informaciją atnaujinamai svetainei. A. Noreika teigė, kad poreikis ją atnaujinti nesusijęs su atlyginimų viešinimu. Ketinama skelbti daugiau informacijos apie įmonę, darbuotojų mobiliųjų telefonų numerius.

GALI TARNAUTI
BLOGIEMS TIKSLAMS
Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje Algimantas Čepys „Santarvei“ paaiškino, kad atlyginimus interneto svetainėse turėtų paskelbti ir visos biudžetinės įstaigos bei viešosios įstaigos, kurių steigėjas yra Savivaldybės taryba.
Viekšnių vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Gricius sakė, kad teks paklusti įstatymo nuostatoms. Tačiau jis suabejojo viešumo nauda. Pašnekovas prasitarė, kad savo noru tikrai tokios informacijos neskelbtų, nes ji gali pasitarnauti chuliganams.
„Iš vienos pusės, darbo užmokestis yra lyg ir konfidenciali informacija. Nemanyčiau, kad ji skatintų dirbti geriau, kad dėl jos pagerėtų darbo našumas. Gal kaip tik jį slopintų. Kai mes atiduodame įrankius, instrumentus masėms, nepagerėja rezultatai. Ar pagerėjo situacija su pedofilijos skandalu?“ – retoriškai klausė direktorius.

ATLYGINIMŲ NEVIEŠINS
Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Audrius Stankevičius mano, kad žmonės turi žinoti, kokį atlyginimą vadovas gauna, nes vieša informacija apsaugo nuo manipuliavimo.
„Vienareikšmiškai teigiamai vertinu reikalavimą skelbti vadovų atlyginimus. Esi vadovas ir turi susitaikyti su tokios informacijos viešinimu. Nors normaliems, kultūringiems žmonėms kitų pinigai nerūpi“, – samprotavo pašnekovas.
Įstaiga savo tinklalapio neturi, tačiau informaciją apie atlyginimą A. Stankevičius pažadėjo paskelbti Mažeikių savivaldybės svetainėje. Tačiau vargu ar mažeikiškiai galės pamatyti kitų įstaigos darbuotojų atlyginimus.
„Nemanau, kad juos skelbsime. Turėčiau darbuotojų leidimą gauti. Jie nėra valstybės tarnautojai, nėra renkami. Ačiū Dievui, turi teisę į privatumą“, – pastebėjo direktorius.

REIKALAVO VYKDYTI
Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje A. Čepys pastebėjo, kad nutarimas dėl atlyginimų viešinimo vangiai įgyvendinamas ir kituose apskrities rajonuose. Reikalavimas interneto svetainėse skelbti atlyginimus ir kitą būtiną informaciją išsiųstas visų rajonų merams.
„Meras kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus“, – paaiškino Vyriausybės atstovas.
Pastebėjus, kad įstaigoms sunkmečiu nėra lėšų sukurti savo internetinėms svetainėms, A. Čepys teigė, kad atlyginimai ir kita informacija gali būti pateikta Savivaldybės tinklalapyje.
„Atsiradus reikalavimui nurodyti atlyginimus, daug kas suprato, kad tai liečia tik Savivaldybės administraciją. Tačiau biudžetinės įstaigos, Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės yra viešasis sektorius ir žmonės turi teisę žinoti tokią informaciją. Turi būti skelbiami ne tik vadovų atlyginimai, bet ir kitų pareigybių užmokesčio vidurkiai“, – teigė pašnekovas.

IŠSIUNTINĖTI RAGINIMAI
Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis patikino esąs už atlyginimų viešinimą. „Kuo daugiau viešumo, tuo mažiau interpretacijų“, – teigė meras.
Tačiau jo potvarkis, kad visi 74 biudžeto asignavimų valdytojai privalo turėti Vyriausybės reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, atsirado tik sulaukus A. Čepio reikalavimo.
Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius „Santarvei“ teigė, kad visoms įstaigoms išsiuntinėti raštai, kuriuose nurodoma, kokia informacija turi būti skelbiama viešai. Jeigu įstaigos neturi savo svetainės, jos privalo būtiną informaciją, taip pat ir atlyginimus, skelbti Savivaldybės tinklalapyje.
Kai kurios įstaigos reagavo į raginimą, ir Viešųjų ryšių skyriui jau pateikė informaciją. Artimiausiu metu Savivaldybės svetainė turėtų pasipildyti nauja informacija.
Antano JANUŠONIO piešinys

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto