Įsigaliojo nauja Darbo kodekso redakcija

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Nuo antradienio įsigaliojo Darbo kodekso pataisos, kuriomis siekiama mažinti administracinę naštą darbdaviams.

Atsisakyta registravimo žurnalų

Priimtais pakeitimais nuspręsta atsisakyti darbo sutarčių registravimo žurnalų, nes informacija apie darbuotojo įdarbinimą yra registruojama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje, taip pat – darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento, privalomo Vyriausybės nustatytos pavyzdinės darbo sutarties formos ir pavyzdinės darbo laiko apskaitos žiniaraščių formos taikymo, paliekant jas kaip alternatyvas, suteikiant ūkio subjektams teisę naudotis darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, sudaryti laisvos formos darbo sutartis.

Atsiskaitymo lapeliai – nebeprivalomi

Darbo kodekse taip pat patikslintos nuostatos dėl darbuotojo informavimo apie darbo užmokestį ir dirbtą darbo laiką.
Atsisakyta ir privalomo atsiskaitymo lapelių įteikimo. Pagal teisės akto pakeitimus darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį privalės raštu ar elektroniniu būdu darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę.
Be to, naujuoju įstatymu apibrėžta, kad darbdaviams viešajame sektoriuje atstovauja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto