Istorijos sukakčių kalendorius

Lietuva sausio 30-ąją:

1387 m. Vilnius gavo Magdeburgo teises.
1433 m. Livonijos magistras paskelbė karą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Kęstutaičiui ir įsiveržė į Lietuvos žemes.
1667 m. tarp Abiejų Tautų Respublikos ir Rusijos sudarytos Andrusovo paliaubos. Abiejų Tautų Respublika atidavė Rusijai Smolenską ir pripažino kairiakrantės Ukrainos su Kijevu įjungimą į rusų valstybę.
1889 m. Mažojoje Lietuvoje pradėtas leisti Vinco Kudirkos redaguojamas visuomeninis politinis literatūros ir mokslo žurnalas „Varpas“. Jis buvo leidžiamas iki 1905 m.
1918 m. Lietuvos Taryba pareikalavo, kad Rusija grąžintų išvežtas kultūros vertybes. Tarybos nutarimą pasirašė Jonas Basanavičius.
1981 m. Vilniaus televizijos bokštas pradėjo siųsti radijo ir televizijos signalus šalies gyventojams. Aukščiausio Lietuvoje ir vieno aukščiausių Rytų Europoje statinio aukštis – 326,5 metro.
1995 m. Stokholme, dalyvaujant Švedijos karaliui Karlui XVI Gustavui ir karalienei Silvijai, Vilniaus universiteto Skandinavistikos katedrai įteiktas apdovanojimas už puikius rezultatus mokant studentus švedų kalbos.
1997 m. Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius pirmą kartą oficialiai priėmė Lietuvos vyskupų konferencijos tarybos narius, aptarė galimo bendradarbiavimo perspektyvas.
2005 m. Klaipėdoje penktą kartą apdovanoti labiausiai nusipelnę jūros ir uosto verslo žmonės, jūrininkai bei žiniasklaidos atstovai. Pagrindinis prizas atiteko susisiekimo ministrui Zigmantui Balčyčiui, pripažintam Jūros ir transporto industrijos metų asmenybe.
2008 m. eidamas 93-iuosius metus Vilniuje mirė lietuvių literatūros tyrinėtojas, rašytojas, publicistas Viktoras Alekna.

Lietuva sausio 31-ąją:

1796 m. Rusijos imperatorė Jekaterina II per generalgubernatorių Nikolajų Repiną paskelbė Lietuvos gyventojams manifestą, kuriame pareikalavo prisiekti jai ir pripažinti „amžiną ištikimybę“.
1905 m. Šiauliuose prasidėjo tris dienas trukęs darbininkų streikas.
1919 m. Kaune atidaryta pirmoji Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ligoninė.
1922 m. įsteigta Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga.
1935 m. valdžios sprendimu Palangos paplūdimys tapo visos Lietuvos nuosavybe. Iki tol jis priklausė grafui Feliksui Tiškevičiui.
1995 m. Lietuva įteikė NATO gynybos planavimo skyriui bendros gynybos planavimo dokumentą, numatantį galimybę dalyvauti programoje „Partnerystė taikos labui“.
2004 m. „Sugiharos fondas – diplomatai už gyvybę“ 2003-iųjų metų Tolerancijos žmogumi paskelbė žurnalistą Algimantą Čekuolį.
2006 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas ir Kijevo Nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto Teisės fakultetas pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.

Lietuva vasario 1-ąją:

1329 m. kryžiuočiai sudegino Medvėgalio pilį.
1411 m. Didysis karas, prasidėjęs 1409 metų rugpjūčio 14 dieną, pasibaigė Torūnės taikos sutartimi, kuria Žemaitija buvo pripažinta Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Šia sutartimi baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karas prieš Kryžiuočių ordiną.
1918 m. Rusijos lietuvių politinis organas – Lietuvių vyriausioji taryba – išleido atsišaukimą į pasaulio tautas ir valstybes. Jame reikalavo pripažinti Lietuvai teisę steigti nepriklausomą demokratinę respubliką, pripažinti etnografines jos sienas bei atlyginti karo padarytus nuostolius.
1922 m. pradėtas leisti žurnalas „Lietuvos sportas“.
1956 m. Utenoje užfiksuotas visos Lietuvos šalčio rekordas – 42,9 žemiau nulio.
1995 m. Seimas priėmė Valstybinės kalbos įstatymą.
2000 m. įsigaliojo Liustracijos įstatymas – buvusiems sovietinių specialiųjų tarnybų bendradarbiams buvo suteikta galimybė per pusę metų prisipažinti apie savo veiklą.
2001 m. Lietuvos banko sprendimu nustatytas oficialus fiksuotas lito kursas su euru: 3,4528 lito už 1 eurą. Įsigaliojo nuo vasario 2-osios.
2005 m. Lietuvių kalbos institutas išleido „Lietuvių kalbos tarmių chrestomatiją“ – pirmą išsamų leidinį apie lietuvių tarmes. Jį sudaro knyga, žemėlapis bei kompaktinė plokštelė.
2007 m. eidamas 82-uosius metus mirė kompozitorius ir pedagogas Benjaminas Alekna.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto