Istorijos sukakčių kalendorius

Lietuva vasario 9–10 dienomis. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Lietuva vasario 9-ąją:

1864 m. suimtas vyriausiasis Lietuvos sukilėlių vadas Konstantinas Kalinauskas. Po mėnesio Vilniuje jis buvo pakartas.
1900 m. Čekų kaime, Viekšnių valsčiuje, gimė žurnalistas, Lietuvos kariuomenės savanoris Jonas Januškis. Mokėsi Viekšniuose, Šiauliuose. Vokietijoje studijavo ekonomiką, bendradarbiavo spaudoje. Nuo 1941 m. gyveno JAV. Mirė Bostone 1963 m.
1918 m. Padarbų kaime, Mažeikių rajone, gimė poetė Viktorija Kumpikevičiūtė. Mokėsi Mažeikių gimnazijoje. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1935 metais.
1970 m. Paryžiuje mirė teisininkas, dailininkas Antanas Liutkus. Gimė Leckavoje, Mažeikiuose baigė gimnaziją, studijavo Kaune. Nuo 1927 m. tarnavo Valstybės kontrolėje, nuo 1933 m. Užsienio reikalų ministerijoje. 1936 m.Lietuvos pasiuntinybės atašė Paryžiuje. Nuo 1945 m. pradėjęs reikštis dailės darbais, dalyvavo prancūzų moderniojo meno parodose. Savo darbuose daugiausia vaizdavo Viduržemio jūrą, kalnus, yra daręs ir portretų.
1977 m. mirė lietuvių dailininkas, grafikas, Vilniaus dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) docentas Stasys Krasauskas.
1990 m. Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas priėmė įstatymą „Dėl švenčių ir atmintinų dienų“, atgaivinantį senąsias bei religines lietuvių šventes. Vasario 16-oji paskelbta valstybine švente, tautinėmis šventėmis paskelbtos Velykos, Motinos diena, Mirusiųjų pagerbimo diena, Kalėdos. Birželio 14-oji išskirta kaip atmintina tautos diena.
1991 m. pradėta gyventojų apklausa dėl Lietuvos nepriklausomybės. 76,4 procento Lietuvos gyventojų buvo už nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą.
2002 m. Solt Leik Sityje (JAV) atidarytos XIX žiemos olimpinės žaidynės. Jose dalyvavo aštuoni Lietuvos sportininkai.
2005 m. Kaune ant dviejų vienas šalia kito esančių namų Žaliakalnyje, Vaisių gatvėje, atidengtos memorialinės lentos dailininkui Antanui Samulevičiui-Samuoliui, jo sūnėnui rašytojui Raimundui Samulevičiui bei rašytojo motinai tautodailininkei Stasei Samulevičienei.
2006 m. sostinės pakraštyje, tarp Šeškinės ir Pašilaičių, atidaryti nauji Vilniaus miesto apylinkės teismo rūmai. Šešių aukštų pastate yra 46 posėdžių salės, teismo darbuotojams įrengtos 322 darbo vietos, yra 21 laikinojo sulaikymo kamera.
2009 m. eidamas 92-uosius metus mirė poetas, literatūros kritikas Kazys Bradūnas.

Lietuva vasario 10-ąją:

1506 m. Moldovos valdovas Bogdanas III pasirašė taikos sutartį su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir Lenkijos karaliumi Aleksandru.
1876 m. Santakuose, Šakių rajone, gimė poetas, vertėjas, teisininkas Pranas Vaičaitis. Mirė 1901 m.
1896 m. Leckavoje, Mažeikių rajone, gimė žydų tapytojas Bekeris Zalė.
1915 m. Amerikoje sudaryta Lietuvių tautos taryba.
1925 m. Mažeikiuose gimė Donius Remys. Baigė Mažeikių gimnaziją. Besimokydamas gimnazijoje kūrė eilėraščius. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur po karo studijavo psichologiją ir filosofiją. Dirbo mokytoju Jugolštato lietuvių gimnazijoje, dalyvavo skautų veikloje. 1950 m. išvyko į Ameriką. Dirbo fabrike, studijavo inžineriją, vėliau dirbo inžinieriumi įvairiose firmose. Eilėraščius spausdino išeivių spaudoje. Mėgo keliauti. Aplankė daug kraštų visuose kontinentuose. Nuo 1992 m. gyvena Lietuvoje, Palangoje.
1969 m. mirė teisininkas Stasys Gabaliauskas. Gimė Letenių kaime, Mažeikių rajone. 1940 m. išvyko į JAV.
1980 m. Čikagoje (JAV) mirė vargonininkas, chorvedys Kostas Gaubis, gimęs Leckavoje, Mažeikių rajone. 1914 m. persikėlė į JAV. Muzikos mokėsi privačiai, vėliau baigė konservatoriją. Čikagoje vargonininkavo įvairiose bažnyčiose, vadovavo chorams, dalyvavo lietuviškose programose. Sukūrė dainelių vaikams.
1990 m. Kremliuje TSRS liaudies deputatas Algimantas Čekuolis įteikė JAV valstybės sekretoriui Džordžui Beikeriui (George Baker) Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio memorandumą dėl Baltijos šalių nepriklausomybės.
1993 m. kandidatas į Prezidentus Stasys Lozoraitis paskelbė Politinės santarvės aktą, kuriuo visos politinės partijos buvo kviečiamos susitarti dėl plačios koalicinės vyriausybės sudarymo.
2004 m. Kėdainių rotušė – viena iš trijų autentiškiausių Lietuvoje išlikusių senųjų rotušių – pradėjo savo 350 metų minėjimo renginius.
2007 m. Prezidentui Valdui Adamkui Vašingtone įteiktas Baltijos valstybingumo apdovanojimas, kuriam V. Adamkų pristatė įžymus JAV visuomenės veikėjas ir politologas Zbignevas Bžezinskis (Zbigniew Brzezinski).
2011 m. Prezidentės Dalios Grybauskaitės kvietimu su valstybiniu vizitu Lietuvoje lankėsi Latvijos Prezidentas Valdis Zatleras su žmona Lilita Zatlere. Tai buvo pirmasis Latvijos vadovo valstybinis vizitas Lietuvoje po 10 metų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto