Istorijos sukakčių kalendorius

Lietuvos įvykiai sausio 16–18 dienomis. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Lietuva sausio 16-ąją

1897 m. netoli Tauragnų, Utenos apskrityje, gimė Kazys Juršys, aktorius, režisierius, vaidinęs „Vilkolakio“, Kauno valstybiniame dramos teatruose, režisavęs spektaklius Šiaulių, Klaipėdos teatruose.
1917 m. Rudakiuose, Kėdainių rajone, gimė dainininkas tenoras Vladas Česas.
1919 m. įkurta Valstybės kontrolės įstaiga, turėjusi kontroliuoti valstybės pajamas, išlaidas, turtą bei skolas.
1925 m. Lietuvoje priimtas pirmasis Akcinių bendrovių įstatymas.
1941 m. įkurta Lietuvos TSR mokslų akademija.
1991 m. Vilniuje buvo laidojamos Sausio 13-osios įvykių aukos.
1991 m. Sankt Peterburge paskelbta gedulo diena žuvusiesiems prie Vilniaus televizijos bokšto atminti.
1998 m. Vašingtone pasirašyta JAV, Lietuvos, Latvijos ir Estijos partnerystės ir bendradarbiavimo chartija, skelbianti, kad trijų Baltijos šalių nepriklausomybė, suverenumas ir teritorinis vientisumas bei saugumas yra „tikras, didelis ir nuolatinis JAV interesas“.
2009 m. Vilniuje, prie Seimo rūmų, per profesinių sąjungų surengtą mitingą kilusias riaušes sulaikyti 82 asmenys.
2009 m. 100 metų jubiliejaus proga nepriklausomos Lietuvos karininkui dimisijos majorui Augustinui Bernadišiui kariuomenės vado vardu įteikta dovana – suvenyrinis durklas.
2009 m. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, specialioje nišoje Raudonojoje fojė, atidengtas skulptoriaus Gedimino Piekuro sukurtas ilgamečio teatro dirigento Jono Aleksos skulptūrinis portretas. Sausį dirigentas būtų šventęs 70-metį.
2011 m. prie Seimo I rūmų pastato atidengta Lietuvos valstybės gynėjams skirta atminimo lenta.

Lietuva sausio 17-ąją

1415 m. popiežius Jonas XXIII anuliavo Kryžiuočių ordinui anksčiau suteiktas teises valdyti užkariautas Lietuvos žemes.
1732 m. gimė Stanislovas Augustas Poniatovskis, paskutinis Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis.
1734 m. Krokuvos vyskupas vainikavo Lenkijos karalių ir Lietuvos didįjį kunigaikštį Augustą III.
1835 m. gimė poetas, kalbininkas, vyskupas Antanas Baranauskas. Mirė 1902 m.
1991 m. Seimas priėmė Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įstatymą.
1991 m. Maskvos taryba pasmerkė karinės jėgos naudojimą prieš taikius Lietuvos gyventojus.
1992 m. Vyriausybė persikėlė į buvusius LKP CK rūmus Vilniuje, Gedimino prospekte.
1992 m. įkurta Lietuvos biblijos draugija.
2003 m. Kijeve pasirašytas protokolas dėl Lietuvos ir Ukrainos parlamentinės asamblėjos steigimo.
2003 m. Vilniuje atidaryta pirmoji privati akių ligų klinika.
2006 m. Krašto apsaugos savanorių pajėgos iškilmingai paminėjo 15-ąsias įkūrimo metines.

Lietuva sausio 18-ąją

1401 m. sudaryta Vilniaus-Randomo unija – Lenkijos ir Lietuvos didikų susitarimas, kuriuo Lenkija patvirtino Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės savarankiškumą ir pripažino Vytautą Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.
1667 m. Įsrutyje, netoli Karaliaučiaus, gimė Jonas Berenetas, vyskupas, lietuvių raštijos puoselėtojas, redagavęs pirmąjį Biblijos pilną lietuvišką vertimą.
1897 m. Sidariuose, Radviliškio rajone, gimė Balys Buračas, etnografas, fotografas, užrašęs pusketvirto tūkstančio liaudies dainų, surinkęs unikalią 3600 margučių kolekciją, palikęs beveik 11000 vertingų negatyvų, Paryžiaus pasaulinėje parodoje už etnografines nuotraukas apdovanotas aukso medaliu.
1916 m. Žemaičių vyskupystės valdytojas Juozas Stakauskas su vokiečių valdžios atstovais sudarė sutartį, pagal kurią dvasininkai buvo atleisti nuo rekvizicijų, o vokiečiai mokėjo jiems algas.
1931 m. Rygoje vyko pirmasis Lietuvos latvių kongresas.
1991 m. sovietų desantininkų užgrobtuose Radijo ir televizijos komiteto pastatuose pradėjo veikti LKP (TSKP) televizija, vėliau praminta „kaspervizija“.
1999 m. Lietuva prisijungė prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6-ojo protokolo ir atsisakė mirties bausmės.
2006 m. Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Gediminas Šerkšnys paskirtas Jungtinių Tautų Ekonominės ir socialinės tarybos viceprezidentu.
2006 m. tarptautinis verslo ir finansų žurnalas „Global finance“ didžiausią šalies komercinį SEB Vilniaus banką trečius metus iš eilės išrinko geriausiu valiutų prekybos banku Lietuvoje.
2007 m. sunkios ligos užkluptai rašytojai Jurgai Ivanauskaitei įteiktas Metų moters apdovanojimas – meniška rankų darbo sagė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto