***PAPILDYTA Karštas interviu:*** apie šios kadencijos Tarybos darbą

Šios kadencijos Tarybai sukako vieneri metai. Mūsų rajono gyventojams atstovauja 27 Tarybos nariai. Į valdančiąją koaliciją susijungę aštuonis mandatus turintys socialdemokratai, po keturis – valstiečių liaudininkų ir „tvarkiečių“ bei du „darbiečiai“.
Per pirmuosius metus politikai sušaukė penkiolika posėdžių, priimti 432 sprendimai.
Tarybos narių, politikos naujokų „Santarvė“ klausė, kaip jie vertina Tarybos darbą, ar tokios veiklos ir rezultatų tikėjosi, kokias spragas šiandien įžvelgia.

Laimutė Kačerauskienė. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Laimutė Kačerauskienė, Darbo partija:
– Kaip ir tikėjausi, pirmieji metai buvo sunkūs: viskas nauja, teko papildomai mokytis, įstatymus, įvairius teisės aktus nagrinėti. Apsirikau dėl aplinkos, maniau, kad ji bus blogesnė, jog bus ginčų.  Tačiau Taryba labai šauni, aštrių nesutarimų nėra, koalicija dirba darniai.
Opozicijoje esantys Tarybos nariai taip pat yra aktyvūs, kelia daug klausimų. Tačiau ir tarp jų yra  naujokų.
Pirmieji metai yra šiek tiek kitokie, laisvesni, nes iš esmės tęsiame anos kadencijos darbus, perėmėme daug planų. Antraisiais metais jau teks labiau parodyti, ką sugebame. Patys ir biudžetą patvirtinome, teks įgyvendinti savo pačių priemones.
Tiesa, biudžetas labai jautrus. Tad sunku vertinti Savivaldybės administracijos darbą, dirbti tokiomis sąlygomis nėra lengva. Visi turime pasistengti, kad įmokų į biudžetą būtų kuo daugiau, kad galėtume išgyventi.

 

Aldona Štilinienė. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Aldona Štilinienė, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai:
– Jeigu atvirai, sunku buvo įsilieti į nepažįstamą veiklą. Dabar tik pradedu priprasti.
Šiaip Tarybos posėdžiuose man trūksta diskusijų. Susidaro įspūdis, kad viskas iš anksto nuspręsta valdančiosios koalicijos. Mažuma nelabai ką galime. Tiesa, Savivaldybės meras Antanas Tenys yra keletą kartų kvietęs pasitarti ir mažumos atstovus, tačiau tai labiau yra tik forma, – kaip reiks, taip koalicija ir nuspręs.
Be abejo, ne visiems Tarybos sprendimams aš pritariu, tačiau viską lemia daugumos balsai. Pavyzdžiui, abejoju, ar visų viešųjų gydymo įstaigų vadovams lengva ranka reikėjo skirti maksimalius 40 proc. dydžio priedus, nustatant jų algą. Pastaruoju metu tenka susidurti su ligoninės teikiamomis paslaugomis, negalėčiau jų vertinti tik teigiamai.
Taryba patvirtino skurdų biudžetą, tačiau ar viskas padaryta, kad biudžetininkams būtų lengviau gyventi? Savivaldybės administracijos vadovams atseikėti nemaži priedai. O ir pati administracijos struktūra išpūsta. Kiek teko domėtis, pavyzdžiui, Marijampolės savivaldybėje dirba 60 žmonių mažiau. Nepiktinant gyventojų, esant sunkiai situacijai, Savivaldybė turėtų pradėti taupyti nuo savęs.

 

Deividas Vyniautas. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Deividas Vyniautas, frakcija „Kitaip“:
– Pirmi metai Taryboje leido suprasti, kodėl žmonės yra nusivylę rajono politika bei rajono politikais. Prieš pradėdamas dirbti Savivaldybės taryboje, nuolat girdėdavau piktas žmonių  replikas Savivaldybės politikų ir darbuotojų atžvilgiu – dėl jų neveiklumo, dėl per didelės biurokratijos, kuri savo liūne skandina paprastą rajono gyventoją.
Praleidęs vienerius metus Taryboje apgailestaudamas turiu konstatuoti – žmonės teisūs.
Išties žmogui, atėjusiam į politiką iš kitos srities, ypač iš verslo pasaulio, sunkiai suvokiama daugybė šios veiklos aspektų: darbo organizavimo principai, sprendimų priėmimo greitis, kadrų politika, požiūris į Savivaldybės turtą, atsakomybės nebuvimas… Galima vardinti ir vardinti.
Patikėkite, visa tai ne tik nemaloniai stebina – dažnu atveju net šokiruoja.
Kad ir požiūris į Savivaldybės turtą. Tokios betvarkės, kokia yra mūsų rajono ūkyje, net ir labai norėdami nerastume jokioje kitoje savivaldybėje, jau net nekalbant apie verslo subjektus ar paprastų rajono gyventojų ūkį. Niekas taip neatsakingai savo kieme, su savo nuosavybe nesielgia. Per griežtai? Nemanau. Ir štai kodėl. Kaip galima vertinti tik mūsų rajonui būdingą nekilnojamojo turto administravimo principą, kai turtas į kairę ir į dešinę yra išdalijamas panaudai. Visiems, kas paprašo.
Turto valdymo skyrius, prisidengdamas Savivaldos įstatymu, kuriame kalbama apie savivaldybės funkcijų vykdymą ir tų funkcijų perdavima tretiesiems asmenims, 20-čiai metų dalija tą turtą tiems, kurie neturi žalio supratimo, kaip jį administruoti, ir tiems (čia dar liūdniau), kurie iš to pelnosi.
Kaip kitaip vadinti atvejus, kai įvairioms viešosioms įstaigoms, kurių realus poreikis yra 30 kvadratinių metrų, panaudos pagrindais 20-čiai metų perduodama 1500 kv. metrų. Argumentas  – Turto valdymo skyriuje nėra žmonių, kurie galėtų tą turtą administruoti. Absurdas, ar ne?  Negi skyriuje dirbantys specialistai ne tam ir priimti į valstybės tarnybą, kad tinkamai administruotų Savivaldybės, t. y. visų mūsų turtą: užtikrintų jo saugumą, naudojimą pagal paskirtį, pelningą jo nuomą ar pardavimą? Pasirodo, ne. Visos šios funkcijos yra perduodamos juridinio asmens vadovui, kuris arba neturi gebėjimų užsiimti didelės vertės turto administravimu, arba tiesiog nenori to daryti. Abiem atvejais žala turtui neišvengiama.
Maža to, Savivaldybė iš panaudai perduoto turto dažnu atveju net negauna pajamų – nei nuomos, nei mokesčių pavidalu, viskas, kas jai lieka, tai per 20 metų stipriai nudėvėtas pastatas. Turto yra tiesiog atsikratoma. Argi tai – ne nusikalstamas aplaidumas?! Vis dar ne? Paskaičiuokime: vidutinė 1 kv. metro nuomos kaina Mažeikiuose yra 10 Lt, padauginkime 1500 kv. m iš 10 Lt, iš 12 mėnesių ir 20 metų. Gausime nei daug, nei mažai – 3,6 mln. litų. Tiek pinigų per 20 metų netenka rajono biudžetas, netenkame mes visi. O jei dar pasakyčiau, jog tokių panaudos sutarčių pasirašoma net ne dešimtimis, o šimtais!..
Tokia pati netvarka ir su Savivaldybės viešaisiais pirkimais, ypač švietimo įstaigose. Mūsų rajono švietimo įstaigos atkakliai ignoruoja ne tik Savivaldybės įstaigoms privalomą Viešųjų pirkimų įstatymą, tačiau ir rajono vadovų įpareigojimą viešuosius pirkimus vykdyti vadovaujantis įstatymu. Ne tik ignoruoja, tačiau atvirai tyčiojasi iš jų tiesioginių vadovų  neveiksnumo. Tuo tarpu jų tiesioginis vadovas trypčioja vietoje ir dangstosi visa apimančiu pasakymu: „Reikalingas politinis sprendimas“…
Apie ką jis? Negi mūsų valdančiajai koalicijai su rajono vadovais priešaky „politinis sprendimas“ aukščiau už įstatymą ar pagaliau už ekonominę logiką. Juk pats Švietimo skyriaus vadas privačiuose pokalbiuose pripažįsta, jog švietimo įstaigos, įsigijimus vykdydamos pagal įstatymą, sutaupytų arti milijono litų rajono biudžeto pinigų. To paties biudžeto, kuriame trūksta keliolikos milijonų. To paties, kuriame nerasta pinigų mokyklų darbuotojų dviejų mėnesių atlyginimams.
Ką turėtų galvoti darželinukų tėvai, žinodami, jog yra galimybė už darželį mokėti mažiau, tačiau ta galimybė ignoruojama atsakingų asmenų, galbūt siekiančių pasipelnyti iš ydingos, tik jiems patiems naudingos dabartinės situacijos.
Jei jau prakalbome apie biudžetą, negaliu nepaminėti ydingos jo formavimo bei vykdymo politikos. Ką turiu omeny? Rajono biudžeto pajamų ir išlaidų (asignavimų) balansas neigiamas. Tuose pačiuose privačiuose pokalbiuose rajono vadovai, klausiami apie išpūstas įstaigų maksimalių asignavimų paraiškas, apie tuščius-užimtus „laisvų sielų“ etatus, pripažįsta: „Taip, visa tai tiesa“, tačiau ryžtingų veiksmų nesiima.
Tas pats ir su vienu pagrindinių rajono biudžeto pajamų šaltinių – gyventojų pajamų mokesčiu.   Niekam, ko gero, nereikia aiškinti, jog didžiąją Savivaldybės surenkamų (ne dotuojamų) biudžeto pajamų dalį sudaro būtent šis mokestis, mokamas dirbančių žmonių. Atrodytų, logiška, jog norint surinkti daugiau pajamų į biudžetą, reikėtų, kad kuo daugiau fizinių bei juridinių asmenų savo veiklą vykdytų mūsų rajone. Lygiai taip pat logiška atrodytų į šį veiksnį pažvelgti per verslo prizmę: įvairiomis lengvatomis (kurių Savivaldybės prerogatyva teikti yra apstu) skatinti kitų rajonų įmones registruotis mūsų rajone. Tokiu būdu jų sumokamas gyventojų pajamų mokestis liktų rajone.
Atrodo, logiška? Tik ne mūsų rajono vadovams. Šis mano išsakytas pasiūlymas jų buvo sutiktas labai jau rezervuotai. Susidaro įspūdis, kad neordinarūs sprendimai mūsų valdantiesiems atrodo bauginamai. Gaila. Gal taps drąsesni, sužinoję, jog kiti rajonai, taip pat ir mūsų sostinės valdžia senokai taiko panašius metodus (vienas jų – savo sąskaita registruoja gyventojus savivaldybei priklausančiuose butuose, skatina įvairiomis akcijomis bei lengvatomis tai jau padariusius žmones), siekdamos padidinti surenkamas į biudžetą pajamas.
Tas pats pasakytina ir apie verslo liudijimus, kurių įkainiai vieni didžiausių Lietuvoje. Kada pradėsime galvoti apie smulkųjį verslą? Keisčiausia tai, jog valdančiojoje koalicijoje yra verslininkų, kurie ne tik kad turėtų baidytis tokių sprendimų, bet ir būti jų iniciatoriai.
Dar vienas stebinantis bei piktinantis dalykas rajone – kadrų politika. Politika, paremta politine priklausomybe. Didžioji dalis Savivaldybės darbuotojų, Savivaldybės įmonių, švietimo įstaigų vadovų – partiniai. Vieni jų valdančiosioms partijoms priklauso seniai, kiti politinių partijų nariais tapo po rinkimų – siekdami išsaugoti darbo vietą. Iškreipta situacija. Po to stebimės, kodėl pagal ES pinigų įsisavinimą esame paskutiniai tarp visų rajonų, kodėl vėluoja projektai, kodėl priimami nelogiški sprendimai. Todėl, kad priima juos ne savo darbo žinovai, o politinio prieglobsčio ieškotojai.
Stebina Savivaldybės vadovų nenoras į Savivaldybės įmonių valdybas bei stebėtojų tarybas  įsileisti žmonių iš šalies. Profesionalių teisininkų, ekonomistų, vadybininkų, kurie, neabejoju, įneštų teigiamų, konstruktyvių korekcijų įmonių veikloje, jų administravime. Ne partinių, o visuomenininkų, savo srities žinovų. Bijoma, ko gero, net ne permainų. Bijoma, jog bus atskleistas neūkiškumas ar net nusikalstamas aplaidumas.
Stebina ir seniūnų pareiškimai, jog miestas švarus bei tvarkingas ir nereikia jokių viešųjų darbų programų, kurių metu atsirastų galimybė miestui tvarkyti pasitelkti daugiau nei 1000 žmonių.   Dar vienas argumentas – per daug vargo tuos žmones įdarbinant ir juos prižiūrint. Keistai skamba. Pavasaris, miestas skendi žemėse bei dulkėse, tačiau jų akimis, miestas tiesiog blizga. Daugybė savivaldybių naudojasi panašiomis programomis. Viena jų – Druskininkai, kurie turi pavyzdinį modelį, kaip, naudojantis Viešųjų darbų programomis, išties galima padaryti miestą blizgantį. Mūsų rajonas tuo tarpu net nesivargina perimti naudingos praktikos ir visom naujom įdėjom naudoja atmetimo principą.
Kalbant apie darbą Savivaldybės Taryboje, kelia nerimą štai kas. Jau keletą kartų keistas Tarybos veiklos reglamentas. Žinot, kas buvo keičiama? Ogi visi punktai, susiję su Tarybos narių paklausimais, pasisakymais, atsakymų į juos pateikimo terminais ir kiti aspektai, vedantys į vieną tikslą – demokratijos ribojimą. Reglamentu bandoma apsisaugoti nuo valdančiajai koalicijai nepatogių klausimų. Vienintelė Taryboje toleruojama veikla – „teisingų“ klausimų uždavimas, į kuriuos atsakymai paruošti iš anksto bei… „rankų pakėlimas“. Štai ko siekia valdantieji.
Reziumuodamas galiu pasakyti: griozdiškas rajono biurokratinis aparatas – štai atsakymas į klausimą, kodėl mūsų rajone tiek neteisingos politikos, tiek neteisingų, ne laiku priimamų sprendimų. Ne kas kitas, o biurokratai priiminėja nenaudingus, bet jiems patiems patogius sprendimus. O valdantieji rajono politikai… Na, jie per silpni tam pasipriešinti, nes yra supančioti ne tik biurokratinio aparato, bet ir koalicinių susitarimų.
Tačiau dar ne viskas prarasta. Dar gali būti kitaip!

 

Sigitas Kaktys. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Sigitas Kaktys, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai:
– Praėję metai valdančiajai daugumai buvo gana intensyvūs. Tai liudija priimtų sprendimų gausa. O jie buvo įvairūs. Tai, ką neišvengiamai reikėjo padaryti, – atlikta gana operatyviai – suformuota vietinės valdžios struktūra, atnaujintas Tarybos veiklos reglamentas.
O toliau pastebima, kad Taryba klimpsta administracijos siūlomų sprendimų gausoje. Tai, aišku, atspindi ir Vietos savivaldos įstatymo netobulumą. Daug klausimų galėtų nepasiekti Tarybos posėdžių, turėtų būti išspręsti administracijos lygmeniu.
Manau, kad Savivaldybės administracijai sunkiausiai sekasi turto, įmonių valdymo klausimai. Mažeikiškiai aiškiai per brangiai moka už šildymą. Pasitikėjimą valdančiąja dauguma gramzdina vergiška gamtinių dujų tiekimo sutartis. Nematyti, kad būtų ieškoma sprendimų. Taigi, kažkam
tokia sutartis yra naudinga.
Senamiestis virtęs statybos aikštele. Būtų tai neblogai, jei sutartys su rangovais būtų pasirašytos atsakingiau ir darbai vyktų operatyviau, kaip tai įprasta kituose kraštuose – keliomis pamainomis. Kitas pavyzdys – kriminalinis skandalas Mažeikių autobusų parke. Jaučiu, kad savivaliavimas, neūkiškumas nebus tinkamai įvertinti, su teisėsaugos pagalba ši istorija bus „sėkmingai“ tyliai palaidota.
Valdančiojoje daugumoje dominuoja socialdemokratai. Tačiau nematau poslinkių socialinio teisingumo srityje. Neseniai priimtais sprendimais dėl medicinos įstaigų vadovų darbo užmokesčio kintamos dalies nustatymo dar labiau įtvirtinama socialinė atskirtis – patvirtinti darbo užmokesčio priedų maksimalūs įkainiai, o eiliniams medikams atlyginimai mažinami arba tai ruošiamasi daryti. Apie socialinę neteisybę, vietos biurokratijos „plėtrą“  kalba ir patvirtinta Savivaldybės administracijos struktūra, darbo užmokesčio priedai vadovaujantiems administracijos darbuotojams.
Galima tvirtai teigti – vietos valdžia yra per brangi Mažeikių bendruomenei. Ir kas svarbiausia, –  šios problemos šią kadenciją nesiruošiama spręsti.

18 Atsakymų į “***PAPILDYTA Karštas interviu:*** apie šios kadencijos Tarybos darbą”

 1. aiškiaregė parašė:

  gėda

 2. mzk parašė:

  Perskaičius straipsnį aiškiai matosi, kad dviejų Tarybos narių interviu paimtas spontaniškai, o Deivydo gal ruoštas kelias dienas ir pateiktas raštu, gerai patikrinus kiekvieną klausimą ir atsakymą.Štai vot! Ką „gaudo“ dėl atskymų, kam suteikiamos „išskirtinės“ galimybės. O gal gali būti „kitaip“? Negali, nes „kitaip“ ir parodo, kad gali būti kitaip, t.y. kai kam suteikiamos išskirtinės galimybės ir padėtis. Nors jie deklaruoja „kitaip“. Taigi- viskas aišku. Kitaip ir yra. Grįžtam prie „sovietinių“ laikų, kur kažkas stumdavo kažką, kur kažkas turėdavo „blatą“ per kažką, šiuo atveju per p. Balčiūną, nes yra šios organizacijo „įkūrėjas“ .

 3. Apolitiškas politikas parašė:

  Žinot, negaliu palaiminti to politiko (ir neginkite jūs jo), kurių šeimos verslo pavaldiniai savo likimu taip skundžiasi skundai.lt. Negaliu palaiminti ne todėl, kad šeimos verslo smadiniai patys savo noru yra baltieji vergai (taip jiems ir reikia!), bet todėl, kad pačioje politiko, kuris nori į Seimą, kelio pradžioje buvo bandymas pasinaudoti nesąžininga technologija balsams gauti. Skundas buvo užfiksuotas rinkimų komisijos pirmininkės, ji pati ir policiją iškvietė. Policija ir pati išsigando – piktybiškai nenorėjo fiksuoti jokių pažeidimų.
  Taigi, gerbiamieji, rinkite ne tą, kuris patinka iš išvaizdos ir reklamos, o tą…na, kaip sūrį Maximoje; apžiūrėkite iš visų pusių. Netgi kilmė turi reikšmę.

 4. Vardas (privalomas) parašė:

  atsiprasau Santarves uz pasisakymus ,nuotraukos vel atsirado.

 5. Vardas (privalomas) parašė:

  Viskas aisku su jumis 2012-04-19 10:37:42
  Santarve duod vaizdu, iseme straipsni kur buvo su senamiescio gatviu rekonstrukcijom,kur keleme klausyma del brukio likimo.nei nuotraukos nebera su uzrasu kur bus dedami akmenys nei komentaru.dingo kaip i vandeni. va tau ir laisvas zodis.

 6. Tomui parašė:

  Ar tu cia specialiai zmonem siulai su sakem prie savivaldybes eiti?nori ,kad zmones uzdarytu uz salto ginklo svaistymasi viesoje vietoje?
  Duodi tu vaizdu,taip ir nori atsikratyti pilietiskais ir netylinciais pilieciais.
  O jei tiek tave erzina tie komentarai tai kam skaitai,eik kavutes pagurksnok,kokiai sekretorei i uzpakali ignybk:)

 7. Tomas (apolitiškas) parašė:

  Klausykit, kai kurie komentatoriai, jau taip įkyrėjot su savo priekaištais dėl Balčiūno kas antrame straipsnyje… Ką beparašytų bet koks Santarvės žurnalistas, atrodo, kad Balčiūnas liepė arba pats rašo. Veikt jis neturi ko? Užsipuolat ir jauną politiką. Tegul dirba, tegul pasisako atvirai, o ne kaip kiti rezga visokias nesąmones. Ir Šideikienė negera, ir Kačerauskienė neįtinka, ir meras nepatinka. Visi negeri, ką bedarytų, ką besakytų… Jei taip blogai – varykit prie savivaldybės su šakėm ir keiskit situaciją neverkšlenę. Rodot tik savo neįgalumą ir bailumą pasislėpę už anonimo kaukės. Jau taip atsibodot visi „vargšeliai“ teisybės ieškotojai…Yra ir normalių protingų žmonių mūsų savivaldybėj, tik jų labai mažai. Žinoma, gaila, kad taip yra.Tai imkit ir darykit savo „tvarką“ pagal teisingą savo mąstymą.

 8. klausimelis parašė:

  ….. eis ar nreis į Seimą koks skirtumas. Tik prieš kitus mokant ir kritikuojant savam kieme reiktų susitvarkyti….

 9. atsipeikit parašė:

  Pirmą kartą girdžiu kad Deividas eitų į Seimą. Kam čia dabar Tarybos narys užlipo ant mazolio? Tai dabar už kiekvieną kritinį rašinį ar pasisakymą apie valdžią klius laikraščio savininkui, ale čia jo kerštas. Keistas požiūris:)

 10. vjb parašė:

  Deividukas nori buti seimo nariu…. jis tikras politikas….

 11. Vardas (privalomas) parašė:

  As suprasciau ,kad jaunas tarybos narys taip kovotu – tiek reikstusi Lietuvos mastu,tada viskas ok(nes ji pazinotu tik vienas kaimas,o kurie nepazinotu galvotu ot didvyris)..bet kai pas jo su tevu imoneje viskas ‘GRAZU’ ir jis reiskiasi vietinej vietovej tai juokingai atrodo.zmones nekvaili,musu artimieji ,ju draugai dirba Grusteje ir pasako kokios ten darbo salygos ir atlyginimai.

 12. Vardas (privalomas) parašė:

  Gerai cia klausimelis isreze,ka i tai Deividas atsakys?paneik arba nieko nesakyk ir tada susidarysim kas sau po nuomone.

 13. klausimelis parašė:

  „…Tas pats ir su vienu pagrindinių rajono biudžeto pajamų šaltinių – gyventojų pajamų mokesčiu. Niekam, ko gero, nereikia aiškinti, jog didžiąją Savivaldybės surenkamų (ne dotuojamų) biudžeto pajamų dalį sudaro būtent šis mokestis, mokamas dirbančių žmonių. Atrodytų, logiška, jog norint surinkti daugiau pajamų į biudžetą, reikėtų, kad kuo daugiau fizinių bei juridinių asmenų savo veiklą vykdytų mūsų rajone…“ (citatos pabaiga). Būtų įdomu sužinoti, kaip tokie verslininkai, kaip gerbiamas Tarybos narys, moka algas savo darbuotojams, nuo kurių priskaičiuoto atlyginimo ir skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis? Ar tiesa, kad darbuotojai gauna minimumą, o visa kita, (jei gauna) apiforminama kaip nuoma už automobilį, sudaroma sutartis su darbuotoju atseit verslo partneriu, įsigijusiu verslo liudijimą… galbūt ir dar kitų fintų sugalvoja (… vokeliai?.. bet čia atgyvena). Galbūt mokant žmonėms jų uždirbtus pinigus civilizuotai ir Jūsų minimas gyventojų pajamų mokestis į biudžetą būtų normaliai surenkamas? Dėl to nebūtina priimti sprendimus seime dėl didesnio minimalaus atlyginimo, užtenka legaliai mokėti jau ir taip mokamą algą?… ir į darbuotojus žiūrėti, kaip į gerovės darbdaviams kūrėjus, o ne antrarūšius ir …..

 14. kiki parašė:

  Je ne Tėvas Deivydas būtų Deividukas.

 15. Šaunulis parašė:

  Prezidentė paskelbė Seimo rinkimų datą – spalio 14 dieną – tai jau pradėjo frakcija „Kitaip“ stumti Deividą į seimo narius prisidengdami „Karštu interviu“ skirdami 5 kartus daugiau pasisakymui negu Aldonai ar Laimutei – labai gražus poelgis iš Balčiūno. Matosi kur dabar krypsta Balčiūno laikraštis „Santarvė“, kai savivaldybė neskyrė pinigų Sporto centrui, kuris dabar bankrutuoja. Visos tos bėdos, kurias išvardijo Deividas buvo ir anksčiau, bet „Santarvė“ nerašė, nes Sporto centras gaudavo milijonus iš valdančiųjų, o dabar reikia lysti į Seimą kad iš ten galėtum suorganizuoti finansavimus abejotiniems tikslams.
  Sėkmės Deividui ir Balčiūnui, ir pritariantiems!!!!!!

 16. Arūnas parašė:

  Lašas po lašo ir akmenį pratašo. Nenuleisk Deividai rankų. Mums reikalingi jauni ir aktyvūs žmonės. Sėkmės.

 17. ačiū parašė:

  Drasus Deivydas. Šaunuolis. Eisi toli politiniu keliu, jei neapsigalvosi.

 18. Petras parašė:

  Jei jie taupytu tai ir pastatu renovacijas butu pradeje nuo saves,dabar kai pasiziuri kokie pastatai milziniski ,o kitur net seni langai tebestovi.
  Noreciau paprasyti zurnalistu ,kad parasytu straipsni ,kur butu nurodytos islaidos uz sildyma (uz sildymo sezona) mazeikiuose esanciu ‘valdisku’ istaigu : vaiku darzeliu, mokyklu, kulturos rumu, savivaldybes pastato, seniunijos,mokesciu bei sodros gremezdisko bendro pastato,bei mokesciu atskiro pastato esancio laisves gatveje,butu ukio,Mazeikiu vandenu-vandenvietes,silumos tinklu administracinio,gaisrines,policijos ir kitu su pinigais is biudzeto susijusiais pastatais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto