Keliaujant partizanų takais, prisiminti jų žygiai

Poilsio minutėlė Milių miške. Savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus nuotr.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) surengė žygį Žemaičių apygardos Alkos rinktinės partizanų takais Telšių ir Mažeikių rajonuose.

Gausus būrys žygio dalyvių, prie kurių prisijungė ir moksleiviai, žuvusių partizanų vaikai ir anūkai, aplankė Lietuvos Laisvės gynėjų žūties vietas, joms įamžinti pastatytus atminimo ženklus, klausėsi tų laikų įvykių liudininkų prisiminimų.


Prasidėjo šv. Mišiomis

Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus vadovas Albertas Ruginis pasakojo, kad į žygį įsijungė daug žmonių, viskas vyko sklandžiai, taip, kaip ir buvo planuota.
„Žuvusiųjų atminimas buvo pagerbtas tylos minute, visose sustojimo vietose skambėjo eilės, giesmės, o šauliai, kaip įprasta, žuvusiuosius pagerbė šaulių salvių griausmu“ – sakė A. Ruginis.
Žygio pradžia – Telšių rajono Nevarėnų miestelis. Vietos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, pagerbti Balėnų miške vykusiose kautynėse žuvę partizanai. 1951 metų gegužės 9 dieną Balėnų miško kautynėse žuvo šeši Nevarėnų kuopos Genio būrio ir trys Sedos kuopos Razono būrio partizanai. Jie buvo užkasti Nevarėnų žvyrduobėje. 1989 metais žuvusiųjų kūnai palaidoti Nevarėnų bažnyčios šventoriuje, o 2012 metais pastatytas antkapis. Kautynių vietoje Balėnų miške pastatytas Atminimo ženklas.


Sedos apylinkėse – 
daug žuvusiųjų

Kitas žygeivių sustojimas – jau Mažeikių rajone, Sedoje, prie žuvusių Alkos rinktinės štabo pareigūnų ir Sedos mūšio dalyvių kapų. 1948 metų rugpjūčio 6 dieną Sovietų sąjungos saugumo ministerijos agentaismogikai, apsimetę partizanais, Dagių miške nukovė miegančius Alkos rinktinės partizanus: rinktinės vadą Kazį Venckų ir tris štabo pareigūnus, ir juos ten pat, miške, užkasė, o atvažiavusi kariuomenė imitavo mūšį. 
2000 metais sausio 13 dieną žuvusiųjų kūnai iškilmingai perlaidoti senosiose Sedos kapinėse, šalia Sedos kautynėse 1944 metų spalio 7 dieną žuvusių Tėvynės Apsaugos rinktinės 104 karių kapo.
Sedos girioje lankytasi prie paminklo šiame miške žuvusiems devyniems Lietuvos Laisvės gynėjams.
2009 metų rugpjūčio 28 dieną pašventintas Atminimo ženklas Žemalės miške, kautynėse su okupantais 1948 metais birželio 31 dieną žuvusiems trims Tirkšlių kuopos partizanams ir įvairiu laiku Sedos girioje ir jos prieigose žuvusiems šešiems partizanams.


Šaudė iš patrankų

Tirkšliuose prisiminimais, politinių kalinių ir tremtinių choro „Atmintis“ dainomis bei giesmėmis pagerbtas žymaus Pietų Lietuvos partizanų vado plk. Juozo VitkausKazimieraičio atminimas. Prie jo namo vėl aidėjo šaulių kuopos salvės.
Milių kaime žygio dalyviai aplankė Šaulių atstatytą partizanų bunkerį. 1948 metų sausio 7 dieną čekistų apsupti bunkeryje žuvo Alkos rinktinės štabo narys Albertas Švažas ir partizanas Pranas Šiuipys.
2005 metų lapkričio 17 dieną čia pastatytas Atminimo ženklas, o Mažeikių šaulių kuopos vado Prano Trakinio iniciatyva atkurtas bunkeris 2010 metais rudeniop buvo pašventintas.
Žuvusiųjų garbei čia griaudėjo patrankų šūviai.

Įteikti padėkos raštai

Žygis baigėsi Viekšniuose: naujosiose kapinėse prisiminti žuvę „Vyčio“ būrio partizanai, po to   Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus aktų salėje vyko žygio aptarimas. LPKTS pirmininkas Povilas Jakučionis ir LPKTS valdybos pirmininkas Edvardas Strončikas dėkojo visiems, padėjusiems organizuoti šį renginį. 
Padėkos raštus LPKTS vadovai įteikė šio renginio vedėjui, Mažeikių savivaldybės kultūros centro meno padalinio vadovui Pauliui Mylei, Lietuvos politinių kalinių Mažeikių skyriaus vadovui A. Ruginiui, LPKTS Viekšnių skyriaus pirmininkui Teofiliui Januškevičiui, choro „Atmintis“ vadovei Zitai Gužauskienei, Šaulių sąjungos Mažeikių skyriaus vadovui P. Trakiniui ir kitiems.
 Savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus nuotraukos
Poilsio minutėlė Milių miške.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto