Kokiems tikslams „dujofikuoti“ Mažeikiai?

Virginijus SUNGAILA. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Gegužės pabaigoje lankiausi Savivaldybėje. Vienas svarbiausių klausimų, pateiktų merui ir jo komandai, buvo dėl bendrovės „Intergas“ veiklos.
Anksčiau meras spaudoje teigė, kad iš manęs laukia prašymo-kreipimosi, kuriame Tarybai būtų konkrečiai išdėstyti įtarimą keliantys faktai dėl bendrovės „Intergas“. Tuomet, Tarybos nariams susipažinus su šiuo prašymu, būtų galima kreiptis į atitinkamas instancijas.
Tas eilutes skaičiau kelis kartus ir supratau: tai – poezija, nes kuo daugiau skaitai, tuo daugiau atrandi.
Kiek žinau, buvo sudaryta darbo grupė šiam klausimui spręsti, bet, kaip sako Tarybos narys ir grupės vadovas Sigitas Kaktys, ji „oficialių atsakymų negavo. Darbo grupė nieko neišsprendė“.
Mano įsitikinimu, tada merui ir derėjo kreiptis į „tam tikras institucijas“. Ar buvo pareikalauta darbo grupės ataskaitos? Ar buvo rajono gyventojai supažindinti su darbo grupės surinkta medžiaga, jos darbo rezultatais?
Šie nesunkūs klausimai, į kuriuos negavau atsakymų, leidžia manyti, kad darbo grupė buvo butaforinė, o jos veikla – tik fikcija.
Kad dabartinės Tarybos nariai ir skaitytojai suvoktų apie ką kalbama, pateiksiu jų dėmesio vertų faktų ir juos paįvairinsiu skaičiais bei citatomis.
2006 m. birželio 30 d. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ siunčia raštą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kuriame rašoma: „Mažeikių rajono savivaldybės Taryba iš rajono ekologijos fondo kondensacinio šilumokaičio investicijai bendrovę subsidijavo 2,5 mln. litų. Pagal verslo planą, įdiegus kondensacinį šilumokaitį, sumažės sąnaudos kurui apie 700 tūkst. litų per metus. Įvertinus numatomą ekonomiją, bendrovė Mažeikių rajono savivaldybės tarybai teikė šilumos kainą 14,85 ct/kWh, t. y. mažesnę negu faktiškai perskaičiuotą remiantis VKEKK patvirtinta metodika. Pajamų sumažėjimas dėl mažesnio šilumos tarifo analogiškas kuro sąnaudų mažėjimui“.
Kaip matyti iš šio rašto, iki ateinant bendrovei „Intergas“, šilumos kaina Mažeikių rajono gyventojams mažėjo.  Pasirodo, galima nekreipti dėmesio ir į VKEKK, bet dėl sunkiai paaiškinamų priežasčių kažkas nori mums įteigti, kad be minėtos komisijos nieko negalima padaryti, todėl ir reikia didinti šilumos kainas vartotojams. Antraip VKEKK labai pyks, kad vietinė valdžia neatima iš rajono gyventojų paskutinio lito…
Kai aš kreipiausi į LR Seimo Audito komiteto pirmininkę Loretą Graužinienę dėl padėties UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, audito komitetas 2009 m. pabaigoje kreipėsi į Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą su prašymu pagal kompetenciją išnagrinėti mano prašymą.
Audito išvadoje rašoma: „Atlikus įmonės ūkinės finansinės veiklos analizę už 2006–2008 metus, galima teigti, kad įmonės ekonominė – finansinė padėtis blogėjo“. Kaip matyti iš kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos, dujų atvedimas į Mažeikius pradeda duoti „teigiamų rezultatų“.
Minėtame rašte buvo rašoma: „2008 metais iš Aplinkos apsaugos specialiosios programos Mažeikių katilinės dujofikavimo programai įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės taryba skyrė 1300 tūkst. Lt. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ skirtą paramą panaudojo šiaudų smulkintuvo, kondensacinio šilumokaičio ir 16MW VSK dujinio katilo įsigijimui.“ Ką gi, už šilumos vartotojų pinigus buvo perkami dujiniai katilai – tam, kad brangtų šiluma tiems patiems rajono gyventojams.
Minėtą raštą cituoju toliau: „Dėl Savivaldybės suteiktos paramos ir įdiegtų investicinių projektų, 2006–2008 metais buvo sumažinta šilumos kaina sekančiai: 2006m. – nuo 14,97 iki 14,85 ct/kWh, 2007 metais liko galioti 14,85 ct/kWh ir 2008 m. – nuo 20,4 iki 19,30 ct/kWh. Mokėdami už šilumą mažesne kaina, paramą gavo visi rajono šilumos vartotojai“.
Dabar visi skaičiuokime, kokią naudą gavo vartotojai, tai yra mes, po milijoninių investicijų į šilumos ūkį.
Per tuos trejus metus kainos keitėsi keturiskart: nuo 14,85 iki 20,4 Lt. Kaip matome, šiluma pabrango daugiau nei penkiais centais, vėliau ji vis kilo ir kilo. Bet apie viską nuosekliai.
Kontrolierė teigė, kad 2006 metais įmonė sukaupė 461,2 tūkst. Lt, o po milijoninių dotacijų 2008 metais nuostolis sudarė 2785,5 tūkst. Lt.
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis direktorius Jonas Jurkus pažymoje dėl gamtinių dujų transportavimo sutarties ir jų kainos konstatuoja: „Gamtinių dujų skirstymas ir transportavimas per tarpininkus atsiliepia šilumos kainai. Jeigu bendrovė galėtų naudotis AB „Lietuvos dujos“ dujų transportavimo paslaugomis, bendra gamtinių dujų kaina sumažėtų iki 30–35 proc., kas leistų bendrovei sumažinti šilumos kainą apie 1,39 ct už kilovatvalandę arba apie 7,5 proc.“
Kad būtų aiškiau, pažvelkime į kitą lentelę, kuri yra daug iškalbingesnė: AB „Lietuvos dujos“ mokestis už vartotojo galią yra 6325,39 Lt, o UAB „Intergas“ mokestis už vartotojo galią yra 87717,70 Lt, nors sutarties pasirašymo metu mokestis buvo 14521,64 Lt.
Kaip vienas iš šilumos tinklų vadovų girdint merui patvirtino, kad kuo bus daugiau renovuotų pastatų, tuo galios mokestis tik didės.
Judame tolyn.
Kažkada buvo sakoma, kad visa bėda slypi mazuto kainoje. Mazuto nebėra. Šnekoriai liko. Po to buvo sakoma, kad yra blogai perskaičiuojama kaina, nes tai daroma kas pusmetį, o reikia kas mėnesį. Eksmeras nesėkmingai bandė kažką svaičioti apie Estijos pavyzdį, bet tai buvo tik eilinis akių dūmimas. Gali kainą perskaičiuoti nors ir kasdien, bet jei dujos ir galios mokestis kyla kaip ant mielių, tai skaičiuok neskaičiavęs…
Šnekoriai dirbo toliau. Prisiminkime, kaip buvo teigiama: pakeisime šilumos trasas, nebešildysime oro, šilumos kaina nedidės. Pakeitėme vamzdynus, bet kaina didėja, o šnekoriai susiranda naujų argumentų. Kaina vis kyla ir, kaip praneša spauda, ji ir toliau drastiškai kils. Net nebesinori rašyti tų didėjančių skaičių.
O dabar pats smagumas: pacituosiu Mažeikių rajono verslininkų asociacijos tarybos 2010 m. spalio 4 d. protokolą.
„2005 metais UAB „Intergas“ kreipėsi į rajono savivaldybę ir Mažeikių rajono verslininkų asociaciją (2005-05-10 raštas Nr. 35a) įsipareigodama: „UAB „Intergas“ savo sąskaita ir rizika atlieka dujotiekio į Mažeikių miestą statybos darbus“. Rajono savivaldybė ir rajono verslininkų asociacija teigiamai sutiko tokią dujininkų iniciatyvą, tačiau tolimesni įvykiai parodė, kad UAB „Intergas“ verslo planas nepasiteisino, o už jų nesėkmes tenka mokėti rajono įmonėms bei gyventojams, kurie, patikėję dujininkų gražiais pažadais, sudarė prisijungimo prie dujotiekio sutartis.“
Tekste rašoma, kad UAB „Intergas“, pasinaudodama teisės aktų spragomis bei lobistų pagalba, sugebėjo pasiekti, kad ženkliai padidėtų galios mokestis.
Taigi, kaip matyti iš teksto, pagalbos ir palaikymo buvo kreiptasi ir į Verslininkų asociaciją.
Man kyla keli klausimai. Ar verslininkų asociacija, kurioje yra savo verslą išmanančių žmonių, turėjo kompetencijos spręsti apie dujų biznį? Kodėl buvo kreiptasi į šią organizaciją? Gal tai buvo priedangos ar palaikymo ieškojimas?
Tai lieka neaišku. Aišku viena, kad savo neapgalvotais (nesakau, tyčiniais) veiksmais daugelis žinomų veikėjų  prisidėjo prie to, kad Mažeikių rajono gyventojai dabar moka pagal gerokai didesnes šildymo kainas, nei turėtų mokėti.
O kas juokingiausia – bendrovė „Intergas“ irgi yra Mažeikių rajono verslininkų asociacijos narė!
Verslininkai buvo užsiminę apie lobistus. Kaip yra žinoma, bendrovė „Intergas“ į verslininkus ir į Mažeikių savivaldybę kreipėsi 2005 m. gegužės mėnesį.
Tačiau pasirodo, kad buvęs Mažeikių meras Vilhelmas Džiugelis jau anksčiau siuntinėjo „palaikančius“ raštus aukštiems valstybės pareigūnams ir advokatavo „Intergas“ bendrovei.
Štai pora sakinių iš minėto politiko rašto (2005-02-25 Nr. R8-2.21-407), skirto šalies vadovams.
„Mažeikių rajono savivaldybė, spręsdama klausimus dėl gyventojų užimtumo bei rajono ekologines problemas, skatindama konkurencingą verslą, mano, kad vienas lemiamų faktorių šioms problemoms spręsti yra gamtinių dujų atvedimas į rajoną“.
Dujos atvestos, gyventojai nesuduria galo su galu, verslas dūsta, o V. Džiugelis (kaip teigia jo aplinka) pardavinėja savo nekilnojamąjį turtą ir ruošiasi palikti dujofikuotus Mažeikius.
Minėtame rašte politikas tęsia: „Šiuo metu UAB „Intergas“ jau turi parengtą dujotekio techninį projektą, tam išleista per 600 tūkst. Lt, taip pat nupirkti dujotiekio vamzdžiai, jų vertė apie 1,500 tūkst. USD“.
Ar buvęs rajono meras kartais ir nebus tas lobistas?
Kad abejonės išsisklaidytų, pateiksiu dar vieną pavyzdį.
Bendrovė „Intergas“ rašo laišką asmeniškai ponui V. Džiugeliui (2010-05-26 Nr. S – 84/10): „UAB „Intergas“ jau eilę metų sėkmingai (šioje vietoje žodis „sėkmingai“ suskamba net dramatiškiau už posakį „puota maro metu“. Uch, kaip jiems smagu!)   eksploatuoja gamtinių dujų dujotekį N. Akmenė–Mažeikiai, prie kurio atsiradimo bei statybos daug prisidėjote ir Jūs asmeniškai.“
Iš šio sakinio yra aišku, kad be Verslininkų asociacijos dar ir V. Džiugelis yra labai prisidėjęs prie to, kad mes kasmet beveik po keturis milijonus litų mokame minėtai bendrovei…
Mano giliu įsitikinimu, pareikalauti atsakomybės yra iš ko. „Mažeikių šilumos tinklai“ išgyvena itin sunkius laikus, verslas dūsta, gyventojai atiduoda paskutinius pinigus ir –  blogiausia – niekas nežino, kas mūsų laukia ateinantį šildymo sezoną.
Ir pabaigai. Ilgus metus visi laukė, kad „Intergas“ apetitai sumažės – neva tai turėję įvykti tada, kai dujas ims pirkti ir naudoti naftos įmonė.
Pacituosiu Ričardą Šeibelį (buvusį „Intergas“ vadovą): „Mes nusiuntėme raštą į „Mažeikių naftą“, tačiau iš ten gavome atsakymą, kad mes jiems nekvaršintume galvos, nes gamtinių dujų įmonei nereikia“. Tai pasakojo tas pats R. Šeibelis. Dar 2004-09-10 apie tai rašė laikraštis „Santarvė“. Ar tai nekvepia afera, ir gana stambiu mastu?
Ir pabaigai. 2010 m. lapkričio 30 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdyje dėl UAB „Intergas“ taikomų gamtinių dujų skirstymo kainų dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės meras V. Džiugelis. Jis patvirtino, kad maždaug 2 mėnesius vyko derybos tarp UAB „Intergas“ ir UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, abi pusės padarė nuolaidų ir susitarė. Prieštaravimų (dėl nustatytų kainų) iš Savivaldybės nėra.
Tai, mano nuomone, V. Džiugelio spjūvis visai Mažeikių bendruomenei. Ką dabar išdarinėja „Intergas“ Mažeikiuose, yra netoleruotina. Ir garbės reikalas apginti miesto gyventojus nuo monopolininko diktato.
Tikiu, kad tai padaryti padės tiek gyventojai, tiek verslininkai, tiek ir politikai.

Virginijus Sungaila,

Mažeikių miesto gyventojas

10 Atsakymų į “Kokiems tikslams „dujofikuoti“ Mažeikiai?”

 1. neprivalomas parašė:

  virginijau,jus teisus….ir daug kas tai supranta,o tie cia raso komentarus,kurie mirtinai baigia uzpakalius uzlaizyti tokiems,kaip jurkai,dziugeliai ir tt

 2. KOKIA TIESA parašė:

  Kai pazvelgi i veidrodi ir isvysti save su teisejo mantija ir seimo nario karuna, bent savo akyse paaugi ir tampi pasauktuoju. Pasauktuoju atverti akis masems, pasauktu kaip Mozei isvesti mazeikiskius is sio sekso ir nuodemiu miesto. Manau Sungailos gyvenimas vertas hollywoodo scenarijaus. Nuo mero draugo iki mero asmeninio prieso. Nuo poeto iki elgetos. Nuo parduotuviniu vagies iki generalinio prokuroro. Stai tada, kai Sungaila isvydo save Kristutes aureoles sviesoje seimo nario kresle, pradejo atsirasti idomiu straipsniu apie busimus konkurentus i seima. Jurkus, Nagiene, Sirvinskiene, Bartkevicius, o greitu laiku matyt ir Venclova su kitais… teskite Virginijau…teskite. Nors nebalsuosiu uz jus, na, bet, taciau siuos straipsnius skaityti maloniau nei alkoholines abstinencijos sugeneruotus poezijos posmus. Ir manau laikas surengti piketa uz kanors ar pries ka nors, tai jau nesvarbu. Tik kad jusu naujas draugas Balciunas turetu galimybe nukreipri jus teisinga kryptim. Daznai keiciate seimininkus Virginijau, Po Dziugelio, Giedraicio, Balciuno tikrai atsiras, kas neleis jums badauti, numes kauliuka ir nepaspirs, kaip nekurie nedekingieji… Taigi laukiame nauju straipsniu su nuosirdziu susidomejimu.

 3. pravalomas (vardas) parašė:

  Kai pazvelgi i veidrodi ir isvysti save su teisejo mantija ir seimo nario karuna, bent savo akyse paaugi ir tampi pasauktuoju. Pasauktuoju atverti akis masems, pasauktu kaip Mozei isvesti mazeikiskius is sio sekso ir nuodemiu miesto. Manau Sungailos gyvenimas vertas hollywoodo scenarijaus. Nuo mero draugo iki mero asmeninio prieso. Nuo poeto iki elgetos. Nuo parduotuviniu vagies iki generalinio prokuroro. Stai tada, kai Sungaila isvydo save Kristutes aureoles sviesoje seimo nario kresle, pradejo atsirasti idomiu straipsniu apie busimus konkurentus i seima. Jurkus, Nagiene, Sirvinskiene, Bartkevicius, o greitu laiku matyt ir Venclova su kitais… teskite Virginijau…teskite. Nors nebalsuosiu uz jus, na, bet, taciau siuos straipsnius skaityti maloniau nei alkoholines abstinencijos sugeneruotus poezijos posmus. Ir manau laikas surengti piketa uz kanors ar pries ka nors, tai jau nesvarbu. Tik kad jusu naujas draugas Balciunas turetu galimybe nukreipri jus teisinga kryptim. Daznai keiciate seimininkus Virginijau, Po Dziugelio, Giedraicio, Balciuno tikrai atsiras, kas neleis jums badauti, numes kauliuka ir nepaspirs, kaip nekurie nedekingieji… Taigi laukiame nauju straipsniu su nuosirdziu susidomejimu.

 4. Vardas (privalomas) parašė:

  Kai pazvelgi i veidrodi ir isvysti save su teisejo mantija ir seimo nario karuna, bent savo akyse paaugi ir tampi pasauktuoju. Pasauktuoju atverti akis masems, pasauktu kaip Mozei isvesti mazeikiskius is sio sekso ir nuodemiu miesto. Manau Sungailos gyvenimas vertas hollywoodo scenarijaus. Nuo mero draugo iki mero asmeninio prieso. Nuo poeto iki elgetos. Nuo parduotuviniu vagies iki generalinio prokuroro. Stai tada, kai Sungaila isvydo save Kristutes aureoles sviesoje seimo nario kresle, pradejo atsirasti idomiu straipsniu apie busimus konkurentus i seima. Jurkus, Nagiene, Sirvinskiene, Bartkevicius, o greitu laiku matyt ir Venclova su kitais… teskite Virginijau…teskite. Nors nebalsuosiu uz jus, na, bet, taciau siuos straipsnius skaityti maloniau nei alkoholines abstinencijos sugeneruotus poezijos posmus. Ir manau laikas surengti piketa uz kanors ar pries ka nors, tai jau nesvarbu. Tik kad jusu naujas draugas Balciunas turetu galimybe nukreipri jus teisinga kryptim. Daznai keiciate seimininkus Virginijau, Po Dziugelio, Giedraicio, Balciuno tikrai atsiras, kas neleis jums badauti, numes kauliuka ir nepaspirs, kaip nekurie nedekingieji… Taigi laukiame nauju straipsniu su nuosirdziu susidomejimu.

 5. Virgiui parašė:

  Virg ,Mazeikiai kantriai laukia ziniu apie Nagiene.

 6. Komentatorius parašė:

  Už kieno nugarų? Patikslink: „Tenys, Jurkonis, Šiurys, Sungaila, Kaktys, Džiugelis, Šeibelis “
  Snarglius – temos-pasisakymo autorius.

 7. įdomu parašė:

  kas tas „snarglius“. Tenys, Jurkonis, Šiurys, Sungaila, Kaktys, Džiugelis, Šeibelis ar Komentatorius. Gerai būtų, kad „komentatorius“ patikslintu. Bet turbūt bijos, nes tokie tik drąsūs už nugarų

 8. Komentatorius parašė:

  O kodėl tas snarglius nepaklausė kodėl šildymo kaina dabar nėra tokia, kaip kokiais 2002 metais? O šiaip čia jo problema, kad nesugeba apmokėti šildymo sąskaitos. Vadinasi reikia pradėti dirbti darbą, o ne bezdėti po kaldra.

 9. to QW parašė:

  Pritariu QW :)

 10. QW parašė:

  Virgi geriau paduok daugiau kompromato pries Nagiene.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto