Kova su sukčiavimu dėl PVM – visais teisėtais būdais

Vakar Liuksemburge vykusiame Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje Europos Komisija ir pirmininkaujanti valstybė informavo ES valstybes nares apie pažangą, pasiektą svarstant Direktyvą dėl baudžiamųjų priemonių taikymo, kuria siekiama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus nuo sukčiavimo nusikalstamų veikų.

Svarstė Direktyvą dėl baudžiamųjų priemonių taikymo

Pagrindinis, vis dar ne iki galo išdiskutuotas klausimas yra PVM įtraukimas į šios direktyvos taikymo apimtį, todėl šiandien pirmininkaujanti Slovakija pateikė informaciją apie svarstymų metu kylančias abejones.
Atkreipdami dėmesį į PVM sukčiavimo mastą Europos Sąjungoje, už mokesčių ir teisingumo sritis atsakingi komisarai skatino valstybes nares pritarti pateiktiems pasiūlymams, kurie taptų teisiniu pagrindu imtis baudžiamojo persekiojimo Europos Sąjungos lygiu ir tam tikros apimties PVM sukčiavimo atvejais. Atsižvelgiant į finansų ministrų išsakytas pozicijas, klausimas bus diskutuojamas Teisingumo reikalų Taryboje, siekiant surasti visiems priimtiną kompromisą.
„Viena vertus, privalu paisyti tiek savo, tiek kitų valstybių narių išimtinės kompetencijos ribų mokesčių klausimais, iš kitos pusės suprantame poreikį vienyti jėgas kovoje su PVM sukčiavimu visais prieinamais būdais“, – teigė Lietuvai ECOFIN atstovaujanti finansų ministrė Rasa Budbergytė.

Lietuva jau yra atlikusi reikalingas teisines procedūras

Posėdžio metu valstybės narės taip pat buvo informuotos apie pažangą, toliau stiprinant Bankų sąjungos įgyvendinimą.
Pasak finansų ministrės, Lietuva jau yra atlikusi reikalingas teisines procedūras šiuo klausimu.
„Esame atlikę visus namų darbus: priėmę reikalingus įstatymus, atitinkančius Bankų gaivinimo ir pertvarkymo bei Indėlių garantijų sistemų direktyvas, taip pat ratifikavome tarpvyriausybinį susitarimą dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo, pasirašėme Kredito linijos sutartį“, – informavo R. Budbergytė.
Europos Sąjungos šalių finansų ministrai ECOFIN posėdžio metu pritarė Tarybos išvadoms dėl tarptautinio klimato kaitos finansavimo. Jose dėstoma, kad ES valstybės ir toliau laikysis prisiimtų finansinių įsipareigojimų, pabrėžiama viešojo ir privataus klimato kaitos finansavimo svarba.
Europos Komisija ministrams pristatė bendrą sveikatos apsaugos sistemos ir fiskalinio stabilumo ataskaitą, kurioje aptariami pagrindiniai iššūkiai, susiję su sveikatos apsaugos ir ilgalaikės sveikatos priežiūros sistemomis bei siūlomos galimos politikos kryptys.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto