Kultūros centrų laukia politikų filtras

Kontrolės komitete, susipažįstant su kultūros centrų veikla, jo pirmininkas Paulius Auryla (trečias iš kairės) prakalbo apie šių įstaigų optimizavimo būtinumą. Sigito STRAZDAUSKO nuotrauka

Savivaldybei priklausantys kultūros centrai nėra pelno siekiančios įstaigos, ir vis tik jų vadovams reikia galvoti ne tik apie kultūros puoselėjimą, bet ir kaip prasimanyti pinigėlių.
Didžiausia šioms įstaigoms skirta biudžeto lėšų dalis tenka darbo užmokesčiui ir infrastruktūrai išlaikyti, pačiai veiklai lieka tik trupiniai.
Kai kurie politikai prakalbo apie pertvarkos poreikį. Esą kultūrinėje veikloje aktyviai dalyvauja bendruomenės, ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, ir mažėja kultūros įstaigų teikiamų paslaugų poreikis.

Pirmieji išsamiau susipažinti su kultūros centrų veikla panoro Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto nariai, tokią užduotį jie įtraukė į šių metų veiklos planą.
„Neturėjome tikslo kažką nubausti, paauklėti. Norėjome sužinoti, koks yra kultūrinio gyvenimo  pulsas, su kokiomis problemomis susiduria šį darbą dirbantys žmonės, kokie jų planai“, –  apie tokią  iniciatyvą „Santarvei“ kalbėjo Kontrolės komiteto pirmininkas Paulius Auryla.
Savo veiklos ataskaitas komitetui pateikė visi aštuoni rajono kultūros centrai, tarp jų ir – Mažeikių.  Jose buvo apžvelgta net vienuolika klausimų, kuriuos buvo suformulavęs Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius.
Kultūros centrai politikams pateikė informaciją apie savo struktūrą, etatus, darbuotojų kvalifikaciją, asignavimus; surinktas lėšas už teikiamas paslaugas, gautas pagal projektus ir iš rėmėjų, o taip pat – apie organizuotus renginius, veikiančius meno kolektyvus ir kt.
Komiteto pirmininkas P. Auryla „Santarvei“ prisipažino tikėjęsis išsamios veiklos analizės.

Plačiau skaitykite šeštadienio laikraštyje.

21 Atsakymas į "Kultūros centrų laukia politikų filtras"

 1. jonas parašė:

  reikia naikinti tuos centrus palikti viena visam rajonui tada tvarka bus o dabar girdi tik pinigėlius plauna netikrų etatų prisirašę

 2. kultūros darbuotojams parašė:

  Sveiki.Pastebėjau, kad dauguma kultūros darbuotojų savo kultūrinį potencialą išbarsto politikuodami, vietoj to, kad savo tiesioginiams vadovams siūlytų naujoves, kultūrines idėjas. Tik nesakykite, kad finansavimas blogas, nes kam jo netrūksta LT (turiu omenyje legalias, teisėtas veiklas, profesijas). Kam geriau su finansavimu, galbūt pareigūnai atskleis tirdami LT geležinkelio, kitų subjektų veiklas.
  Kreipiuosi į visus nesąžiningus kultūros darbuotojus, kurie vienokia ar kitokia forma naudojasi pareigomis, padėtimi: gauna neteisėtas pajamas iš neteisėtų sandorių, naudojasi kultūros įranga savo asmeninėms, ,,verslo“ reikmėms, gauna neteisėtas pajamas už įvairias rinkliavas kultūrinių renginių metu-PRAŠOME PALIKITE ŠĮ DARBĄ IR LEISKITE DIRBTI SĄŽININGIEMS ,MYLINTIEMS SAVO DARBĄ ŽMONĖMS.
  Taip pat kreipiuosi į tuos kultūros darbuotojus, kurie pastoviai deklaruoja, kad jų darbas mažai apmokamas, todėl jie ir dirba pagal tai kiek moka. Tikiuosi jūs dar turite savigarbos ir paliksite mažai savo apmokamą darbą .Galbūt pradėsite dirbti savarankiškai, arba sukursite netgi geriau apmokamas darbo vietas kitiems ,taip sukurdami didesnę pridėtinę vertę savivaldybei ,valstybei. Linksmų švenčių.

 3. nuomonė parašė:

  Sveiki. Labai keista skaityti komentarus tų žmonių, apie kuriuos kalbama(kultūros darbuotojus, turiu omeny, ne visus). Kodėl neįsiklausius į pareikštas pastabas jūsų darbe, o ginantis dėl savo nedarbo, permetate tai ant bibliotekų, tai ant ateitininkų, tai ant kitų visuomenininkų, kurie dirba už pasakytą žmonių nuoširdų ačiū. Juk kiekvienas, kad ir jums nepriimtinas patarimas, yra svarstytinas. Kartais eiliniai žmonės geriau žinome, ką norėtume matyti, kokiuose kultūros darbuotojų vadovaujamuose būreliuose dalyvauti. Kodėl neužsiduodate sau klausimo, o gal tikrai aš kažką ne taip darau, kad žmonės piktinasi. Jei visa kaimo ar miesto bendruomenė, mokyklos, bibliotekos dirbtų drauge ir tų pykčių būtų mažiau ir etatų tiek nereikėtų. Sėkmės. Gražių ateinančių švenčių. Ramybės Jūsų namams.

 4. svarbiausias klausimas parašė:

  kaip kultūrai gali vadovauti sportbatis, kuri apie kultūrą nė bum bum?

 5. parašė:

  Negerai,kad kai kas daug pareigų turi,bet atkreipkime dėmesį kiek kultūros centruose darbuotojai turi pareigų?Jūs man paaiškinkite kaip vienas asmuo gali būti ir kultūros centro direktore,nors ir laikinai,dar ji yra ir režisierė kultūros centre,seniūnijoje dirba ūkvede pilnu etatu ir bendruomenės pirmininkė?

 6. kultūros darbuotoja parašė:

  Teisingas posakis: žuvis genda nuo galvos.Tai gal ir pradėkime tą „filtravimą“ nuo savivaldybės klerkų mažinimo.Juk jie išsiplėtę jau per keletą pastatų ir vis netelpa/ Gal netiesą kalbu? paneikit,jei ne taip.O p.Auryla net trijose pareigose darbuojasi: Telšiuose vadovauja ateitininkų centrui,gimnazijoje Viekšniuose katechetu ir Viekšnių bažnyčioje zakristijonu ir yra Tarybos narys,kontrolės komitetui vadovauja.Tai gal nuo savęs tą kontrolę ir pradėtų? Kaip sakot?

 7. Daug komentarų politikui ir mažai valstybės tarnautojams parašė:

  Sveiki. Mano manymu savivaldybės formavimo politika kultūros ir švietimo srityje pradedama nuo pačio žemiausio lygmens. Savivaldybės teritorijoje aukščiausias pareigas užimantis valstybės tarnautojas kultūros ir švietimo srityje informaciją priima ,apdoroja, pateikia vietos politikams, kuruojantiems ir priimantiems sprendimus šioje srityje. Ar norite, kad viskas būtų ,,nuleista“ iš viršaus?

 8. gerai parašė:

  būtų, kad tuos komentarus paskaitytų tie, kurie organizuoja ir kuruoja kultūrą…

 9. Susidomėjusi parašė:

  Mano nuomonė tokia,kad tiems kultūros centrams,kurie daug kur važinėja su savo sukurtomis programomis,reikia didesnio finansavimo.Bet yra ir tokių kultūros centrų,kurie net ir savo miestelyje vykstančiuose renginiuose neturi ką parodyti,kviečiasi iš kitur,kad parodytų programą.Tai kam tada ten yra reikalingi 2 režisieriai,2 meno vadovai,3 kūrikai, kurie šildo tuščias patalpas?Sumažinkite po vieną darbuotoją iš kiekvienos srities ir bus daugiau pinigėlių.

 10. Vytautas parašė:

  Mano patarimas komiteto nariams ,atsistoti nuo šiltos kėdės ir patiems pavažinėti po kaimus ir viska matysite.Pritariu Joanai nes ir aš gyvenu gyvenvietėje ,kurioje gyvena apie 40 šeimų beveik esame puse pensininkų , jaunimo nebėra ,, mokyklos nebėra, labai džiauguosi kad yra kultūros namai ,bendruomenės pirmininkas ir seniūnaitė, jie kartu ir paruošia mums renginių., Tiesa yra ir biblioteka,labai mažai kas ja naudojasi ,pensininkai knygų nebeskaito, moksleiviai naudojasi mokyklų biblioteka, taip bibliotekininkė ir sėdi viena šiltoje patalpoje.

 11. Lina parašė:

  Gal gerbiamieji politikai galėtumėt paskelbti kokią užduotį, kokius siekius suformulavote rajono kultūros politikoje. Gal turite kokių ambicingų planų? idėjų? Ne? Taip? Tenkinatės to vadinamom ataskaitom? Tikrai nyku kaip Mažeikiuose. Gal ir pradėkite nuo tų, kas tuos siekius kartu su visuomene turėtų formuluoti, vicemerė atsakinga atrodo už kultūrą, švietimo ir atrodo kultūros komiteto pirmininkas, o kas tas Auryla, a tikybos mokytojas, bet vis tiek visuomenės atstovas. Tai ką jūs veikiat? Santarvės nuotraukoj tokie veidai, kad juoką kalia apie jų susigaudymą kultūros paolitikoje, nebent pats savo eilėraščius skaito, kitas šventą raštą, o dar ktas Zojos Kosmedimijanskajos užrašus. Pirma prafiltruokit savo smegenis ir jei nieko neliks, tai ,,nors lkritikuokite viską, tik darykit tai koltūringai“ Čia tai aukštas nusikalbėjimo pilotažas.Samprotauk ir dibk protingai

 12. Jorė parašė:

  Kodėl ponų nedomina augantys valdininkų etatai? Gyventojų skaičius mažėja, o savivaldybė tik pučiasi. Kiek atsirado naujų skyrių, kiek naujų vedėjų ir jų pavaduotojų?

 13. saunuolis parašė:

  Auryla. Keista, kad valdžia pati nieko nemato, nedaro, ją kažkas turi stumti. Sutinku su komentatoriumi permainų reiktų ir bibliotekose ir dar daug kur. bet juk biudžeto pinigai :)

 14. Joana parašė:

  Kultūros centrai ypač gerai dirba kaimuose, visados ruošiami renginiai , taip padeda bendruomenė,ką mes kaimiečiai darytume be jų, kiekvienas kaimo žmogus pakviečiamas į renginius ir pašokti ir padainuoti . ir savo poeziją parašyta paskaityti .Pirmiausia reikėtų optimizuoti kaimo bibliotekas ,bet nevisas , kuriuose vos keletas skaitytojų , bibliotekininkas vienas sėdi tarp knygų, patalpų apšildymas tūkstančiais kainuoja,lentynose vos keletas knygų , laikraštis tik santarvė ir du žurnalai. mokiniai nesilanko nes grįžta vėlai iš miesto mokyklos, jaunimo nebėra ,išvykę į užsienį .Kituose kaimuose bibliotekininkai gerai dirba ,turi daug skaitytojų ruošia poezijos vakarus ir parodas,bet tik keletas , o ką daro kitos… atlyginimas vienodas dirbi ar nedirbi . Ponas P. Auryla neišto galo pradėjote, pradėkit nuo bibliotekos filialų ,oi kiek savivaldybė sutaupytų pinigėlių, pasidomėkite.

 15. to Miglė parašė:

  Jis per daug raudonas, todėl visiškai ne mano skonio :)

 16. Mažas parašė:

  Sėdim,sėdim, knapsom ,knapsom ir prisimastom.

 17. Miglė parašė:

  Labai apmaudu,jog tarybos nariai pristigo veiklos,tad griebiasi kultūros centrų.Įdomu,kodėl neoptimizuojat švietimo.Per kietas riešutėlis,griebiatės už minkščiausio.
  Šarloko Holmso ieškotojai noriu pasakyti,jog matomai tas pasileides vestuvių dainininkėlis tave įskaudino asmeniškai.Tamsta greičiau įkrisi į srutų duobę negu jis.GĖDA.

 18. Viekšniškė parašė:

  p.Aurylai pirmiausia reikėtų prafiltruoti intelekto lygį.Jisai neturi kompetencijos kritikuoti ir optimizuoti kultūros centrų darbą.Degliok gerbiamasis bažnyčioje žvakes ir imkis dar kokios rimtos veiklos,užuot vadovavęs ten kur nieko nesupranti.

 19. Vardas (privalomas) parašė:

  Aur

 20. Vardas (privalomas) parašė:

  Kultūra? Reikėtų Šerloką Holmsą pakviesti, kad dedukcinio metodo pagalba surastų Mažeikiuose kultūrą. Sunku jam būtų, nes vienintelis meno festivalis gali būti priskirtas kultūrai, visa kita – paties žemiausio lygio vestuvinių muzikantų popsas. Pone mere, ponios vicemerės, ar jums patiems negėda dėl šitaip naikinamų Mažeikių? Jeigu primityviausias pasileidęs vestuvių daininkėlis yra socdemas, jo buvęs uošvis yra socdemas, jo dabartinė pasija yra socdemė, tai jis yra tinkamas būti svarbiausio centro vadovu? Į srutų duobę nutrenkti nėra sunku, tačiau kaip iš jos reikės išlipti?

 21. Silvestras iš kaimo parašė:

  Nuomonė: o gal analizę vis tik pradėti nuo Rupkutės? Juk ji vienas iš rajono ,,socialdemokratų“ ,,nepaskandinamų lėktuvnešių“… Bet matyt taip nebus, nes ,,mylimas“ meras ir gi iš tų pačių. O žuvis tai pūna nuo galvos….

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto