Lietaus vandenyje milijonas nebepaskęs

Renovuojamas Melioratorių parkelis turi anksčiau neaptiktą bėdą – jis niekada nebuvo melioruotas, o prieš tris dešimtis metų įrengtas vamzdis yra sugadintas. Tokį faktą išsiaiškinti europinio projekto įgyvendintojams padėjo rangovai, – teigia Savivaldybė.
Mažeikiškiai, atėję į Savivaldybės organizuotą renginį, įsitikinę, kad problemą iškėlė būtent jie.
Dabar niekas neatsakys į klausimą – ar būtų Savivaldybė į liūčių vandenį sumerkusi milijoną, ar ne. O pozityvas yra: rangovai jau ieško būdų, kaip parkelį nusausinti, užsakovai – kaip gauti pinigų papildomiems darbams.

ĮTRAUKTAS Į PROGRAMĄ
Beveik keturis hektarus užimantis Melioratorių gatvės parkas šiandien yra viena iš neįrengtų ir poilsiui nepritaikytų mūsų miesto viešųjų erdvių.
Šiam parkui – jau daugiau kaip trys dešimtys metų, žalioji zona buvo įrengta tuometinės Melioracijos valdybos vadovų iniciatyva ir šios įstaigos prižiūrima.
Pastaruosius dvidešimt metų vadinamajame Melioratorių parkelyje jokių atnaujinimo darbų nevyko, o tai, kas buvo įrengta, pamažu griuvo ir nyko. Šis žemės sklypas, planuotas kaip populiari rekreacijos zona, ilgainiui tapo ne itin saugiu Mažeikių užkampiu.
Savivaldybė, rengianti projektus pagal priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, kurią finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir valstybės biudžetas, į 2007–2013 metais rekonstruojamų objektų sąrašą įtraukė ir Melioratorių parkelį. Vienas iš argumentų – Mažeikiuose ne tiek daug yra žaliųjų erdvių, jų bendras plotas – šiek tiek per 20 hektarų ir tik septintadalis jų pritaikytos visuomenės poreikiams.

ERDVĖ NEPATRAUKLI LANKYTOJAMS
Teikiant parašką dėl projekto finansavimo buvo konstatuota, kad šiuo metu Melioratorių gatvės parkas atrodo kaip vientisas miškas, kuriame dominuoja menkaverčiai arba sunykę medžiai ir krūmai. Architektai turėjo pretenzijų ir parko planavimui.
Pasak jų, parko reljefas neišraiškingas, be savitų izoliuotų erdvių, per maža tvenkinio, užimančio vos 2 procentus parko teritorijos, vizualinė įtaka. Trūksta mažosios architektūros elementų: suoliukų, vaikų žaidimo aikštelės. Suskilinėjusios, ištrupėjusios šaligatvių ir parko takų betoninės plytelės, neįrengtas parko apšvietimas neužtikrina šios erdvės patogumo ir saugumo lankytojams.

DARBŲ – UŽ 1,5 MILIJONO
Mažeikių rajono savivaldybės parengtas projektas „Kompleksinis Melioratorių gatvės parko sutvarkymas“ numatė 1,5 mln. litų investicijų, iš kurių beveik 1,3 mln. – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.
Nutarta perprojektuoti parko landšaftą, sutvarkyti esamus želdinius ir pasodinti naujų, įrengti naujus pėsčiųjų takus, parko apšvietimo sistemą, pastatyti mažosios architektūros elementų, rekonstruoti tvenkinį ir fontaną, įrengti vaikų žaidimo aikštelę, pastatyti nemokamą viešąjį tualetą. Taip pat numatyta prie Melioratorių gatvės įrengti apie 1,5 metro pločio šaligatvį, o prie Skuodo gatvės – sutvarkyti apie 20 metrų pločio vejos ruožą.
Projektą įgyvendinti patikėta mažeikiškių bendrovei – UAB „Hidrotechniniai statiniai“. Ji pasisiūlė atnaujinimo darbus atlikti už 980 tūkst. litų.

PROBLEMA IŠKILO NETIKĖTAI?
Apie jau pradėtą įgyvendinti Melioratorių parko projektą rajono gyventojai plačiau ir konkrečiau sužinojo tik susirinkę į Mažeikiškių forumą.
Tas susitikimas su mažeikiškiais suteikė naujų minčių ir projekto vadovams, ir jo įgyvendintojams. Diskusijų metu paaiškėjo, kad Melioratorių parkelis dėl liūčių skęsta, tad yra grėsmė, kad ir po renovacijos mažeikiškiai turės braidyti po milijoną kainavusį parką.
Tokį pavojų įžvelgė į forumą atėję rajono gyventojai. Bendrovės „Hidrotechniniai statiniai“ vadovui Kazimierui Žilėnui paaiškinus, kad dirbti intensyviau neįmanoma, nes parkelis po liūčių skęsta, Savivaldybės atstovai buvo paklausti: ar projekte numatyta sutvarkyti drenažą ir ar yra garantijų, kad atnaujinto parko dalis taip pat neatsidurs po vandeniu.
Specialistai suskubo patikinti mažeikiškius, jog ieškos papildomų lėšų tam, kad problema būtų pašalinta, nes projekte šie darbai nebuvo numatyti.

DAR TEBEIEŠKO SPRENDIMO
Projekto rangovo UAB „Hidrotechniniai statiniai“ vadovas „Santarvei“ negalėjo pasakyti, kiek papildomų lėšų turės surasti Savivaldybė, kad pavyktų nusausinti atnaujinamą Melioratorių parkelį.
„Dar skaičiuojame“, – paaiškino K. Žilėnas. Pasak jo, dabar ieškoma patogiausio būdo, kur nuvesti drenažo vamzdį, kad būtų galima atsikratyti susikaupiančio vandens. Tai įmanoma padaryti tik per lietaus kanalizaciją. „Keli variantai jau atkrito – per aukštai šuliniai, tad toliau ieškome artimiausio ir patogiausio šulinio“, – sakė projekto rangovų vadas.
Buvęs Melioracijos valdybos vadovas Jonas Velžys patvirtino, kad tuo metu, kai parkelis buvo kuriamas, melioracija sklype nedaryta – tik vandens lygiui tvenkinyje reguliuoti buvo įkastas vamzdis, sujungtas su lietaus kanalizacija.
J. Velžio nuomone, per tris dešimtis metų daug kas galėjo atsitikti: galėjo vamzdis užakti arba apskritai sugriūti.
„Jau tiek metų parkelis buvo neprižiūrimas. Tad šiandien viską reikia gerai išsiaiškinti ir sutvarkyti kapitaliai“, – sakė vienas parkelio įkūrėjų.

PINIGŲ TURĖS RASTI SAVIVALDYBĖ
„Rotary“ klubo, prieš penketą metų apsiėmusio prižiūrėti ir atnaujinti Melioratorių parką, narys verslininkas Vaclovas Radvilas „Santarvei“ sakė, kad ir rotariečiai nebuvo susidūrę su drenažo problema. Jie už klubo lėšas parengė du projektus: architektūrinį ir elektrinės dalies (apšvietimo). Vėliau, sužinoję, kad parkui atnaujinti skiriamos ES lėšos, abu projektus pristatė į Savivaldybę, tad parkelio „šefavimą“ lyg ir užbaigė.
„Mes sodinome medelius, iškirtome nereikalingus krūmus, sutvarkėme takus, bet tuo metu drenažo problemos nepajutome. Gal šitie metai tokie ekstremalūs, daug kur, matau, kiemai ar laukai skęsta – ne tik Melioratorių parkelis“, – spėjo verslininkas.
K. Žilėnas įsitikinęs, kad dalis parkelio tebėra apsemta ir dėl pagausėjusių kritulių, ir dėl to, kad jo centrinė dalis kartu su tvenkiniu yra lomoje. Vanduo telkšo ten, kur numatytas fontanas, vaikų žaidimo aikštelės. „Kaip bliūde vanduo stovi“, – vaizdžiai paaiškino statybininkų vadovas.
Nors K. Žilėnas ir negalėjo atsakyti, kiek kainuos papildomi drenažo darbai, tačiau viena aišku – statybininkai už savus pinigus parko sausinimo sistemos nesiruošia įrengti, tuo reikės pasirūpinti Savivaldybei.
Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja ir šio projekto vadovė Daiva Štakonaitė teigė, kad yra sutaupyta projektui skirtų lėšų. Kadangi konkurso metu paaiškėjo, jog Melioratorių parko atnaujinimo darbams atlikti reikės nepilno milijono, sutaupyta per 520 tūkst. litų.

PROBLEMOS APSKRITAI NĖRA
Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis nenorėjo sutikti su teiginiu, kad specialistai nežinoję apie Melioratorių parkelio drenažo problemas. Pasak Tarybos vadovo, kai rangovai pradėjo dirbti, tada viskas ir išaiškėję. „Nė viena statyba neįvyksta be tokių korekcijų, nes ne viską galima žinoti“, – paaiškino meras.
V. Džiugelis akcentavo, kad atnaujinimo darbai Mažeikiuose jį dominantys iš esmės, o ne detalizuojant: „Pirmiausia klausiu: kada startas ir kada finišas. O jei jau yra kliūčių, tada žiūrime į detales“.
Mero nuomone, viskas bus sutvarkyta jau pradėto įgyvendinti projekto „rėmuose“.
Tačiau pagal nustatytą ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo tvarką, pinigai gali būti skiriami tik tiems darbams, kurie numatyti projekte ir dėl kurių yra pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis. Tokiu atveju papildomiems parko sausinimo darbams sutaupytų europinių pinigų naudoti nevalia. Kaip „Santarvei“ paaiškino Projektų valdymo skyriaus specialistai, Savivaldybė prašys Centrinės projektų valdymo agentūros, kuruojančios daugelį mažeikiškių įgyvendinamų projektų, kad ši leistų panaudoti sutaupytas projektines lėšas parko nusausinimo darbams atlikti.

KAS SAUGOS ATNAUJINTĄ PARKĄ?
Forumo metu mažeikiškiams buvo pristatyti konkretūs atnaujinimo darbai. Kaip konstatavo K. Žilėnas, parke bus pastatyti 26 šviestuvai, 20 suoliukų su šiukšliadėžėmis, įrengta 12 vaikų žaidimo aikštelių. Nors iš pradžių buvo numatyta išpjauti 150 medžių, tačiau bus išpjauta tik keturiasdešimt – tie, kurie sužaloti, nudžiūvę ar menkaverčiai.
Mažeikiškius sudomino ir parko lankytojų saugumas. Buvo manančių, kad pati Melioracijos parko vieta nėra patraukli – parkas įrengtas gan „pavojingoje“ miesto zonoje, pakraštyje, atokiau nuo gyvenamųjų namų.
„Kas saugos atnaujintą parkelį ir jame besiilsinčius žmones?“ – klausė mažeikiškiai. Juk projekte nenumatytos stebėjimo kameros.
Kad parkelis pamėgtas asocialių asmenų ar agresyviai nusiteikusio jaunimo, patvirtino ir darbus ten vykdančios bendrovės vadovas. K. Žilėnas pastebėjo, kad po nakties ar savaitgalio piktavaliai sugadina tai, kas padaryta, ir statybvietę būtina saugoti.
„Parkas turėtų būti aptvertas ir saugomas“, – užsienyje matytus vaizdus prisiminė mažeikiškiai.

AR VERTĖJO TIEK INVESTUOTI?
Susirinkusieji viešai ir neoficialiai svarstė ir apie tai, kad pusantro milijono – gal per dideli pinigai investuoti į atkampų miškelį, kurį šiuo metu labiausiai lanko stikliuko mėgėjai. Gal buvo galima tuos milijonus panaudoti ir racionaliau.
Bet pusė darbo jau padaryta. Lieka laukti pabaigtuvių, kurios numatytos kitų metų rugpjūčio 31-ąją. Ir tikėtis, kad atgimęs Melioratorių parkelis trauks tuos lankytojus, kuriems ir bus skirtas.
Nuotr. Sigito STRAZDAUSKO.: Melioratorių parkas po renovacijos turėtų gerokai pasikeisti ir tapti patrauklus ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto