Lietuvos ir Mažeikių istorijos kalendorius

Lietuva ir Mažeikiai vasario ir kovo sandūroje. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Lietuva vasario 27-ąją:

1839 m. Vilniuje sušaudytas Simonas Konarskis, vienas 1831-ųjų metų sukilimo prieš caro valdžią vadų.
1899 m. Mažeikių apskrityje, Ylakių valsčiuje, Pašilės kaime gimė Bronius Jonušas. Kompozitorius ir muzikos veikėjas, karinių orkestrų kapelmeisteris. Kurį laiką gyveno ir dirbo Mažeikiuose.
1940 m. gimė gamtininkas, rašytojas Vytautas Nedzinskas. Žuvo 2002 metais.
1989 m. įkurtas Vilniaus konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Kauno fakultetas.
1995 m. Lietuvos krašto apsaugos, Latvijos ir Estijos gynybos ministrai Vilniuje pasirašė ministerijų susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos ir karinių santykių srityje.
2002 m. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje atidaryta paroda „Šv. Kazimiero kanonizacijai – 400“. 1521 metais popiežius Leonas X paskelbė karalaitį Kazimierą šventuoju, o popiežius Urbonas VIII 1636-aisiais – dar ir Lietuvos globėju. Lietuvoje yra apie 30 bažnyčių, pavadintų šv. Kazimiero vardu.
2004 m. JAV administracijai nutraukus finansavimą, transliuota paskutinė „Amerikos balso“ laida lietuvių kalba.

Lietuva vasario 28-ąją:

1616 m. Nesvyžiuje mirė Mykolas Kristupas Radvila-Našlaitėlis – Lietuvos didysis maršalka, organizavęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lauko kartografavimo darbus, nemažai keliavęs po Artimuosius Rytus.
1801 m. Nasrėnuose, Kretingos rajone, gimė rašytojas, švietėjas, istorikas, lietuvybės ir blaivybės platintojas, Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius.
1892 m. gimė poetas Edmundas Steponaitis. Mirė 1908 m., sulaukęs vos 16 metų.
1923 m. Klaipėdos krašte litas oficialiai įvestas kaip vietinė valiuta greta Vokietijos markės.
1988 m. paskelbtas naujosios Lietuvos TSR Konstitucijos – pereinamojo laikotarpio interesus ir poreikius atitinkančio Laikinojo pagrindinio įstatymo – projektas.
2002 m. Vilniuje, Atviros Lietuvos fonde, pristatyta nevyriausybinė organizacija „Narkomanų tarpusavio pagalbos iniciatyvos“. Tai organizacija, vienijanti narkotikų nebevartojančius narkomanus bei jų šeimų narius.
2008 m. Italijos Genujos mieste pradėjo veikti Lietuvos garbės konsulatas.
2010 m. eidamas 74-uosius metus po ilgos ir sunkios ligos Vilniuje mirė lietuvių prozininkas, vertėjas Juozas Aputis.
2011 m. Pažaislio kamaldulių vienuolyno pietinėje oficinoje atidaryta vienuolyno paveldo muziejinė ekspozicija, edukacinė klasė ir kino salė.

Vasario 29-oji, per šimtmetį aplankanti mus tik 25 kartus:

1600 m. Karaliaučiuje mirė Kasparas Henenbergeris, kartografas, kraštotyrininkas, rinkęs etnografinius duomenis apie lietuvius, išleidęs knygą apie Lietuvos geografiją su upių ir ežerų pavadinimų sąrašu, sudaręs Prūsijos žemėlapį.
1829 m. Žibikuose gimė knygnešė Barbora Šiuipytė-Beržanskienė.

Lietuva kovo 1-ąją:

1581 m. įsteigtas Lietuvos vyriausiasis tribunolas.
1587 m. Sedos dvarininkas reformatas Morkus Vnučka testamentu užrašė Sedą savo žmonai Sofijai. Jam valdant Sedą, katalikų parapijos reikalai blogėjo. Po žmonos mirties Sedą turėjo paveldėti Vnučkos brolis Nikolajus ir brolėnai Jonas ir Stanislovas Vnučkai. Mirus Morkui Vnučkai, Seda atiteko jo įpėdiniams Kęstartams.
1958 m. įsteigta Lietuvos TSR kinematografininkų sąjunga.
1990 m. įsteigtas Lietuvos bankas.
1995 m. pradėjo veikti TV kanalas LNK.
1996 m. duris atvėrė Atviros Lietuvos fondo namai Vilniuje.
2005 m. KGB rezervo veiklą tyrusi LR Seimo sudaryta laikinoji komisija patvirtino, kad KGB rezervas buvo sovietų saugumo mobilizacinė dalis, o tai, kad jai priklausė aukšti šalies pareigūnai, nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

Lietuva kovo 2-ąją:

1842 m. gimė Jonas BalvočiusGerutis. Kunigas, rašytojas, vertėjas. Kilęs Mažeikių apskrities, Purvėnų kaimo. Baigęs teologijos mokslus Rusijoje. Įvairiais slapyvardžiais pasirašinėdavo lietuvių spaudoje, vertė kitų kalbų. Rašyti pradėjęs 56 metų. Pastatė bažnyčią Uliūnuose, kur ir amžinojo poilsio atgulė.
1864 m. Rusijos caras Aleksandras II išleido įsaką dėl Lenkijos Karalystės valstiečių reformos. Pagal jį valstiečiai tapo savo valdomos žemės savininkais. Įsakas galiojo ir Lietuvos Užnemunės dalyje.
1868 m. Nausodėje (Sedoje) gimė dievdirbys, pauparis, knygnešys Kazys Barzdžius (Barzdys).
1884 m. Skuodo rajone gimė prozininkas Juozas Gurauskis. Peterburge mokėsi komercijos, studijavo mediciną Kijevo universitete, kurį laiką gyveno Mažeikiuose.
1928 m. Mažeikiuose gimė muzikas, dirigentas Vytautas Strolia.
1990 m. įkurtas vienas iš komercinės bankininkystės pradininkų Lietuvoje SEB Vilniaus bankas.
1995 m. baigėsi pirmasis oficialus Prezidento Algirdo Brazausko vizitas Izraelyje.

Lietuva kovo 3-iąją:

1892 m. Rusijos valdžia uždraudė slaptųjų lietuviškų ir lenkiškų mokyklų veiklą.
1918 m. Bresto sutartimi Lietuva atiteko Vokietijai.
1929 m. Ventės rage įkurta Ornitologijos stotis.
1953 m. Svirkančiuose gimė poetas, dramaturgas, prozininkas Juozas Erlickas. Baigęs Viekšnių vidurinę mokyklą, 1971–1975 m. studijavo lituanistiką Vilniaus universitete. Dirbo Gamtos apsaugos komiteto inspektoriumi, Jaunimo teatro scenos darbininku, laikraščiuose „Lietuvos aidas“ ir „Lietuvos rytas“.
1991 m. pašventinta Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje.
1998 m. likviduotas Lietuvos ūkinis teismas.
2000 m. Prezidentas Valdas Adamkus Vatikane dalyvavo Šventųjų metų iškilmėse.

Lietuva kovo 4-ąją:

1386 m. Jogaila karūnuotas Lenkijos karaliumi.
1918 m. Vilniuje atidarytas Šv. Kazimiero draugijos knygynas, prekiavęs lietuviškais leidiniais.
1989 m. Šv. Kazimiero palaikai iš Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios perkelti į Vilniaus arkikatedrą.
1989 m. Atkurta Lietuvos teisininkų draugija.
1990 m. vyko antrasis rinkimų į LTSR Aukščiausiąją Tarybą turas.
1999 m. įsigaliojo bevizis režimas su Vokietija, Prancūzija, Graikija ir Portugalija.
2001 m. įvyko Lietuvos kardinolo Audrio Juozo Bačkio ingresas – įžengimasįvyskupijosKatedrą.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto