Lyg aukso bitelė sidabro sparneliais…

Taip apie Plungės kultūros centro metodininkę tautodailei Zafirą Leilionienę šiandien pasakytų šviesaus atminimo Stanislovas Riauba – vienas iš savičiausių šio krašto XX amžiaus antrosios pusės liaudies menininkų.
Telšių apskrities viršininko administracija už triūsą puoselėjant tautodailės tradicijas Lietuvos tautodailės sąjungos Plungės skyriaus vadovę apdovanojo padėkos raštu.
Plungiškiai, rinkdami miesto geradarius, už praėjusių metų darbus vieną iš „Gerumo Angelo“ nominacijų skyrė Zafirai Leilionienei.
SAVA TARP SAVŲ
Pasak dailininkės Z.Leilionienės, ji daranti tai, kas, jos manymu, svarbu ir būtina. Be to, ne viena – turinti bendraminčių Plungėje: kultūros centro direktorių Romą Matulį, dailininkes Aldoną Ruibienę, Lianą Noreikienę, fotomenininką Kostą Slivskį.
Pritariančiųjų Zafiros sumanymams yra Telšiuose ir Vilniuje: Lietuvos liaudies kultūros centre ir Tautodailininkų sąjungoje. O daugiausia – 70 – Plungėje ir po rajono kaimus išsibarsčiusių tautodailininkų. Drožiančių, tapančių, mezgančių, siuvinėjančių, noriai dalyvaujančių tautodailės mugėse, parodose, moksleivių vasaros stovyklose, kuriose pamoko drožinėti. Kultūros centre minimos tautodailininkų jubiliejinės gimimo sukaktys, ta proga surengiamos autorinės parodos.
Jaukia švente tampa pačių pasirinkta Tautodailininkų diena, kurioje ir rimtai apie savo veiklą pakalba, ir pasilinksmina. Kasmet Rokiškyje rengiamame Liongino Šepkos vardo parodoje-konkurse dalyvaujantys Plungės rajono drožėjai pripažįstami laureatais, prizininkais.

STANISLOVO LINK
Anot Zafiros, norėjosi ir Plungėje pagerbti savo krašto unikalaus liaudies menininko Stanislovo Riaubos (1904–1982) atminimą. Ne tik paminint jubiliejinius gimtadienius, bet kasmet. O kaip tai daryti, tarsi pats Stanislovas pataręs iš Aukštybių: vieną dieną apsisprendus rengti Stanislovo Riaubos vardo konkursą, tapo aišku, jog jis turi būti skirtas jauniems – moksleiviams: kad jie, atėję prie kūrybos gyvastį stiprinančios liaudies meno versmės, nuo jos nebenutoltų.
Ir nuo 2001-ųjų kasmet rengiamas Žemaitijos jaunųjų talentų konkursas-paroda Stanislovo Riaubos premijai laimėti. Jo tikslas – supažindinti su S.Riaubos asmenybe ir kūryba, skatinti jaunimą domėtis tautodailės tradicijomis ir jas tęsti. Šiame renginyje kviečiami dalyvauti Žemaitijos bendrojo lavinimo ir meno mokyklų 10–18 metų moksleiviai.
Mėnesį trunkančioje parodoje eksponuojamus darbus vertina profesionalai dailininkai ir menotyrininkai: Jonas Rudzinskas, Jūratė Stauskaitė, Tomas Sakalauskas, Alė Počiulpaitė ir žiūrovai, rinkdami jiems labiausiai patikusių darbų autorių.
Šių konkursų-parodų laureatais jau tapo jaunoji grafikė iš Tryškių Kotryna Statkutė, skulptorius Vytautas Stankevičius iš Platelių, telšiškis tapytojas Kazimieras Inčirauskas, Mindaugas Tenys iš Nevarėnų, gargždiškė Simona Končiauskytė, plungiškis Liudas Gudas.
Dėmesiu ir atminimo dovanėlėmis paskatinami visi konkurse-parodoje dalyvavusieji. Pernai, minint Stanislovo Riaubos 100-ąsias gimimo metines, Tautodailininkų sąjunga padėjo įgyvendinti Zafiros 20 metų puoselėtą svajonę – išleisti monografiją. Gausiai drožėjo darbais ir fotografų nuotraukomis iliustruotas leidinys „Stanislovas Riauba“ bemat pasklido ne tik po Žemaitiją.

KASMET LYG IŠ PRADŽIŲ
Dabar Zafira ruošiasi balandį numatytam surengti V jaunųjų talentų konkursui-parodai S.Riaubos premijai laimėti. Didžiausias galvosūkis – rasti rėmėjų premijoms, prizams įsteigti, surinkti ir paruošti eksponuoti darbus. Kasmet tuo laiku viskas lyg ir iš pradžių. Bet nesunku, nes neapleidžia atsakomybė taip įamžinant unikalaus kūrėjo atminimą.
Žmogaus, kurį teko pažinti, paskatinti tikėti savo talentu ir vėliau, nualintą ligos, palydėti Amžinybėn. Visiems metams jau į eilutę surikiuotos rajono tautodailininkų parodos ir kokiuose renginiuose jiems teks dalyvauti šiemet.
Aišku, jog nuobodžiauti neteks. Tačiau tame darbų virsme mažai laiko belieka pačiai paimti teptuką. Bet dėl to dailininkė nenusimena. Sako, kiek lieka laiko sau, tiek ir pakanka…
Danguolė AŽANECKIENĖ
Sauliaus NARKAUS nuotraukos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto