Mažeikiškių draugovė šurmuliuoja jubiliejinėje skautų stovykloje

„Žemynos“ draugovės nariai aktyviai dalyvauja jubiliejinėje skautų stovykloje. Autorės nuotr.

Telšiuose, Masčio ežero pakrantėje, visą savaitę mirga įvairiaspalvės palapinės, žygiuoja būriai  jaunuolių, aidi skautų himnas.

 Čia vyksta jubiliejinė skautų stovykla, joje aktyviai dalyvauja ir mažeikiškiai.


Stovykla neeilinė

Skautai – savanoriškas, pelno nesiekiantis jaunimo judėjimas, kurio pagrindinis tikslas – išugdyti pilietišką jaunuolį. 
Duodami įžadus, mokydamiesi, bendraudami, atlikdami įvairiausias užduotis, skautai įgyja gyvenimo patirties, pasitikėjimo savimi, bendradarbiavimo, atsakingumo įgūdžių.
Šiemet skautų judėjimas Lietuvoje švenčia 95-ąjį savo gimtadienį, todėl stovykla „Gėrio pėdomis“ – išskirtinė.
Stulbinantis ir stovykloje dalyvaujančiųjų skaičius: į Žemaitiją atvyko daugiau negu du tūkstančiai skautų ne tik iš įvairių Lietuvos regionų, bet ir iš penkiolikos užsienio šalių.
Stovyklos vieta – Telšiai – pasirinkti taip pat neatsitiktinai. Žemaitija šiemet mini 600 metų krikšto jubiliejų, todėl šia proga jubiliejinė skautų stovykla ir surengta Žemaitijos sostinėje.


Mažeikiškių būrys negausus

Nors Mažeikiuose įsikūrusiai „Žemynos“ draugovei priklauso apie šešiasdešimt skautų, į jubiliejinę stovyklą atvyko tik šešiolika jaunuolių nuo vienuolikos iki aštuoniolikos metų. 
Mažeikių draugovės vadovė Gintarė Valterytė teigia, kad vieni skautai negalėjo atvykti dėl sezoninių darbų ar dėl to, kad atostogauja su tėvais, kiti – dėl finansinių sunkumų.  Ne kiekviena šeima įstengia išleisti vaiką į stovyklą, kainuojančią nemažą sumą.
Kadangi mažeikiškių dalyvavimą iš dalies finansavo Žemaitijos skautų organizacija, kiekvienam iš jų stovykla kainavo apie 150 litų. Įprastinė kaina – dvigubai didesnė.
Tačiau „Žemynos“ vadovė įsitikinusi: pinigai, lyginant su tuo, ką vaikai išgyvena stovykloje, yra nieko verti, nes patirtis ir prisiminimai įgyjami visam gyvenimui.


Ruošiami iš anksto

Kaip teigia draugovių vadovai, vaikai į stovyklą atvažiuoja jau pasiruošę. Dauguma jaunuolių šiam judėjimui priklauso ne pirmus metus, todėl nemažai patirties yra įgiję stovyklaudami savo regionuose. 
Mažeikiškiai tikino, kad prieš vykdami į stovyklą specialiai tam nesiruošė, tik išmoko skautų himną, susipažino su bendromis Lietuvos skautų nuostatomis.
Žemaitijos skautų organizacija į tokio pobūdžio stovyklą anksčiau nebuvo kviečiama, todėl dalyvavimas joje – nauja patirtis.
„Dalyvauti jubiliejinėje stovykloje – kiekvieno skauto pareiga. Kaip sportininkui svarbus dalyvavimas olimpiadoje, taip skautui būtina atvykti į jubiliejinę stovyklą“, – įsitikinusi beveik dvidešimtmetį Marijampolės skautams vadovaujanti moteris.


Pasitaiko sunkumų

Nors žygiai ir užduotys, skautų vadinami pėdomis, vaikams suskirstytos pagal amžių, tačiau Mažeikių draugovės vadovė sako, kad mažiesiems skautams kartais būna fiziškai sunku atlikti tam tikras užduotis. Bet įveikę jas vaikai turi kuo didžiuotis. 
„Žemynos“ draugovės vadovės teigimu, kitas išbandymas, su kuriuo susidūrė skautai, – karštas oras.
„Vaikai nesisaugo tiesioginių saulės spindulių, negeria pakankamai vandens, todėl išėję į žygius nualpsta, gauna saulės smūgį. Vis dėlto rimtesnių sužalojimų jaunuoliai nepatyrė“, – pasakojo G. Valterytė.
Dauguma draugovių vadovų sutinka, kad skautai yra pilietiškai išugdyti, todėl drausmės problemų pasitaiko retai.
Vyresnieji skautai yra sektini pavyzdžiai mažesniesiems. Bėgant laikui mažieji vilkiukai (skautų grupei nuo 6 iki 10 metų priklausantys vaikai) užauga ir patys tampa vadovais. Taip iš kartos į kartą ugdomi pilietiški jaunuoliai, žinantys skautų papročius, tradicijas ir besistengiantys nenusižengti nuostatoms.


Gyvenimo būdas

Mažeikiškės skautės teigia, kad dalyvavimas šiame judėjime joms – gyvenimo būdas. Vieną kartą pabuvus stovykloje sunku tam atsispirti – kuo toliau, tuo labiau norisi „skautauti“. 
Nors daugumą jaunuolių į skautų stovyklas užregistruoja tėvai, tačiau nė vienas jų nesigaili dėl šio tėvų poelgio.
Šeštus metus skautų judėjimui priklausanti G. Valterytė pasakojo, kad į skautų draugovę užsiregistruoja  nemažai mažeikiškių, tačiau ilgam pasilieka tik tie, kurie tikrai atsidavę šiai veiklai.
„Skautiškai“ elgiamės ne tik stovykloje, bet ir už jos ribų. Gaudami skauto kaklaraištį, įžodžius duodame prie tautinės vėliavos, todėl kiekvienam iš mūsų svarbu laikytis skautų įstatų bei tarnauti Tėvynės labui“, – tvirtina „Žemynos“ vadovė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto