Merkelio Račkausko gimnazijos muziejui – įvertinimas

Gimnazijos bendruomenės pastangomis muziejaus eksponatai buvo perkelti į mokyklos erdves, kuriose su jais gali susipažinti visi, kam tai įdomu.

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenę pasiekė džiugi žinia: gimnazijos istorijos muziejus – vienas iš Lietuvos mokyklų muziejų apžiūros konkurso laimėtojų.
Gimnazija ir jos muziejų puoselėjantis mokytojas, kraštotyrininkas Algirdas Vilkas bus apdovanotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I laipsnio diplomais.

Tarp laimėtojų – daugiausia gimnazijų

Mokyklų muziejų apžiūros konkursą kas 2–3 metus rengia Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC). Juo siekiama kelių tikslų: puoselėti mokyklinę muziejininkystę, viešinti edukacinę mokyklų muziejų veiklą, išaiškinti geriausius mokyklų muziejus.
Šiemet konkurse dalyvavo 40 progimnazijų, 30 gimnazijų, 5 pagrindinės mokyklos, 5 profesinio mokymo centrai.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I laipsnio diplomais bus apdovanoti 4 Lietuvos gimnazijų muziejai ir juos puoselėjantys mokytojai. Vienas iš jų – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos istorijos muziejus, kurio vadovas yra mokytojas A. Vilkas.
II ir III laipsnio diplomai skirti dar 13-ai mokyklų, tačiau daugiau Mažeikių rajone ir Telšių apskrityje veikiančių mokyklų muziejų tarp apdovanotųjų nėra.

Nauji mokyklų muziejai – retas reiškinys

Konkurso organizatoriaus – LMNŠC Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininko Arvydo Ščiukaičio skaičiavimu, šalies mokyklose šiuo metu veikia apie 400 muziejų. Tačiau kasmet šis skaičius kinta, nes dalis mokyklų uždaromos, sujungiamos ar tampa mokyklomis-daugiafunkciais centrais.
Prieš 4 metus buvo parengtas ir centro interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos mokyklų muziejų katalogas. Jame publikuojama informacija apie tai, kad mūsų rajone yra 12 mokyklinių muziejų. Tačiau per tą laikotarpį situacija pasikeitė. Uždarius mokyklas Balėnose, Krakiuose, Laižuvoje, Pikeliuose, Renave ir Mažeikių „Jaunystės“ pagrindinę mokyklą, mokyklinių muziejų liko 7. Bet ir tai neaišku, ar visi iš jų dar „gyvi“.
„Mokyklų muziejų įsikuria ir naujų. Po du, tris per metus. Dalis senųjų muziejų perkeliama į geresnes naujas patalpas. Žinoma, vyksta ir atvirkštinis procesas: eksponatai „išsivaikšto“. Tokia yra tiesa“, – apibendrino A. Ščiukaitis.

Dėkoja už entuziazmą

Tačiau grįžkime prie Merkelio Račkausko gimnazijos istorijos muziejaus.
Pasak A. Ščiukaičio, mokytojas A. Vilkas kartu su moksleiviais daug metų dalyvauja LMNŠC vykdomuose konkursuose, etnokultūriniuose projektuose, nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje.

Bendradarbiaujant mokytojams Algirdui Vilkui, Raimondui Milėškai, sukurti gimnazijos pastatų maketai.

„Visa Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos muziejaus medžiaga yra skaitmeninama, muziejus atviras visuomenei, vyksta susitikimai, organizuojami įvairūs renginiai, edukacinės programos, jame lankosi ekskursijos.
Mane labiausiai stebina ir džiugina, kad bendrojo ugdymo mokyklose yra tokių mokytojų kaip Algirdas. Jų entuziazmo dėka puoselėjama mokyklinė muziejininkystė“, – kalbėjo A. Ščiukaitis.

Muziejus kaip tradicijų ir modernumo dermė

Pasak Merkelio Račkausko gimnazijos direktorės Astos Žukauskienės, šiandien mokyklos muziejaus sąvoka, misija pasikeitusi ir gerokai platesnė nei būdavo anksčiau. Puoselėjant gimnazijos istorijos muziejų, tarpusavyje derinami du kertiniai dalykai – tradicijos ir modernumas.
Mokyklos muziejaus misija yra šviesti, o ne tik kaupti eksponatus, informaciją. Todėl ir informacija, ir įvairūs eksponatai, nuotraukos, pasakojančios apie Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenės gyvenimą, istoriją, yra prieinamos ir mokyklos interneto svetainėje, ir įvairiose mokyklos erdvėse, o ne viename kabinete.
Tai padaryta A. Vilko iniciatyvumo, sumanumo, darbštumo, gebėjimo bendradarbiauti, atsidavimo istorijai ir nuoseklaus bei kryptingo darbo dėka, – akcentavo direktorė.
„Mažai kas žino, kad mokytojas Algirdas moksleivių ir savo kasmetines atostogas praleidžia Vilniaus archyvuose ieškodamas įvairių faktų apie mūsų gimnaziją.
Mokymas dabar vyksta nuotoliniu būdu, tačiau, mokytojo iniciatyva, gimnazijos bendruomenė kasdien gauna po nuotrauką iš serijos „Ši diena gimnazijos istorijoje“. Ir mes tų nuotraukų laukiame“, – pasakojo ir muziejaus vadovo laimėjimu džiaugėsi A. Žukauskienė.

Užuomazgos – prieš daugybę metų

Mintis įkurti mokykloje muziejų kilo dar 1925 m. kovo 7 d. tuometinės Mažeikių valstybinės šešiaklasės gimnazijos pedagogų tarybos posėdžio metu. Tada buvo nutarta prie Mažeikių gimnazijos įsteigti Žemaičių Simono Daukanto muziejų. Tačiau ar šis muziejus vykdė kokią nors veiklą, A. Vilkui nepavyko nustatyti.
Vėliau aktyvesni mokiniai bendromis jėgomis įsteigė Senovės pažinimo kuopelę. 1935 m. vasario 26 d. Švietimo ministerijos Valstybinės archeologijos komisijai buvo pranešta, kad gimnazijoje muziejaus nėra, o visi surenkami eksponatai atiduodami Mažeikių „Alkos“ muziejui, kurio vedėjas buvo Mažeikių gimnazijos mokytojas Julius Šlekys.
1989 m. lapkričio 18 d., minint mokyklos 70-metį, atidarytas muziejus. Jis buvo įrengtas vienoje iš klasių. Buvo pasirūpinta muziejaus stendais ir baldais. Daugiausia pastangų steigiant muziejų įdėjo mokytoja Danutė Juškienė. Nuolat iš buvusių mokinių ir mokytojų buvo renkami prisiminimai apie mokyklą, nuotraukos, kaupiami dokumentai.

Muziejų paveldėjo iš pirmtakų

Prieš 10 metų Merkelio Račkausko gimnazijoje biologijos mokytoju dirbti pradėjęs A. Vilkas paveldėjo mokyklos muziejaus įkūrėjų ir puoselėtojų pradėtus darbus.
„Iškart į akis krito tai, kad turima labai mažai medžiagos iš tarpukario laikotarpio, tai yra iš senosios gimnazijos. Pavienių eksponatų, nuotraukų, dokumentų jau buvo, tačiau norėjosi išaiškinti visas abiturientų laidas, mokyklą baigusius mokinius, tolesnius jų likimus, čia dirbusius mokytojus, vykusius renginius ir kitokias veiklas“, – paaiškino muziejaus vadovas.
Mokytojas, kraštotyrininkas A. Vilkas daug laiko praleido Lietuvos valstybiniame centriniame archyve, kur peržiūrėjo visas gimnazijos tarpukario bylas, Mažeikių muziejaus fonduose saugomą medžiagą apie gimnazijos gyvenimą tuo laikotarpiu.
„Viskas surašyta, nurašyta, susisteminta, padaryta daug fotokopijų. Dabar iš tarpukario laikotarpio turime beveik viską“, – apie po gabaliuką surankiotus duomenis pasakojo muziejaus vadovas.

Yra ir neįmintų mįslių

Neįmintų mįslių mokyklos istorijos tema pasitaiko ir daugiau. O bandant surasti atsakymus, atsiranda ir naujų darbų, ir naujų planų.
Pavyzdžiui, renovuojant gimnazijos pastatą, jo pastogėje buvo rastas karo metais vienos klasės užmestas dienynas.
„Tokio neturėjome. Tada gimnazistė Monika Švažaitė parengė puikų pranešimą, kurį pristatė Respublikinėje jaunųjų kraštotyrininkų konferencijoje ir laimėjo pirmąją vietą. Praėjusiais metais gavome pirmosios abiturientų laidos vinjetę. Tiesa, jos kokybė prasta, teks restauruoti, bet tokios vinjetės muziejus neturėjo. Esame surinkę informaciją apie visus tarpukariu dirbusius mokytojus. Jų buvo šimtas, bet neturime daugelio jų portretinių nuotraukų, trūksta tikslesnės biografinės informacijos. Todėl ieškome visur, kur tik įmanoma. Nemažai dar darbo yra ir su sovietinio laikotarpio medžiaga, ir šių dienų. Visko labai daug ir įvairaus dar reikia padaryti“, – tikino A. Vilkas.

Ekspozicijai – nauja vieta

Tai, kad pastarąjį dešimtmetį Merkelio Račkausko gimnazijos muziejus augo, keitėsi, liudija šie įvykiai: 2012 m. vasarą muziejus iš kabineto iškeltas į koridorių, o 2014 m. – į trečią aukštą koridoriuje. 2017 m. rugpjūtį pagamintos ir sumontuotos naujos spintos, į kurias perkelta visa muziejaus fondo medžiaga, įrengta ekspozicija.

Buvusieji gimnazistai, mokytojai, gimnazijos 100-mečio proga apsilankę
savo mokykloje, noriai ieškojo nuotraukose pažįstamų veidų.

Pirmame gimnazijos aukšte įrengti teminiai stendai su nuotraukomis ir tekstais. Antrame aukšte pateikiama visa gimnazijos istorija chronologine seka. Įrengtos spintos, vitrinos, stendai, viskas atnaujinta.
„Rašiau projektus, gavus finansavimą antrame aukšte buvo įrengta edukacinė erdvė. Muziejuje kai kurios eksponatų vietos keičiamos, padaromos teminės parodėlės. Pastaruoju metu įrengtas ekranas, kuriame galima apžiūrėti daug muziejaus fonduose sukauptos medžiagos, kurios nėra ekspozicijoje. Skenuojamos nuotraukos, kopijuojami autentiški dokumentai, sisteminama ir saugoma.
Ateityje planuojama ekspozicijoje prie eksponatų pridėti QR kodus, kad naudojantis išmaniaisiais telefonais būtų galima daugiau sužinoti ar paskaityti apie rodomą eksponatą. Mąstoma apie audiogido, kuris leistų savarankiškai susipažinti su muziejumi, mokyklos istorija bei eksponatais, įdiegimą“, – nuveiktus darbus ir ateities planus apibūdino A. Vilkas.

Prisideda visa gimnazijos bendruomenė

Pašnekovo žodžiais, tam, kad muziejus gyvuotų, reikalingas visos mokyklos bendruomenės indėlis.
A. Vilkas tikino: Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenės nariai dalijasi nuotraukomis, eksponatais, niekada neatsisako padėti. Nemažai medžiagos pernai gimnazijos šimtmečio proga buvo gauta iš senųjų mokytojų ir buvusių auklėtinių.
„Dailės ir technologijų mokytojas Raimondas Milėška daug padeda maketuojant stendus, restauruojant senas nuotraukas, dizaino, muziejaus ekspozicijos apipavidalinimo ir kitais klausimais. Direktorė visada padeda išspęsti techninius klausimus, jei trūksta kokių baldų, vitrinų, stendų. Tariamės, kaip viską tvarkingai, estetiškai sudėlioti. Iš mokyklos administracijos palaikymas didžiulis, tuo aš labai džiaugiuosi ir esu dėkingas. Gimnazijos mokytojai taip pat stengiasi mokinius supažindinti su mokyklos istorija, yra vedamos ekskursijos, teminės apžvalgos“, – apie mokyklos bendruomenės palaikymą pasakojo muziejaus puoselėtojas.
Nuotraukos iš gimnazijos ir redakcijos archyvų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto