Mero atvirumas supykdė politikus

Ketvirtadienį vykusiame neeiliniame Savivaldybės tarybos posėdyje merui Vilhelmui Džiugeliui buvo įteiktas keturiolikos Tarybos narių pasirašytas paklausimas. Reikalaujama pagrįsti teiginius, išsakytus straipsnyje „Politikui tenka pasirinkti, kuo būti: bambuku ar ąžuolu“ („Santarvė“, Nr. 11).
Vieni politikai teigia, jog savo pasisakymais meras apspjaudė Tarybą ir dėl to turėtų atsistatydinti, kitų nuomone, pasipiktinusieji nori užgniaužti demokratiją ir žodžio laisvę.
REIKALAVO PASIAIŠKINTI
Baigiantis neeiliniam Tarybos posėdžiui, kuriame buvo pristatytas 2007-ųjų metų biudžeto projektas, socialdemokratų lyderis Jonas Jurkus kreipėsi į Tarybos narius, ragindamas pasirašyti susitarimą dėl korektiškos rinkimų į Savivaldybės tarybą kampanijos.
Esą reikėtų atsisakyti tarpusavio kritikos ir žeminimo.
„Matyt, vėluojame pasirašyti tokį dokumentą. Tai supratau perskaitęs šeštadienio laikraštį. Prieš Naujuosius metus meras mums dėkojo už darbą, o dabar apspjaudė. Per septyniolika metų turėjome išmokti korektiškumo. Šie rinkimai turėtų praeiti be spjaudymosi ir pykčio“, – teigė politikas.
J. Jurkaus bendražygis Antanas Tenys perskaitė 14 Tarybos narių pasirašytą paklausimą, kuriuo reikalaujama, kad V. Džiugelis pagrįstų penkis interviu išsakytus teiginius: „Šioje Taryboje buvo labai daug verslininkų, į politiką atėjusių su savais interesais“; „Mane pakvietė J. Jurkus ir V. Macevičius. Prieš tai į ligoninę siuntė komisiją po komisijos, šios pateikdavo tendencingas išvadas“; „Skaudino Vytauto Prialgausko pozicija… Jis pats asmeniškai net tris kartus mane įkalbinėjo“; „… reikėjo stovėti už administracijos direktoriaus nugaros ir dubliuoti darbą“; „Vienas „socdemų“ stovyklos žmogus man pareiškė, jog B. Kryžius pas juos seniai. Mane paralyžiavo“.
Nors paklausime nurodoma, jog meras turėtų atsakyti artimiausiame Tarybos posėdyje, centristas V. Prialgauskas pareikalavo, kad meras pasiaiškintų tuojau pat.
„Mere, reikia sugebėti garbingai baigti kadenciją. Mero kėdė yra ne tam, kad žemintumėte kitus. Nereikia laukti kito Tarybos posėdžio – meras gali atsakyti ir šiandien. O mes, išgirdę paaiškinimą, galvosime, ką darysime toliau“, – ragino V. Prialgauskas.
V. Džiugelis patikino labai gerbiąs Tarybos narių nuomonę, tačiau aiškintis dabar neketinąs – į raštišką paklausimą bus atsakyta raštu iki nurodyto termino.

NESĖDĖS
VIENOJE PATALPOJE

V. Prialgauskas „Santarvei“ sakė, jog V. Džiugelio atsakymai į korespondentės klausimus buvę labai „nemeriški“. Dėl šios priežasties nuo šiol jis nesėdėsiąs su V. Džiugeliu vienoje patalpoje.
„Jeigu jis teigia, kad iš dvidešimt septynių Tarybos narių dirbo tik vienas kitas, o visi kiti buvo tik politikai, tai kyla klausimas, ką jis pats veikė – juk buvo tos Tarybos vadovas. Jis giriasi, kad pririnko mokesčių, pagerėjo finansiniai rodikliai, tačiau pasirodo, kad pagal gautus pinigus mūsų rajonas ir vėl yra paskutinis šalyje“, – piktinosi politikas.
V. Prialgauskas neslėpė, jog ir pats yra susidaręs gana negatyvią nuomonę apie šią, kadenciją baigiančią Tarybą, tačiau, jo teigimu, tai yra tik pačios Tarybos reikalas – apie tai negalima viešai kalbėti.
„Iš tikrųjų buvo tokių dalykų, apie kuriuos net nesinorėtų prisiminti, tačiau aš laikausi etikos ir neplatinu tos informacijos. Manau, kad kai kurie Džiugelio atsakymai turėjo būti solidesni, privalėjo parodyti, kad jis pasitiki savo jėgomis“, – teigė jis.
V. Prialgausko nuomone, visi Tarybos nariai turėtų suprasti, kad kadencija baigiasi, todėl nebereikia išryškinti buvusių klaidų – po rinkimų jos būsiančios nurašytos, nusėsiančios.
„Naujos kadencijos Taryba statysis ant naujų pamatų. Kadangi šioje Taryboje pamatėme daug negerų dalykų, manau, po rinkimų dauguma formuosis visiškai kitaip“, – įsitikinęs politikas. Centro partijos narys neslėpė, kad dabar jo žvilgsnis krypsta į socialdemokratus.

P. NOREIKA
ATSISTATYDINTŲ

Socialdemokratų sąjungos lyderis Pranas Noreika taip pat įsitikinęs, kad meras neturėjo teisės kritikuoti Tarybos narių.
„Taryba buvo išrinkta žmonių. Nesvarbu, kokia ji buvo, tačiau dirbo. Rinkėjai patys atsirinks, kaip mes dirbome. O merui neleidžiama sakyti, kad visi dirbo blogai, tik jis vienas gerai. Kodėl vienas žmogus turi nuspręsti, kaip aš dirbau? Apie mano darbą tegul sprendžia rinkėjai“, – įsitikinęs Tarybos narys.
Pasak P. Noreikos, jeigu jis būtų meras, baigiantis kadencijai pasakytų, kad visa Taryba dirbo gerai ir paragintų garbingai eiti į naujus rinkimus.
Socialdemokratų sąjungos pirmininkas sakė neatsimenąs, kokie V. Džiugelio teiginiai jį labiausiai įžeidę – esą skaudino apskritai visas interviu.
„Joks vadovas neturi teisės viešai smerkti savo bendražygių! Jeigu aš gaučiau keturiolikos žmonių pasirašytą raštą, suprasčiau, kad man yra išreikštas nepasitikėjimas. Pasakyčiau, kad negerai pasielgiau arba ne taip mano mintis interpretavo spauda, ir atsistatydinčiau. Tai būtų vyriška ir garbinga“, – modeliavo situaciją P. Noreika.
Beje, P. Noreika prisipažino buvęs tas „socdemų“ stovyklos žmogus, V. Džiugeliui pasakęs apie Broniaus Kryžiaus bendradarbiavimą su socialdemokratais. Jam esą per Ekonomikos komiteto posėdį apie tai prasitaręs Gintautas Šmaižys.
„Kas čia tokio, kad Kryžius pasirašė tą sutartį? Tegul rinkėjai sprendžia, ar jis gerai padarė“, – sakė jis.

JAUČIASI ĮŽEISTI
Socialdemokratas G. Šmaižys taip pat įsitikinęs, kad meras viešai įžeidė Tarybos narius. Esą norėjęs parodyti, kad jis vienas dirbo, o visi kiti buvę blogi.
V. Džiugelio teiginys, jog ši kadencija buvo marga, su savais interesais, ne visada nuosekli, įžeidė ir Tarybos narę Virginiją Vilimienę.
„Mesti kaltinimai nelabai maloniai nuteikė. Juk dirbame be atlyginimo, važiuojame į tuos posėdžius, nagrinėjame medžiagą. Gal jis nieko pikto negalvojo… Manau, normalu, kad Taryba paklausė“, – svarstė V. Vilimienė.
Naujosios sąjungos atstovo Antano Dainiaus pavardė ir parašas taip pat figūruoja tarp pasirašiusiųjų. Tačiau prie Dainiaus pavardės parašyta, kad jo vardas – Jonas.
„Jėzus Marija! Nejaugi taip parašiau?! Aš Antanas esu! Antanas! O pasirašiau vien todėl, kad straipsnyje buvo paminėta Macevičiaus pavardė (V. Macevičius – buvęs Naujosios sąjungos Mažeikių skyriaus lyderis – V.S.). Vakar su meru viską išsiaiškinome. Dabar man atrodo, kad tame straipsnyje nieko blogo nebuvo“, – tikino A. Dainius.

NEPATINKA
VEIDMAINYSTĖ

Tarp trylikos paklausimo nepasirašiusių Tarybos narių – aktyvumu garsėjantis Jokimas Raila. „Santarvei“ jis teigė, jog nepasidavęs įtikinėjimams brūkštelti savo parašą todėl, kad yra krikščionis demokratas, vadinasi, privaląs būti teisingas.
„Taryboje prasidėjo rinkimų vajus, o man tai nepatinka. Taryba turi spręsti reikalus, o ne užsiimti agitavimu už kiekvieną partijėlę. Nemalonu klausyti, kai atsistoja Jurkus ir pradeda agituoti už vienybę Taryboje, tačiau juk jis pirmas tą raštą pasirašė. Man tokia veidmainystė nepatinka“, – piktinosi krikščionis demokratas.
J. Raila priminė liaudies išmintį, jog nereikia arklių keisti pervažoje. Tai yra likus kelioms savaitėms iki rinkimų kvaila kelti „kaimišką šurmuliuką“.
„Jeigu meras kažką įžeidė, tegul kreipiasi į teismą ir aiškinasi, kieno tiesa. Kuo čia dėta Taryba? Ant manęs taip pat daug ką parašo. Perskaitau, pagalvoju, gal kaltas buvau. O jeigu nekaltas, vadinasi, nemokėjau išreikšti savo minčių“, – sakė J. Raila.

IŠ KLAIDŲ MOKOMASI
Partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys Kęstutis Bartkevičius prisipažino, jog kai kurie V. Džiugelio teiginiai jį taip pat nemaloniai nuteikę. Anot jo, dėl artėjančių rinkimų visi pasidarė pernelyg jautrūs. Tačiau paklausimo nepasirašė.
„Net negalvoju pasirašinėti po tokiais raštais. Atsisakau politikuoti, skaudinti, juodinti, žeminti. Džiugelis yra meras, ir jis turi teisę kalbėti taip, kaip mano. Nesuprantu, kodėl kai kuriuos užgavo kalba apie interesus. Pavyzdžiui, aš esu Verslininkų asociacijos atstovas, todėl neslepiu, kad gyniau ir ginsiu Mažeikių verslininkų interesus“, – kalbėjo vicemeras.
K. Bartkevičiaus nuomone, negalima visko nurašyti užmarštin – smagu prisiminti gerus darbus, o iš klaidų būtina mokytis.
„Kaip galima gyventi be praeities? Žinoma, skriaudas geriau užmiršti, tačiau klaidas būtina analizuoti ir daryti išvadas“, – įsitikinęs politikas.
Anot jo, galbūt kai kuriuos politikus išgąsdino mero atvirumas.
„Manau, jog politikams labiau norėtųsi abstrakčių kalbų, o rinkėjams reikia atvirumo. Jeigu kalbėsi kaip stuobrys, politikai supras, tačiau žmonės – ne“, – sakė K. Bartkevičius.

KUR VIEŠUMAS?
Liberalcentristė Stasė Čupkovienė teigė nieko nežinojusi apie parašų rinkimą. Tačiau ir paprašyta tikrai nebūtų pasirašiusi.
„Žinoma, tas straipsnis buvo gana aštrus, tačiau aš nemačiau nieko žeidžiančio. Nepastebėjau ir nepagarbos Tarybai. Manau, pačiam merui spręsti, ar jis per daug atskleidė, ar – ne. Galbūt aš būčiau kitaip kalbėjusi, bet tai būtų buvęs mano interviu. Apskritai dabar turbūt kiekvienas apsispręsime, ką sakyti žmonėms, ką atskleisti, o ką nutylėti. Tam ir yra rinkimai, kad žmonės galėtų vertinti“, – kalbėjo Liberalų ir centro sąjungos narė.
Pasak S. Čupkovienės, sunku suprasti tuos, kurie ragina viską nutylėti – kur tada viešumas, skaidrumas.
„Žmonės turi viską matyti. Pasiryžome eiti į rinkimus, todėl turime būti kaip ant delno. Visos problemos prasideda nuo nepasakymų, slapukavimų. Pasirinkome tokį kelią, tai būkime permatomi kaip stikliukai. Ir dėl interesų nereikėtų pykti. Apskritai politika yra interesų derinimas. Jeigu nėra interesų – nėra ir politikos. Žinoma, verslininkai gins savo interesus, švietimiečiai – švietimiečių“, – sakė S. Čupkovienė.

ATSAKO
UŽ KIEKVIENĄ ŽODĮ

V. Džiugelis „Santarvei“ prisipažino negalįs suprasti, kodėl Tarybos nariai jo žodžius interpretavo kaip įžeidimą.
„Aš tikrai nenorėjau nieko įžeisti. Gerbiu absoliučiai visus, tačiau ir šiandien neatsisakau nė vieno pasakyto žodžio. Po kiekvienu galiu pasirašyti. Aš nesakiau, kad Taryba dirbo blogai – tai būtent jie taip suprato. Politikai dažnai skaito tarp eilučių, ir kiekvienas savaip interpretuoja“, – kalbėjo Tarybos vadovas.
V. Džiugelis akcentavo, kad jokiu būdu nebuvo kalbėta apie asmeninius politikų interesus. Tiesiog pasakyta sparnuota frazė, dažnai sklandžiusi šioje Taryboje.
„Galvojau apie daug platesnę šios frazės reikšmę. Juk verslininkai visą laiką kalbėdavo apie tai, jog Savivaldybės pinigai turi cirkuliuoti Mažeikiuose. Aš tam pritariu, tačiau reikia laikytis įstatymo. Nemanau, kad yra blogai, jog verslininkai atstovavo verslininkų interesams – kiekvienas kuruoja tai, kas jam labiau artima ir suprantama“, – teigė meras.
V. Džiugelio nuomone, daugeliui politikų jo atskleisti faktai yra gerai žinomi. Ir tie, kurie reikalauja korektiškos kovos, turėtų prisiminti tas prieš pusketvirtų metų vykusias derybas bei pripažinti, kad straipsnyje yra kalbama apie tai, kas iš tikrųjų vyko.
„Nežinau, kodėl jie tai neigia. Juk tai nėra koks kriminalas. Tada vyko politinė kova, o tam tikros vilionės yra politinio žaidimo dalis. Nieko nesupainiojau ir kalbėdamas apie Prialgauską. Matyt, jis savo partiečiams pasakojo kiek kitaip. Dabar išlindo tiesa, todėl nežino, kaip pasiaiškinti“, – svarstė meras.
Pasak V. Džiugelio, matyt, Tarybos nariai per daug tiesmukiškai viską supratę – paminėjus vieną, didžiausią įspūdį dariusį žmogų, nereiškia, kad kiti yra blogi.
„Kuriuose mano žodžiuose jie įžiūri, kad Taryba blogai dirba? Juk tik Tarybos sprendimų dėka tiek daug padaryta! Aš sau neprisiimu visų nuopelnų. Sakau: „Padarė Taryba, kuriai vadovavau aš“, – stebėjosi politikas.
Meras teigė neketinąs atsistatydinti – nematąs jokios savo kaltės. Taip pat jo negąsdina galimybė būti pašalintam iš šio posto.
„Dirbsiu, kol būsiu meras. O visos tos peripetijos man visai nerūpi. Šios kėdės aš tikrai nesilaikau (seniai atsikračiau nerimo), juolab visiškai nesijaučiu kaltas. Dabar man rūpi biudžetas, nevalytos gatvės ir kitos problemos. O žodžių interpretacijomis tegul užsiima kiti“, – teigė V. Džiugelis.
Jono STRAZDAUSKO nuotr.:
V. Prialgauskas teigia niekada nebūsiąs su V. Džiugeliu vienoje patalpoje – taip jį paveikusios „nemeriškos“ mero mintys.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto