Miškai jau parduodami ir aukcionuose

Nuotr. iš redakcijos archyvo

Aukcionuose bus parduodami tie miškai, į kuriuos nėra pateikta prašymų atkurti nuosavybės teises ir kurie nėra priskirti valstybinės reikšmės miškams. Pirmieji aukcionai rajone turėtų įvykti kovo balandžio mėnesiais.

Rengiami projektai

Nacionalinės žemės tarnybos Mažeikių rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas Zigmantas Šimkus informavo, kad valstybinės miškų žemės sklypai, skirti parduoti, projektuojami rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus.
Šiuo metu mūsų rajono savivaldybės teritorijoje rengiami 6 žemės reformos žemėtvarkos projektai, kuriuose jau projektuojami ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai (Balėnų, Užlieknės, Užežerės, Žemalės, Laižuvos, Leckavos kadastro vietovių). Kiekvienoje teritorijoje projektuojama vidutiniškai iki 10 miškų ūkio paskirties žemės sklypų.
Patvirtinus šiuos teritorijų planavimo dokumentus, bus suprojektuota apie 50 miškų ūkio paskirties žemės sklypų. Dalis miško sklypų parduoti aukcionuose bus skirta iš tų teritorijų, kurios jau yra anksčiau suprojektuotos miškų urėdijai ir jiems yra būtini tik kadastriniai matavimai.
Šiais metais numatyta dar rengti beveik visų kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektus ir kiekvienoje iš jų numatoma ieškoti galimybių suprojektuoti nuo 5 iki 10 tokių sklypų.
Prieš priimant sprendimus dėl miško sklypų pardavimo, turi būti gautos Valstybinės miškų tarnybos išvados, ar šie sklypai jau anksčiau nėra priskirti valstybinės reikšmės miškams arba tie sklypai nėra įsiterpę tarp valstybinės reikšmės miškų. Šiuo metu šiai tarnybai yra pateikta 60 sklypų, kurių bendras plotas yra per 170 ha.
Patvirtinus projektus bus atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai. Sklypai valstybės lėšomis registruojami valstybės įmonėje Registrų centre. Registruotų sklypų dokumentacija bus perduota Valstybės žemės fondui, kuris ir vykdys aukcionus. Apie juos gyventojai bus informuojami.

Aukcionai jau prasidėjo

Z. Šimkus informavo, kad bus parduodami tie miškai, į kuriuos nėra pateikta prašymų atkurti nuosavybės teises ir kurie nėra priskirti valstybinės reikšmės miškams. Saugomose teritorijose parduotini miško žemės sklypai turi atitikti Saugomų teritorijų įstatyme nurodytas išimtis, t. y. parduotini miško sklypai turi būti iki 5 ha ploto, įsiterpę į žemės ūkio naudmenas ir esantys tarp privačios žemės valdų.
Sausio 1 dienos duomenimis, rajone laisvo valstybino fondo teritorijose yra apie 700 ha miško plotų, dalis jų saugomose teritorijose. Iš viso tikimasi suformuoti apie pustrečio šimto sklypų.
Šalyje šiais metais planuojama suformuoti apie 6 tūkstančius miško sklypų, skirtų parduoti. Jau paskelbti pirmieji aukcionai Šiaulių, Radviliškio rajonuose.
Z. Šimkus informavo, kad mūsų rajone pirmieji miško sklypų pardavimo aukcionai turėtų įvykti kovo balandžio mėnesiais. Šis procesas turėtų paspartėti vasarą.

Lems didžiausia kaina

Žemėtvarkos skyriaus vedėjas informavo, kad teisę įsigyti parduodamus miškų žemės sklypus turi Lietuvos piliečiai ir juridiniai asmenys, taip pat konstituciniame įstatyme nustatyti užsienio subjektai.
„Valstybinės miškų žemės sklypus, jeigu jie įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ir neviršija 1 hektaro ploto, pirmumo teise įsigyti galės besiribojančių privačių sklypų savininkai. Jei prašymą pirkti tokį įsiterpusį miško plotą pateiks vienas besiribojančio žemės sklypo savininkas, miško žemės sklypas jam bus parduodamas be aukciono, o jei prašymą pirkti pateiks keli žemės sklypų savininkai, kurių žemė ribojasi su įsiterpusiais plotais, toks miško sklypas bus parduodamas uždaro aukciono būdu tam savininkui, kuris pasiūlys didžiausią kainą“, – subtilybes aiškino vedėjas.
Kitais atvejais valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai bus parduodami atviro aukciono būdu asmeniui, kuris už parduodamą miško sklypą pasiūlys didžiausią kainą.

Parenkami patrauklesni miškai

Planuojamų parduoti miškų sklypų dydis yra gana įvairus –  nuo keliasdešimt arų iki 10 ar net daugiau hektarų. Gyventojus domina, kokie miškai bus siūlomi pirkti.
„Iš tikro tai nėra rinktiniai miškai, kuriuos privatizavus galbūt galima rengti projektus ir vykdyti plynus kirtimus, gaunant dideles pajamas.
Iš kitos pusės, pardavimui parenkami patrauklesni miško sklypai, kurių medienos amžius gal ir nėra brandus, tačiau neretai ten jau dabar būtini vienokie ar kitokie kirtimai, retinimai ar kiti miško tvarkymo darbai.
Yra ir gana gražių formuotinų lapuočių ar mišrių miškų plotų, kur iš tikro galbūt ateityje bus galimi rimtesni miško tvarkymo darbai, nes atskirų rūšių medžių amžius artėja prie leistinos kirtimo ribos“, – aiškino Z. Šimkus.
Žemėtvarkos skyriaus vedėjas pasidžiaugė, kad atsiras šių teritorijų savininkai, kurie ūkiškiau tvarkys šiuos miškus. Skyriaus specialistai konsultavosi su žemių savininkais, stambesniais ūkininkais, potencialiais pirkėjais apie pageidavimą pirkti miško sklypus.
Z. Šimkus tvirtino, kad ir ateityje bus įsiklausoma į tokias nuomones, parenkant sklypus aukcionams. „Manau, kad tai puiki galimybė tiems kaimiečiams, kurie neturi savo miško, įsigyti atskirus gal ir mažesnius miško sklypelius, kad apsirūpintų pigesniu kuru. O ateityje tinkamai tuos plotus prižiūrint, galima susiformuoti pageidaujamus medynus, susikuriant ne tik darbui, bet ir poilsiui tinkamas teritorijas“, – apie aukciono naudą samprotavo valstybės tarnautojas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto