Mokės palūkanas už atidėtas skolas „Sodrai“

Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Laiku nesumokėjusiems „Sodrai“ visų įmokų, skolos grąžinimą bus galima išdėstyti per metus. Tačiau už kiekvieną pradelstą dieną bus skaičiuojamos palūkanos.

Galimybė atidėti metams

Šiuo metu darbdaviai, vadinamieji draudėjai, susidūrę su laikinais finansiniais sunkumais, gali kreiptis į „Sodrą“ dėl mokesčių skolos mokėjimo atidėjimo. Susidariusios socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų skolos mokėjimas gali būti atidedamas ne ilgiau nei metams.
„Sodros“ Mažeikių skyriaus direktorė Laima Nagienė priminė, kad skolininkas tuo laikotarpiu nėra atleidžiamas nuo einamųjų įmokų mokėjimo, kurios privalo būti sumokėtos iki kiekvieno mėnesio 15 d.

Skaičiuojamos palūkanos

Skolos mokėjimą buvo galima atidėti ir ankstesniais metais, tačiau iki šiol, atidėjus skolos mokėjimą, nei delspinigių, nei palūkanų draudėjas nemokėdavo, būdavo numatytos kitos skolos išieškojimo priemonės.
Šiais metais už atidėtą skolos mokėjimo laikotarpį palūkanos sieks 0,01 proc. už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.
Nesumokėjus skolos pagal suderintą įsiskolinimo grafiką, jau bus skaičiuojamos didesnės – 0,03 proc. palūkanos už kiekvieną pavėluotą dieną – iki tos dienos, kol skola bus sumokėta.
Palūkanos ir padidintos palūkanos bus skaičiuojamos visoms po 2012 m. sausio 1 d. atidėtoms skoloms. Palūkanų dydį nustato finansų ministras Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Susidarė milijoninės skolos

L. Nagienės teigimu, mūsų rajone daugiausiai skolininkų yra tarp savarankiškai dirbančių asmenų.
Ji informavo, kad šiuo metu skolingi yra 306 draudėjai, jų bendra skola sudaro per 675 tūkst. litų. Pridėjus prie šių skaičių jau bankrutavusias įmones, kurių yra per 40, skola šokteli iki 10 mln. 602 tūkst. litų. Bene didžiausia šios skolos dalis atitenka buvusiai Kompresorių gamyklai.
Šalyje per praėjusius metus su draudėjais buvo sudarytos 4553 sutartys, kuriomis draudėjams buvo atidėtas 14,1 mln. litų skolos mokėjimas. Atidėtą įsiskolinimą per šį laikotarpį likvidavo 2646 draudėjai, kurie į „Sodros“ biudžetą pervedė 9,7 mln. litų, tačiau 1213 draudėjų neįvykdė sutartyje numatytų reikalavimų, todėl sutartys su jais dėl 2,7 mln. litų sumos buvo nutrauktos.

Reikalingi dokumentai

L. Nagienė priminė, kad dėl įmokų skolos mokėjimo atidėjimo draudėjai turi kreiptis į „Sodros“ skyrių. Draudėjas turi pateikti prašymą, kuriame nurodo įsiskolinimo priežastis, būsimą veiklą, turinčią pagerinti draudėjo finansinę būklę, įsiskolinimo grąžinimo grafiką ir paskutinio ataskaitinio laikotarpio veiklos finansinę ataskaitą.
Savarankiškai dirbantys asmenys turi pateikti prašymą, kuriame nurodo skolos atsiradimo priežastis, ir skolos grąžinimo grafiką. Draudėjų prašymus „Sodra“ turi išnagrinėti per 20 darbo dienų.
Dėl savarankiškai dirbančiųjų skolos atidėjimo sprendimus priima „Sodros“ teritoriniai skyriai, dėl draudėjų, turinčių samdomų darbuotojų, – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Jei skola didesnė nei 100 tūkst. litų, sprendimas priimamas pritarus „Sodros“ tarybai. Jeigu draudėjo finansiniai įsipareigojimai mažesni už jo turtą, įmokų mokėjimas gali būti atidėtas iki vienerių metų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto