Muzikos mokyklos kolektyvas prašo pagalbos

Dainora Petrikienė (antra iš kairės) tikino su mokyklos administracija nususikalbanti jau dvejus metus. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos profesinė sąjunga, nerasdama dialogo su mokyklos administracija, pagalbos kreipėsi į valdžios atstovus. Profsąjungoms be tarpininkų nepavyko išspręsti kolektyvui rūpimų klausimų. Susitikimo metu Švietimo skyriuje darbuotojai iš direktoriaus išgirdo daug pažadų, tačiau iš anksto džiaugtis neskubėjo.

Nesusišnekėjo

Mažeikių rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Sigutė Bernotienė tokį pusių nesusikalbėjimą palygino su buitiniais dalykais, šeima, kurioje atsirado truputėlis dūmų.
Mokyklos profesinės sąjungos, siekdamos aiškumo ir kelių, kaip būtų galima sutaupyti lėšų, taip pat dėl kitų darbo problemų kreipėsi į mokyklos direktorių Ričardą Grušą su prašymu, kad šis kiekvieną mėnesį pateiktų ataskaitą, kur išleidžiami mokyklai skirti pinigai.
Į šį paklausimą jie prašė raštiško atsakymo, bet jo nesulaukė. Kilo nesusipratimų ir dėl kitų dalykų, bet su  profsąjungomis direktorius bendros kalbos nepradėjo.
„Kadangi visur yra piniginiai trūkumai, nėra tų pinigėlių, kiek reikėtų, įvyko paprasčiausias nesusišnekėjimas: vienas parašė raštą, į kurį kitas iki tam tikros dienos neatsakė, kadangi buvo užsiėmęs, pasiūlėme tą situaciją išsiaiškinti pas vedėją“, – kilusius nesutarimus komentavo S. Bernotienė.

Nesutaria keletą  metų

V. Klovos muzikos mokyklos profesinės sąjungos pirmininkė Dainora Petrikienė pasakojo, kad nesusipratimai su mokyklos administracija prasidėjo nuo pat profesinės sąjungos mokykloje įkūrimo – prieš dvejus metus.
Profesinė sąjunga, siekdama taupyti mokyklos lėšas, pareiškė pageidavimą, kad mokyklos administracija kiekvieną mėnesį pateiktų detalų sutaupytų lėšų sąrašą bei sudarytų visų metų biudžeto taupymo planą.
„Buhalterė nesutiko pateikti tokios ataskaitos, su manimi nėjo į kalbas, išvarė iš kabineto, todėl surinkome parašus ir paprašėme mokyklos direktoriaus į tuos klausimus atsakyti raštiškai, bet nesulaukėme jokio atsakymo. Paskui dar kelis kartus kreipėmės pakartotinai, bet atsakymo nesulaukėme“, – pasakojo D. Petrikienė.
Kadangi netrukus prasidės atostogos, profsąjungoms pavyko susitarti, kad nuo rugsėjo mėnesio tokia ataskaita bus.

Nėra kolektyvinės sutarties

Mokyklos profesinė sąjunga taip pat pageidauja mokykloje sudaryti darbo grupę mokyklos sutaupytoms lėšoms kontroliuoti ir skirstyti – toks reikalavimas atsirado remiantis auditorių  rekomendacijomis.
„Tokia grupė turėtų būti, o pas mus tokios nėra, tad sutaupytos lėšos dabar skirstomos tiktai su buhalterės ir vadovo parašu. Mes paprašėme, kad tokia grupė būtų sudaryta iš profsąjungos atstovų ir administracijos. Kas ten bus, jie bus atsakingi, kam lėšas panaudoti“, – „Santarvei“ teigė D. Petrikienė.
Profesinė sąjunga dar 2010 metais surašė kolektyvinę sutartį ir paprašė ją pradėti analizuoti ir pasirašyti. D. Petrikienė sako, kad analizuoti sutartis pradėta, bet iki šiol nepasirašyta.
Nuo kovo 1-osios jau nebevyksta susirinkimai, kuriuose būdavo aptariama kolektyvinė sutartis, nors buvo sutarta dėl to rinktis kiekvieno mėnesio antrąjį antradienį.
„Aišku, ne visi visada į susirinkimus gali ateiti. Abi pusės esame sutarę turėti pakaitinius žmones, bet šiemet susirinkome du kartus ir viskas baigėsi, kiek čia beliko, ir metai baigsis“, – samprotavo D. Petrikienė.

Aiškinosi posėdžiuose

Savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komitetas nesugebėjo padėti pagalbos prašantiems žmonėms ir pasiūlė abiem nesusišnekančioms pusėms sėsti prie derybų stalo pas Švietimo skyriaus vedėją. Antradienį toks susitikimas įvyko.
V. Klovos muzikos mokyklos direktorius Ričardas Grušas nenorėjo sutikti su jam metamais kaltinimais. Vadovo teigimu, jam pateikti klausimai, susiję su mokyklos biudžeto taupymu, tarifikacijos tvarkymu ir su profsąjunga, svarstyti jau penkis kartus.
„Mano paties iniciatyva buvo sukviestas profsąjungos komiteto ir direkcijos posėdis, du kartus krepšelio panaudojimo galimybes svarstėme su buhaltere. Į visus klausimus, kurie čia iškelti, sprendimai priimti penkiuose pasitarimuose. Negi kiekvieną kartą, kai vyksta svarstymai, mes turime tą patį kartoti?“ – klausė mokyklos vadovas.
R. Grušas pripažino, kad į profsąjungų pateiktus klausimus formaliai reikėjo atsakyti raštu, bet sakė nesuprantąs, kam to reikia, nes visus juos svarstė kartu.

Pakankamai valandų nėra

V. Klovos muzikos mokyklos profesinė sąjunga pageidavo, kad mokytojams nebūtų mažinamos valandos, bet, direktoriaus žodžiais, jeigu tų valandų nėra, tai jų ir nebus: dėl to eita ir pas Švietimo skyriaus vedėją, bet jei mokinių krepšelis mažinamas, jis didesnis nebus – visa tai susiję su biudžeto taupymu.
„Mokykloje yra visa tų svarstymų medžiaga, kaip geriau išspręsti šitą klausimą, paskui dar svarstyta, kaip rasti sprendimą pateiktu klausimu. Visi tie klausimai sueina į biudžeto taupymą, ką mes ir svarstėme. Ką aš galiu padaryti, kai mes kone kiekvieną savaitę rinkdavomės svarstyti. Ir kiekvieną kartą aš turėjau atsakyti. Ką aš turėjau atsakyti?“ – vėl klausė R. Grušas.

Direktorius privalo  atsakyti

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų Mažeikių susivienijimo pirmininkė Judyta Čejauskienė priminė, kad mokyklos vadovas privalo atsakyti ne tik į organizacijų, bet ir į pavienių žmonių užklausimus.
„Jeigu reikia atsakyti raštu, tai ir reikia – svarstymo prie rašto nepridėsi. Nėra jokio registracijos numerio, nėra datos, raštiškai neatsakyta, tai mes turime kreiptis į Administracinį teismą“, – procedūrą paaiškino J. Čejauskienė.
Ji tvirtino, kad profesinė sąjunga atlieka savo vaidmenį, kurį numato Profesinių sąjungų įstatymas: ji turi teisę kontroliuoti darbo santykių laikymąsi, reikalauti panaikinti darbdavio sprendimus, jei jie pažeidžia darbuotojų ir ekonomines bei socialines profsąjungos narių ir visų dirbančių žmonių teises.
„Iškyla klausimas tik dėl taupumo: aš manyčiau, jeigu žmonės geranoriškai rašo raštą, siūlo sudaryti  komisiją, siūlo bendrai kalbėtis, tad nereikia prieš žmones koja uždarinėti durų. Kad ir kaip būtų, jums tenka susitaikyti. Jūs neturėjote profsąjungos nuo pat sovietinių laikų, bet dabar su jomis taikstomasi ir visi dokumentai yra derinami, buhalteriai taip pat derina… Esame valstybės tarnautojai ir peržengti etikos ir etiketo negalima“, – priminė J. Čejauskienė.

Kvietė ne  profsąjungos

R. Grušas priekaištavo mokyklos profesinėms sąjungoms, kad dėl jų nepasitenkinimo jis į susitikimą pas merą buvo kviečiamas tą dieną, kai muzikos mokykla rengė Žemaitijos krašto festivalį.
„Meras mano situaciją suprato ir pasakė, kad eičiau į renginį, nes tai yra svarbiau“, – prisiminė direktorius.
Į Tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį jis buvo iškviestas tą dieną, kai muzikos mokykloje vyko baigiamieji egzaminai.
Į tai profesinės sąjungos pirmininkė D. Petrikienė atsakė, kad ne jie nustatė datas, kada iškvies meras ir įvyks Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis, kuriame dėl egzaminų negalėjo dalyvauti ir muzikos mokyklos atstovai.

Priimti bendri  sprendimai

Susirinkimo metu abi pusės diskutavo įvairiais jiems svarbiais klausimais. R. Grušas pažadėjo, kad į visus profesinės sąjungos klausimus atsakys raštu. Taip pat nutarta V. Klovos muzikos mokykloje sudaryti darbo grupę, kuri kontroliuos, kaip mokykloje panaudojamos ir skirstomos piniginės lėšos.
Dėl kolektyvinės sutarties, nutarta ją galutinai parengti ir pasirašyti iki spalio 1 dienos. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys tvirtino, kad didelis pliusas yra jau vien tai, kad toks susitikimas įvyko ir dėl visų problemų bus sutarta.
„Kad tokių dalykų nebūtų, susėskit, susitarkit, juk dirbat viename kolektyve, sėdite vienas prieš kitą, kiekvieną dieną susitinkate, sveikinatės. Norėčiau, kad emocijas nustumtumėt į šoną. Paties pokalbio pradžioje kažkas sakė: užbraukiam liniją ir žiūrėkim į priekį: kas buvo – buvo, aš  suprantu, kad tai mes jau išsiaiškinom“, – kalbėjo S. Šiurys.

Tikisi pagerėjimo

Pasibaigus susirinkimui D. Petrikienė „Santarvei“ sakė nežinanti, kaip bus toliau.
„Reikalai gal kažkiek juda į priekį, dabar gal dar labiau pajudės. Kai tos problemos išeina į viešumą, tada jos sprendžiamos kitaip. Aš tikiu, kad dabar viskas bus gerai. Noriu tikėti, nes kitaip vėl blogai būtų. Liūdna būtų“, – teigė D. Petrikienė.
Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus tvirtino, kad visiems reikia pasiekti tokį lygį, kai „kalbamės ir turime vienas kitą suprasti“.
„Ir mes tą dalyką pradėjome: kalbamės ir vienas kitą girdime. Tai yra labai gerai. Viską išdiskutavom, terminai yra duoti, abidvi pusės su visais dalykais sutiko, tad, manau, viskas bus gerai. Reikia padaryti taip, kad mokykla galėtų normaliai funkcionuoti“, – įsitikinęs vedėjas.

4 Atsakymai į “Muzikos mokyklos kolektyvas prašo pagalbos”

 1. Milda M parašė:

  Mažeikiai turi įvertinti tokį žmogų, kaip muzikos mokyklos direktorių R. Grušą. Tai vis dėlto nusipelnęs mūsų kraštui žmogus. Mano vaikas lanko muzikos mokyklą ir aš matau, kiek jėgų atiduoda direktorius. Jo pastabos per egzaminus yra labai profesionalios, taktiškos. Jis tikras muzikas. Gal pagarbą, pirmiausia, turėtų demonstruoti darbuotojos, kurias matome nuotraukoje ir dar daug ko pasimokyti iš šio žmogaus, nemenkinti šios mokyklos, o dirbti, skleisti gerumą.

 2. Vytautas parašė:

  Normalioje valstybėje, normalioje savivaldybėje, o ne ten, kur viską valdo KLANAS, toks direktorius seniai būtų „išpirdolintas“ lauk vien už tai, kad ilgus metus šios mokyklos darbuotojai dirbo be darbo sutarčių. Apie kokį kalbėjimą ir susikalbėjimą čia šnekama, atsipeikėkit. Kiek Grušo artimų šeimos žmonių dirba mokyklos struktūrose? Girdėjau, kad net iš Akmenės giminė papildė darbuotojų ratą. O vietiniai specialistai sėdi be darbo. Štai, apie ką reikia šnekėti.

 3. vilma parašė:

  Labai į domu kodel Sodų vidurinėje mokykloje nevyksta pamokos?Kaip galima nevedant pamokų suspėti atlikti gerai savo darbą, kaip mokiniai gali kažką išmokti, sužinoti? Mokytoja V.Čejauskienė per pamokas kalbasi telefonu ir sprendžia savo reikalus kurie jai svarbiau nei jos tiesioginis darbas(profsajungos reikalus) mokiniai palikti likimo valioje.Oviso to finale mokytoja is vaiku reikalauja to ko pati neturi laiko ismokyti.

 4. Vardas (privalomas) parašė:

  Visur bordakas,jei valdiskos istaigos nesilaiko istatymu tai ko is privatininku reikia noreti?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto