Naujame Reglamente – senos bėdos

Politikai įsiteisino galimybę kompensuoti net automobilių remonto išlaidas.
Savivaldybės tarybos narių ataskaitos byloja, kad politikų išlaidos dažniausiai susijusios su transportu, iš biudžeto pinigų politikai net remontuoja savo automobilius.
Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnyba dėl kai kurių Savivaldybės tarybos veiklos Reglamento nuostatų kreipėsi į teismą, tačiau galimybė išlaidauti liko ir neseniai patvirtintame pakeistame Reglamente.


IŠLAIDOS SUMAŽĖJO
Iki praėjusių metų lapkričio mėnesio Savivaldybės tarybos nariai gaudavo savo pačių nustatytas išmokas kanceliarijos, telefono, pašto ir transporto išlaidoms padengti. Politikų darbas kas mėnesį rajono biudžetui kainavo po šešis tūkstančius litų.
Seimui pakoregavus Vietos savivaldos įstatymo pataisas, pagal kurias atsirado reikalavimas išlaidas pagrįsti dokumentais, politikų darbas „atpigo“ – mėnesio išlaidos besiekė 400–500 litų. Pastaruosius kadencijos mėnesius dauguma Tarybos narių rinkėjams dirbo už dyką, išmokų prašė tik trys.
Tarybos nariai yra sakę, kad jiems „buhalterinė apskaita“ per didelis vargas, dėl to ir nusispjovė į pinigus.

NORINČIŲJŲ
IŠMOKŲ DAUGIAU
Šios kadencijos visi Savivaldybės Tarybos nariai be jokio atlygio rinkėjams atstovavo net tris mėnesius. Prašymai kompensuoti išlaidas atsirado tik po to, kai liepos mėnesį buvo patvirtintas naujas dokumentas.
Galbūt politikai neapsižiūrėjo, kad pinigų prašyti jie galėjo pagal anksčiau galiojusį Savivaldybės tarybos veiklos Reglamentą, ir netyčia sutaupė šiek tiek biudžeto pinigėlių, nes dokumentus dėl išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla, pateikė tik už du mėnesius.
Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas Arvydas Pocius paaiškino, kad gali būti atlyginamos tik tos išlaidos, kurios pagal reglamentą numatytos Tarybos nario funkcijoms atlikti. Ir tokias išlaidas turi pagrįsti ataskaitos bei dokumentai.
Šios kadencijos Tarybos nariams labiau sekasi susitvarkyti su dokumentais: ataskaitas pateikė ir kompensacijų paprašė devyni politikai – kol kas tai trečdalis išrinktųjų.

IŠMOKŲ DYDŽIAI – ĮVAIRŪS
Buvusio Savivaldybės mero Vilhelmo Džiugelio tokia atskaitomybė negąsdina. Jis ir praėjusią kadenciją prašė kompensuoti išlaidas. Dabar eilinis Tarybos narys per du mėnesius iš biudžeto pasiėmė 134 litus už mobiliojo ryšio išlaidas.
Irena Macijauskienė, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė, gavo 241 lito kompensaciją už kurą.
Romas Venclovas už 292 litus prisipirko kanceliarinių prekių.
Skundų, paklausimų rašymais garsėjanti Daiva Šideikienė darbui savivaldoje išleido 165 litus, didžiąją dalį jų – pašto paslaugoms.
Antikorupcijos komisijos pirmininkės Laimutės Kačerauskienės veikla rinkėjams per du mėnesius kainavo 500 litų: išlaidos pasidalijo kanceliarinėms prekėms ir kurui.

DAUGIAUSIA IŠLAIDŲ –
TRANSPORTUI
Vos kelis mėnesius Taryboje padirbėję politikai nepasikuklino biudžeto lėšomis susiremontuoti savo automobilius. Leonas Mitkus tam išleido 278 litus. Ingrida Braziulienė 422 litus iš biudžeto atsiėmė už automobilio remontą ir mobiliojo ryšio paslaugas.
Rimantas Norkus automobilio remontui panaudojo visą leidžiamą sumą – 632 litus.
„Kodėl pas rinkėjus? Sugedo, ir viskas. Pas rinkėjus ar ne, sugedo, reikia remontuoti. Mašina toks dalykas, kada genda, nežinosi“, – į klausimą, pas kokius rinkėjus taip smarkiai važinėjo, atšovė politikas.
Tarybos nariui nepatiko pastebėjimas, ar nevertėtų savo automobilio remontuoti iš savo piniginės.
„Juk toks Reglamentas yra. Kodėl Reglamentas yra, ar kad jo laikytumės, ar kad nesilaikytum? Jeigu yra numatyta Reglamente, ar aš padariau nusikaltimą?“ – siūlė pasiskaityti dokumentą Tarybos narys.
Politikui, matyt, ne prie širdies buvo ir „Santarvės“ bandymas išsiaiškinti, rodos, tokį paprastą dalyką – ar dažnai jis važiuoja pas rinkėjus.
„Važiuoju tiek, kiek reikia. Ne tik pas rinkėjus, reikia nuvažiuoti ir į Savivaldybę, dar kažkur važiuoti, visur reikia važiuoti. Vien į Savivaldybę vykstant reikia ratą per pervažas apvažiuoti, kiek kainuoja“, – aiškino R. Norkus.

ŠIA KADENCIJĄ
PINIGŲ NEATSISAKĖ
Sigutė Bernotienė buvo tarp septynių kitų 2010 metais kompensacijų atsisakiusių Tarybos narių. Dabar ji iš biudžeto pasiėmė maksimalią išmoką, nurodžiusi, kad 632 litus per du mėnesius išleido automobilio nuomai.
„Buvau opozicijoje, visi buvome nusprendę nebeimti pinigų. Dabar esu komiteto (Švietimo, sporto ir kultūros – B. R.) pirmininkė, yra daug svarbių reikalų, nebespėju jų pėsčiomis tvarkyti“, – aiškino Tarybos narė.
Esą tas automobilis nuomotas savo reikmėms, tačiau naudojamas ir visuomeninei veiklai. S. Bernotienė prisipažino, kad visą leistiną sumą kaip nuomą nurodžiusi dėl paprastesnio atsiskaitymo.
„Į bendrą kontekstą įeina ir kuras, telefoniniai pokalbiai ir pan. Jeigu atskirai šifruotum išlaidas, daugiau vargo būtų“, – teigė pašnekovė.
Tarybos narės teigimu, nustatytas mėnesio išlaidų maksimalus 316 litų dydis yra per mažas. Esą jai tenka daug kur, ir į kaimo mokyklas važinėti.

TVARKO
IŠLAIDŲ ATASKAITĄ
Nors Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas nereikalauja labai detalizuoti išlaidų, Antikorupcijos komisijos pirmininkė L. Kačerauskienė sakė, kad jai, kaip finansininkei, pačiai įdomu žinoti, kaip pasiskirsto išlaidos. Ji patikino galinti pagrįsti kiekvieną kurui išleistą litą, nes susirašo, kur kada važiavo, koks atstumas ir pan.
„Nemažai pinigų išleidau byloms, popieriui, kitoms kanceliarinėms prekėms, nes komisijos darbe kaupiasi daug medžiagos. Gauname skundų, juos tiriant reikia susitikti su daug žmonių, daug kur nuvažiuoti“, – išlaidas analizavo pašnekovė.
Tarybos narė mano, kad politikai, prašydami kompensacijų, turi vadovautis sąžine. Esą nutrūkęs jos automobilio generatoriaus dirželis, tačiau remontui biudžeto lėšų neprašiusi.
„Negalėčiau, nes neseniai savo automobilį naudoju savivaldos reikalams“, – paaiškino Tarybos narė.
L. Kačerauskienės nuomone, kai Tarybos nariai Savivaldybės buhalteriams pateikia ataskaitas, su jais individualiai turėtų būti aptariamos išlaidos. Anot jos, eilinių Tarybos narių ir komisijų, komitetų vadovų krūviai yra skirtingi, tai atitinkamai turėtų skirtis ir išlaidos.

TARYBOS NARIŲ DĖMESIO
NESULAUKIA
Tiek praėjusios kadencijos, tiek dabartiniai politikai „Santarvei“ teigė, kad pagrindinės išlaidos, susijusios su Tarybos nario darbu, yra kuro įsigijimas. Kur tiek važinėja mūsų išrinktieji? Esą į susitikimus su rinkėjais, renginius, Tarybos, komitetų posėdžius. Gal ne į kitus rajonus?
Reglamentas įpareigoja į savivaldą išrinktus politikus bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus jiems atsiskaityti. Iki balandžio 1 d. kiekvienas Tarybos narys privalės paskelbti Savivaldybės tinklalapyje savo veiklos ataskaitą. Tai tada išsamiau turėtume sužinoti, kur driekiasi Tarybos narių maršrutai.
„Kol kas Tarybos nariai pas mus nelabai važiuoja. Nuolat jaučiame tik vicemero, Tarybos nario Jono Siminkevičiaus rūpestį“, – apie politikų domėjimąsi kaimo žmonių bėdomis kalbėjo Šerkšnėnų seniūnas Alfonsas Šakauskas.
Židikų seniūno pavaduotoja Skirmutė Stasytė, seniūnijoje dirbanti bene septynis mėnesius, prisipažino, kad išskyrus Seimo narį Joną Stanevičių, per tą laiką kitų politikų vizito nėra buvę.
Kad Tarybos nariai kaime neorganizuoja gyventojų priėmimo, kalbėjo ir kitų seniūnijų atstovai, dar pašmaikštavo, jog kaimo žmonių bėdos rūpėjusios tik prieš rinkimus.

GALIMYBĖ GAUTI DAUGIAU
Šios kadencijos Tarybos nariai kol kas biudžeto labai nenuskriaudė – per du mėnesius išmokėta 3 300 litų. Tačiau jeigu visi Tarybos nariai pageidautų pasinaudoti galimybe pasiimti biudžeto pinigų, kas mėnesį iš jo politikams būtų atseikėta apie 8 000 litų. Jeigu praėjusios kadencijos eiliniai Tarybos nariai (iki tol, kol nereikėjo pateikti dokumentų) per mėnesį gaudavo po 150 litų, dabar jie jau gali gauti dvigubai tiek – 316 litų, t. y. 0,15 Statistikos departamento nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio.
Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas Arvydas Pocius informavo, kad pagal pačių politikų patvirtintą Reglamentą, išmoka skiriama su Tarybos nario veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti. Ji gali būti naudojama atsiskaitant už fiksuoto ir mobiliojo telefono ryšio tinklais teikiamų nacionalinių ir tarptautinių Tarybos nario telefoninių pokalbių paslaugas, interneto ryšio paslaugoms apmokėti, pašto prekėms ir paslaugoms, kanceliarinėms prekėms įsigyti, Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės nuomai, eksploatavimui (kurui, tepalams ir kt.), techniniam aptarnavimui, remontui, draudimui (neviršijant Tarybos nario kadencijos laiko), taksi paslaugoms, viešojo transporto bilietui įsigyti ir kitoms transporto paslaugoms.

DĖL REGLAMENTO
KREIPĖSI Į TEISMĄ
Vyriausiasis administracinis teismas gruodžio mėnesį aiškinsis, ar rajono politikai, nusistatydami sau išmokas, nepažeidė teisės aktų.
2010 metų spalio mėnesio Savivaldybės tarybos sprendimu, kuriuo buvo patvirtintas Veiklos reglamentas, suabejojo Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnyba. Kad kai kurie punktai, susiję su Tarybos nario veiklos apmokėjimu, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymui, įspėjo ir Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje Algimantas Čepys, tačiau rajono politikai į pastabas nereagavo. Dėl to buvo kreiptasi į teismą.
Šios kadencijos Taryba, tvirtindama Reglamento naują redakciją, ginčytinas nuostatas paliko.
Vyriausybės atstovo tarnybai abejonių kelia ir išmokos panaudojimas draudimo paslaugai apmokėti. Juolab kad nekonkretizuojama, kokiai draudimo rūšiai (autotransporto priemonės, civilinės atsakomybės, gyvybės ar turto) gali būti panaudojama išmoka. Neaiškumų kyla, kaip kompensuoti transporto remonto ir kitas išmokas.
„Ar gali būti teisėtos transportui numatytos lėšos, jeigu nereglamentuojama, kaip transporto paslauga naudojasi Tarybos nariai?“ – svarstė A. Čepys.

REGLAMENTĄ
BUS GALIMA TAISYTI
Savivaldybės meras Antanas Tenys, kalbėdamasis su „Santarve“, sutiko, kad „Reglamentas nėra toks iki galo baigtas“. Jį gali tekti keisti ir sulaukus Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo.
Meras nesiėmė vertinti Tarybos nariams išmokėtų kompensacijų už patirtas išlaidas, susijusias su jų veikla Taryboje. Prisipažino, kad jomis dar nesidomėjęs.
Vis tik A. Teniui ne tas pats, kaip politikai išlaidauja. Dar vasarą jo iniciatyva Tarybos nariams buvo išplatintos anketos, kuriose Tarybos narių buvo prašoma atsakyti, kam daugiausiai ir kiek jie išleidžia pinigų dirbdami savivaldoje. „Santarvės“ žiniomis, anketų sugrįžo ne tiek daug, kaip didžiausios išlaidos nurodyti degalai.
„Prievartos nėra. Tačiau norėtųsi sužinoti Tarybos narių nuomonę. Kai turėsime skaičius, bus galima juos apibendrinti ir Reglamente labiau sukonkretinti išmokas“, – apie galimybę tobulinti pagrindinį dokumentą svarstė A. Tenys.
Sigito STRAZDAUSKO nuotr.: Kompensuoti išlaidas, susijusias su darbu Savivaldybės taryboje, kol kas paprašė tik trečdalis jos narių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto