Naujoji Taryba pasirinko senuosius vadus

Valdžios permainos aplenkė Mažeikių rajoną – Taryba meru išrinko politinį perbėgėlį Vilhelmą Džiugelį, o Savivaldybės administracijos direktoriaus postą patikėjo buvusiam jo bendrapartiečiui, dabar socialdemokratui Broniui Kryžiui. Patvirtinti penki vicemerai, iš kurių vienas etatinis. Manoma, kad šie postai patikėti labiausiai abejojusiems dėl V. Džiugelio tinkamumo vadovauti Tarybai.
Per rinkimus daugiausia mandatų surinkusios partijos „Tvarka ir teisingumas“ lyderis bei buvęs kandidatas į merus Kęstutis Bartkevičius dabartinę situaciją Mažeikių rajone vadina cirku.

DALIJO BALTAS
PIRŠTINES

Ketvirtadienį į pirmąjį posėdį rinkosi naujos kadencijos Savivaldybės taryba.
Prie įėjimo į „Sodros“ salę politikus pasitiko keletas žmonių, pasivadinusių Mažeikių iniciatyvine grupe. Tarybos nariams jie dalijo baltas pirštines ir atviro kreipimosi tekstus.
„Tariame griežtą „ne“ politinei prostitucijai ir bestuburiams perbėgėliams, besiveržiantiems į valdžią bet kokiais būdais. Mums nesuprantama, kaip Tėvynės sąjunga, partija, skelbianti moralią politiką, jau po rinkimų galėjo leisti į savo gretas priimti V. Džiugelį, dalyvavusį rinkimuose nuo Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos, ir kelti jį kandidatu į Mažeikių rajono savivaldybės merus. Juk tai – žmogus, kurio žodžiai skiriasi nuo darbų“, – buvo rašoma kreipimesi.
Iniciatyvinės grupės narė Rima Štefanė „Santarvei“ sakė, jog ši protesto akcija yra nukreipta būtent prieš V. Džiugelį. „Mes nesiūlome kito kandidato, tačiau esame prieš, kad meru būtų išrinktas nepastovių politinių pažiūrų, politinio stuburo neturintis žmogus. Rajonui tikrai nebus gerai, jeigu bus išrinktas Džiugelis“, – teigė R. Štefanė.
ABEJOJO
IKI PASKUTINĖS DIENOS

Iniciatyvinės grupės akcija dar labiau sustiprino tarp Tarybos narių tvyrojusią įtampą. Kai kurie politikai vos ne iki paskutinės dienos nežinojo, prie kurios koalicijos reikėtų jungtis. Anot K. Bartkevičiaus, buvo jaučiama tokia didelė įtampa, „ant kurios buvo galima kabinti ne vieną kirvį“. V. Džiugelis Tarybos nariams guodėsi jaučiąs didelį psichologinį spaudimą.
„Santarvė“ jau rašė, kad tuojau po rinkimų buvo sudaryta ir parašais sutvirtinta valdančioji koalicija. Ją sudarė partija „Tvarka ir teisingumas“ (6 mandatai), Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga (4 mandatai), Tėvynės sąjunga (3 mandatai), Valstiečių liaudininkų sąjunga (3 mandatai), Socialdemokratų sąjunga (2 mandatai), Darbo partija (2 mandatai). Numatyta, kad mero postą užims K. Bartkevičius, o V. Džiugelis bus mero pavaduotojas.
Tačiau tuomet dar Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos narys V. Džiugelis nepanoro susitaikyti su siūlomomis pareigomis ir priėmė Tėvynės sąjungos vadovų siūlymą tapti šios partijos nariu. Beje, prieš rinkimus jis pats prašėsi priimamas į konservatorių gretas, tačiau derybos buvo nesėkmingos.
Politinis perbėgėlis ir buvę jo partijos rėmėjai (iki šiol neaišku, kokiai partijai jie dabar atstovauja Taryboje – V. S.) buvo naudingi Tėvynės sąjungai – susumavus Krikščionių konservatorių ir konservatorių gautus mandatus ši partija aplenkė per rinkimus daugiausia rinkėjų balsų gavusią partiją „Tvarka ir teisingumas“. Dėl šios priežasties suskubta išardyti valdančiąją koaliciją ir pasipiršti socialdemokratams.
Privačiuose pokalbiuose Socialdemokratų partijos nariai neslėpė negatyvios nuostatos V. Džiugelio atžvilgiu. Tačiau esą jie žino, kaip jį galima valdyti, tuo tarpu K. Bartkevičius (jis taip pat socialdemokratams siūlė derėtis – V. S.) gana neprognozuojamas žmogus. Be to, V. Džiugelio privalumas esanti narystė tradicinėje partijoje.
Pirmajame Tarybos posėdyje paaiškėjo, kad prie socialdemokratų, konservatorių, Naujosios sąjungos sudarytos koalicijos prisijungė Valstiečių liaudininkų sąjungos nariai. Šios sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas Rimantas Gramas „Santarvei“ buvo prasitaręs, kad jie jungsis prie bet kurios valdžią į savo rankas imančios koalicijos.
Politikų kuluaruose kalbama, kad valstiečiams liaudininkams buvo pagrasinta atimti Švietimo skyriaus ir Žemės ūkio skyriaus vedėjų postus, kuriuos užima šios partijos nariai R. Gramas ir Apolinaras Stonkus.
SPRĘS „GYVYBIŠKAI
SVARBIUS KLAUSIMUS“

Po Tarybos nario pažymėjimų teikimo konservatorė Liudvika Daliuta Domarkienė paskelbė apie sudarytą valdančiąją koaliciją (ją sudaro 17 Tarybos narių – V. S.) ir prisiimamą atsakomybę formuoti Savivaldybės tarybos ir administracijos vadovybę.
„Užtikriname, jog imsimės ryžtingų priemonių sprendžiant iškylančias rajono problemas bei kitus gyvybiškai svarbius klausimus“, – pareiškė L. D. Domarkienė ir informavo, kad jų koalicijos kandidatas į mero postą yra V. Džiugelis.
Partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys Saulius Šiurys pristatė opozicinę koaliciją. Ją sudaro partija „Tvarka ir teisingumas“, Darbo partija, Socialdemokratų sąjunga. Jų kandidatas – K. Bartkevičius.
PERMAINOS
AR TĘSTINUMAS

Savo kalboje partijos „Tvarka ir teisingumas“ Mažeikių skyriaus lyderis akcentavo, jog rinkimų rezultatai parodė, kad mūsų rajono žmonės tikisi permainų, tai yra pokyčių valdžioje, ekonomikoje, versle, švietime, kultūroje, žemės ūkyje.
„Esu kantrus, ištikimas, valdingas žmogus, mokantis suburti komandą, kuri dirbtų žiūrėdama į ateitį. Sugebu ir sugebėsiu dirbti su kiekvienu iš jūsų ir kartu priimti sprendimus. Žinau, kad Taryba turi dirbti kaip laikrodis – mes negalime skubėti ar vėluoti, nes laukia labai dideli darbai. Negalime tarpusavyje aiškintis santykių, rietis, nes tai trukdys darbui“, – kalbėjo K. Bartkevičius, pažadėjęs nebūti „verkšlenančiu meru“.
V. Džiugelis savo kalbą pradėjo teiginiu, jog savivaldoje nėra politikos. Esą vyrauja tik ūkinė veikla.
„Jeigu būčiau išrinktas meru, laikyčiausi programos, su kuria dalyvavau rinkimų kampanijoje, kai kuriuos niuansus suderinęs su koalicijos partneriais“, – kalbėjo pretendentas. Tačiau netrukus pareiškė, kad jo veiklos programa niekuo nesiskiria nuo kitų partijų programų.
V. Džiugelis teigė daug dėmesio skirsiąs naujam strateginiam planui rengti, žadėjo sustiprinti tarnybą URBAN bei ES fondų lėšoms įsisavinti, baigti dujofikuoti miestą, sutvarkyti Žemaitijos gatvę, pastatyti viaduką.
„Turėtų būti griežtas buvusios kadencijos Tarybos darbų tęstinumas, nes visų darbų, kuriuos palietė Taryba, kryptis buvo teisinga“, – pareiškė buvęs meras.
KLAIDOS LABIAU VILIOJA
Socialdemokratas Vytautas Mažeikis teigė suprantąs, kad kiekvienas Tarybos narys skirtingai vertina V. Džiugelio darbus, klaidas ir pastangas, tačiau vis dėlto ragino balsuoti už šį kandidatą, nes jis turi didelės patirties.
Konservatorė L. D. Domarkienė įsitikinusi, kad pastovumas geriau už permainas. Jos nuomone, visada lengviau įvertinti praeitį, nei numatyti, kas bus ateityje.
„Ką žmogus darė, mes žinome. Ką žmogus darys, spėjame. Taip pat nežinome, kokios bus sėkmės, tačiau žinome, kokios buvo klaidos ir nesėkmės“, – agituodama balsuoti už V. Džiugelį kalbėjo L. D. Domarkienė.
Socialdemokratų sąjungos narys Pranas Noreika kreipėsi į Tarybos naujokus. Jis teigė suprantąs, kaip jiems sunku apsispręsti, ragino nekreipti dėmesio į pasirašytą sutartį, nes po rinkimų jų buvo net trys, ir balsuoti už permainas.
„Šiandien sutikti žmonės manęs klausė, ar einu rinkti naują valdžią. Sakykite, ar meru išrinkus Džiugelį, tą valdžią bus galima vadinti nauja? Žinoma, tik rinkėjai turi vertinti jo darbus, tačiau aš manau, kad mūsų rajonui reikia naujų vėjų. Kęstutis Bartkevičius čia gimė, čia augo, čia gyvena. Jam rūpi Mažeikiai. Be to, jis nusiteikęs dirbti visą kadenciją“, – sakė P. Noreika.
SIEKS TIKROS SAVIVALDOS
Slapto balsavimo rezultatai buvo palankūs V. Džiugeliui: už jį balsavo 6 politikais daugiau nei už K. Bartkevičių.
Išrinktasis meras „Santarvei“ teigė, jog jaučiasi normaliai ir patikino, kad garbės žodis jam vis dar labai daug reiškia.
Paklaustas, kodėl jis taip veržėsi užimti šį postą, V. Džiugelis tikino, kad kiekvienas politikoje dalyvaujantis žmogus siekia įgyvendinti savo partijos programą, todėl natūralu, kad jis nori būti valdžioje.
„Noriu pasiekti, kad būtų tikra savivalda. Yra Savivaldybių asociacija, kur galima teikti pasiūlymus, mintis. Nieko nedarydamas, nieko ir nepasieksi. Savivaldos reforma vyksta toliau. Manau, kad per tuos ketverius metus bus kažkokių pokyčių“, – vylėsi V. Džiugelis.
ĮGYTI IŠSILAVINIMĄ
Tarybai buvo pasiūlyta išrinkti 5 vicemerus (1 etatinį ir 4 dirbsiančius visuomeniniais pagrindais), nors pagal Savivaldybės tarybos reglamentą turėtų būti renkami 2 etatiniai vicemerai.
V. Džiugelis motyvavo, kad Mažeikių rajonas pripažintas probleminiu, be to, reikėsią rengti rajono strateginį planą, todėl pageidavo, jog Tarybos nariai pritartų siūlomam vicemerų skaičiui.
Girdėdami šiuos paaiškinimus, kai kurie posėdį stebėję Savivaldybės administracijos darbuotojai dūsavo: „Jėzus Marija, ant mūsų galvų net penki vicemerai“.
Etatiniu vicemeru buvo išrinktas konservatorius Rimantas Norkus, neetatinių vicemerų postai patikėti socialdemokratei Irenai Macijauskienei, socialdemokratui Vytautui Mažeikiui, valstiečiui liaudininkui Jonui Siminkevičiui bei Naujosios sąjungos nariui Viktorui Bugnevičiui.
Beje, pastarasis pasišovė kuruoti strateginio plano rengimą. K. Bartkevičius suabejojo, ar vidurinį išsilavinimą turintis V. Bugnevičius (Lietuvoje negalioja jo VLKJS CK aukštojoje mokykloje įgytas diplomas – V. S.) yra tinkamas tokiam atsakingam darbui.
„Manau, kad kandidatas turėtų labai pasistengti ir įgyti išsilavinimą“, – teigė K. Bartkevičius.
J. Siminkevičius iš rašto perskaitė, kad V. Bugnevičius esąs iniciatyvus, darbštus, principingas, reiklus sau ir kitiems, darbus atlieka su valstybine atsakomybe, todėl yra tinkamas užimti vicemero postą.
Valdančioji koalicija pasirūpino ir V. Bugnevičiaus apmokamo darbo vieta: jis turėtų pradėti dirbti UAB „Mažeikių šilumos tinklai“.
„TOKIA POLITIKA“
Savivaldybės administracijos vadovybėje permainų nebus – direktoriumi išrinktas socialdemokratas Bronius Kryžius, jo pavaduotojo pareigas vėl eis Naujosios sąjungos rėmėjas Romualdas Sakalauskas.
Prieš rinkimus buvusių bendrapartiečių B. Kryžiaus ir V. Džiugelio keliai išsiskyrė – Savivaldybės administracijos direktorius informavo, kad tampa socialdemokratų rėmėju.
V. Džiugelis viešai darė prielaidas, kad B. Kryžius su socialdemokratais galėjo bendradarbiauti jau kelerius metus, ir galbūt būtent dėl to strigo kai kurie darbai.
Vakar „Santarvė“ B. Kryžiaus klausė, kaip jis ruošiasi dirbti su žmogumi, kuris spaudoje išsakė abejones dėl jo sąžiningumo.
„Tokia politika, – atsiduso Savivaldybės administracijos direktorius. – Prieš rinkimus daug visokių kaltinimų buvo. Puikiai matėte, jog politikoje viskas leidžiama, kad pasiektum norimą postą. Manau, tai priklauso nuo žmogaus mentaliteto“.
PADARĖ KLAIDŲ
Partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys K. Bartkevičius Tarybos ir Savivaldybės administracijos valdžios rinkimus vadina cirku.
„Manau, kad „per nevalią“ pagimdytas kūdikis bus nemeilus. Žinau, kad valdančiosios koalicijos pusėje yra žmonių, kurie jaučiasi nepatogiai dėl to, kas įvyko. Kalbėjausi su kolegomis. Jie pasibaisėję dėl tokių postų dalybų, svarsto, kad galbūt apskritai nebeverta eiti į rinkimus, nes vis tiek niekas nesikeičia. Ir vis dėlto manau, kad laimėjome mes, o ne jie. Pamatėme, kas yra kas, bei kas gali išduoti“, – „Santarvei“ kalbėjo K. Bartkevičius.
Verslininkas neigė kalbas, esą jis nenorėjęs vadovauti rajonui, todėl žaidęs žaidimus, sugriovusius koaliciją.
„Buvau pasiryžęs imtis šios atsakomybės, dėl to atsisakiau visų visuomeninių pareigų. Pripažįstu, kad padariau klaidų, nes per anksti patikėjau būsiąs meras. Tikėjau duotu garbės žodžiu, nemaniau, kad bus žaidžiama prieš rinkėjų valią. Klydau. Be to, į posėdį ėjome gerai viską apsvarstę, žinojome kai kurių tos pusės žmonių nuotaikas. Tačiau pamatę, kad jie gali balsuoti prieš Džiugelį, iš karto pakišo vicemerų postus. Negi galvojate, kad dėl strateginio plano rengimo tas vicemerų skaičius taip buvo išpūstas?“ – kalbėjo dabartinės opozicijos lyderis.
K. Bartkevičius patikino, jog opozicija bus labai stipri ir aktyvi.
Sigito STRAZDAUSKO
Nuotrauk.: Prieš mėnesį pasiskelbę naujosios koalicijos partneriais K. Bartkevičius ir V. Džiugelis šioje Taryboje tapo oponentais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto