Pabudėkim prie Mačernio. Poeto šeimos medis

Gonkose stovi Paulius Jurkus, sėdi nežinomas vyras ir Vytautas Mačernis,
prie kampo stovi Juozas Jurkus. Nežinomo autoriaus nuotrauka, 1940.
Nuotr. iš Žemaičių „Alkos“ muziejaus archyvo

Gražus A. Pakėno pasakymas „Pabudėkim prie Mačernio“. Taigi pabudėkime ir pakalbėkime apie Šarnelės Mačernių giminę.
Mačernių sodyba ir šiandien nėra tuščia. Giminės gyvybės medis dar auga. Ten gyvena Vytauto brolio Aloyzo sūnus Vytautas Mačernis su žmona Aurelija ir trimis vaikais: Karolina, Laurynu ir Justu.
Šalia trobos – sodas ir žolėtas prūdas. Sode dar gyva saldinė obelis, kurios obuolius Vytautas ypač mėgo.

Ne viską patvirtina įrašai

Visada buvo sakoma, kad Mačernių poros pirmagimis Vladas gimė 1920 m. Bet kažkaip vėliau pradėjo šmėžuoti 1919 m. V. Mačernis „Žmogaus apnuogintoje širdyje“ rašo: „Trečiaisiais metais susilaukė jie dukters, bet ši vos gimus/ Pasimirė.“
Prieš kokį dešimtmetį Valerijos Mačernytės (Šilinskienės) anūkė Laura Rojutė-Maselskienė kreipėsi į Lietuvos archyvą, kad surastų gimusių vaikų krikšto įrašus bažnyčios knygose.
Žemaičių Kalvarijos bažnyčios knygose buvo patikslinta Vlado gimimo data.
Kad ir kaip skaičiuotum, tarp Vlado ir Vytauto negalėjo būti dar vieno vaiko, nebent jis būtų gimęs neišnešiotas. Bet duomenų nėra.
Visiems ir visada buvo sakoma, kad šeima buvo gausi – joje gimė 13 vaikų, užaugo 7. Užaugt užaugo, bet kiek gimė, taip ir lieka neaišku. Rasti tik 11 vaikų krikšto įrašai. Ieškota papildomai Sedos ir Alsėdžių bažnyčių krikšto knygose, bet ten įrašų nerasta.
Vytauto sesuo Valerija pasakodavo, kad būta dvynukų, kurie tik gimę mirė. Dievagojosi, kad buvo pakrikštyti. Netikrintos dar Barstyčių bažnyčios knygos. Tačiau gali būti, kad tuos mažulėlius, visiškai silpnus, niekur nevežė, patys prieš mirtį peržegnojo ir viskas. Toks ir krikštas.
Valerijos dukra Virginija sako, kad gal mama tik išsigalvojo tuos dvynius. Kadangi pirmieji vaikai gimė pamečiui, o tarp Teodoros ir Onos yra tarpas, per kurį vaikai galėjo gimti. Tarp Valerijos ir Juozo taip pat yra 5 metų tarpas.

Gabumai ir charakteriai

Kokie buvo Mačernių poros vaikai?
Aloyzas, vaizdžiai pasakius, perskaitė visą Žemaičių Kalvarijos biblioteką ir itin gerai mokėjo perpasakoti matytus filmus.

Poetas
Vytautas Mačernis.
Nuotr. iš Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos archyvo

Juozas labai mėgo politiką. Net tarybiniais laikais nebijojo kalbėti prieš valdžią, sakyti, ką galvoja.
Valerija, nepaisant to, kad baigė tik šešias klases, labai gerai ir sklandžiai rašė. Yra palikusi užrašytus savo atsiminimus, jie – Žemaičių Kalvarijos Vytauto Mačernio bibliotekoje. Moteris turėjo itin gerą atmintį. Prisimindavo net mokykloje išmoktus eilėraščius, eidama 84-uosius metus išmoko 6 posmelių eilėraštį ir labai sklandžiai jį deklamavo.
Visi Mačernių sūnūs buvo labai švelnūs vaikams, gražiai elgėsi su kitais žmonėmis, visi kaimo žmonės juos labai mylėjo. Buvo dainingi. Nedainavo tik Aloyzas. Per pilkąsias valandėles Vytautas susisodindavo mažuosius broliukus ir seserį ir liepdavo dainuoti. Tada dainuodavo net Aloyzas, kad ir pro šalį.
Mačernių vaikai, nepaisant sudėtingų gyvenimo sąlygų, nieko nekeikė, nekaltino, nesiskundė. Išliko santūrūs. Jautėsi vidinė žmonių inteligencija ir aristokratiškumas.
Vladas ir Vytautas vaikų nepaliko.

MAČERNIŲ ŠEIMA
Vladislovas Mačernis (1889–1938) vedė Elzbietą Vičiulytę (1899–1972).
Jų vaikai:
Vladislovas Mačernis (1919-10-30–1948-07-15)
Leonas Vytautas Mačernis (1921-06-05–1944-10-07)
Teodoras Mačernis (1922-08-06, mirė kūdikis)
Anatolija Mačernytė (1923-08-09, mirė kūdikis)
Teodora Mačernytė (1924-09-22, mirė kūdikis)
Ona Aleksandra Mačernytė (1926-09-04, mirė kūdikis)
Valerija (Mačernytė) Šilinskienė (1928-10-11–2015-02-14)
Juozas Mačernis (1933-03-19–2017)
Aloyzas Mačernis (1934-03-19–2000)
Jonas Rimvydas Mačernis (1936-03-12–1984)
Antonius Boleslovas Mačernis (1938-01-04–1972)
Duomenis pateikė Laura Rojutė-Maselskienė, remdamasi V. ir E. Mačernių vaikų krikšto įrašais.

Apie vardus ir likimus

Valerija Mačernytė (Šilinskienė) keturiems savo vaikams davė tokius vardus: Vitalija, Virginija, Antonijus, Naktis.
Apie Naktutės vardą. Valerija vardą savo dukrai suteikė pagal Vytauto eilėraštį. Jai šis vardas buvo itin gražus. Labai ilgai nenorėjo registruoti tokio vardo, nes buvo labai neįprastas. Ir užaugusi dukra save vadina Naktute, ir saviškiai – taip labiau panašu į vardą, nors aplinkiniai sako: Naktis. Juozo Jurkaus dukrytei Vytautas buvo krikštatėvis, tad Juozas savo dukrytę taip pat pavadino Naktimi.
Juozas turėjo du vaikus: Dainių ir Mainridą (gal tai tik asociacija su populiarių nuotykių romanų autoriumi, bet vardas neįprastas).
Aloyzas Mačernis su žmona Romuta susilaukė tik vieno sūnaus ir jam davė Vytauto vardą.
Jonas Mačernis užaugino keturis vaikus: Rimvydą, Artūrą, Virginijų ir Astą.
Antonijus Mačernis turėjo keturis vaikus. Pirmagimį pavadino Vytautu, bet jis mirė vienų metukų, kitų vaikų vardai: Arvydas, Saulius, Reda.
Mačernių pavardę šiandien turi 7 trečiosios kartos vyrai.
Mačernių giminės vyrai – dažniausiai tragiško likimo. Tėvas Vladislovas, turėdamas 49 metus, mirė subadytas jaučio, jo sūnus Vladislovas žuvo būdamas 29 metų – pakliuvo į partizanams surengtą pasalą, 23 metų Vytautas žuvo nuo atsitiktinės sviedinio skeveldros, 48 metų Jonas nukrito nuo šieno vežimo ir mirė, 34 metų Antonijus nuskendo. Tik Aloyzas sulaukė 66 metų, o Juozas, nors ir patyrė daug insultų, šioje žemėje išbuvo 84 metus.
Genoveita GRICIENĖ
(Bus daugiau)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto